ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
  0 გვერდი 0 -დან (სულ 0 ჩანაწერი)

  ფილტრის მოხსნა X
  ადამიანური რესურსების მართვა 1
  ადგილობრივი თვითმმართველობა 6
  ადმინისტრაცია 2
  ავიაცია 1
  არქიტექტურა 3
  აუდიტი 4
  ბუღალტერია 3
  განათლება/სწავლება 3
  გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 1
  ეკონომიკური 1
  ექსპერტიზა 4
  ზედამხედველობა 4
  ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 3
  ინფორმაციული უსაფრთხოება 1
  ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
  იურიდიული 6
  მანდატური 3
  მართვა/მენეჯმენტი 9
  მევენახეობა - მეღვინეობა 1
  მომსახურება 6
  პროექტების მართვა 3
  საარქივო საქმე 4
  საბანკო ზედამხედველობა 1
  საზოგადოებასთან ურთიერთობა 3
  საზღვაო 1
  საინჟინრო საქმე 7
  სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
  სოფლის მეურნეობა 13
  სოციალური სამსახური 1
  სტაჟირება 9
  სტატისტიკა 1
  ტელეკომუნიკაციები 1
  ტექნიკური 1
  ტურიზმი 1
  ტყის მართვა 7
  ფინანსები 2
  ფსიქოლოგია 1
  შესყიდვები 2
  შიდა კონტროლი 2
  ხარისხის მართვა 1
  ჯანდაცვა 49
  ;