ვაკანსიის ძებნა


პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
დირექტორი სსიპ ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი 01.06.2017
ეკონომიკური სამსახურის უფროსი სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო 27.05.2017
სერვისებისა და ბრენდის განვითარების სამსახურის უფროსი სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო 27.05.2017
იურიდიული სამსახურის უფროსი სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო 27.05.2017
შიდა კონტროლისა და აუდიტის სამსახურის უფროსი სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო 27.05.2017
დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლების და ლტოლვილთა სამინისტრო 26.05.2017
დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის რეგისტრაციის სამმართველოს უფროსი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლების და ლტოლვილთა სამინისტრო 26.05.2017
აპარატის უფროსი სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში 26.05.2017
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში 26.05.2017
რეგიონული პროექტების კოორდინირების სამსახურის უფროსის მოადგილე სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში 26.05.2017
მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტის თავშესაფრის საკითხთა სამმართველოს თავშესაფრის მაძიებელთა მიმღები ცენტრის (განყოფილება) უფროსის მოადგილე ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლების და ლტოლვილთა სამინისტრო 26.05.2017
თავმჯდომარის მოადგილე სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო 25.05.2017
თავმჯდომარის მოადგილე (საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პროექტების მართვის მიმართულებით) სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო 25.05.2017
ვანის ფილიალის უფროსი ოპერატორი სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 24.05.2017
ბოლნისის ფილიალის უფროსი ოპერატორი სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 24.05.2017
თერჯოლის ფილიალის უფროსი ოპერატორი სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 24.05.2017
დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 24.05.2017
დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 24.05.2017
დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 24.05.2017
ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) უფროსი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 24.05.2017
1 გვერდი 1 -დან (სულ 20 ჩანაწერი)

აგრარული 1
ადამიანური რესურსების მართვა 7
ადგილობრივი თვითმმართველობა 30
ადმინისტრაცია 10
არქიტექტურა 2
აუდიტი 3
ბუღალტერია 1
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 2
განათლება/სწავლება 5
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 8
გეოლოგია 1
ენერგეტიკა 1
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 6
თარგმნა/რედაქტირება 1
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მხარდაჭერა 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 6
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
იურიდიული 21
იურიდიული და ანალიტიკა 2
კოორდინაცია 1
მანდატური 1
მართვა/მენეჯმენტი 20
მარკეტინგი 1
მომსახურება 6
მონიტორინგი 6
პრობაცია 2
პროექტების მართვა 3
პროტოკოლი 1
რეგიონალური პოლიტიკა 1
საარქივო საქმე 3
საარჩევნო ადმინისტრაცია 1
საბაჟო 3
საერთაშორისო ურთიერთობები 4
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საინჟინრო საქმე 1
სამეურნეო 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
საქმისწარმოება 6
სოფლის მეურნეობა 5
სოციალური სამსახური 2
სტაჟირება 22
ტრანსპორტი 1
ტყის მართვა 9
ფინანსები 2
ქონების აღრიცხვა/მონიტორინგი 1
ქონების განკარგვა 1
შესყიდვები 5
შიდა კონტროლი 2
ჯანდაცვა 7
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 10