ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
ბაკალავრიატის თავდაცვის და უსაფრთხოების მიმართულებაზე სასწავლო კურსების: „თანამედროვე უსაფრთხოების საკითხები", „პოლიტოლოგიის საფუძვლები", „კონფლიქტოლოგიის შესავალი", „ტერორიზმი და კონტრტერორიზმი" ჩატარების მიზნით მოწვეული სპეციალისტი სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია 31.08.2017
„სკოლის მოსწავლეებში შრომითი უნარების განვითარების" ქვეპროგრამის კოორდინატორი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 29.08.2017
„სკოლის მოსწავლეებში შრომითი უნარების განვითარების" ქვეპროგრამის კოორდინატორი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 29.08.2017
„სკოლის მოსწავლეებში შრომითი უნარების განვითარების" ქვეპროგრამის კოორდინატორი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 29.08.2017
სპორტის მასწავლებელი სსიპ - ქალაქ თბილისის N202 საჯარო სკოლა 22.08.2017
ბაკალავრიატის მენეჯმენტის მიმართულების ასისტენტ-პროფესორი სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია 08.09.2017
ბაკალავრიატის თავდაცვის და უსაფრთხოების მიმართულების ხელმძღვანელი (პროფესორი) სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია 08.09.2017
ბაკალავრიატის ინფორმატიკის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია 08.09.2017
ბაკალავრიატის მენეჯმენტის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია 08.09.2017
გეოგრაფიის პედაგოგი სსიპ - ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღების საჯარო სკოლა 25.08.2017
1 გვერდი 1 -დან (სულ 10 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
IT მხარდაჭერა 1
ადამიანური რესურსების მართვა 2
ადგილობრივი თვითმმართველობა 19
ადმინისტრაცია 1
არქიტექტურა 3
აუდიტი 4
ბუღალტერია 1
განათლება 1
განათლება/სწავლება 10
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 14
დაცვა/უსაფრთხოება 2
თარგმნა/რედაქტირება 2
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 1
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
იურიდიული 21
კვლევა/სამეცნიერო საქმე 1
ლოჯისტიკა 4
მანდატური 1
მართვა/მენეჯმენტი 6
მომსახურება 14
მონიტორინგი 3
პროექტების მართვა 1
რეგიონალური პოლიტიკა 1
საარქივო საქმე 5
საბანკო ზედამხედველობა 1
საბიბლიოთეკო საქმე 3
საერთაშორისო ურთიერთობები 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 2
საინვესტიციო 1
საინჟინრო საქმე 1
სამდივნო/საოფისე საქმე 1
სამშენებლო საქმე 2
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
საორგანიზაციო საქმიანობა 1
საფინანსო/საბიუჯეტო 1
საქმისწარმოება 4
სტაჟირება 4
ტრანსპორტი 4
ტურიზმი 2
ტყის მართვა 1
ფსიქოლოგია 1
ქონების განკარგვა 1
შესყიდვები 3
ხარისხის მართვა 2
ჯანდაცვა 10
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 10
;