ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
  0 გვერდი 0 -დან (სულ 0 ჩანაწერი)

  ფილტრის მოხსნა X
  ადამიანის უფლებები 2
  ადამიანური რესურსების მართვა 4
  ადგილობრივი თვითმმართველობა 5
  ადმინისტრაცია 13
  ანალიტიკა 3
  არქიტექტურა 1
  აუდიტი 7
  ბუღალტერია 4
  განათლება 1
  განათლება/მეცნიერება/კულტურა 1
  განათლება/სწავლება 5
  გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 3
  ექსპერტიზა 3
  ზედამხედველობა 3
  თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 6
  ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 11
  ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 7
  იურიდიული 27
  კვლევა 2
  კვლევა/სამეცნიერო საქმე 1
  კოორდინაცია 2
  ლოჯისტიკა 7
  მართვა/მენეჯმენტი 12
  მომსახურება 16
  მონიტორინგი 4
  პრობაცია 4
  პროექტების მართვა 5
  საერთაშორისო ურთიერთობები 2
  საზოგადოებასთან ურთიერთობა 11
  საინვესტიციო პროექტები 1
  საინჟინრო საქმე 1
  სამეურნეო 1
  სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 2
  სასჯელაღსრულება 7
  საფინანსო/საბიუჯეტო 3
  საქმისწარმოება 9
  სოფლის მეურნეობა 1
  სოციალური სამსახური 16
  სტაჟირება 24
  ტელეკომუნიკაციები 1
  ტექნიკური სამუშაოები 1
  ტყის მართვა 9
  ფინანსები 3
  ფსიქოლოგია 2
  ქონების განკარგვა 1
  შესყიდვები 7
  შიდა აუდიტი 7
  შრომა და დასაქმება 3
  შრომის უსაფრთხოება 1
  ხარისხის მართვა 1
  ჯანდაცვა 18
  ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
  ;