ვაკანსიის ძებნა


პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
სკოლის ექიმი სსიპ - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის დაბა თამარისის საჯარო სკოლა 06.04.2017
სკოლის ექიმი სსიპ - დავით ელიზბარაშვილის სახელობის ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ შილდის N1 საჯარო სკოლა 06.04.2017
სკოლის ექიმი სსიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ლაითურის საჯარო სკოლა 05.04.2017
სკოლის ექიმი სსიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ნარუჯის საჯარო სკოლა 20.04.2017
სკოლის ექიმი სსიპ - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნახიდურის საჯარო სკოლა 20.04.2017
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ წალკის N2 საჯარო სკოლა 14.04.2017
მედიკამენტებისა და სამედიცინო აღჭურვილობის მართვის განყოფილების მედდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი 30.03.2017
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ ნინოწმინდის N1 საჯარო სკოლა 30.03.2017
№18 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულების სამედიცინო ნაწილის ქირურგიული განყოფილების ექიმი (ზოგადი ქირურგი) საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 29.03.2017
სამედიცინო დეპარტამენტის №18 მსჯავრდებულთა და ბრალდებულთა სამკურნალო დაწესებულების სამედიცინო ნაწილის რადიოლოგიის განყოფილების ექიმი - ენდოსკოპისტი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 29.03.2017
სამედიცინო დეპარტამენტის №18 მსჯავრდებულთა და ბრალდებულთა სამკურნალო დაწესებულების სამედიცინო ნაწილის რეანიმაციისა და ანესთეზიოლოგიური განყოფილების ექიმი-ანესთეზიოლოგი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 29.03.2017
სამედიცინო დეპარტამენტის №18 მსჯავრდებულთა და ბრალდებულთა სამკურნალო დაწესებულების სამედიცინო ნაწილის ქირურგიული განყოფილების ექთნის ასისტენტი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 29.03.2017
სამედიცინო დეპარტამენტის №8 დაწესებულების საექიმო - სამედიცინო პუნქტის ექთნის ასისტენტი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 30.03.2017
სამედიცინო დეპარტამენტის №15 დაწესებულების საექიმო-სამედიცინო პუნქტის ექიმი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 30.03.2017
სამედიცინო დეპარტამენტის №17 დაწესებულების საექიმო-სამედიცინო პუნქტის ექიმი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 30.03.2017
სამედიცინო დეპარტამენტის №8 დაწესებულების საექიმო-სამედიცინო პუნქტის ექიმი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 30.03.2017
სამედიცინო დეპარტამენტის №6 დაწესებულების საექიმო-სამედიცინო პუნქტის ექიმი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 30.03.2017
სამედიცინო დეპარტამენტის №5 დაწესებულების საექიმო-სამედიცინო პუნქტის ექიმი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 29.03.2017
თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების პირველადი სამედიცინო დახმარების პუნქტის ექთანი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 29.03.2017
სამედიცინო დეპარტამენტის №18 მსჯავრდებულთა და ბრალდებულთა სამკურნალო დაწესებულების სამედიცინო ნაწილის ფსიქიატრიული განყოფილების სანიტარი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 29.03.2017
სკოლის ექიმი სსიპ - ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ სალხინოს საჯარო სკოლა 31.03.2017
სკოლის ექიმი სსიპ - მიხეილ ხერგიანის სახელობის დაბა მესტიის N2 საჯარო სკოლა 31.03.2017
სკოლის ექიმი ახალციხის მუნიციპალიტეტის სსიპ - სოფელ ფერსის საჯარო სკოლა 06.04.2017
1 გვერდი 1 -დან (სულ 23 ჩანაწერი)

აგრარული 1
ადამიანური რესურსების მართვა 1
ადმინისტრაცია 6
განათლება/სწავლება 2
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 1
ევროპასთან ინტეგრაცია 2
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 2
ინფორმაციული უსაფრთხოება 1
იურიდიული 8
იურიდიული და ანალიტიკა 1
მანდატური 1
მართვა/მენეჯმენტი 5
მარკეტინგი 2
მომსახურება 6
მონიტორინგი 2
პროგრამირება 1
საარქივო საქმე 6
საარჩევნო ადმინისტრაცია 4
საბაჟო 5
საგარეო ურთიერთობები 3
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 6
საინჟინრო საქმე 2
სამდივნო/საოფისე საქმე 2
საქმისწარმოება 4
სოფლის მეურნეობა 12
სოციალური სამსახური 1
სპორტი/ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხები 1
სტაჟირება 7
შესყიდვები 3
ჯანდაცვა 23