ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 27.10.2019
იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 27.10.2019
შრომითი ხელშეკრულებით დასაკავებელი პოზიცია (შტატგარეშე მოსამსახურე - იურისტი) სსიპ - ქონების მართვის სააგენტო 27.10.2019
შრომითი ხელშეკრულებით დასაკავებელი პოზიცია (შტატგარეშე მოსამსახურე - იურისტი) სსიპ - ქონების მართვის სააგენტო 27.10.2019
ნორმატიული აქტების სისტემატიზაციისა და რეგისტრაციის სამსახურის მრჩეველი (IV კატეგორია) სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე 30.10.2019
სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და კვლევების დეპარტამენტის კონსულტანტი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 25.10.2019
ყვარლის მაგისტრატი სასამართლოს აპარატის კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღების სპეციალისტი გურჯაანის რაიონული სასამართლო 20.10.2019
ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს სტაჟიორი ზესტაფონის რაიონული სასამართლო 20.10.2019
იურიდიული, ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების დეპარტამენტის იურიდიული განყოფილების უფროსი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო 20.10.2019
1 გვერდი 1 -დან (სულ 9 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანური რესურსების მართვა 1
ადგილობრივი თვითმმართველობა 2
ადმინისტრაცია 6
აუდიტი 3
ბიზნესი და ანალიტიკა 3
ბუღალტერია 2
განათლება 1
განათლება/სწავლება 21
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 15
დიზაინი 1
ეკონომიკური 1
ზედამხედველობა 1
თარგმნა/რედაქტირება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 6
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
იურიდიული 9
ლოჯისტიკა 1
მანდატური 2
მართვა/მენეჯმენტი 1
მარკეტინგი 1
მომსახურება 2
პრობაცია 2
პროგრამირება 5
პროექტების მართვა 1
საარქივო საქმე 3
საარჩევნო ადმინისტრაცია 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საზღვაო 1
საინჟინრო საქმე 1
სამეურნეო 1
სამშენებლო საქმე 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
სასჯელაღსრულება 14
საფინანსო/საბიუჯეტო 1
საქმისწარმოება 4
სისტემური ადმინისტრატორი 1
სოციალური სამსახური 4
სტაჟირება 5
სტატისტიკა 6
ტექნიკური 1
ტრანსპორტი 1
ტყის მართვა 3
ფინანსები 5
შესყიდვები 3
შეფასება/აკრედიტაცია 1
შიდა აუდიტი 3
ჯანდაცვა 14
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
;