ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
  0 გვერდი 0 -დან (სულ 0 ჩანაწერი)

  ფილტრის მოხსნა X
  ადამიანის უფლებები 3
  ადამიანური რესურსების მართვა 1
  ადგილობრივი თვითმმართველობა 5
  ადმინისტრაცია 1
  აუდიტი 1
  განათლება 1
  განათლება/სწავლება 1
  დაცვა/უსაფრთხოება 1
  ზედამხედველობა 1
  თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 1
  ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 3
  ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 1
  იურიდიული 27
  კოორდინაცია 1
  ლოჯისტიკა 1
  მანდატური 1
  მართვა/მენეჯმენტი 12
  მომსახურება 6
  მონიტორინგი 1
  საბიბლიოთეკო საქმე 2
  საგადასახადო 3
  საგარეო ურთიერთობები 1
  საზოგადოებასთან ურთიერთობა 2
  სამდივნო/საოფისე საქმე 3
  საფინანსო/საბიუჯეტო 2
  საქმისწარმოება 4
  სივრცითი დაგეგმარება 1
  სპორტი/ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხები 1
  სტაჟირება 15
  ტრანსპორტი 1
  ტურიზმი 1
  ტყის მართვა 4
  ფინანსები 2
  ფსიქოლოგია 4
  ქონების განკარგვა 1
  შესყიდვები 5
  შიდა კონტროლი 1
  ხარისხის მართვა 1
  ჯანდაცვა 6
  ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 13
  ;