ვაკანსიის ძებნა


ფილტრის მოხსნა X
ადამიანური რესურსების მართვა 3
ადგილობრივი თვითმმართველობა 6
ადმინისტრაცია 3
არქიტექტურა 3
აუდიტი 3
ბუღალტერია 2
განათლება/სწავლება 4
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 1
დიპლომატია 1
ეკონომიკური 3
ენერგეტიკა 1
ექსპერტიზა 1
ზედამხედველობა 7
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 21
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 6
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 7
იურიდიული 28
იურიდიული და ანალიტიკა 2
კოორდინაცია 4
ლოჯისტიკა 2
მანდატური 1
მართვა/მენეჯმენტი 11
მომსახურება 1
მონიტორინგი 3
საგარეო ვაჭრობა 2
საერთაშორისო ურთიერთობები 3
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 5
საინჟინრო საქმე 2
სამეურნეო 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
სასჯელაღსრულება 31
საფინანსო/საბიუჯეტო 2
საქმისწარმოება 8
სახელმწიფო ვალი 1
სოფლის მეურნეობა 1
სტაჟირება 5
სტატისტიკა 1
ტექნიკური 2
ტრანსპორტი 1
ტყის მართვა 5
ფინანსები 1
ქონების განკარგვა 1
ქონების მართვა 2
შესყიდვები 5
შიდა აუდიტი 2
შიდა კონტროლი 2
ჯანდაცვა 7
;