ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის უფროსის მოადგილე საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 24.05.2019
დირექტორის მოადგილე სსიპ - ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარების სააგენტო 24.05.2019
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრის დირექტორის მოადგილე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 24.05.2019
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრის დირექტორი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 24.05.2019
საპენსიო სააგენტოს დირექტორის მოადგილე სსიპ - საპენსიო სააგენტო 24.05.2019
მერიის სოფლის მეურნეობის და მიწის რესურსების სამსახურის უფროსი აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია 23.05.2019
მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსის მოადგილე აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია 23.05.2019
კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია 23.05.2019
სახელმწიფო ვალის მართვის დეპარტამენტის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ფასიანი ქაღალდების სამმართველოს ხელმძღვანელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 22.05.2019
სატელეფონო ცენტრის უფროსი სსიპ - იუსტიციის სახლი 19.05.2019
შესყიდვების სამსახურის უფროსი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 26.05.2019
სსიპ „იუსტიციის სახლის“ აღმასრულებელი დირექტორი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 20.05.2019
1 გვერდი 1 -დან (სულ 12 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
IT მხარდაჭერა 1
ადამიანის უფლებები 3
ადგილობრივი თვითმმართველობა 4
ადმინისტრაცია 2
ანალიტიკა 1
აუდიტი 2
ბუღალტერია 1
განათლება 2
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 2
ზედამხედველობა 2
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 3
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 4
იურიდიული 10
კოორდინაცია 1
ლოჯისტიკა 1
მანდატური 1
მართვა/მენეჯმენტი 12
მომსახურება 2
პოლიტიკა/ანალიტიკა 1
პროტოკოლი 1
რეგიონალური პოლიტიკა 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საინვესტიციო პროექტები 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 2
სასჯელაღსრულება 1
საფინანსო/საბიუჯეტო 4
საქმისწარმოება 3
სოფლის მეურნეობა 1
სოციალური სამსახური 3
სტაჟირება 12
სტატისტიკა 1
ტექნიკური სამუშაოები 3
ტყის მართვა 3
ფინანსები 1
ფსიქოლოგია 4
ქონების მართვა 1
შიდა აუდიტი 1
ხარისხის მართვა 1
ჯანდაცვა 5
;