ვაკანსიის ძებნა


პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა სხდომის მდივანი გორის რაიონული სასამართლო 04.06.2017
ადმინისტრაციული სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვის, ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის და კოორდინაციის განყოფილების სპეციალისტი კასრისწყალის ადმინისტრაციული ერთეულში ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31.05.2017
ადმინისტრაციული განყოფილების საქმისწარმოებისა და არქივიზაციის სპეციალისტი (III კატეგორია) სსიპ საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი 28.05.2017
აპარატის კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღების (განყოფილების) კურიერ-მძღოლი ახალქალაქის რაიონული სასამართლო 26.05.2017
აპარატის კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღების (განყოფილების) კურიერი ახალქალაქის რაიონული სასამართლო 26.05.2017
მომსახურების დეპარტამენტის თანაშემწე სსიპ შემოსავლების სამსახური 24.05.2017
1 გვერდი 1 -დან (სულ 6 ჩანაწერი)

აგრარული 1
ადამიანური რესურსების მართვა 7
ადგილობრივი თვითმმართველობა 30
ადმინისტრაცია 10
არქიტექტურა 2
აუდიტი 3
ბუღალტერია 1
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 2
განათლება/სწავლება 5
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 8
გეოლოგია 1
ენერგეტიკა 1
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 6
თარგმნა/რედაქტირება 1
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მხარდაჭერა 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 6
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
იურიდიული 21
იურიდიული და ანალიტიკა 2
კოორდინაცია 1
მანდატური 1
მართვა/მენეჯმენტი 20
მარკეტინგი 1
მომსახურება 6
მონიტორინგი 6
პრობაცია 2
პროექტების მართვა 3
პროტოკოლი 1
რეგიონალური პოლიტიკა 1
საარქივო საქმე 3
საარჩევნო ადმინისტრაცია 1
საბაჟო 3
საერთაშორისო ურთიერთობები 4
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საინჟინრო საქმე 1
სამეურნეო 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
საქმისწარმოება 6
სოფლის მეურნეობა 5
სოციალური სამსახური 2
სტაჟირება 22
ტრანსპორტი 1
ტყის მართვა 9
ფინანსები 2
ქონების აღრიცხვა/მონიტორინგი 1
ქონების განკარგვა 1
შესყიდვები 5
შიდა კონტროლი 2
ჯანდაცვა 7
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 10