ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
საოპერაციო დეპარტამენტის უფროსი ინჟინერი სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური 01.02.2020
პროგრამული უზრუნველყოფის დეპარტამენტის პროგრამისტი სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური 01.02.2020
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი -კომპიუტერული და ქსელური მომსახურების საკითხებში დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 31.01.2020
საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების პოლიტიკისა და დაგეგმვის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 30.01.2020
საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის პროექტების მართვის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 30.01.2020
ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტი საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო 29.01.2020
ქსელის უფროსი ინჟინერი სსიპ - სმართ ლოჯიქი 02.02.2020
შემოსავლების სამსახურის მრჩეველი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 29.01.2020
1 გვერდი 1 -დან (სულ 8 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანის უფლებები 1
ადამიანური რესურსების მართვა 3
ადგილობრივი თვითმმართველობა 1
ადმინისტრაცია 5
აუდიტი 4
ბუღალტერია 3
განათლება/სწავლება 3
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 1
დაცვა/უსაფრთხოება 1
დიპლომატია 3
ეკონომიკური 1
ენერგეტიკა 1
ექსპერტიზა 2
ზედამხედველობა 5
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 2
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 8
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 1
იურიდიული 24
კვლევა და ანალიზი 2
ლოჯისტიკა 2
მანდატური 2
მართვა/მენეჯმენტი 4
მომსახურება 2
მონიტორინგი 1
პროგრამირება 3
საგადასახადო 1
საგარეო ვაჭრობა 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 4
სამშენებლო საქმე 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
საორგანიზაციო საქმიანობა 1
საფინანსო/საბიუჯეტო 1
საქმისწარმოება 5
სისტემური ადმინისტრატორი 1
სოფლის მეურნეობა 5
სოციალური სამსახური 4
სტაჟირება 4
სტატისტიკა 1
ტექნიკური სამუშაოები 1
ტრანსპორტი 1
ტურიზმი 1
ფინანსები 3
ფსიქოლოგია 3
ქონების მართვა 1
შესყიდვები 4
შიდა აუდიტი 1
შრომის უსაფრთხოება 1
ჯანდაცვა 9
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
;