ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
სამეგრელოს რეგიონული არქივის სტაჟიორი სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი 27.09.2020
შეფასების სამსახურის სტაჟიორი (გორი) სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 27.09.2020
შეფასების სამსახურის სტაჟიორი (ახალციხე) სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 27.09.2020
შეფასების სამსახურის სტაჟიორი (თელავი) სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 27.09.2020
შეფასების სამსახურის სტაჟიორი (წნორი) სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 27.09.2020
შეფასების სამსახურის სტაჟიორი (რუსთავი) სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 27.09.2020
შეფასების სამსახურის სტაჟიორი (ქუთაისი) სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 27.09.2020
შეფასების სამსახურის სტაჟიორი (ზუგდიდი) სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 27.09.2020
სამეურნეო სამსახურის სტაჟიორი სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი 26.09.2020
სტაჟიორი ყაზბეგის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 25.09.2020
სტაჟიორი ყვარლის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 25.09.2020
სტაჟიორი გორის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 25.09.2020
სტაჟიორი ლაგოდეხის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 23.09.2020
სტაჟიორი ფოთის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 23.09.2020
სტაჟიორი გურჯაანის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 23.09.2020
სტაჟიორი ოზურგეთის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 23.09.2020
სტაჟიორი ბორჯომის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 23.09.2020
სტაჟიორი ახალქალაქის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 23.09.2020
სტაჟიორი ხონის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 23.09.2020
სტაჟიორი მარნეულის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 23.09.2020
სტაჟიორი სატელეფონო ცენტრში სსიპ - იუსტიციის სახლი 25.09.2020
1 გვერდი 1 -დან (სულ 21 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანური რესურსების მართვა 1
ადგილობრივი თვითმმართველობა 1
ადმინისტრაცია 7
ბუღალტერია 2
განათლება/სწავლება 18
დაცვა/უსაფრთხოება 1
ეკონომიკური 2
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 12
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 2
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 5
იურიდიული 10
იურიდიული და ანალიტიკა 2
მართვა/მენეჯმენტი 5
მომსახურება 6
პრობაცია 5
საგადასახადო 3
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 5
სამშენებლო საქმე 1
საფინანსო/საბიუჯეტო 2
საქმისწარმოება 2
სოციალური სამსახური 3
სტაჟირება 21
ქონების განკარგვა 7
შესყიდვები 2
შიდა აუდიტი 2
შრომის უსაფრთხოება 1
ხარისხის მართვა 1
ჯანდაცვა 5
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 5
;