ვაკანსიის ძებნა


პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
  0 გვერდი 0 -დან (სულ 0 ჩანაწერი)

  აგრარული 1
  ადამიანური რესურსების მართვა 1
  ადმინისტრაცია 6
  განათლება/სწავლება 2
  გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 1
  ევროპასთან ინტეგრაცია 2
  ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 2
  ინფორმაციული უსაფრთხოება 1
  იურიდიული 8
  იურიდიული და ანალიტიკა 1
  მანდატური 1
  მართვა/მენეჯმენტი 5
  მარკეტინგი 2
  მომსახურება 6
  მონიტორინგი 2
  პროგრამირება 1
  საარქივო საქმე 6
  საარჩევნო ადმინისტრაცია 4
  საბაჟო 5
  საგარეო ურთიერთობები 3
  საზოგადოებასთან ურთიერთობა 6
  საინჟინრო საქმე 2
  სამდივნო/საოფისე საქმე 2
  საქმისწარმოება 4
  სოფლის მეურნეობა 12
  სოციალური სამსახური 1
  სპორტი/ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხები 1
  სტაჟირება 7
  შესყიდვები 3
  ჯანდაცვა 23