ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
  0 გვერდი 0 -დან (სულ 0 ჩანაწერი)

  ფილტრის მოხსნა X
  ადამიანის უფლებები 1
  ადამიანური რესურსების მართვა 3
  ადგილობრივი თვითმმართველობა 6
  ადმინისტრაცია 2
  არქიტექტურა 3
  აუდიტი 3
  ბუღალტერია 2
  განათლება/სწავლება 4
  გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 2
  დიპლომატია 1
  ეკონომიკური 3
  ექსპერტიზა 1
  ზედამხედველობა 6
  ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 6
  ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 7
  იურიდიული 32
  იურიდიული და ანალიტიკა 1
  კოორდინაცია 4
  ლოჯისტიკა 2
  მანდატური 1
  მართვა/მენეჯმენტი 5
  მომსახურება 1
  მონიტორინგი 5
  პროგრამირება 1
  საერთაშორისო ურთიერთობები 3
  საზოგადოებასთან ურთიერთობა 6
  საზღვაო 1
  საინვესტიციო 1
  საინჟინრო საქმე 2
  სამეურნეო 2
  სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
  სასჯელაღსრულება 31
  საფინანსო/საბიუჯეტო 3
  საქმისწარმოება 9
  სახელმწიფო ვალი 1
  სივრცითი დაგეგმარება 1
  სისტემური ადმინისტრატორი 1
  სოფლის მეურნეობა 2
  სტაჟირება 6
  სტატისტიკა 1
  ტექნიკური 3
  ტრანსპორტი 1
  ტყის მართვა 3
  ქონების მართვა 3
  შესყიდვები 3
  შიდა აუდიტი 3
  შიდა კონტროლი 2
  ჯანდაცვა 8
  ;