ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
  0 გვერდი 0 -დან (სულ 0 ჩანაწერი)

  ფილტრის მოხსნა X
  აგრარული 1
  ადამიანური რესურსების მართვა 2
  ადგილობრივი თვითმმართველობა 5
  ადმინისტრაცია 12
  ანალიტიკა 2
  არქიტექტურა 2
  აუდიტი 7
  ბიზნესის ადმინისტრირება 1
  ბუღალტერია 1
  განათლება/სწავლება 11
  გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 35
  ეკონომიკური 1
  ენერგეტიკა 2
  ექსპერტიზა 3
  ზედამხედველობა 1
  ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 5
  ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 5
  იურიდიული 21
  კვლევა და ანალიზი 1
  კოორდინაცია 2
  ლოჯისტიკა 2
  მართვა/მენეჯმენტი 11
  მომსახურება 10
  მონიტორინგი 1
  პროგრამირება 1
  პროექტების მართვა 5
  პროტოკოლი 1
  საერთაშორისო ურთიერთობები 4
  საზოგადოებასთან ურთიერთობა 8
  საინჟინრო საქმე 1
  სამეურნეო 1
  სამშენებლო საქმე 1
  სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
  საფინანსო/საბიუჯეტო 2
  საქმისწარმოება 2
  სოციალური სამსახური 2
  სტაჟირება 18
  ტელეკომუნიკაციები 1
  ტყის მართვა 3
  ფინანსები 1
  ქონების განკარგვა 1
  ქონების მართვა 1
  შესყიდვები 3
  შიდა აუდიტი 1
  შიდა კონტროლი 1
  შრომა და დასაქმება 23
  შრომის უსაფრთხოება 1
  ჯანდაცვა 7
  ;