ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
მენეჯერი მარნეულის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 31.01.2019
მენეჯერი მარტვილის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 31.01.2019
საპენსიო სააგენტოს დირექტორის მოადგილე სსიპ - საპენსიო სააგენტო 28.01.2019
ქვემო ქართლის რეგიონული არქივის დირექტორი სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი 31.01.2019
ეფექტიანობის აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 26.01.2019
სოციალური სფეროს აუდიტის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 26.01.2019
პირველადი სტრუქტურული ერთეული არქიტექტურული ზედამხედველობის სამსახური, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სანებართვო განყოფილების ხელმძღვანელი ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერია 25.01.2019
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 24.01.2019
სახელმწიფო ბიუჯეტისა და სტრატეგიული ანალიზის დეპარტამენტის უფროსი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 24.01.2019
თავდაცვის, საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროს აუდიტის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 24.01.2019
სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურის დირექტორი სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 27.01.2019
სააგენტოს უფროსის მოადგილე სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო 23.01.2019
1 გვერდი 1 -დან (სულ 12 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანის უფლებები 1
არქიტექტურა 8
აუდიტი 9
განათლება/სწავლება 4
ეკონომიკური 1
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მხარდაჭერა 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 10
იურიდიული 8
იურიდიული და ანალიტიკა 2
ლოჯისტიკა 1
მანდატური 1
მართვა/მენეჯმენტი 12
მომსახურება 10
მონიტორინგი 2
პროგრამირება 4
საბანკო ზედამხედველობა 2
საგადასახადო 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 1
საინვესტიციო 1
საინვესტიციო პროექტები 1
სამდივნო/საოფისე საქმე 1
სამშენებლო საქმე 1
საორგანიზაციო საქმიანობა 1
საფინანსო/საბიუჯეტო 2
საქმისწარმოება 3
სტაჟირება 5
ტრანსპორტი 3
ტყის მართვა 2
ფინანსები 2
შესყიდვები 1
ჯანდაცვა 10
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
;