ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
  0 გვერდი 0 -დან (სულ 0 ჩანაწერი)

  ფილტრის მოხსნა X
  ადამიანური რესურსების მართვა 5
  ადგილობრივი თვითმმართველობა 1
  ადმინისტრაცია 1
  ანალიტიკა 1
  აუდიტი 1
  ბუღალტერია 1
  განათლება 1
  განათლება/მეცნიერება/კულტურა 2
  განათლება/სწავლება 15
  გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 1
  გეოლოგია 3
  ეკონომიკური 3
  ექსპერტიზა 7
  ზედამხედველობა 8
  თარგმნა/რედაქტირება 1
  ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 5
  ინფორმაციული უსაფრთხოება 3
  ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 12
  იურიდიული 26
  კავშირგაბმულობა 2
  კრიმინალისტიკა 1
  მანდატური 1
  მართვა/მენეჯმენტი 1
  მომსახურება 16
  პროგრამირება 1
  პროექტების მართვა 1
  საგადასახადო 2
  საგარეო ურთიერთობები 1
  საერთაშორისო ურთიერთობები 2
  საზოგადოებასთან ურთიერთობა 3
  საინვესტიციო 1
  საინჟინრო საქმე 1
  სამშენებლო საქმე 1
  სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 2
  საპოლიციო 2
  საფინანსო/საბიუჯეტო 3
  საქმისწარმოება 1
  სოციალური სამსახური 3
  სპორტი/ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხები 1
  სტაჟირება 4
  ტექნიკური 2
  ტექნიკური სამუშაოები 3
  ტრანსპორტი 1
  ფინანსები 1
  ფსიქოლოგია 4
  შესყიდვები 7
  შიდა აუდიტი 5
  ჯანდაცვა 1
  ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
  ;