ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
  0 გვერდი 0 -დან (სულ 0 ჩანაწერი)

  ფილტრის მოხსნა X
  ადამიანის უფლებები 2
  ადამიანური რესურსების მართვა 4
  ადგილობრივი თვითმმართველობა 5
  ადმინისტრაცია 2
  ანალიტიკა 1
  არქიტექტურა 2
  ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოება 1
  ბუღალტერია 2
  განათლება 1
  განათლება/მეცნიერება/კულტურა 1
  განათლება/სწავლება 14
  გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 1
  დაცვა/უსაფრთხოება 1
  ეკონომიკური 3
  ექსპერტიზა 8
  ზედამხედველობა 7
  თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 1
  თარგმნა/რედაქტირება 1
  ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 5
  ინფორმაციული უსაფრთხოება 3
  ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 14
  იურიდიული 36
  იურიდიული/ეკონომიკა 1
  კავშირგაბმულობა 4
  კვლევა და ანალიზი 1
  კრიმინალისტიკა 1
  მანდატური 1
  მართვა/მენეჯმენტი 3
  მარკეტინგი 1
  მომსახურება 17
  მონიტორინგი 3
  პოლიტიკა/ანალიტიკა 1
  პროგრამირება 1
  პროექტების მართვა 1
  პროტოკოლი 1
  საგადასახადო 2
  საერთაშორისო ურთიერთობები 4
  საზოგადოებასთან ურთიერთობა 2
  საინვესტიციო 1
  საინჟინრო საქმე 1
  სამშენებლო საქმე 1
  სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
  საპოლიციო 3
  საფინანსო/საბიუჯეტო 6
  საქმისწარმოება 4
  სოფლის მეურნეობა 1
  სოციალური სამსახური 3
  სტაჟირება 7
  ტექნიკური 2
  ტექნიკური სამუშაოები 3
  ტრანსპორტი 1
  ფინანსები 2
  ფსიქოლოგია 4
  შესყიდვები 8
  შიდა აუდიტი 1
  ჯანდაცვა 5
  ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 2
  ;