ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
კონსულტანტი ვებ-გვერდის სამართლებრივი და ინფორმაციული უზრუნველყოფის საკითხებში თბილისის საქალაქო სასამართლო 27.01.2019
ახალქალაქის საკონსულტაციო ცენტრის კონსულტანტი სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 27.01.2019
კახეთის სააღსრულებო ბიუროს აღმასრულებელი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 26.01.2019
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია 25.01.2019
ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს სტაჟიორი ზესტაფონის რაიონული სასამართლო 24.01.2019
თელავის რაიონული სასამართლოს სტაჟიორი თელავის რაიონული სასამართლო 29.01.2019
ადმინისტრაციული სამმართველოს იურისტი ვიზირებისთვის სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 23.01.2019
სამეგრელოს-ფოთის იურიდიული დახმარების ბიუროს ადვოკატი - სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 23.01.2019
1 გვერდი 1 -დან (სულ 8 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანის უფლებები 1
არქიტექტურა 8
აუდიტი 9
განათლება/სწავლება 4
ეკონომიკური 1
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მხარდაჭერა 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 10
იურიდიული 8
იურიდიული და ანალიტიკა 2
ლოჯისტიკა 1
მანდატური 1
მართვა/მენეჯმენტი 12
მომსახურება 10
მონიტორინგი 2
პროგრამირება 4
საბანკო ზედამხედველობა 2
საგადასახადო 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 1
საინვესტიციო 1
საინვესტიციო პროექტები 1
სამდივნო/საოფისე საქმე 1
სამშენებლო საქმე 1
საორგანიზაციო საქმიანობა 1
საფინანსო/საბიუჯეტო 2
საქმისწარმოება 3
სტაჟირება 5
ტრანსპორტი 3
ტყის მართვა 2
ფინანსები 2
შესყიდვები 1
ჯანდაცვა 10
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
;