ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
კიბერუსაფრთხოების ოპერაციების დეპარტამენტის ინფორმაციული და საკომუნიკაციო სისტემების კონტროლისა და აუდიტის სამმართველოს ინჟინერი სსიპ - კიბერუსაფრთხოების ბიურო 27.10.2019
კიბერუსაფრთხოების ოპერაციების დეპარტამენტის ინფორმაციული და საკომუნიკაციო სისტემების კონტროლისა და აუდიტის სამმართველოს უფროსი ინჟინერი სსიპ - კიბერუსაფრთხოების ბიურო 27.10.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამმართველოს I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 27.10.2019
ტექნიკური მხარდაჭერის დეპარტამენტის კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის უმცროსი სპეციალისტი სსიპ - სმართ ლოჯიქი 24.10.2019
ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის პროგრამული უზრუნველყოფისა და გეოსაინფორმაციო სისტემების განვითარების სამმართველოს სპეციალისტი (პროგრამირების მიმართულებით) სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი) 20.10.2019
პროგრამისტი სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო 03.11.2019
1 გვერდი 1 -დან (სულ 6 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანური რესურსების მართვა 1
ადგილობრივი თვითმმართველობა 2
ადმინისტრაცია 6
აუდიტი 3
ბიზნესი და ანალიტიკა 3
ბუღალტერია 2
განათლება 1
განათლება/სწავლება 21
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 15
დიზაინი 1
ეკონომიკური 1
ზედამხედველობა 1
თარგმნა/რედაქტირება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 6
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
იურიდიული 9
ლოჯისტიკა 1
მანდატური 2
მართვა/მენეჯმენტი 1
მარკეტინგი 1
მომსახურება 2
პრობაცია 2
პროგრამირება 5
პროექტების მართვა 1
საარქივო საქმე 3
საარჩევნო ადმინისტრაცია 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საზღვაო 1
საინჟინრო საქმე 1
სამეურნეო 1
სამშენებლო საქმე 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
სასჯელაღსრულება 14
საფინანსო/საბიუჯეტო 1
საქმისწარმოება 4
სისტემური ადმინისტრატორი 1
სოციალური სამსახური 4
სტაჟირება 5
სტატისტიკა 6
ტექნიკური 1
ტრანსპორტი 1
ტყის მართვა 3
ფინანსები 5
შესყიდვები 3
შეფასება/აკრედიტაცია 1
შიდა აუდიტი 3
ჯანდაცვა 14
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
;