ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 24.04.2019
საფინანსო-საბუღალტრო აღრიცხვის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი აჭარის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი 24.04.2019
ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების ზედამხედველობის დეპარტამენტის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების ზედამხედველობის მიმართულება ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური 01.05.2019
1 გვერდი 1 -დან (სულ 3 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანური რესურსების მართვა 3
ადგილობრივი თვითმმართველობა 3
ადმინისტრაცია 6
არქიტექტურა 4
აუდიტი 5
ბუღალტერია 3
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 1
განათლება/სწავლება 1
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 3
ეკონომიკური 1
ზედამხედველობა 2
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მხარდაჭერა 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 4
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
იურიდიული 20
კვლევა/სამეცნიერო საქმე 1
კოორდინაცია 1
ლოჯისტიკა 1
მართვა/მენეჯმენტი 10
მომსახურება 4
პროგრამირება 1
პროექტების მართვა 2
საარქივო საქმე 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საზღვაო 1
საინჟინრო საქმე 4
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
საორგანიზაციო საქმიანობა 1
საფინანსო/საბიუჯეტო 2
საქმისწარმოება 2
სივრცითი დაგეგმარება 1
სოციალური სამსახური 1
სპორტი/ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხები 1
სტაჟირება 17
ტექნიკური სამუშაოები 1
ფინანსები 2
ქონების მართვა 1
შესყიდვები 4
ჯანდაცვა 4
;