ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
  0 გვერდი 0 -დან (სულ 0 ჩანაწერი)

  ფილტრის მოხსნა X
  ადამიანური რესურსების მართვა 2
  ადგილობრივი თვითმმართველობა 1
  ადმინისტრაცია 3
  არქიტექტურა 1
  აუდიტი 1
  ბუღალტერია 1
  განათლება 1
  განათლება/სწავლება 1
  თარგმნა/რედაქტირება 1
  ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მხარდაჭერა 1
  ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 3
  ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 5
  იურიდიული 9
  იურიდიული და ანალიტიკა 2
  მართვა/მენეჯმენტი 10
  მარკეტინგი 1
  მევენახეობა - მეღვინეობა 1
  მომსახურება 25
  მონიტორინგი 1
  პროგრამირება 4
  პროექტების მართვა 1
  რეგიონალური პოლიტიკა 2
  საერთაშორისო ურთიერთობები 2
  სამეურნეო 1
  სასჯელაღსრულება 8
  საქმისწარმოება 2
  სოციალური სამსახური 4
  სტაჟირება 2
  ტექნიკური სამუშაოები 2
  ტრანსპორტი 1
  ფინანსები 2
  ფსიქოლოგია 2
  ჯანდაცვა 9
  ;