ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ გორის N7 საჯარო სკოლა 02.10.2019
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ ბათუმის N14 საჯარო სკოლა 02.10.2019
სკოლის ექიმი სსიპ - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩხორიის საჯარო სკოლა 02.10.2019
სკოლის ექიმი სსიპ - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარიჯალის საჯარო სკოლა 30.09.2019
ქირურგიული სამსახური გადაუდებელი დახმარების განყოფილების უმცროსი ექიმი სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 25.09.2019
თერაპიული სამსახურის თერაპიისა და ფსიქო-ნევროლოგიის განყოფილების მედდა (მორიგე) სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 25.09.2019
თერაპიული სამსახურის სისხლის ბანკის მედდა სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 25.09.2019
სკოლის ექიმი სსიპ - დაბა ხარაგაულის N2 საჯარო სკოლა 25.09.2019
1 გვერდი 1 -დან (სულ 8 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანის უფლებები 1
ადამიანური რესურსების მართვა 3
ადგილობრივი თვითმმართველობა 6
ანალიტიკა 1
არქიტექტურა 2
აუდიტი 2
ბუღალტერია 1
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 2
განათლება/სწავლება 4
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 1
ექსპერტიზა 5
ზედამხედველობა 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 4
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 6
იურიდიული 30
იურიდიული და ანალიტიკა 1
იურიდიული/ეკონომიკა 1
კავშირგაბმულობა 2
კოორდინაცია 1
კრიმინალისტიკა 1
მანდატური 2
მართვა/მენეჯმენტი 15
მომსახურება 16
მონიტორინგი 1
პროგრამირება 1
პროექტების მართვა 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 2
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 2
საინვესტიციო 1
საინვესტიციო პროექტები 1
საინჟინრო საქმე 1
სამდივნო/საოფისე საქმე 1
სამშენებლო საქმე 1
საპოლიციო 3
სასჯელაღსრულება 2
საფინანსო/საბიუჯეტო 3
საქმისწარმოება 10
სტაჟირება 4
სტატისტიკა 1
ტექნიკური 2
ტექნიკური სამუშაოები 1
ტრანსპორტი 1
ფინანსები 4
ფსიქოლოგია 1
ქონების განკარგვა 3
შესყიდვები 4
ჯანდაცვა 8
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
;