ვაკანსიის ძებნა


1 გვერდი 1 -დან (სულ 1 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
IT მხარდაჭერა 1
ადამიანური რესურსების მართვა 2
ადგილობრივი თვითმმართველობა 19
ადმინისტრაცია 1
არქიტექტურა 3
აუდიტი 4
ბუღალტერია 1
განათლება 1
განათლება/სწავლება 10
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 14
დაცვა/უსაფრთხოება 2
თარგმნა/რედაქტირება 2
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 1
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
იურიდიული 21
კვლევა/სამეცნიერო საქმე 1
ლოჯისტიკა 4
მანდატური 1
მართვა/მენეჯმენტი 6
მომსახურება 14
მონიტორინგი 3
პროექტების მართვა 1
რეგიონალური პოლიტიკა 1
საარქივო საქმე 5
საბანკო ზედამხედველობა 1
საბიბლიოთეკო საქმე 3
საერთაშორისო ურთიერთობები 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 2
საინვესტიციო 1
საინჟინრო საქმე 1
სამდივნო/საოფისე საქმე 1
სამშენებლო საქმე 2
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
საორგანიზაციო საქმიანობა 1
საფინანსო/საბიუჯეტო 1
საქმისწარმოება 4
სტაჟირება 4
ტრანსპორტი 4
ტურიზმი 2
ტყის მართვა 1
ფსიქოლოგია 1
ქონების განკარგვა 1
შესყიდვები 3
ხარისხის მართვა 2
ჯანდაცვა 10
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 10
;