ვაკანსიის ძებნა


1 გვერდი 1 -დან (სულ 1 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანური რესურსების მართვა 2
ადგილობრივი თვითმმართველობა 1
ადმინისტრაცია 3
არქიტექტურა 1
აუდიტი 1
ბუღალტერია 1
განათლება 1
განათლება/სწავლება 2
თარგმნა/რედაქტირება 1
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მხარდაჭერა 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 3
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 6
იურიდიული 11
იურიდიული და ანალიტიკა 2
მანდატური 1
მართვა/მენეჯმენტი 11
მარკეტინგი 1
მევენახეობა - მეღვინეობა 1
მომსახურება 25
მონიტორინგი 1
პროგრამირება 4
პროექტების მართვა 1
რეგიონალური პოლიტიკა 2
საარქივო საქმე 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 2
სამეურნეო 1
საორგანიზაციო საქმიანობა 1
სასჯელაღსრულება 8
საქმისწარმოება 1
სოციალური სამსახური 4
სტაჟირება 3
ტექნიკური სამუშაოები 2
ტრანსპორტი 1
ფინანსები 2
ფსიქოლოგია 2
ჯანდაცვა 12
;