ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატის, მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 14.06.2020
იურიდიული მომსახურეობისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია 08.06.2020
რუსთავის საქალაქო სასამართლოს აპარატის კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღები განყოფილების სპეციალისტი რუსთავის საქალაქო სასამართლო 12.06.2020
ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს მოსამართლის თანაშემწე თბილისის საქალაქო სასამართლო 07.06.2020
ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს სხდომის მდივანი თბილისის საქალაქო სასამართლო 07.06.2020
იურიდიული სამსახურის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და სასამართლოებთან ურთიერთობის სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 07.06.2020
ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის აპარატის წამყვანი სპეციალისტი საქართველოს პარლამენტი 05.06.2020
ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სტაჟიორი ქ. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო 11.06.2020
იურიდიული სამსახურის სპეციალისტი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 05.06.2020
1 გვერდი 1 -დან (სულ 9 ჩანაწერი)
;