ვაკანსიის ძებნა


პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
კახეთის რეგიონალური სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 01.06.2017
ექსპერტი (სასმელ წყალთან დაკავშირებული რისკის განხილვის, შეფასებისა და სამეცნიერო დასკვნის მომზადების მიმართულებით) შტატგარეშე სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი 27.05.2017
ექსპერტი (ანტიბიოტიკებით სასურსათო პროდუქციის დაბინძურებასთან დაკავშირებული რისკის განხილვის, შეფასებისა და სამეცნიერო დასკვნის მომზადების მიმართულებით), შტატგარეშე სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი 27.05.2017
ექსპერტი ( სურსათში აკრილამიდის შემცველობასთან დაკავშირებული რისკის განხილვის, შეფასებისა და სამეცნიერო დასკვნის მომზადების მიმართულებით) შტატგარეშე სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი 27.05.2017
აგრარული პროექტების დანერგვისა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 31.05.2017
1 გვერდი 1 -დან (სულ 5 ჩანაწერი)

აგრარული 1
ადამიანური რესურსების მართვა 7
ადგილობრივი თვითმმართველობა 30
ადმინისტრაცია 10
არქიტექტურა 2
აუდიტი 3
ბუღალტერია 1
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 2
განათლება/სწავლება 5
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 8
გეოლოგია 1
ენერგეტიკა 1
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 6
თარგმნა/რედაქტირება 2
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მხარდაჭერა 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 6
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
იურიდიული 19
იურიდიული და ანალიტიკა 2
კოორდინაცია 1
მართვა/მენეჯმენტი 20
მარკეტინგი 1
მომსახურება 6
მონიტორინგი 6
პრობაცია 2
პროექტების მართვა 3
პროტოკოლი 1
რეგიონალური პოლიტიკა 1
საარქივო საქმე 3
საარჩევნო ადმინისტრაცია 1
საბაჟო 3
საერთაშორისო ურთიერთობები 4
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საინჟინრო საქმე 1
სამეურნეო 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
საქმისწარმოება 5
სოფლის მეურნეობა 5
სოციალური სამსახური 2
სტაჟირება 22
ტრანსპორტი 1
ტყის მართვა 9
ფინანსები 2
ქონების აღრიცხვა/მონიტორინგი 1
ქონების განკარგვა 1
შესყიდვები 5
შიდა კონტროლი 2
ჯანდაცვა 7
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 10