ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
იურისტი სსიპ - კოლეჯი "ბლექსი" 22.04.2020
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - იურისტი სსიპ - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტო 01.04.2020
იურიდიული დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია 01.04.2020
რეგულირების განვითარებისა და მეთოდოლოგიური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია 01.04.2020
მომხმარებელთა საჩივრების დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია 01.04.2020
1 გვერდი 1 -დან (სულ 5 ჩანაწერი)
;