ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის ანალიტიკურ სამმართველოს მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 17.11.2019
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის შიდა აუდიტის სამმართველოს მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 17.11.2019
შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 14.11.2019
შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი ინსპექტირების საკითხებში დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია 14.11.2019
შიდა აუდიტის სამმართველოს უფროსი სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური 13.11.2019
1 გვერდი 1 -დან (სულ 5 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
IT მხარდაჭერა 1
აგრარული 2
ადამიანური რესურსების მართვა 4
ადგილობრივი თვითმმართველობა 10
ადმინისტრაცია 13
ანალიტიკა 3
არქიტექტურა 10
აუდიტი 5
ბუღალტერია 2
განათლება 1
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 2
განათლება/სწავლება 13
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 4
ზედამხედველობა 5
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 4
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 5
იურიდიული 13
იურიდიული და ანალიტიკა 1
კავშირგაბმულობა 2
კვლევა 5
კვლევა-ანალიტიკა 4
ლოჯისტიკა 3
მართვა/მენეჯმენტი 8
მომსახურება 7
მონიტორინგი 1
პოლიტიკა/ანალიტიკა 4
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საინჟინრო საქმე 1
სამშენებლო საქმე 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 2
საქმისწარმოება 5
სტაჟირება 12
ტრანსპორტი 3
ტურიზმი 1
ტყის მართვა 12
ფინანსები 9
შესყიდვები 9
შიდა აუდიტი 2
შიდა კონტროლი 1
შრომის უსაფრთხოება 1
ჯანდაცვა 5
;