ვაკანსიის ძებნა


ფილტრის მოხსნა X
ადგილობრივი თვითმმართველობა 13
ადმინისტრაცია 2
არქიტექტურა 4
აუდიტი 3
ბუღალტერია 1
განათლება 2
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 2
განათლება/სწავლება 31
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 19
გეო მონაცემთა ბაზები და პროგრამირება 1
დაცვა/უსაფრთხოება 1
ეკონომიკური 3
ექსპერტიზა 1
ზედამხედველობა 15
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 13
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
იურიდიული 28
იურიდიული და ანალიტიკა 3
კვლევა და ანალიზი 1
კვლევა/სამეცნიერო საქმე 1
კოორდინაცია 1
ლოჯისტიკა 2
მართვა/მენეჯმენტი 7
მარკეტინგი 1
მომსახურება 8
მონიტორინგი 1
პოლიტიკა/ანალიტიკა 1
პროტოკოლი 1
საბაჟო 7
საგადასახადო 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 3
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საინჟინრო საქმე 2
სამეურნეო 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 2
საორგანიზაციო საქმიანობა 1
სასჯელაღსრულება 1
საფინანსო/საბიუჯეტო 4
საქმისწარმოება 1
სივრცითი დაგეგმარება 1
სოფლის მეურნეობა 2
სტაჟირება 7
ტექნიკური სამუშაოები 1
ტყის მართვა 4
ფსიქოლოგია 1
შესყიდვები 23
შეფასება/აკრედიტაცია 1
შიდა კონტროლი 1
ხელოვნებათმცოდნეობა 1
ჯანდაცვა 3
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 12
;