ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
აპარატის უფროსი ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 31.03.2019
ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსი (პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი) საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 01.04.2019
ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია 31.03.2019
საკრებულოს აპარატის უფროსი თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 31.03.2019
ეკონომიკური დეპარტამენტის ანალიზის სამმართველოს უფროსი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 28.03.2019
ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის სამსახურის უფროსი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია 08.04.2019
საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია 08.04.2019
სსიპ "იუსტიციის სახლის“ აღმასრულებელი დირექტორი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 28.03.2019
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი (პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი) საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 27.03.2019
საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და მარკეტინგის სამსახურის უფროსი სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე 24.03.2019
1 გვერდი 1 -დან (სულ 10 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
IT მხარდაჭერა 1
ადამიანის უფლებები 2
ადგილობრივი თვითმმართველობა 13
ადმინისტრაცია 2
ავიაცია 1
არქიტექტურა 8
აუდიტი 1
ბუღალტერია 1
განათლება 1
განათლება/სწავლება 1
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 32
ეკონომიკური 1
ენერგეტიკა 3
ზედამხედველობა 3
თარგმნა/რედაქტირება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 8
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
იურიდიული 41
კავშირგაბმულობა 1
მართვა/მენეჯმენტი 10
მარკეტინგი 1
მომსახურება 2
მონიტორინგი 1
პრობაცია 1
პროგრამირება 1
პროექტების მართვა 1
საარქივო საქმე 1
საბაჟო 19
საბიბლიოთეკო საქმე 2
საგადასახადო 3
საზღვაო 1
სამდივნო/საოფისე საქმე 1
სამეურნეო 2
სამშენებლო საქმე 3
საორგანიზაციო საქმიანობა 3
სასჯელაღსრულება 6
საფინანსო/საბიუჯეტო 1
საქმისწარმოება 4
სოფლის მეურნეობა 1
სოციალური დაცვა 1
სოციალური სამსახური 10
სტაჟირება 7
სტატისტიკა 1
ტურიზმი 2
ტყის მართვა 2
ფინანსები 2
ფსიქოლოგია 5
შესყიდვები 9
შიდა აუდიტი 1
შრომა და დასაქმება 1
ხარისხის მართვა 1
ჯანდაცვა 5
;