ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
პროექტების მენეჯერი სსიპ - სმართ ლოჯიქი 02.03.2019
1 გვერდი 1 -დან (სულ 1 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანის უფლებები 1
ადამიანური რესურსების მართვა 1
ადგილობრივი თვითმმართველობა 4
ადმინისტრაცია 1
ანალიტიკა 6
არასაბანკო ზედამხედველობა 1
არქიტექტურა 1
ბუღალტერია 1
განათლება 2
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 1
განათლება/სწავლება 5
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 42
ეკონომიკური 1
ზედამხედველობა 5
თარგმნა/რედაქტირება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 8
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
იურიდიული 19
იურიდიული და ანალიტიკა 3
კოორდინაცია 2
ლოჯისტიკა 2
მანდატური 1
მართვა/მენეჯმენტი 6
მომსახურება 4
პროგრამირება 1
პროექტების მართვა 1
საარქივო საქმე 3
საბაჟო 13
საგადასახადო 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 2
საინჟინრო საქმე 2
სამდივნო/საოფისე საქმე 2
საქმისწარმოება 3
სტაჟირება 4
ტყის მართვა 1
შესყიდვები 3
შიდა კონტროლი 1
შრომა და დასაქმება 2
ჯანდაცვა 12
;