ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის პროექტების დაგეგმვისა და მართვის სამმართველოს ანალიტიკოსი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 31.01.2019
საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის ვებ რესურსების მართვის სამმართველოს წამყვანი პროგრამისტი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 31.01.2019
საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის პროექტების დაგეგმვისა და მართვის სამმართველოს მთავარი ანალიტიკოსი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 31.01.2019
საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის პროგრამული უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარი პროგრამისტი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 31.01.2019
პროგრამული უზრუნველყოფის სამმართველოს წამყვანი პროგრამისტი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 31.01.2019
საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის პროგრამული უზრუნველყოფის სამმართველოს პროგრამისტი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 31.01.2019
საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის ვებ რესურსების მართვის სამმართველოს მთავარი პროგრამისტი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 31.01.2019
საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის ვებ რესურსების მართვის სამმართველოს პროგრამისტი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 31.01.2019
საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის სისტემური არქიტექტურის და მონაცემთა გაცვლის სამმართველოს წამყვანი პროგრამისტი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 31.01.2019
კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის უმცროსი სპეციალისტი სსიპ - სმართ ლოჯიქი 27.01.2019
1 გვერდი 1 -დან (სულ 10 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანის უფლებები 1
არქიტექტურა 8
აუდიტი 9
განათლება/სწავლება 4
ეკონომიკური 1
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მხარდაჭერა 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 10
იურიდიული 8
იურიდიული და ანალიტიკა 2
ლოჯისტიკა 1
მანდატური 1
მართვა/მენეჯმენტი 12
მომსახურება 10
მონიტორინგი 2
პროგრამირება 4
საბანკო ზედამხედველობა 2
საგადასახადო 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 1
საინვესტიციო 1
საინვესტიციო პროექტები 1
სამდივნო/საოფისე საქმე 1
სამშენებლო საქმე 1
საორგანიზაციო საქმიანობა 1
საფინანსო/საბიუჯეტო 2
საქმისწარმოება 3
სტაჟირება 5
ტრანსპორტი 3
ტყის მართვა 2
ფინანსები 2
შესყიდვები 1
ჯანდაცვა 10
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
;