ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელის ასისტენტი, ასპინძის ადმინისტრაციულ ერთეულში ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია 21.11.2018
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის მერის წარმომადგენლების და წარმომადგენლების ასისტენტების საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების IV რანგის III კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ატენის ადმინისტრაციულ ერთეულში გორის მუნიციპალიტეტის მერია 18.11.2018
მერის წარმომადგენლის ასისტენტი კიცხის ადმინისტრაციულ ერთეულში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია 18.11.2018
ადმინისტრაციული სამსახურის ადმინისტრაციულ ერთეულებში საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მერის წარმომადგენელი თეკლათის ადმინისტრაციულ ერთეულში სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია 16.11.2018
ადმინისტრაციული სამსახურის ადმინისტრაციულ ერთეულებში საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მერის წარმომადგენელი უშაფათის ადმინისტრაციულ ერთეულში სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია 16.11.2018
ადმინისტრაციული სამსახურის ადმინისტრაციულ ერთეულებში საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მერის წარმომადგენელი ზანის ადმინისტრაციულ ერთეულში სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია 16.11.2018
1 გვერდი 1 -დან (სულ 6 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანური რესურსების მართვა 1
ადგილობრივი თვითმმართველობა 6
ადმინისტრაცია 2
ავიაცია 1
არქიტექტურა 3
აუდიტი 4
ბუღალტერია 3
განათლება/სწავლება 3
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 1
ეკონომიკური 1
ექსპერტიზა 4
ზედამხედველობა 4
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 3
ინფორმაციული უსაფრთხოება 1
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
იურიდიული 6
მანდატური 3
მართვა/მენეჯმენტი 9
მევენახეობა - მეღვინეობა 1
მომსახურება 6
პროექტების მართვა 3
საარქივო საქმე 4
საბანკო ზედამხედველობა 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 3
საზღვაო 1
საინჟინრო საქმე 7
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
სოფლის მეურნეობა 13
სოციალური სამსახური 1
სტაჟირება 9
სტატისტიკა 1
ტელეკომუნიკაციები 1
ტექნიკური 1
ტურიზმი 1
ტყის მართვა 7
ფინანსები 2
ფსიქოლოგია 1
შესყიდვები 2
შიდა კონტროლი 2
ხარისხის მართვა 1
ჯანდაცვა 49
;