ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
უფროსი სპეციალისტი (II კატეგორია) ქარელის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 11.06.2020
უფროსი სპეციალისტი (II კატეგორია) ქარელის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 11.06.2020
სივრცის კონსულტანტი ქარელის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 11.06.2020
სპეციალისტი ქარელის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 11.06.2020
უფროსი სპეციალისტი (III კატეგორია) ქარელის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 11.06.2020
უფროსი სპეციალისტი (III კატეგორია) ქარელის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 11.06.2020
სპეციალისტი (შრომითი ხელშეკრულება) ლაჯანას საზოგადოებრივ ცენტრში სსიპ - იუსტიციის სახლი 06.06.2020
სპეციალისტი (შრომითი ხელშეკრულება) ზეინდარის საზოგადოებრივ ცენტრში სსიპ - იუსტიციის სახლი 06.06.2020
უფროსი სპეციალისტი (შრომითი ხელშეკრულება) სადახლოს საზოგადოებრივ ცენტრში სსიპ - იუსტიციის სახლი 06.06.2020
სპეციალისტი (შრომითი ხელშეკრულება) ხრეითის საზოგადოებრივ ცენტრში სსიპ - იუსტიციის სახლი 06.06.2020
სპეციალისტი (შრომითი ხელშეკრულება) კოხნარის საზოგადოებრივ ცენტრში სსიპ - იუსტიციის სახლი 06.06.2020
სპეციალისტი (შრომითი ხელშეკრულება) უსახელოს საზოგადოებრივ ცენტრში სსიპ - იუსტიციის სახლი 06.06.2020
სპეციალისტი (შრომითი ხელშეკრულება) სანიორეს საზოგადოებრივ ცენტრში სსიპ - იუსტიციის სახლი 06.06.2020
სპეციალისტი (შრომითი ხელშეკრულება) ფასანაურის საზოგადოებრივ ცენტრში სსიპ - იუსტიციის სახლი 06.06.2020
სპეციალისტი (შრომითი ხელშეკრულება) ადიგენის საზოგადოებრივ ცენტრში სსიპ - იუსტიციის სახლი 06.06.2020
უფროსი სპეციალისტი (შრომითი ხელშეკრულება) ფასანაურის საზოგადოებრივ ცენტრში სსიპ - იუსტიციის სახლი 06.06.2020
1 გვერდი 1 -დან (სულ 16 ჩანაწერი)
;