ვაკანსიის ძებნა


პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის პროგრამირების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო 01.06.2017
ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის პროგრამირების სამმართველოს სპეციალისტი სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო 01.06.2017
ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ონლაინ პროექტების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი (გრაფიკოს-დიზაინერი და ონლაინ პროექტების მენეჯერი) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი 31.05.2017
საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის ბიზნეს ანალიტიკოსი თბილისის საქალაქო სასამართლო 25.05.2017
საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის პროგრამის კოორდინატორი თბილისის საქალაქო სასამართლო 25.05.2017
ტექნოლოგიური განვითარებისა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის სამსახურის სტაჟიორი სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 31.05.2017
1 გვერდი 1 -დან (სულ 6 ჩანაწერი)

აგრარული 1
ადამიანური რესურსების მართვა 7
ადგილობრივი თვითმმართველობა 30
ადმინისტრაცია 10
არქიტექტურა 2
აუდიტი 3
ბუღალტერია 1
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 2
განათლება/სწავლება 5
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 8
გეოლოგია 1
ენერგეტიკა 1
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 6
თარგმნა/რედაქტირება 1
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მხარდაჭერა 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 6
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
იურიდიული 21
იურიდიული და ანალიტიკა 2
კოორდინაცია 1
მანდატური 1
მართვა/მენეჯმენტი 20
მარკეტინგი 1
მომსახურება 6
მონიტორინგი 6
პრობაცია 2
პროექტების მართვა 3
პროტოკოლი 1
რეგიონალური პოლიტიკა 1
საარქივო საქმე 3
საარჩევნო ადმინისტრაცია 1
საბაჟო 3
საერთაშორისო ურთიერთობები 4
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საინჟინრო საქმე 1
სამეურნეო 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
საქმისწარმოება 6
სოფლის მეურნეობა 5
სოციალური სამსახური 2
სტაჟირება 22
ტრანსპორტი 1
ტყის მართვა 9
ფინანსები 2
ქონების აღრიცხვა/მონიტორინგი 1
ქონების განკარგვა 1
შესყიდვები 5
შიდა კონტროლი 2
ჯანდაცვა 7
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 10