ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
  0 გვერდი 0 -დან (სულ 0 ჩანაწერი)

  ფილტრის მოხსნა X
  ადამიანის უფლებები 1
  ადამიანური რესურსების მართვა 3
  ადგილობრივი თვითმმართველობა 6
  ანალიტიკა 1
  არქიტექტურა 2
  აუდიტი 2
  ბუღალტერია 2
  განათლება/მეცნიერება/კულტურა 2
  განათლება/სწავლება 4
  გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 1
  ექსპერტიზა 5
  ზედამხედველობა 1
  ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 4
  ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 8
  იურიდიული 30
  იურიდიული და ანალიტიკა 1
  იურიდიული/ეკონომიკა 1
  კავშირგაბმულობა 2
  კოორდინაცია 1
  კრიმინალისტიკა 1
  მანდატური 2
  მართვა/მენეჯმენტი 15
  მომსახურება 16
  მონიტორინგი 1
  პროგრამირება 1
  პროექტების მართვა 1
  საერთაშორისო ურთიერთობები 2
  საზოგადოებასთან ურთიერთობა 2
  საინვესტიციო 1
  საინვესტიციო პროექტები 1
  საინჟინრო საქმე 1
  სამდივნო/საოფისე საქმე 1
  სამშენებლო საქმე 2
  საპოლიციო 3
  სასჯელაღსრულება 2
  საფინანსო/საბიუჯეტო 3
  საქმისწარმოება 10
  სტაჟირება 4
  სტატისტიკა 1
  ტექნიკური 2
  ტექნიკური სამუშაოები 1
  ტრანსპორტი 1
  ფინანსები 4
  ფსიქოლოგია 1
  ქონების განკარგვა 3
  შესყიდვები 5
  შიდა აუდიტი 1
  ჯანდაცვა 8
  ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
  ;