ვაკანსიის ძებნა


პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
თავმჯდომარის მოადგილე სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 07.04.2017
თბილისის სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის გლდანის საზოგადოებრივი ცენტრის მენეჯერი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 01.04.2017
ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 31.03.2017
სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარე საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 31.03.2017
ზოგადი განათლების მართვისა და განვითარების დეპარტამენტის სკოლამდელი განათლების განვითარების სამმართველოს უფროსი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 29.03.2017
1 გვერდი 1 -დან (სულ 5 ჩანაწერი)

აგრარული 1
ადამიანური რესურსების მართვა 1
ადმინისტრაცია 6
განათლება/სწავლება 2
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 1
ევროპასთან ინტეგრაცია 2
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 2
ინფორმაციული უსაფრთხოება 1
იურიდიული 8
იურიდიული და ანალიტიკა 1
მანდატური 1
მართვა/მენეჯმენტი 5
მარკეტინგი 2
მომსახურება 6
მონიტორინგი 2
პროგრამირება 1
საარქივო საქმე 6
საარჩევნო ადმინისტრაცია 4
საბაჟო 5
საგარეო ურთიერთობები 3
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 6
საინჟინრო საქმე 2
სამდივნო/საოფისე საქმე 2
საქმისწარმოება 4
სოფლის მეურნეობა 12
სოციალური სამსახური 1
სპორტი/ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხები 1
სტაჟირება 7
შესყიდვები 3
ჯანდაცვა 23