ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
სკოლის ექიმი სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ შაუმიანის N1 საჯარო სკოლა 30.01.2022
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ თეთრიწყაროს N1 საჯარო სკოლა 10.02.2022
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ ცაგერის N1 საჯარო სკოლა 22.01.2022
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ თბილისის N45 საჯარო სკოლა 22.01.2022
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტლის დირექტორი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 23.01.2022
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი -„გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტლის“ დირექტორის მოადგილე სამედიცინო საკითხთა რეგულაციისა და სამკურნალო დარგში საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 23.01.2022
1 გვერდი 1 -დან (სულ 6 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადმინისტრაცია 3
ანალიტიკა 1
არქიტექტურა 1
აუდიტი 1
ბუღალტერია 2
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 1
განათლება/სწავლება 6
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 1
ეკონომიკური 3
ენერგეტიკა 1
ექსპერტიზა 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 2
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 6
იურიდიული 8
კვლევა/სამეცნიერო საქმე 5
ლოჯისტიკა 1
მართვა/მენეჯმენტი 6
მომსახურება 8
პრობაცია 1
პროგრამირება 2
პროექტების მართვა 1
საარქივო საქმე 1
საარჩევნო ადმინისტრაცია 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საინჟინრო საქმე 1
სამდივნო/საოფისე საქმე 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
საპოლიციო 5
საფინანსო/საბიუჯეტო 2
საქმისწარმოება 3
სპორტი/ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხები 1
სტაჟირება 8
ტყის მართვა 6
ურბანული 1
ფინანსები 1
ქონების განკარგვა 1
ქონების მართვა 1
შიდა აუდიტი 1
ჯანდაცვა 6
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 3
;