ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
სახელმწიფო ბიუჯეტისა და სტრატეგიული ანალიზის დეპარტამენტის სტრატეგიული ანალიზის სამსახურის უფროსი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 23.11.2018
იურიდიული სამმართველოს უფროსი სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო 22.11.2018
იურიდიული სამსახურის ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტების მომზადების განყოფილების უფროსი ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია 21.11.2018
მერიის ადმინისტრაციის მერიის აპარატის (სამსახური) სამდივნოს (განყოფილება) მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების უფროსი) ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 21.11.2018
სამედიცინო ცენტრის უფროსი სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 21.11.2018
ქვემო ქართლის რეგიონული არქივის დირექტორი სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი 21.11.2018
კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი ხობის მუნიციპალიტეტის მერია 17.11.2018
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე საქართველოს არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 21.11.2018
მშენებლობის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 21.11.2018
1 გვერდი 1 -დან (სულ 9 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანური რესურსების მართვა 1
ადგილობრივი თვითმმართველობა 6
ადმინისტრაცია 2
ავიაცია 1
არქიტექტურა 3
აუდიტი 4
ბუღალტერია 3
განათლება/სწავლება 3
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 1
ეკონომიკური 1
ექსპერტიზა 4
ზედამხედველობა 4
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 3
ინფორმაციული უსაფრთხოება 1
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
იურიდიული 6
მანდატური 3
მართვა/მენეჯმენტი 9
მევენახეობა - მეღვინეობა 1
მომსახურება 6
პროექტების მართვა 3
საარქივო საქმე 4
საბანკო ზედამხედველობა 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 3
საზღვაო 1
საინჟინრო საქმე 7
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
სოფლის მეურნეობა 13
სოციალური სამსახური 1
სტაჟირება 9
სტატისტიკა 1
ტელეკომუნიკაციები 1
ტექნიკური 1
ტურიზმი 1
ტყის მართვა 7
ფინანსები 2
ფსიქოლოგია 1
შესყიდვები 2
შიდა კონტროლი 2
ხარისხის მართვა 1
ჯანდაცვა 49
;