ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
კანცელარიისა სპეციალისტი გალი-გულირიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლო 21.07.2019
ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის განვითარების პოლიტიკის დეპარტამენტის კონსულტანტი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 21.07.2019
დონორებთან, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობების განყოფილების უფროსი კონსულტანტი-სამეცნიერო საკონსულტაციო საბჭოს მდივანი საქართველოს უზენაესი სასამართლო 20.07.2019
იურიდიული დეპარტამენტის პარლამენტთან ურთიერთობის სამმართველოს მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 20.07.2019
იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და საქართველოს მთავრობასთან ურთიერთობის სამმართველოს პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 20.07.2019
იურიდიული დეპარტამენტის კონსულტანტი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 20.07.2019
ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია 19.07.2019
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი სსიპ - ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრი 18.07.2019
საქმისწარმოების დეპარტამენტის საპარლამენტო საბჭოების საქმიანობის ორგანიზაციული უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი საქართველოს პარლამენტი 18.07.2019
იურიდიული სამსახურის სახელშეკრულებო უზრუნველყოფის სამმართველოს მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 19.07.2019
იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 17.07.2019
გადახდისუუნარობის საქმისწარმოების სამსახურის ქეის-მენეჯერი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 17.07.2019
უფროსი კონსულტანტი მედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში თბილისის საქალაქო სასამართლო 17.07.2019
სტაჟიორი გორის რაიონული სასამართლო 19.07.2019
1 გვერდი 1 -დან (სულ 14 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანური რესურსების მართვა 6
ადგილობრივი თვითმმართველობა 3
ადმინისტრაცია 1
არქიტექტურა 5
აუდიტი 2
განათლება 2
განათლება/სწავლება 15
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 2
დაცვა/უსაფრთხოება 5
ეკონომიკური 1
ექსპერტიზა 2
ზედამხედველობა 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 3
იურიდიული 14
მართვა/მენეჯმენტი 7
მომსახურება 8
მონიტორინგი 1
პოლიტიკა/ანალიტიკა 4
პროგრამირება 1
პროექტების მართვა 2
საბაჟო 3
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საინვესტიციო 3
საინჟინრო საქმე 1
სამდივნო/საოფისე საქმე 1
სასჯელაღსრულება 14
საფინანსო/საბიუჯეტო 1
საქმისწარმოება 5
სტაჟირება 5
ტრანსპორტი 1
ფინანსები 2
ქონების განკარგვა 1
შესყიდვები 5
შიდა კონტროლი 1
ჯანდაცვა 5
;