ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
  0 გვერდი 0 -დან (სულ 0 ჩანაწერი)

  ფილტრის მოხსნა X
  ადამიანური რესურსების მართვა 5
  ადგილობრივი თვითმმართველობა 6
  ადმინისტრაცია 3
  არქიტექტურა 18
  აუდიტი 6
  ბუღალტერია 1
  განათლება/მეცნიერება/კულტურა 1
  განათლება/სწავლება 11
  გეო მონაცემთა ბაზები და პროგრამირება 1
  ეკონომიკური 1
  ექსპერტიზა 2
  ზედამხედველობა 2
  ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 6
  ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 3
  იურიდიული 17
  ლოჯისტიკა 1
  მართვა/მენეჯმენტი 12
  მომსახურება 7
  მონიტორინგი 2
  პოლიტიკა/ანალიტიკა 4
  პროგრამირება 1
  პროექტების მართვა 1
  პროტოკოლი 1
  საარქივო საქმე 4
  საბაჟო 3
  საზოგადოებასთან ურთიერთობა 4
  საინვესტიციო 1
  საინჟინრო საქმე 1
  სამდივნო/საოფისე საქმე 3
  სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
  საპოლიციო 1
  სასჯელაღსრულება 14
  საფინანსო/საბიუჯეტო 4
  საქმისწარმოება 4
  სოფლის მეურნეობა 1
  სტაჟირება 4
  ფინანსები 3
  ქონების განკარგვა 1
  ქონების მართვა 1
  შესყიდვები 5
  შიდა აუდიტი 1
  შიდა კონტროლი 1
  ჯანდაცვა 6
  ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 4
  ;