ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N6 პენიტენციური დაწესებულების ადმინისტრაციული განყოფილების დამხმარე მოსამსახურე სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 23.12.2018
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N19 პენიტენციური დაწესებულების ადმინისტრაციული განყოფილების დამხმარე მოსამსახურე სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 23.12.2018
1 გვერდი 1 -დან (სულ 2 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანური რესურსების მართვა 2
ადგილობრივი თვითმმართველობა 1
ადმინისტრაცია 3
არქიტექტურა 1
აუდიტი 1
ბუღალტერია 1
განათლება 1
განათლება/სწავლება 1
თარგმნა/რედაქტირება 1
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მხარდაჭერა 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 3
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 5
იურიდიული 9
იურიდიული და ანალიტიკა 2
მართვა/მენეჯმენტი 10
მარკეტინგი 1
მევენახეობა - მეღვინეობა 1
მომსახურება 25
მონიტორინგი 1
პროგრამირება 4
პროექტების მართვა 1
რეგიონალური პოლიტიკა 2
საერთაშორისო ურთიერთობები 2
სამეურნეო 1
სასჯელაღსრულება 8
საქმისწარმოება 2
სოციალური სამსახური 4
სტაჟირება 2
ტექნიკური სამუშაოები 2
ტრანსპორტი 1
ფინანსები 2
ფსიქოლოგია 2
ჯანდაცვა 9
;