ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
ეკონომიკის, ქონების მართვისა და მშენებლობაზე ზედამხედველობის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია 08.06.2020
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ეკონომიკური სამმართველოს უფროსი სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო 08.06.2020
ინტეგრაცია - რეინტეგრაციის სამსახურის ინტეგრაციისა და რეინტეგრაციის პროგრამების ადმინისტრირების სამმართველოს უფროსი სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო 08.06.2020
ინტეგრაცია - რეინტეგრაციის სამსახურის უფროსი სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო 08.06.2020
იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო 05.06.2020
1 გვერდი 1 -დან (სულ 5 ჩანაწერი)
;