ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
  0 გვერდი 0 -დან (სულ 0 ჩანაწერი)

  ფილტრის მოხსნა X
  IT მხარდაჭერა 1
  ადამიანის უფლებები 2
  ადგილობრივი თვითმმართველობა 13
  ადმინისტრაცია 2
  ავიაცია 1
  არქიტექტურა 8
  აუდიტი 1
  ბუღალტერია 1
  განათლება 1
  განათლება/სწავლება 1
  გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 32
  ეკონომიკური 1
  ენერგეტიკა 3
  ზედამხედველობა 3
  თარგმნა/რედაქტირება 1
  ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 8
  ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
  იურიდიული 41
  კავშირგაბმულობა 1
  მართვა/მენეჯმენტი 10
  მარკეტინგი 1
  მომსახურება 2
  მონიტორინგი 1
  პრობაცია 1
  პროგრამირება 1
  პროექტების მართვა 1
  საარქივო საქმე 1
  საბაჟო 19
  საბიბლიოთეკო საქმე 2
  საგადასახადო 3
  საზღვაო 1
  სამდივნო/საოფისე საქმე 1
  სამეურნეო 2
  სამშენებლო საქმე 3
  საორგანიზაციო საქმიანობა 3
  სასჯელაღსრულება 6
  საფინანსო/საბიუჯეტო 1
  საქმისწარმოება 4
  სოფლის მეურნეობა 1
  სოციალური დაცვა 1
  სოციალური სამსახური 10
  სტაჟირება 7
  სტატისტიკა 1
  ტურიზმი 2
  ტყის მართვა 2
  ფინანსები 2
  ფსიქოლოგია 5
  შესყიდვები 9
  შიდა აუდიტი 1
  შრომა და დასაქმება 1
  ხარისხის მართვა 1
  ჯანდაცვა 5
  ;