ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
რუსთავის საქალაქო სასამართლოს აპარატის საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების მაგისტრი რუსთავის საქალაქო სასამართლო 31.03.2019
ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების მესამე კატეგორიის სპეციალისტი ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია 31.03.2019
დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის აპარატის უფროსი კონსულტანტი საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 01.04.2019
ქალაქ ბორჯომის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (იურისტი) ბორჯომის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი 31.03.2019
მოსამართლის თანაშემწე ხაშურის რაიონული სასამართლო 30.03.2019
ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის განვითარების პოლიტიკის დეპარტამენტის კონსულტანტი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 29.03.2019
იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 29.03.2019
იურიდიული საქალაქო სამსახურის სასამართლოსთან ურთიერთობის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 29.03.2019
იურიდიული საქალაქო სამსახურის სასამართლოსთან ურთიერთობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 29.03.2019
იურიდიული საქალაქო სამსახურის სასამართლოსთან ურთიერთობის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების უფროსი ) ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 29.03.2019
იურიდიული საქალაქო სამსახურის თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის მომსახურების განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 29.03.2019
იურიდიული საქალაქო სამსახურის სამართლებრივი აქტების მომზადებისა და ექსპერტიზის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 29.03.2019
სხდომის მდივანი მცხეთის რაიონული სასამართლო 28.03.2019
იურიდიული განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სამართლებრივი აქტების მომზადების დარგში ერედვის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 28.03.2019
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს მოსამართლის თანაშემწე თბილისის საქალაქო სასამართლო 27.03.2019
ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს აპარატის, საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების სხდომის მდივანი ქ. ქუთაისის საქალაქო სასამართლო 28.03.2019
იურიდიული სამსახურის უფროსი სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 27.03.2019
დონორებთან, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილების რეფერენტი საქართველოს უზენაესი სასამართლო 27.03.2019
ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის აპარატის წამყვანი სპეციალისტი საქართველოს პარლამენტი 27.03.2019
ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის აპარატის წამყვანი სპეციალისტი საქართველოს პარლამენტი 27.03.2019
თბილისის სოციალური მომსახურების საქალაქო ცენტრის ვაკე-საბურთალოს სერვის ცენტრის იურისტი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 27.03.2019
სამცხე-ჯავახეთის სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრის იურისტი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 27.03.2019
გურიის სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრის იურისტი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 27.03.2019
ხარაგაულის რაიონული განყოფილების მთავარი სპეციალისტი (იურისტი) სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 27.03.2019
სამტრედიის რაიონული განყოფილების მთავარი სპეციალისტი (იურისტი) სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 27.03.2019
საჩხერის რაიონული განყოფილების მთავარი სპეციალისტის (იურისტი) სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 27.03.2019
წყალტუბოს რაიონული განყოფილების მთავარი სპეციალისტის (იურისტი) სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 27.03.2019
ცაგერის რაიონული განყოფილების მთავარი სპეციალისტის (იურისტი) სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 27.03.2019
თიანეთის რაიონული განყოფილების მთავარი სპეციალისტის (იურისტი) სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 27.03.2019
დუშეთის რაიონული განყოფილების მთავარი სპეციალისტის (იურისტი) სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 27.03.2019
ყაზბეგის რაიონული განყოფილების მთავარი სპეციალისტის (იურისტი) სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 27.03.2019
ნინოწმინდის რაიონული განყოფილების მთავარი სპეციალისტის (იურისტი) სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 27.03.2019
წალკის რაიონული განყოფილების მთავარი სპეციალისტის (იურისტი) სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 27.03.2019
მარნეულის რაიონული განყოფილების მთავარი სპეციალისტის (იურისტი) სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 27.03.2019
ხობის რაიონული განყოფილების მთავარი სპეციალისტის (იურისტი) სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 27.03.2019
შუახევის რაიონული განყოფილების მთავარი სპეციალისტის (იურისტი) სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 27.03.2019
ხულოს რაიონული განყოფილების მთავარი სპეციალისტის (იურისტი) სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 27.03.2019
ხელვაჩაურის რაიონული განყოფილების მთავარი სპეციალისტის (იურისტი) სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 27.03.2019
ჭიათურის რაიონული განყოფილების მთავარი სპეციალისტი (იურისტი) სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 27.03.2019
იურიდიული სამსახურის მთავარი სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 24.03.2019
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის იურისტი სსიპ - აწარმოე საქართველოში 24.03.2019
1 გვერდი 1 -დან (სულ 41 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
IT მხარდაჭერა 1
ადამიანის უფლებები 2
ადგილობრივი თვითმმართველობა 13
ადმინისტრაცია 2
ავიაცია 1
არქიტექტურა 8
აუდიტი 1
ბუღალტერია 1
განათლება 1
განათლება/სწავლება 1
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 32
ეკონომიკური 1
ენერგეტიკა 3
ზედამხედველობა 3
თარგმნა/რედაქტირება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 8
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
იურიდიული 41
კავშირგაბმულობა 1
მართვა/მენეჯმენტი 10
მარკეტინგი 1
მომსახურება 2
მონიტორინგი 1
პრობაცია 1
პროგრამირება 1
პროექტების მართვა 1
საარქივო საქმე 1
საბაჟო 19
საბიბლიოთეკო საქმე 2
საგადასახადო 3
საზღვაო 1
სამდივნო/საოფისე საქმე 1
სამეურნეო 2
სამშენებლო საქმე 3
საორგანიზაციო საქმიანობა 3
სასჯელაღსრულება 6
საფინანსო/საბიუჯეტო 1
საქმისწარმოება 4
სოფლის მეურნეობა 1
სოციალური დაცვა 1
სოციალური სამსახური 10
სტაჟირება 7
სტატისტიკა 1
ტურიზმი 2
ტყის მართვა 2
ფინანსები 2
ფსიქოლოგია 5
შესყიდვები 9
შიდა აუდიტი 1
შრომა და დასაქმება 1
ხარისხის მართვა 1
ჯანდაცვა 5
;