ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
შიდა აუდიტის სამსახურის შიდა აუდიტის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია 25.01.2019
წამყვანი აუდიტორი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 24.01.2019
უფროსი აუდიტორი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 24.01.2019
აუდიტის დეპარტამენტის გასვლითი საგადასახადო შემოწმების N1 სამმართველოს აუდიტორი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 23.01.2019
აუდიტის დეპარტამენტის გასვლითი საგადასახადო შემოწმების N2 სამმართველოს აუდიტორი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 23.01.2019
აუდიტის დეპარტამენტის გასვლითი საგადასახადო შემოწმების N3 სამმართველოს აუდიტორი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 23.01.2019
აუდიტის დეპარტამენტის გასვლითი საგადასახადო შემოწმების N4 სამმართველოს აუდიტორი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 23.01.2019
აუდიტის დეპატარტამენტის საგადასახადო შემოწმების სამმართველოს აუდიტორი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 23.01.2019
აუდიტის დეპატარტამენტის კამერალური საგადასახადო შემოწმების სამმართველოს აუდიტორი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 23.01.2019
1 გვერდი 1 -დან (სულ 9 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანის უფლებები 1
არქიტექტურა 8
აუდიტი 9
განათლება/სწავლება 4
ეკონომიკური 1
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მხარდაჭერა 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 10
იურიდიული 8
იურიდიული და ანალიტიკა 2
ლოჯისტიკა 1
მანდატური 1
მართვა/მენეჯმენტი 12
მომსახურება 10
მონიტორინგი 2
პროგრამირება 4
საბანკო ზედამხედველობა 2
საგადასახადო 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 1
საინვესტიციო 1
საინვესტიციო პროექტები 1
სამდივნო/საოფისე საქმე 1
სამშენებლო საქმე 1
საორგანიზაციო საქმიანობა 1
საფინანსო/საბიუჯეტო 2
საქმისწარმოება 3
სტაჟირება 5
ტრანსპორტი 3
ტყის მართვა 2
ფინანსები 2
შესყიდვები 1
ჯანდაცვა 10
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
;