ვაკანსიის ძებნა


პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
ზედამხედველობის სამსახურის უნებართვო საქმიანობის კონტროლის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერია 01.06.2017
ზედამხედველობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი არქიტექტურულ–სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის საკითხებში საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31.05.2017
ზედამხედველობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი ზედამხედველობის საკითხებში საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31.05.2017
მონიტორინგის სპეციალისტი სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 31.05.2017
პოლიტიკისა და ანალიტიკის დეპარტამენტის პოლიტიკის დაგეგმვისა და შესრულების მონიტორინგის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 31.05.2017
პოლიტიკისა და ანალიტიკის დეპარტამენტის პოლიტიკის დაგეგმვისა და შესრულების მონიტორინგის განყოფილების უფროსი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 31.05.2017
1 გვერდი 1 -დან (სულ 6 ჩანაწერი)

აგრარული 1
ადამიანური რესურსების მართვა 7
ადგილობრივი თვითმმართველობა 30
ადმინისტრაცია 10
არქიტექტურა 2
აუდიტი 3
ბუღალტერია 1
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 2
განათლება/სწავლება 5
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 8
გეოლოგია 1
ენერგეტიკა 1
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 6
თარგმნა/რედაქტირება 2
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მხარდაჭერა 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 6
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
იურიდიული 19
იურიდიული და ანალიტიკა 2
კოორდინაცია 1
მართვა/მენეჯმენტი 20
მარკეტინგი 1
მომსახურება 6
მონიტორინგი 6
პრობაცია 2
პროექტების მართვა 3
პროტოკოლი 1
რეგიონალური პოლიტიკა 1
საარქივო საქმე 3
საარჩევნო ადმინისტრაცია 1
საბაჟო 3
საერთაშორისო ურთიერთობები 4
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საინჟინრო საქმე 1
სამეურნეო 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
საქმისწარმოება 5
სოფლის მეურნეობა 5
სოციალური სამსახური 2
სტაჟირება 22
ტრანსპორტი 1
ტყის მართვა 9
ფინანსები 2
ქონების აღრიცხვა/მონიტორინგი 1
ქონების განკარგვა 1
შესყიდვები 5
შიდა კონტროლი 2
ჯანდაცვა 7
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 10