ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი (პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი) საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 01.02.2020
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის ანალიტიკური სამმართველოს მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 01.02.2020
სახელმწიფო ბიუჯეტისა და სტრატეგიული ანალიზის დეპარტამენტის დონორებთან ურთიერთობის სამსახურის ანალიტიკოს-ასისტენტი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 31.01.2020
სახელმწიფო ბიუჯეტისა და სტრატეგიული ანალიზის დეპარტამენტის სახელმწიფო ბიუჯეტის ანალიზის სამსახურის ბიუჯეტის ანალიტიკოს-ასისტენტი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 31.01.2020
1 გვერდი 1 -დან (სულ 4 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანის უფლებები 1
ადამიანური რესურსების მართვა 3
ადგილობრივი თვითმმართველობა 1
ადმინისტრაცია 5
აუდიტი 4
ბუღალტერია 3
განათლება/სწავლება 3
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 1
დაცვა/უსაფრთხოება 1
დიპლომატია 3
ეკონომიკური 1
ენერგეტიკა 1
ექსპერტიზა 2
ზედამხედველობა 5
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 2
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 8
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 1
იურიდიული 24
კვლევა და ანალიზი 2
ლოჯისტიკა 2
მანდატური 2
მართვა/მენეჯმენტი 4
მომსახურება 2
მონიტორინგი 1
პროგრამირება 3
საგადასახადო 1
საგარეო ვაჭრობა 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 4
სამშენებლო საქმე 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
საორგანიზაციო საქმიანობა 1
საფინანსო/საბიუჯეტო 1
საქმისწარმოება 5
სისტემური ადმინისტრატორი 1
სოფლის მეურნეობა 5
სოციალური სამსახური 4
სტაჟირება 4
სტატისტიკა 1
ტექნიკური სამუშაოები 1
ტრანსპორტი 1
ტურიზმი 1
ფინანსები 3
ფსიქოლოგია 3
ქონების მართვა 1
შესყიდვები 4
შიდა აუდიტი 1
შრომის უსაფრთხოება 1
ჯანდაცვა 9
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
;