ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
რუსთავის საქალაქო სასამართლოს აპარატის მაგისტრი რუსთავის საქალაქო სასამართლო 30.01.2021
განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი (საგამოძიებო დეპარტამენტის აღმოსავლეთის სამმართველო/დასავლეთის სამმართველო) სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური 29.01.2021
ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის განვითარების პოლიტიკის დეპარტამენტის კონსულტანტი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 28.01.2021
იურიდიული განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური 31.01.2021
1 გვერდი 1 -დან (სულ 4 ჩანაწერი)
;