ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
მაგისტრატი მოსამართლის აპარატის სხდომის მდივანი ბათუმის საქალაქო სასამართლო 25.05.2019
სპეციალისტი ნაფიც მსაჯულთა საორგანიზაციო საკითხებში ბათუმის საქალაქო სასამართლო 25.05.2019
მოსამართლის თანაშემწე ბათუმის საქალაქო სასამართლო 24.05.2019
საკრებულოს აპარატის იურდიული განყოფილების მთავარი სპეციალისტი მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 24.05.2019
კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღები განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი. ხაშურის რაიონული სასამართლო 24.05.2019
იურიდიული სამსახურის სპეციალისტი სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 23.05.2019
აპარატის საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების მოსამართლის თანაშემწე ქ. ქუთაისის საქალაქო სასამართლო 19.05.2019
აპარატის საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების სხდომის მდივანი ქ. ქუთაისის საქალაქო სასამართლო 19.05.2019
კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღები განყოფილების სპეციალისტი ნაფიც მსაჯულთა საორგანიზაციო საკითხებში ქ. ქუთაისის საქალაქო სასამართლო 19.05.2019
სხდომის მდივანი გორის რაიონული სასამართლო 22.05.2019
1 გვერდი 1 -დან (სულ 10 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
IT მხარდაჭერა 1
ადამიანის უფლებები 3
ადგილობრივი თვითმმართველობა 4
ადმინისტრაცია 2
ანალიტიკა 1
აუდიტი 2
ბუღალტერია 1
განათლება 2
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 2
ზედამხედველობა 2
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 3
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 4
იურიდიული 10
კოორდინაცია 1
ლოჯისტიკა 1
მანდატური 1
მართვა/მენეჯმენტი 12
მომსახურება 2
პოლიტიკა/ანალიტიკა 1
პროტოკოლი 1
რეგიონალური პოლიტიკა 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საინვესტიციო პროექტები 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 2
სასჯელაღსრულება 1
საფინანსო/საბიუჯეტო 4
საქმისწარმოება 3
სოფლის მეურნეობა 1
სოციალური სამსახური 3
სტაჟირება 12
სტატისტიკა 1
ტექნიკური სამუშაოები 3
ტყის მართვა 3
ფინანსები 1
ფსიქოლოგია 4
ქონების მართვა 1
შიდა აუდიტი 1
ხარისხის მართვა 1
ჯანდაცვა 5
;