ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
იძულებით გადაადგილებულ პირთა საკითხების სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი-იძულებით გადაადგილებულ პირთა საყოფაცხოვრებო პირობების შემსწავლელი სამმართველოს უფროსი სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 03.12.2021
ადმინისტრაციული უზრუნველყოფისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის კანცელარიის (განყოფილება) უფროსი სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 05.12.2021
ქონების რეგისტრაციის დეპარტამენტის სისტემური რეგისტრაციის სამსახურის უფროსი სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 05.12.2021
დაგეგმვის, კვლევის და საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის უფროსი სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 04.12.2021
თავმჯდომარის მოადგილე სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო 08.12.2021
სსიპ „საქართველოს ეროვნული არქივის“ გენერალური დირექტორის მოადგილე საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 30.11.2021
1 გვერდი 1 -დან (სულ 6 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადმინისტრაცია 3
არქიტექტურა 7
განათლება 4
განათლება/სწავლება 1
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 18
გაყიდვები 1
გეოლოგია 3
დაცვა/უსაფრთხოება 1
ეკონომიკური 2
ენერგეტიკა 3
ზედამხედველობა 3
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 1
თარგმნა/რედაქტირება 1
იურიდიული 12
კულტურა 2
ლოჯისტიკა 1
მანდატური 1
მართვა/მენეჯმენტი 6
მომსახურება 2
მონიტორინგი 1
პოლიტიკა/ანალიტიკა 1
საარქივო საქმე 1
საგარეო ვაჭრობა 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 1
საინვესტიციო 1
საინვესტიციო პროექტები 2
საინჟინრო საქმე 1
საქმისწარმოება 1
სოციალური სამსახური 1
სტაჟირება 8
სტატისტიკა 1
ტექნიკური სამუშაოები 1
ტყის მართვა 1
ფინანსები 1
შესყიდვები 5
ჯანდაცვა 2
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
;