ვაკანსიის ძებნა


პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
თბილისის სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის გლდანის საზოგადოებრივი ცენტრის კონსულტანტი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 01.04.2017
თბილისის სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის გლდანის საზოგადოებრივი ცენტრის ოპერატორი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 01.04.2017
ვანის სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის ზეინდარის საზოგადოებრივი ცენტრის ოპერატორი (შტატგარეშე) სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 01.04.2017
ჩოხატაურის სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის კოხნარის საზოგადოებრივი ცენტრის ოპერატორი (შტატგარეშე) სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 01.04.2017
ჩოხატაურის სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის კოხნარის საზოგადოებრივი ცენტრის მენეჯერ-ოპერატორი (შტატგარეშე) სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 01.04.2017
ვანის სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის ზეინდარის საზოგადოებრივი ცენტრის მენეჯერ-ოპერატორი (შტატგარეშე) სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 01.04.2017
1 გვერდი 1 -დან (სულ 6 ჩანაწერი)

აგრარული 1
ადამიანური რესურსების მართვა 1
ადმინისტრაცია 6
განათლება/სწავლება 2
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 1
ევროპასთან ინტეგრაცია 2
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 2
ინფორმაციული უსაფრთხოება 1
იურიდიული 7
იურიდიული და ანალიტიკა 1
მანდატური 1
მართვა/მენეჯმენტი 4
მარკეტინგი 2
მომსახურება 6
მონიტორინგი 2
პროგრამირება 1
საარქივო საქმე 6
საარჩევნო ადმინისტრაცია 4
საბაჟო 5
საგარეო ურთიერთობები 3
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 6
საინჟინრო საქმე 2
სამდივნო/საოფისე საქმე 1
საქმისწარმოება 4
სოფლის მეურნეობა 6
სოციალური სამსახური 1
სპორტი/ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხები 1
სტაჟირება 7
შესყიდვები 3
ჯანდაცვა 23