ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
ფინანსების მართვის დეპარტამენტის საფინანსო სამმართველოს უფროსი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 20.11.2019
ფინანსების მართვის დეპარტამენტის ხარისხის კონტროლის სამმართველოს სამშენებლო საინჟინრო და ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 20.11.2019
ფინანსების მართვის დეპარტამენტის საბიუჯეტო სამმართველოს პროგრამების ბიუჯეტის დაგეგმვის და მართვის განყოფილების სპეციალისტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 20.11.2019
ფინანსების მართვის დეპარტამენტის საბიუჯეტო სამმართველოს ბიუჯეტის დაგეგმვის და შესრულების განყოფილების უფროსი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 20.11.2019
ფინანსების მართვის დეპარტამენტის ფინანსური ანალიზისა და კოორდინაციის სამმართველოს ფინანსური ანალიზის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 20.11.2019
ფინანსების მართვის დეპარტამენტის უფროსი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 20.11.2019
ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების განყოფილების უფროსი ქედის მუნიციპალიტეტის მერია 17.11.2019
ტარიფებისა და ეკონომიკური ანალიზის დეპარტამენტის საოპერაციო დანახარჯების აუდიტის სამმართველოს მთავარი ექსპერტი საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია 17.11.2019
ფინანსური დეპარტამენტის ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 14.11.2019
1 გვერდი 1 -დან (სულ 9 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
IT მხარდაჭერა 1
აგრარული 2
ადამიანური რესურსების მართვა 4
ადგილობრივი თვითმმართველობა 10
ადმინისტრაცია 13
ანალიტიკა 3
არქიტექტურა 10
აუდიტი 5
ბუღალტერია 2
განათლება 1
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 2
განათლება/სწავლება 13
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 4
ზედამხედველობა 5
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 4
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 5
იურიდიული 13
იურიდიული და ანალიტიკა 1
კავშირგაბმულობა 2
კვლევა 5
კვლევა-ანალიტიკა 4
ლოჯისტიკა 3
მართვა/მენეჯმენტი 8
მომსახურება 7
მონიტორინგი 1
პოლიტიკა/ანალიტიკა 4
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საინჟინრო საქმე 1
სამშენებლო საქმე 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 2
საქმისწარმოება 5
სტაჟირება 12
ტრანსპორტი 3
ტურიზმი 1
ტყის მართვა 12
ფინანსები 9
შესყიდვები 9
შიდა აუდიტი 2
შიდა კონტროლი 1
შრომის უსაფრთხოება 1
ჯანდაცვა 5
;