ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
  0 გვერდი 0 -დან (სულ 0 ჩანაწერი)

  ფილტრის მოხსნა X
  IT მხარდაჭერა 1
  ადამიანის უფლებები 3
  ადგილობრივი თვითმმართველობა 4
  ადმინისტრაცია 2
  ანალიტიკა 1
  აუდიტი 2
  ბუღალტერია 1
  განათლება 2
  განათლება/მეცნიერება/კულტურა 2
  ზედამხედველობა 2
  თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 1
  ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 3
  ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 4
  იურიდიული 10
  კოორდინაცია 1
  ლოჯისტიკა 1
  მანდატური 1
  მართვა/მენეჯმენტი 12
  მომსახურება 2
  პოლიტიკა/ანალიტიკა 1
  პროტოკოლი 1
  რეგიონალური პოლიტიკა 1
  საერთაშორისო ურთიერთობები 1
  საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
  საინვესტიციო პროექტები 1
  სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 2
  სასჯელაღსრულება 1
  საფინანსო/საბიუჯეტო 4
  საქმისწარმოება 3
  სოფლის მეურნეობა 1
  სოციალური სამსახური 3
  სტაჟირება 12
  სტატისტიკა 1
  ტექნიკური სამუშაოები 3
  ტყის მართვა 3
  ფინანსები 1
  ფსიქოლოგია 4
  ქონების მართვა 1
  შიდა აუდიტი 1
  ხარისხის მართვა 1
  ჯანდაცვა 5
  ;