ვაკანსიის ძებნა


1 გვერდი 1 -დან (სულ 1 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანური რესურსების მართვა 1
ადგილობრივი თვითმმართველობა 3
ადმინისტრაცია 4
ავიაცია 1
ანალიტიკა 1
არქიტექტურა 1
აუდიტი 2
ბიზნესი და ანალიტიკა 3
ბუღალტერია 1
განათლება 1
განათლება/სწავლება 21
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 29
დიზაინი 1
ეკონომიკური 1
ზედამხედველობა 5
თარგმნა/რედაქტირება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 6
იურიდიული 7
იურიდიული და ანალიტიკა 1
ლოჯისტიკა 1
მანდატური 3
მართვა/მენეჯმენტი 5
მარკეტინგი 1
მომსახურება 1
პრობაცია 2
პროგრამირება 5
პროექტების მართვა 1
საარქივო საქმე 6
საარჩევნო ადმინისტრაცია 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საზღვაო 1
საინჟინრო საქმე 3
სამეურნეო 2
სასჯელაღსრულება 1
საფინანსო/საბიუჯეტო 1
საქმისწარმოება 6
სისტემური ადმინისტრატორი 1
სოციალური სამსახური 4
სტაჟირება 6
სტატისტიკა 6
ტექნიკური 1
ტყის მართვა 3
ფინანსები 5
შესყიდვები 3
შეფასება/აკრედიტაცია 1
შიდა აუდიტი 2
ჯანდაცვა 5
;