ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს მოსამართლის თანაშემწე თბილისის საქალაქო სასამართლო 25.08.2019
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს სხდომის მდივანი თბილისის საქალაქო სასამართლო 25.08.2019
თბილისის იურიდიული დახმარების ბიუროს ადვოკატი სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 25.08.2019
ცაგერის საკონსულტაციო ცენტრის კონსულტანტი სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 25.08.2019
მარტვილის საკონსულტაციო ცენტრის კონსულტანტი სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 25.08.2019
ხაშურის საკონსულტაციო ცენტრის კონსულტანტი სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 25.08.2019
ბორჯომის საკონსულტაციო ცენტრის კონსულტანტი სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 25.08.2019
წალენჯიხის საკონსულტაციო ცენტრის კონსულტანტი სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 25.08.2019
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის საორგანიზაციო სამმართველოს ინსპექტორი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 28.09.2019
აპარატის იურიდიული განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია 24.08.2019
გურიის-ოზურგეთის იურიდიული დახმარების ბიუროს ადვოკატი სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 24.08.2019
იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის აპარატის მთავარი სპეციალისტი საქართველოს პარლამენტი 24.08.2019
იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის აპარატის წამყვანი სპეციალისტი საქართველოს პარლამენტი 24.08.2019
იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის აპარატის ანალიტიკური ჯგუფის წამყვანი სპეციალისტი საქართველოს პარლამენტი 24.08.2019
იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის აპარატის საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენლობის ჯგუფის მთავარი სპეციალისტი საქართველოს პარლამენტი 24.08.2019
იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის აპარატის საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენლობის ჯგუფის წამყვანი სპეციალისტი საქართველოს პარლამენტი 24.08.2019
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის იურიდიული სამმართველოს სპეციალისტი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 28.09.2019
იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 23.08.2019
იურიდიული დეპარტამენტის სამართალწარმოების სამმართველოს სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 23.08.2019
რუსთავის საქალაქო სასამართლოს აპარატის საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების სხდომის მდივანი რუსთავის საქალაქო სასამართლო 23.08.2019
სსიპ „112“-ის საფინანსო და ლოჯისტიკის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 28.09.2019
იურისტი ბაღდათის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი 22.08.2019
ქალაქ ყვარლის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ყვარლის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი 22.08.2019
სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის სამდივნოს მთავარი კონსულტანტი - მოსამართლის თანაშემწე თბილისის საქალაქო სასამართლო 22.08.2019
სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის სამდივნოს სხდომის მდივანი თბილისის საქალაქო სასამართლო 22.08.2019
იურიდიული განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია 21.08.2019
1 გვერდი 1 -დან (სულ 26 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანური რესურსების მართვა 5
ადგილობრივი თვითმმართველობა 1
ადმინისტრაცია 1
ანალიტიკა 1
აუდიტი 1
ბუღალტერია 1
განათლება 1
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 2
განათლება/სწავლება 15
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 1
გეოლოგია 3
ეკონომიკური 3
ექსპერტიზა 7
ზედამხედველობა 8
თარგმნა/რედაქტირება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 5
ინფორმაციული უსაფრთხოება 3
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 12
იურიდიული 26
კავშირგაბმულობა 2
კრიმინალისტიკა 1
მანდატური 1
მართვა/მენეჯმენტი 1
მომსახურება 16
პროგრამირება 1
პროექტების მართვა 1
საგადასახადო 2
საგარეო ურთიერთობები 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 2
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 3
საინვესტიციო 1
საინჟინრო საქმე 1
სამშენებლო საქმე 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 2
საპოლიციო 2
საფინანსო/საბიუჯეტო 3
საქმისწარმოება 1
სოციალური სამსახური 3
სპორტი/ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხები 1
სტაჟირება 4
ტექნიკური 2
ტექნიკური სამუშაოები 3
ტრანსპორტი 1
ფინანსები 1
ფსიქოლოგია 4
შესყიდვები 7
შიდა აუდიტი 5
ჯანდაცვა 1
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
;