ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
აჭარისა და გურიის სააღსრულებო ბიუროს სტაჟიორი - ბათუმი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 24.11.2018
საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების სხდომის მდივანი ფოთის საქალაქო სასამართლო 25.11.2018
ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების ზედამხედველობის დეპარტამენტის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - იურისტი ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური 29.11.2018
იურიდიული სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო 22.11.2018
მთავარი სპეციალისტი იურისტი სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 21.11.2018
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის იურიდიული განყოფილების III რანგის III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გორის მუნიციპალიტეტის მერია 18.11.2018
1 გვერდი 1 -დან (სულ 6 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანური რესურსების მართვა 1
ადგილობრივი თვითმმართველობა 6
ადმინისტრაცია 2
ავიაცია 1
არქიტექტურა 3
აუდიტი 4
ბუღალტერია 3
განათლება/სწავლება 3
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 1
ეკონომიკური 1
ექსპერტიზა 4
ზედამხედველობა 4
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 3
ინფორმაციული უსაფრთხოება 1
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
იურიდიული 6
მანდატური 3
მართვა/მენეჯმენტი 9
მევენახეობა - მეღვინეობა 1
მომსახურება 6
პროექტების მართვა 3
საარქივო საქმე 4
საბანკო ზედამხედველობა 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 3
საზღვაო 1
საინჟინრო საქმე 7
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
სოფლის მეურნეობა 13
სოციალური სამსახური 1
სტაჟირება 9
სტატისტიკა 1
ტელეკომუნიკაციები 1
ტექნიკური 1
ტურიზმი 1
ტყის მართვა 7
ფინანსები 2
ფსიქოლოგია 1
შესყიდვები 2
შიდა კონტროლი 2
ხარისხის მართვა 1
ჯანდაცვა 49
;