ვაკანსიის ძებნა


პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
ხელოვნებისა და განათლების დეპარტამენტის სახელოვნებო განათლების სამმართველოს უფროსი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 27.05.2017
ხელოვნებისა და განათლების დეპარტამენტის სახელოვნებო განათლების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 27.05.2017
სასწავლო პროგრამების განყოფილების სპეციალისტი (II კატეგორია) სსიპ საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი 28.05.2017
სასწავლო პროგრამების განყოფილების სპეციალისტი (I კატეგორია) სსიპ საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი 28.05.2017
პროფესიული განათლების მასწავლებელთა საწარმოში ტრენინგების დარგის ტრენერ-ფასილიტატორი სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 25.05.2017
1 გვერდი 1 -დან (სულ 5 ჩანაწერი)

აგრარული 1
ადამიანური რესურსების მართვა 7
ადგილობრივი თვითმმართველობა 30
ადმინისტრაცია 10
არქიტექტურა 2
აუდიტი 3
ბუღალტერია 1
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 2
განათლება/სწავლება 5
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 8
გეოლოგია 1
ენერგეტიკა 1
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 6
თარგმნა/რედაქტირება 1
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მხარდაჭერა 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 6
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
იურიდიული 21
იურიდიული და ანალიტიკა 2
კოორდინაცია 1
მანდატური 1
მართვა/მენეჯმენტი 20
მარკეტინგი 1
მომსახურება 6
მონიტორინგი 6
პრობაცია 2
პროექტების მართვა 3
პროტოკოლი 1
რეგიონალური პოლიტიკა 1
საარქივო საქმე 3
საარჩევნო ადმინისტრაცია 1
საბაჟო 3
საერთაშორისო ურთიერთობები 4
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საინჟინრო საქმე 1
სამეურნეო 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
საქმისწარმოება 6
სოფლის მეურნეობა 5
სოციალური სამსახური 2
სტაჟირება 22
ტრანსპორტი 1
ტყის მართვა 9
ფინანსები 2
ქონების აღრიცხვა/მონიტორინგი 1
ქონების განკარგვა 1
შესყიდვები 5
შიდა კონტროლი 2
ჯანდაცვა 7
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 10