ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
  0 გვერდი 0 -დან (სულ 0 ჩანაწერი)

  ფილტრის მოხსნა X
  ადამიანური რესურსების მართვა 1
  ადგილობრივი თვითმმართველობა 3
  ადმინისტრაცია 4
  ავიაცია 1
  ანალიტიკა 1
  არქიტექტურა 1
  აუდიტი 2
  ბიზნესი და ანალიტიკა 3
  ბუღალტერია 1
  განათლება 1
  განათლება/სწავლება 21
  გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 29
  დიზაინი 1
  ეკონომიკური 1
  ზედამხედველობა 5
  თარგმნა/რედაქტირება 1
  ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 4
  იურიდიული 7
  იურიდიული და ანალიტიკა 1
  ლოჯისტიკა 1
  მანდატური 3
  მართვა/მენეჯმენტი 5
  მარკეტინგი 1
  მომსახურება 1
  პრობაცია 2
  პროგრამირება 5
  პროექტების მართვა 1
  საარქივო საქმე 6
  საარჩევნო ადმინისტრაცია 1
  საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
  საზღვაო 1
  საინჟინრო საქმე 3
  სამეურნეო 2
  სასჯელაღსრულება 1
  საფინანსო/საბიუჯეტო 1
  საქმისწარმოება 6
  სისტემური ადმინისტრატორი 1
  სოციალური სამსახური 4
  სტაჟირება 6
  სტატისტიკა 6
  ტექნიკური 1
  ტყის მართვა 3
  ფინანსები 5
  შესყიდვები 3
  შეფასება/აკრედიტაცია 1
  შიდა აუდიტი 2
  ჯანდაცვა 5
  ;