ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
ვებ-რესურსების მართვის დეპარტამენტის უფროსი პროგრამისტი სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური 31.03.2019
საინფორმაციო ტექნოლოგიების კოორდინაციის და მართვის დეპარტამენტის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 30.03.2019
პროგრამისტი სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო 07.04.2019
ქსელების ადმინისტრატორი სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 28.03.2019
საოპერაციო დეპარტამენტის სპეციალისტი სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური 28.03.2019
საოპერაციო დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური 28.03.2019
ვებ-რესურსების მართვის დეპარტამენტის დიზაინერი სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური 28.03.2019
ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის მართვის სამსახურის მონაცემთა ბაზების ადმინისტრატორი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 24.03.2019
1 გვერდი 1 -დან (სულ 8 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
IT მხარდაჭერა 1
ადამიანის უფლებები 2
ადგილობრივი თვითმმართველობა 13
ადმინისტრაცია 2
ავიაცია 1
არქიტექტურა 8
აუდიტი 1
ბუღალტერია 1
განათლება 1
განათლება/სწავლება 1
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 32
ეკონომიკური 1
ენერგეტიკა 3
ზედამხედველობა 3
თარგმნა/რედაქტირება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 8
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
იურიდიული 41
კავშირგაბმულობა 1
მართვა/მენეჯმენტი 10
მარკეტინგი 1
მომსახურება 2
მონიტორინგი 1
პრობაცია 1
პროგრამირება 1
პროექტების მართვა 1
საარქივო საქმე 1
საბაჟო 19
საბიბლიოთეკო საქმე 2
საგადასახადო 3
საზღვაო 1
სამდივნო/საოფისე საქმე 1
სამეურნეო 2
სამშენებლო საქმე 3
საორგანიზაციო საქმიანობა 3
სასჯელაღსრულება 6
საფინანსო/საბიუჯეტო 1
საქმისწარმოება 4
სოფლის მეურნეობა 1
სოციალური დაცვა 1
სოციალური სამსახური 10
სტაჟირება 7
სტატისტიკა 1
ტურიზმი 2
ტყის მართვა 2
ფინანსები 2
ფსიქოლოგია 5
შესყიდვები 9
შიდა აუდიტი 1
შრომა და დასაქმება 1
ხარისხის მართვა 1
ჯანდაცვა 5
;