ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიულ საკითხთა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობა 21.12.2019
სხდომის მდივანი თბილისის სააპელაციო სასამართლო 20.12.2019
მოსამართლის (თავმჯდომარის) თანაშემწე თბილისის სააპელაციო სასამართლო 20.12.2019
მოსამართლის თანაშემწე თბილისის სააპელაციო სასამართლო 20.12.2019
მთავარი კონსულტანტი - მოსამართლის თანაშემწე თბილისის სააპელაციო სასამართლო 20.12.2019
იურიდიული დეპარტამენტის კანონშემოქმედებითი საქმიანობისა და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 19.12.2019
იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი ექსპერტიზისა და სასამართლოებთან ურთიერთობის სამმართველოს მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 18.12.2019
კაპიტალის ბაზრის განვითარებისა და საპენსიო რეფორმის დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 18.12.2019
კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღები განყოფილების უფროსი ბოლნისის რაიონული სასამართლო 15.12.2019
საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება მოსამართლის თანაშემწე ბოლნისის რაიონული სასამართლო 15.12.2019
საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება სხდომის მდივანი ბოლნისის რაიონული სასამართლო 15.12.2019
იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსის მოადგილე საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 15.12.2019
იურიდიული დეპარტამენტის სასამართლოებში წარმომადგენლობის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 15.12.2019
იურიდიული დეპარტამენტის სამართალშემოქმედების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 15.12.2019
იურიდიული დეპარტამენტის სამართალშემოქმედების სამმართველოს უფროსის მოადგილე საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 15.12.2019
იურიდიული დეპარტამენტის სამართალშემოქმედების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 15.12.2019
ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიულ საკითხთა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია 15.12.2019
სპეციალისტი ვებ-გვერდის სამართლებრივი და ინფორმაციული უზრუნველყოფის საკითხებში თბილისის საქალაქო სასამართლო 14.12.2019
სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის სამდივნოს სხდომის მდივანი თბილისის საქალაქო სასამართლო 14.12.2019
სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის სამდივნოს მოსამართლის თანაშემწე თბილისის საქალაქო სასამართლო 14.12.2019
იურიდიული და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის დავების განყოფილების უფროსი სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“ 14.12.2019
ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს მოსამართლის თანაშემწე თბილისის საქალაქო სასამართლო 13.12.2019
ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს სხდომის მდივანი თბილისის საქალაქო სასამართლო 13.12.2019
იურიდიული სამსახურის უფროსი სსიპ - ქონების მართვის სააგენტო 13.12.2019
სამართლებრივი და ორგანიზაციული უზრუნველყოფის სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 12.12.2019
იურიდიული გაანყოფილების III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია 12.12.2019
იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტრო 12.12.2019
ხელშეკრულებათა ექსპერტიზისა და სასამართლო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 18.12.2019
1 გვერდი 1 -დან (სულ 28 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანის უფლებები 1
ადამიანური რესურსების მართვა 2
ადგილობრივი თვითმმართველობა 6
ადმინისტრაცია 2
არქიტექტურა 3
აუდიტი 3
ბუღალტერია 2
განათლება/სწავლება 3
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 2
დიპლომატია 1
ეკონომიკური 3
ზედამხედველობა 6
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 6
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 7
იურიდიული 28
იურიდიული და ანალიტიკა 1
კოორდინაცია 4
ლოჯისტიკა 2
მანდატური 1
მართვა/მენეჯმენტი 5
მომსახურება 1
მონიტორინგი 5
პროგრამირება 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 3
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 6
საზღვაო 1
საინვესტიციო 1
საინჟინრო საქმე 1
სამეურნეო 2
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
სასჯელაღსრულება 31
საფინანსო/საბიუჯეტო 3
საქმისწარმოება 9
სახელმწიფო ვალი 1
სივრცითი დაგეგმარება 1
სისტემური ადმინისტრატორი 1
სოფლის მეურნეობა 2
სტაჟირება 6
სტატისტიკა 1
ტექნიკური 3
ტრანსპორტი 1
ქონების მართვა 3
შესყიდვები 3
შიდა აუდიტი 3
შიდა კონტროლი 2
ჯანდაცვა 5
;