ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
  0 გვერდი 0 -დან (სულ 0 ჩანაწერი)

  ფილტრის მოხსნა X
  ადამიანური რესურსების მართვა 3
  ადგილობრივი თვითმმართველობა 6
  ადმინისტრაცია 1
  ავიაცია 1
  არქიტექტურა 3
  აუდიტი 2
  ბუღალტერია 2
  განათლება/მეცნიერება/კულტურა 1
  განათლება/სწავლება 3
  გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 1
  დაცვა/უსაფრთხოება 1
  დიპლომატია 1
  ეკონომიკური 1
  ექსპერტიზა 4
  ზედამხედველობა 4
  ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მხარდაჭერა 1
  ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 4
  ინფორმაციული უსაფრთხოება 1
  ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 3
  იურიდიული 5
  მანდატური 2
  მართვა/მენეჯმენტი 9
  მევენახეობა - მეღვინეობა 1
  მომსახურება 7
  პროექტების მართვა 3
  საარქივო საქმე 4
  საერთაშორისო ურთიერთობები 1
  საზოგადოებასთან ურთიერთობა 2
  საზღვაო 1
  საინჟინრო საქმე 2
  სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
  საფინანსო/საბიუჯეტო 1
  სოციალური სამსახური 1
  სტაჟირება 13
  სტატისტიკა 1
  ტელეკომუნიკაციები 1
  ტექნიკური 1
  ტურიზმი 1
  ფინანსები 2
  ფსიქოლოგია 1
  შესყიდვები 1
  შიდა კონტროლი 2
  ხარისხის მართვა 1
  ჯანდაცვა 29
  ;