ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
  0 გვერდი 0 -დან (სულ 0 ჩანაწერი)

  ფილტრის მოხსნა X
  ადამიანის უფლებები 2
  ადგილობრივი თვითმმართველობა 4
  ადმინისტრაცია 1
  არქიტექტურა 4
  აუდიტი 1
  ბუღალტერია 2
  განათლება/მეცნიერება/კულტურა 1
  განათლება/სწავლება 34
  გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 21
  გეოლოგია 1
  ეკონომიკური 3
  ექსპერტიზა 1
  ზედამხედველობა 13
  თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 1
  ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 4
  ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 3
  იურიდიული 10
  იურიდიული და ანალიტიკა 3
  კოორდინაცია 1
  ლოჯისტიკა 1
  მართვა/მენეჯმენტი 3
  მომსახურება 3
  მონიტორინგი 1
  პოლიტიკა/ანალიტიკა 1
  პროექტების მართვა 1
  პროტოკოლი 1
  საგადასახადო 1
  საერთაშორისო ურთიერთობები 1
  საზოგადოებასთან ურთიერთობა 2
  საინვესტიციო 1
  საინჟინრო საქმე 1
  სამეურნეო 1
  სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
  საორგანიზაციო საქმიანობა 1
  სასჯელაღსრულება 1
  საფინანსო/საბიუჯეტო 3
  საქმისწარმოება 2
  სოფლის მეურნეობა 1
  სტაჟირება 11
  ტექნიკური სამუშაოები 2
  ფსიქოლოგია 1
  ქონების აღრიცხვა/მონიტორინგი 1
  ქონების განკარგვა 1
  შესყიდვები 2
  შეფასება/აკრედიტაცია 1
  შიდა აუდიტი 2
  შიდა კონტროლი 1
  ხელოვნებათმცოდნეობა 1
  ჯანდაცვა 2
  ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 2
  ;