ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
მე-3 რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის (ბავშვის დაცვის ინსპექტორი) ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია 21.01.2022
მე-3 რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის (ბავშვის ფსიქოლოგი) - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია 21.01.2022
მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (სოციალური მუშაკი) - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია 21.01.2022
1 გვერდი 1 -დან (სულ 3 ჩანაწერი)
;