ვაკანსიის ძებნა


1 გვერდი 1 -დან (სულ 3 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანის უფლებები 2
ადამიანური რესურსების მართვა 4
ადგილობრივი თვითმმართველობა 5
ადმინისტრაცია 13
ანალიტიკა 3
არქიტექტურა 1
აუდიტი 7
ბუღალტერია 4
განათლება 1
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 1
განათლება/სწავლება 5
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 3
ექსპერტიზა 3
ზედამხედველობა 3
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 6
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 11
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 7
იურიდიული 27
კვლევა 2
კვლევა/სამეცნიერო საქმე 1
კოორდინაცია 2
ლოჯისტიკა 7
მართვა/მენეჯმენტი 12
მომსახურება 16
მონიტორინგი 4
პრობაცია 4
პროექტების მართვა 5
საერთაშორისო ურთიერთობები 2
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 11
საინვესტიციო პროექტები 1
საინჟინრო საქმე 1
სამეურნეო 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 2
სასჯელაღსრულება 7
საფინანსო/საბიუჯეტო 3
საქმისწარმოება 9
სოფლის მეურნეობა 1
სოციალური სამსახური 16
სტაჟირება 24
ტელეკომუნიკაციები 1
ტექნიკური სამუშაოები 1
ტყის მართვა 9
ფინანსები 3
ფსიქოლოგია 2
ქონების განკარგვა 1
შესყიდვები 7
შიდა აუდიტი 7
შრომა და დასაქმება 3
შრომის უსაფრთხოება 1
ხარისხის მართვა 1
ჯანდაცვა 18
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
;