ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
საბჭოს აპარატის ლოჯისტიკისა და საფინანსო უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი (I რანგი) აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო 27.09.2019
საბჭოს აპარატის ლოჯისტიკისა და საფინანსო უზრუნველყოფის დეპარტამენტის საფინანსო უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი (რანგი III; კატეგორია I) აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო 27.09.2019
ფინანსების მართვის და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის მთავარი ბუღალტერი სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 25.09.2019
ეკონომიკური დეპარტამენტის აღრიცხვისა და ანგარიშგების სამმართველოს წამყვანი სპეციალისტი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 28.09.2019
1 გვერდი 1 -დან (სულ 4 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანის უფლებები 1
ადამიანური რესურსების მართვა 3
ადგილობრივი თვითმმართველობა 6
ანალიტიკა 1
არქიტექტურა 2
აუდიტი 2
ბუღალტერია 2
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 2
განათლება/სწავლება 4
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 1
ექსპერტიზა 5
ზედამხედველობა 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 4
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 8
იურიდიული 30
იურიდიული და ანალიტიკა 1
იურიდიული/ეკონომიკა 1
კავშირგაბმულობა 2
კოორდინაცია 1
კრიმინალისტიკა 1
მანდატური 2
მართვა/მენეჯმენტი 15
მომსახურება 16
მონიტორინგი 1
პროგრამირება 1
პროექტების მართვა 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 2
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 2
საინვესტიციო 1
საინვესტიციო პროექტები 1
საინჟინრო საქმე 1
სამდივნო/საოფისე საქმე 1
სამშენებლო საქმე 2
საპოლიციო 3
სასჯელაღსრულება 2
საფინანსო/საბიუჯეტო 3
საქმისწარმოება 10
სტაჟირება 4
სტატისტიკა 1
ტექნიკური 2
ტექნიკური სამუშაოები 1
ტრანსპორტი 1
ფინანსები 4
ფსიქოლოგია 1
ქონების განკარგვა 3
შესყიდვები 5
შიდა აუდიტი 1
ჯანდაცვა 8
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
;