ვაკანსიის ძებნა


ფილტრის მოხსნა X
ადამიანის უფლებები 2
ადამიანური რესურსების მართვა 4
ადგილობრივი თვითმმართველობა 5
ადმინისტრაცია 2
ანალიტიკა 1
არქიტექტურა 2
ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოება 1
ბუღალტერია 2
განათლება 1
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 1
განათლება/სწავლება 14
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 1
დაცვა/უსაფრთხოება 1
ეკონომიკური 3
ექსპერტიზა 8
ზედამხედველობა 7
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 1
თარგმნა/რედაქტირება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 5
ინფორმაციული უსაფრთხოება 3
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 14
იურიდიული 36
იურიდიული/ეკონომიკა 1
კავშირგაბმულობა 4
კვლევა და ანალიზი 1
კრიმინალისტიკა 1
მანდატური 1
მართვა/მენეჯმენტი 3
მარკეტინგი 1
მომსახურება 17
მონიტორინგი 3
პოლიტიკა/ანალიტიკა 1
პროგრამირება 1
პროექტების მართვა 1
პროტოკოლი 1
საგადასახადო 2
საერთაშორისო ურთიერთობები 4
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 2
საინვესტიციო 1
საინჟინრო საქმე 1
სამშენებლო საქმე 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
საპოლიციო 3
საფინანსო/საბიუჯეტო 6
საქმისწარმოება 4
სოფლის მეურნეობა 1
სოციალური სამსახური 3
სტაჟირება 7
ტექნიკური 2
ტექნიკური სამუშაოები 3
ტრანსპორტი 1
ფინანსები 2
ფსიქოლოგია 4
შესყიდვები 8
შიდა აუდიტი 1
ჯანდაცვა 5
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 2
;