ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
სპეციალისტი ნაფიც მსაჯულთა საორგანიზაციო საკითხებში ზუგდიდის რაიონული სასამართლო 07.02.2020
სხდომის მდივანი ზუგდიდის რაიონული სასამართლო 07.02.2020
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს სპეციალისტი თბილისის საქალაქო სასამართლო 05.02.2020
სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის სამდივნოს სხდომის მდივანი თბილისის საქალაქო სასამართლო 05.02.2020
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს სხდომის მდივანი თბილისის საქალაქო სასამართლო 05.02.2020
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს მოსამართლის თანაშემწე თბილისის საქალაქო სასამართლო 05.02.2020
ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს სპეციალისტი თბილისის საქალაქო სასამართლო 05.02.2020
ეროვნული და საერთაშორისო სასამართლო პრაქტიკის განზოგადებისა და სტატისტიკის სამსახურის კონსულტანტი სასამართლო პრაქტიკის განზოგადების დარგში თბილისის საქალაქო სასამართლო 05.02.2020
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის იურიდიული სამმართველოს იურისტი სსიპ - ლ. სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 01.02.2020
იურიდიული სამსახურის სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი (ექვივალენტური თანამდებობა - მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი) სსიპ - ქონების მართვის სააგენტო 03.02.2020
იურიდიული სამსახურის სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი (ექვივალენტური თანამდებობა - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი) სსიპ - ქონების მართვის სააგენტო 03.02.2020
მოსამართლის საქმიანობის შეფასების მართვის დეპარტამენტის უფროსი კონსულტანტი საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 31.01.2020
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის რეფერენტი - მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 31.01.2020
მოსამართლის საქმიანობის შეფასების მართვის დეპარტამენტის კონსულტანტი საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 31.01.2020
ლაგოდეხის მაგისტრატი სასამართლოს აპარატის კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღების სპეციალისტი გურჯაანის რაიონული სასამართლო 31.01.2020
იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 30.01.2020
იურიდიული დეპარტამენტის სამართალშემოქმედების სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 30.01.2020
არბიტრაჟებსა და უცხო ქვეყნის სასამართლოებში სახელმწიფო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 29.01.2020
საერთაშორისო სასამართლოებში სახელმწიფო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის დავების წარმოების სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 02.02.2020
საერთაშორისო სასამართლოებში სახელმწიფო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის დავების წარმოების სამმართველოს მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 02.02.2020
იურიდიული სამსახურის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - წიაღის ეროვნული სააგენტო 29.01.2020
ხელშეკრულებათა ექსპერტიზისა და სასამართლო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 09.02.2020
ხელშეკრულებათა ექსპერტიზისა და სასამართლო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 09.02.2020
ხელშეკრულებათა ექსპერტიზისა და სასამართლო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 09.02.2020
1 გვერდი 1 -დან (სულ 24 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანის უფლებები 1
ადამიანური რესურსების მართვა 3
ადგილობრივი თვითმმართველობა 1
ადმინისტრაცია 5
აუდიტი 4
ბუღალტერია 3
განათლება/სწავლება 3
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 1
დაცვა/უსაფრთხოება 1
დიპლომატია 3
ეკონომიკური 1
ენერგეტიკა 1
ექსპერტიზა 2
ზედამხედველობა 5
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 2
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 8
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 1
იურიდიული 24
კვლევა და ანალიზი 2
ლოჯისტიკა 2
მანდატური 2
მართვა/მენეჯმენტი 4
მომსახურება 2
მონიტორინგი 1
პროგრამირება 3
საგადასახადო 1
საგარეო ვაჭრობა 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 4
სამშენებლო საქმე 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
საორგანიზაციო საქმიანობა 1
საფინანსო/საბიუჯეტო 1
საქმისწარმოება 5
სისტემური ადმინისტრატორი 1
სოფლის მეურნეობა 5
სოციალური სამსახური 4
სტაჟირება 4
სტატისტიკა 1
ტექნიკური სამუშაოები 1
ტრანსპორტი 1
ტურიზმი 1
ფინანსები 3
ფსიქოლოგია 3
ქონების მართვა 1
შესყიდვები 4
შიდა აუდიტი 1
შრომის უსაფრთხოება 1
ჯანდაცვა 9
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
;