ვაკანსიის ძებნა


პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
  0 გვერდი 0 -დან (სულ 0 ჩანაწერი)

  აგრარული 1
  ადამიანური რესურსების მართვა 7
  ადგილობრივი თვითმმართველობა 30
  ადმინისტრაცია 10
  არქიტექტურა 2
  აუდიტი 3
  ბუღალტერია 1
  განათლება/მეცნიერება/კულტურა 2
  განათლება/სწავლება 5
  გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 8
  გეოლოგია 1
  ენერგეტიკა 1
  თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 6
  თარგმნა/რედაქტირება 1
  ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მხარდაჭერა 1
  ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 6
  ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
  იურიდიული 21
  იურიდიული და ანალიტიკა 2
  კოორდინაცია 1
  მანდატური 1
  მართვა/მენეჯმენტი 20
  მარკეტინგი 1
  მომსახურება 6
  მონიტორინგი 6
  პრობაცია 2
  პროექტების მართვა 3
  პროტოკოლი 1
  რეგიონალური პოლიტიკა 1
  საარქივო საქმე 3
  საარჩევნო ადმინისტრაცია 1
  საბაჟო 3
  საერთაშორისო ურთიერთობები 4
  საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
  საინჟინრო საქმე 1
  სამეურნეო 1
  სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
  საქმისწარმოება 6
  სოფლის მეურნეობა 5
  სოციალური სამსახური 2
  სტაჟირება 22
  ტრანსპორტი 1
  ტყის მართვა 9
  ფინანსები 2
  ქონების აღრიცხვა/მონიტორინგი 1
  ქონების განკარგვა 1
  შესყიდვები 5
  შიდა კონტროლი 2
  ჯანდაცვა 7
  ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 10