ვაკანსიის ძებნა


პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
სტაჟიორი (რუსთავი) სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 01.06.2017
სტაჟიორი (გორი) სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 01.06.2017
სტაჟიორი (ქუთაისი) სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 01.06.2017
სტაჟიორი (ბათუმი) სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 01.06.2017
სტაჟიორი (ოზურგეთი) სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 01.06.2017
სტაჟიორი (მარნეული) სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 01.06.2017
სტაჟიორი (ყვარელი) სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 01.06.2017
სტაჟიორი (თელავი) სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 01.06.2017
სტაჟიორი (გურჯაანი) სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 01.06.2017
სტაჟიორი (ახალციხე) სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 01.06.2017
სტაჟიორი (მესტია) სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 01.06.2017
სტაჟიორი (თიანეთი) სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 01.06.2017
სტაჟიორი (ზუგდიდი) სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 01.06.2017
სტაჟიორი (ბორჯომი) სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 01.06.2017
სტაჟიორი (ლაგოდეხი) სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 01.06.2017
სტაჟიორი (ფოთი) სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 01.06.2017
სტაჟიორი (ონი) სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 01.06.2017
ეკონომიკური სამსახურის სტაჟიორი სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო 31.05.2017
სტაჟიორი სივრცის კონსულტანტის პოზიციაზე (თელავი) სსიპ იუსტიციის სახლი 31.05.2017
სტაჟიორი სივრცის კონსულტანტის პოზიციაზე (მარნეული) სსიპ იუსტიციის სახლი 28.05.2017
პრაქტიკანტი სსიპ ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო (MCA - Georgia) 01.06.2017
სტაჟიორი სივრცის კონსულტანტის პოზიციაზე (ახალციხე) სსიპ იუსტიციის სახლი 26.05.2017
1 გვერდი 1 -დან (სულ 22 ჩანაწერი)

აგრარული 1
ადამიანური რესურსების მართვა 7
ადგილობრივი თვითმმართველობა 30
ადმინისტრაცია 10
არქიტექტურა 2
აუდიტი 3
ბუღალტერია 1
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 2
განათლება/სწავლება 5
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 8
გეოლოგია 1
ენერგეტიკა 1
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 6
თარგმნა/რედაქტირება 1
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მხარდაჭერა 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 6
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
იურიდიული 21
იურიდიული და ანალიტიკა 2
კოორდინაცია 1
მანდატური 1
მართვა/მენეჯმენტი 20
მარკეტინგი 1
მომსახურება 6
მონიტორინგი 6
პრობაცია 2
პროექტების მართვა 3
პროტოკოლი 1
რეგიონალური პოლიტიკა 1
საარქივო საქმე 3
საარჩევნო ადმინისტრაცია 1
საბაჟო 3
საერთაშორისო ურთიერთობები 4
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საინჟინრო საქმე 1
სამეურნეო 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
საქმისწარმოება 6
სოფლის მეურნეობა 5
სოციალური სამსახური 2
სტაჟირება 22
ტრანსპორტი 1
ტყის მართვა 9
ფინანსები 2
ქონების აღრიცხვა/მონიტორინგი 1
ქონების განკარგვა 1
შესყიდვები 5
შიდა კონტროლი 2
ჯანდაცვა 7
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 10