ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
  0 გვერდი 0 -დან (სულ 0 ჩანაწერი)

  ფილტრის მოხსნა X
  ადამიანური რესურსების მართვა 1
  ადგილობრივი თვითმმართველობა 2
  ადმინისტრაცია 6
  აუდიტი 3
  ბიზნესი და ანალიტიკა 3
  ბუღალტერია 2
  განათლება 1
  განათლება/სწავლება 21
  გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 15
  დიზაინი 1
  ეკონომიკური 1
  ზედამხედველობა 1
  თარგმნა/რედაქტირება 1
  ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 6
  ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
  იურიდიული 9
  ლოჯისტიკა 1
  მანდატური 2
  მართვა/მენეჯმენტი 1
  მარკეტინგი 1
  მომსახურება 2
  პრობაცია 2
  პროგრამირება 5
  პროექტების მართვა 1
  საარქივო საქმე 3
  საარჩევნო ადმინისტრაცია 1
  საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
  საზღვაო 1
  საინჟინრო საქმე 1
  სამეურნეო 1
  სამშენებლო საქმე 1
  სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
  სასჯელაღსრულება 14
  საფინანსო/საბიუჯეტო 1
  საქმისწარმოება 4
  სისტემური ადმინისტრატორი 1
  სოციალური სამსახური 4
  სტაჟირება 5
  სტატისტიკა 6
  ტექნიკური 1
  ტრანსპორტი 1
  ტყის მართვა 3
  ფინანსები 5
  შესყიდვები 3
  შეფასება/აკრედიტაცია 1
  შიდა აუდიტი 3
  ჯანდაცვა 14
  ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
  ;