ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
  0 გვერდი 0 -დან (სულ 0 ჩანაწერი)

  ფილტრის მოხსნა X
  ადამიანის უფლებები 1
  ადამიანური რესურსების მართვა 3
  ადგილობრივი თვითმმართველობა 1
  ადმინისტრაცია 5
  აუდიტი 4
  ბუღალტერია 3
  განათლება/სწავლება 3
  გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 1
  დაცვა/უსაფრთხოება 1
  დიპლომატია 3
  ეკონომიკური 1
  ენერგეტიკა 1
  ექსპერტიზა 2
  ზედამხედველობა 5
  თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 2
  ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 8
  ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 1
  იურიდიული 24
  კვლევა და ანალიზი 2
  ლოჯისტიკა 2
  მანდატური 2
  მართვა/მენეჯმენტი 4
  მომსახურება 2
  მონიტორინგი 1
  პროგრამირება 3
  საგადასახადო 1
  საგარეო ვაჭრობა 1
  საერთაშორისო ურთიერთობები 1
  საზოგადოებასთან ურთიერთობა 4
  სამშენებლო საქმე 1
  სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
  საორგანიზაციო საქმიანობა 1
  საფინანსო/საბიუჯეტო 1
  საქმისწარმოება 5
  სისტემური ადმინისტრატორი 1
  სოფლის მეურნეობა 5
  სოციალური სამსახური 4
  სტაჟირება 4
  სტატისტიკა 1
  ტექნიკური სამუშაოები 1
  ტრანსპორტი 1
  ტურიზმი 1
  ფინანსები 3
  ფსიქოლოგია 3
  ქონების მართვა 1
  შესყიდვები 4
  შიდა აუდიტი 1
  შრომის უსაფრთხოება 1
  ჯანდაცვა 9
  ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
  ;