ვაკანსიის ძებნა


პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
იურიდიული დეპარტამენტის პარლამენტთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 02.06.2017
სასამართლოს აპარატის კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღები განყოფილების სპეციალისტი გორის რაიონული სასამართლო 04.06.2017
იურიდიული დეპარტამენტის სასამართლო საქმეების წარმოების სამმართველოს უმცროსი სპეციალისტი სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო 01.06.2017
ქვემო ქართლის სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრის იურისტი სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო 01.06.2017
იმერეთის სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრის იურისტი სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო 01.06.2017
სამართალდამცავ ორგანოებზე ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 01.06.2017
ფაილური სისტემის სპეციალისტი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 01.06.2017
იურიდიული სამსახურის უფროსი სპეციალისტი ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31.05.2017
იურიდიული განყოფილების უფროსი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 31.05.2017
იურიდიული დეპარტამენტის სამართალშემოქმედების სამმართველოს უფროსის მოადგილე საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 28.05.2017
იურიდიული დეპარტამენტის სასამართლოებში წარმომადგენლობის სამმართველოს უფროსის მოადგილე საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 28.05.2017
ადმინისტრაციული განყოფილების იურისტი (II კატეგორია) სსიპ საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი 28.05.2017
დამხმარე ტექნიკური პერსონალი (სამართლებრივი აქტების მომზადების განყოფილება) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური 25.05.2017
დამხმარე ტექნიკური პერსონალი (სამართლებრივი აქტების მომზადების განყოფილება) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური 25.05.2017
დამხმარე ტექნიკური პერსონალი (სამართლებრივი აქტების მომზადების განყოფილება) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური 25.05.2017
სამართლებრივი აქტების მომზადების განყოფილების იურისტი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური 25.05.2017
იურიდიული სამსახურის სამართლებრივი ანალიზის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 25.05.2017
იმერეთის, რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სააღსრულებო ბიუროს აღმასრულებელი - შტატგარეშე პოზიცია (ზესტაფონი) სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო 25.05.2017
დამოუკიდებელი ინსპექტორი საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 28.05.2017
თავმჯდომარის ბიუროს კონსულტანტი თბილისის სააპელაციო სასამართლო 24.05.2017
პროკურატურის სტაჟიორი საქართველოს მთავარი პროკურატურა 28.05.2017
1 გვერდი 1 -დან (სულ 21 ჩანაწერი)

აგრარული 1
ადამიანური რესურსების მართვა 7
ადგილობრივი თვითმმართველობა 30
ადმინისტრაცია 10
არქიტექტურა 2
აუდიტი 3
ბუღალტერია 1
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 2
განათლება/სწავლება 5
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 8
გეოლოგია 1
ენერგეტიკა 1
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 6
თარგმნა/რედაქტირება 1
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მხარდაჭერა 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 6
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
იურიდიული 21
იურიდიული და ანალიტიკა 2
კოორდინაცია 1
მანდატური 1
მართვა/მენეჯმენტი 20
მარკეტინგი 1
მომსახურება 6
მონიტორინგი 6
პრობაცია 2
პროექტების მართვა 3
პროტოკოლი 1
რეგიონალური პოლიტიკა 1
საარქივო საქმე 3
საარჩევნო ადმინისტრაცია 1
საბაჟო 3
საერთაშორისო ურთიერთობები 4
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საინჟინრო საქმე 1
სამეურნეო 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
საქმისწარმოება 6
სოფლის მეურნეობა 5
სოციალური სამსახური 2
სტაჟირება 22
ტრანსპორტი 1
ტყის მართვა 9
ფინანსები 2
ქონების აღრიცხვა/მონიტორინგი 1
ქონების განკარგვა 1
შესყიდვები 5
შიდა კონტროლი 2
ჯანდაცვა 7
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 10