ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
სტუდენტთა პანსიონისა და სასტუმროს მორიგე სსიპ - კოლეჯი "აისი" 17.12.2019
მთავარი სპეციალისტი - ინგლისური ენის მიმართულებით ა(ა)იპ - "ვანის ტურიზმის ცენტრი" 22.12.2019
II რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - საბიუჯეტო დაგეგმვის განოფილების უფროსი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია 14.12.2019
მოსაკრებლის ადმინისტრირებისა და კონტროლის განყოფილების უფროსი ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერია 12.12.2019
სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს დირექტორი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 12.12.2019
1 გვერდი 1 -დან (სულ 5 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანის უფლებები 1
ადამიანური რესურსების მართვა 3
ადგილობრივი თვითმმართველობა 6
ადმინისტრაცია 2
არქიტექტურა 3
აუდიტი 3
ბუღალტერია 2
განათლება/სწავლება 4
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 2
დიპლომატია 1
ეკონომიკური 3
ექსპერტიზა 1
ზედამხედველობა 6
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 6
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 7
იურიდიული 32
იურიდიული და ანალიტიკა 1
კოორდინაცია 4
ლოჯისტიკა 2
მანდატური 1
მართვა/მენეჯმენტი 5
მომსახურება 1
მონიტორინგი 5
პროგრამირება 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 3
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 6
საზღვაო 1
საინვესტიციო 1
საინჟინრო საქმე 2
სამეურნეო 2
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
სასჯელაღსრულება 31
საფინანსო/საბიუჯეტო 3
საქმისწარმოება 9
სახელმწიფო ვალი 1
სივრცითი დაგეგმარება 1
სისტემური ადმინისტრატორი 1
სოფლის მეურნეობა 2
სტაჟირება 6
სტატისტიკა 1
ტექნიკური 3
ტრანსპორტი 1
ტყის მართვა 3
ქონების მართვა 3
შესყიდვები 3
შიდა აუდიტი 3
შიდა კონტროლი 2
ჯანდაცვა 8
;