ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
  0 გვერდი 0 -დან (სულ 0 ჩანაწერი)

  ფილტრის მოხსნა X
  ადამიანის უფლებები 2
  ადამიანური რესურსების მართვა 2
  ადგილობრივი თვითმმართველობა 68
  ადმინისტრაცია 3
  არქიტექტურა 4
  აუდიტი 4
  ბუღალტერია 3
  განათლება/მეცნიერება/კულტურა 3
  განათლება/სწავლება 1
  ეკონომიკური 2
  თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 3
  თარგმნა/რედაქტირება 1
  ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 1
  იურიდიული 15
  კოორდინაცია 2
  ლოჯისტიკა 1
  მართვა/მენეჯმენტი 37
  მომსახურება 8
  მონიტორინგი 5
  საარქივო საქმე 1
  საერთაშორისო ურთიერთობები 1
  საზოგადოებასთან ურთიერთობა 3
  სამეურნეო 1
  სამშენებლო საქმე 1
  საფინანსო/საბიუჯეტო 1
  საქმისწარმოება 1
  სოფლის მეურნეობა 2
  სპორტი/ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხები 1
  სტაჟირება 4
  სტატისტიკა 1
  ფინანსები 1
  ქონების აღრიცხვა/მონიტორინგი 2
  ქონების განკარგვა 4
  შესყიდვები 4
  ჯანდაცვა 11
  ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 2
  ;