ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
  0 გვერდი 0 -დან (სულ 0 ჩანაწერი)

  ფილტრის მოხსნა X
  ადგილობრივი თვითმმართველობა 13
  ადმინისტრაცია 2
  არქიტექტურა 4
  აუდიტი 3
  ბუღალტერია 1
  განათლება 2
  განათლება/მეცნიერება/კულტურა 2
  განათლება/სწავლება 31
  გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 19
  გეო მონაცემთა ბაზები და პროგრამირება 1
  დაცვა/უსაფრთხოება 1
  ეკონომიკური 3
  ექსპერტიზა 1
  ზედამხედველობა 15
  თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 1
  ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 13
  ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
  იურიდიული 28
  იურიდიული და ანალიტიკა 3
  კვლევა და ანალიზი 1
  კვლევა/სამეცნიერო საქმე 1
  კოორდინაცია 1
  ლოჯისტიკა 2
  მართვა/მენეჯმენტი 7
  მარკეტინგი 1
  მომსახურება 8
  მონიტორინგი 1
  პოლიტიკა/ანალიტიკა 1
  პროტოკოლი 1
  საბაჟო 7
  საგადასახადო 1
  საერთაშორისო ურთიერთობები 3
  საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
  საინჟინრო საქმე 2
  სამეურნეო 1
  სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 2
  საორგანიზაციო საქმიანობა 1
  სასჯელაღსრულება 1
  საფინანსო/საბიუჯეტო 4
  საქმისწარმოება 1
  სივრცითი დაგეგმარება 1
  სოფლის მეურნეობა 2
  სტაჟირება 7
  ტექნიკური სამუშაოები 1
  ტყის მართვა 4
  ფსიქოლოგია 1
  შესყიდვები 23
  შეფასება/აკრედიტაცია 1
  შიდა კონტროლი 1
  ხელოვნებათმცოდნეობა 1
  ჯანდაცვა 3
  ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 12
  ;