ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
სსიპ-ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის დირექტორი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 14.03.2018
„პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის“ „სკოლის მოსწავლეებში პროფესიული უნარების განვითარების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი - კოორდინატორი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 03.03.2018
„პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის“ „სკოლის მოსწავლეებში პროფესიული უნარების განვითარების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი - პროგრამის ასისტენტი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 03.03.2018
განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტების წარმოების სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 28.02.2018
სამეთაურო-საშტაბო კოლეჯის თავდაცვის რესურსების მართვის მიმართულების ხელმძღვანელი (პროფესორი) სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია 23.03.2018
1 გვერდი 1 -დან (სულ 5 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანური რესურსების მართვა 2
ადგილობრივი თვითმმართველობა 30
ადმინისტრაცია 5
ავიაცია 1
არქიტექტურა 2
აუდიტი 4
ბუღალტერია 2
განათლება/სწავლება 5
დაზღვევის ზედამხედველობა 3
დაცვა/უსაფრთხოება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 5
ინფორმაციული უსაფრთხოება 1
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 1
იურიდიული 8
კვლევა და ანალიზი 2
მართვა/მენეჯმენტი 9
მომსახურება 10
მონიტორინგი 1
პროგრამირება 1
პროექტების მართვა 2
საარჩევნო ადმინისტრაცია 8
საერთაშორისო ურთიერთობები 2
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 3
სამდივნო/საოფისე საქმე 2
სამეურნეო 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 2
საორგანიზაციო საქმიანობა 2
საფინანსო/საბიუჯეტო 5
საქმისწარმოება 3
სოფლის მეურნეობა 4
სტაჟირება 3
ტექნიკური 2
ფინანსები 4
ქონების განკარგვა 3
შესყიდვები 8
ჯანდაცვა 30
;