ვაკანსიის ძებნა


1 გვერდი 1 -დან (სულ 1 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანური რესურსების მართვა 5
ადგილობრივი თვითმმართველობა 1
ადმინისტრაცია 1
ანალიტიკა 1
აუდიტი 1
ბუღალტერია 1
განათლება 1
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 2
განათლება/სწავლება 15
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 1
გეოლოგია 3
ეკონომიკური 3
ექსპერტიზა 7
ზედამხედველობა 8
თარგმნა/რედაქტირება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 5
ინფორმაციული უსაფრთხოება 3
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 12
იურიდიული 26
კავშირგაბმულობა 2
კრიმინალისტიკა 1
მანდატური 1
მართვა/მენეჯმენტი 1
მომსახურება 16
პროგრამირება 1
პროექტების მართვა 1
საგადასახადო 2
საგარეო ურთიერთობები 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 2
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 3
საინვესტიციო 1
საინჟინრო საქმე 1
სამშენებლო საქმე 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 2
საპოლიციო 2
საფინანსო/საბიუჯეტო 3
საქმისწარმოება 1
სოციალური სამსახური 3
სპორტი/ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხები 1
სტაჟირება 4
ტექნიკური 2
ტექნიკური სამუშაოები 3
ტრანსპორტი 1
ფინანსები 1
ფსიქოლოგია 4
შესყიდვები 7
შიდა აუდიტი 5
ჯანდაცვა 1
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
;