ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო 24.11.2018
აუდიტისა და პროფესიული განათლების ზედამხედველობის დეპარტამენტის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ვებგვერდისა და რეესტრების წარმოების საკითხებში კონსულტაციების მიმართულება ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური 29.11.2018
შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახურის შიდა აუდიტის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შიდა აუდიტის საკითხებში ხობის მუნიციპალიტეტის მერია 17.11.2018
შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახურის შიდა აუდიტის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შიდა აუდიტის საკითხებში ხობის მუნიციპალიტეტის მერია 17.11.2018
1 გვერდი 1 -დან (სულ 4 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანური რესურსების მართვა 1
ადგილობრივი თვითმმართველობა 6
ადმინისტრაცია 2
ავიაცია 1
არქიტექტურა 3
აუდიტი 4
ბუღალტერია 3
განათლება/სწავლება 3
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 1
ეკონომიკური 1
ექსპერტიზა 4
ზედამხედველობა 4
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 3
ინფორმაციული უსაფრთხოება 1
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
იურიდიული 6
მანდატური 3
მართვა/მენეჯმენტი 9
მევენახეობა - მეღვინეობა 1
მომსახურება 6
პროექტების მართვა 3
საარქივო საქმე 4
საბანკო ზედამხედველობა 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 3
საზღვაო 1
საინჟინრო საქმე 7
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
სოფლის მეურნეობა 13
სოციალური სამსახური 1
სტაჟირება 9
სტატისტიკა 1
ტელეკომუნიკაციები 1
ტექნიკური 1
ტურიზმი 1
ტყის მართვა 7
ფინანსები 2
ფსიქოლოგია 1
შესყიდვები 2
შიდა კონტროლი 2
ხარისხის მართვა 1
ჯანდაცვა 49
;