ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
ცხოველთა კონტროლისა და რეგულირების დეპარტამენტის, ცხოველთა თავშესაფრის განყოფილების სპეციალისტი - კინოლოგი სსიპ - ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო 27.09.2019
თერჯოლის სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 26.09.2019
ოზურგეთის სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 26.09.2019
ბიომეტრიული დოკუმენტების პერსონალიზაციის ცენტრის (სამსახურის) მთავარი სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 26.09.2019
ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) საშვთა ბიუროს სპეციალისტი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 26.09.2019
ბოლნისის სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის დმანისის საზოგადოებრივი ცენტრის ოპერატორი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 27.09.2019
დედოფლისწყაროს სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის არხილოსკალოს საზოგადოებრივი ცენტრის ოპერატორი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 27.09.2019
გარდაბნის სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის სართიჭალის საზოგადოებრივი ცენტრის ოპერატორი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 27.09.2019
ოზურგეთის სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის ქვემო ნატანების საზოგადოებრივი ცენტრის ოპერატორი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 27.09.2019
ცაგერის საზოგადოებრივი ცენტრის ოპერატორი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 27.09.2019
ონის სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის ჭრებალოს საზოგადოებრივი ცენტრის მენეჯერ-ოპერატორი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 27.09.2019
დროებითი მოთავსების უზრუნველყოფის დეპარტამენტის სამედიცინო მომსახურების სამსახურის ინსპექტორი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 28.09.2019
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ერთიანი მომსახურების ცენტრის ინსპექტორი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 28.09.2019
საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის სასაზღვრო პოლიციის ადმინისტრაციის სტრატეგიული კომუნიკაციებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 28.09.2019
სსიპ "მომსახურების სააგენტოს" რუსთავის ცენტრალური ფილიალის (დეპარტამენტი) სარეგისტრაციო უზრუნველყოფის სამმართველოს სარეგისტრაციო განყოფილების ინსპექტორი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 28.09.2019
სსიპ "მომსახურების სააგენტოს" აღმოსავლეთის რეგიონალური დეპარტამენტის ინსპექტორი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 28.09.2019
1 გვერდი 1 -დან (სულ 16 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანის უფლებები 1
ადამიანური რესურსების მართვა 3
ადგილობრივი თვითმმართველობა 6
ანალიტიკა 1
არქიტექტურა 2
აუდიტი 2
ბუღალტერია 2
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 2
განათლება/სწავლება 4
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 1
ექსპერტიზა 5
ზედამხედველობა 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 4
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 8
იურიდიული 30
იურიდიული და ანალიტიკა 1
იურიდიული/ეკონომიკა 1
კავშირგაბმულობა 2
კოორდინაცია 1
კრიმინალისტიკა 1
მანდატური 2
მართვა/მენეჯმენტი 15
მომსახურება 16
მონიტორინგი 1
პროგრამირება 1
პროექტების მართვა 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 2
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 2
საინვესტიციო 1
საინვესტიციო პროექტები 1
საინჟინრო საქმე 1
სამდივნო/საოფისე საქმე 1
სამშენებლო საქმე 2
საპოლიციო 3
სასჯელაღსრულება 2
საფინანსო/საბიუჯეტო 3
საქმისწარმოება 10
სტაჟირება 4
სტატისტიკა 1
ტექნიკური 2
ტექნიკური სამუშაოები 1
ტრანსპორტი 1
ფინანსები 4
ფსიქოლოგია 1
ქონების განკარგვა 3
შესყიდვები 5
შიდა აუდიტი 1
ჯანდაცვა 8
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
;