ვაკანსიის ძებნა


პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
აპარატის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 01.06.2017
რეგიონული პროექტების კოორდინირების სამსახურის სპეციალისტი სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 01.06.2017
ადმინისტრაციული სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვის, ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის და კოორდინაციის განყოფილების სპეციალისტი დუისის ადმინისტრაციული ერთეულში ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31.05.2017
ადმინისტრაციული სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვის, ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის და კოორდინაციის განყოფილების სპეციალისტი საკობიანოს ადმინისტრაციული ერთეულში ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31.05.2017
გამგებლის წარმომადგენელი გეგუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31.05.2017
ადმინისტრაციული სამსახურის წარმომადგენლების კოორდინაციის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი (დღნორისა, გვიშტიბი, მაღლაკი, მექვენა, პატრიკეთი, ფარცხანაყანევი) წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31.05.2017
ადმინისტრაციული სამსახურის წარმომადგენლების კოორდინაციის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი (ქ. წყალტუბო) წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31.05.2017
ადმინისტრაციის საჯარო ინფორმაციის სამმართველოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 28.05.2017
ადმინისტრაციული სამსახურის სპეციალისტი გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 26.05.2017
აპარატის მთავარი სპეციალისტი სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში 28.05.2017
1 გვერდი 1 -დან (სულ 10 ჩანაწერი)

აგრარული 1
ადამიანური რესურსების მართვა 7
ადგილობრივი თვითმმართველობა 30
ადმინისტრაცია 10
არქიტექტურა 2
აუდიტი 3
ბუღალტერია 1
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 2
განათლება/სწავლება 5
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 8
გეოლოგია 1
ენერგეტიკა 1
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 6
თარგმნა/რედაქტირება 1
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მხარდაჭერა 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 6
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
იურიდიული 21
იურიდიული და ანალიტიკა 2
კოორდინაცია 1
მანდატური 1
მართვა/მენეჯმენტი 20
მარკეტინგი 1
მომსახურება 6
მონიტორინგი 6
პრობაცია 2
პროექტების მართვა 3
პროტოკოლი 1
რეგიონალური პოლიტიკა 1
საარქივო საქმე 3
საარჩევნო ადმინისტრაცია 1
საბაჟო 3
საერთაშორისო ურთიერთობები 4
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საინჟინრო საქმე 1
სამეურნეო 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
საქმისწარმოება 6
სოფლის მეურნეობა 5
სოციალური სამსახური 2
სტაჟირება 22
ტრანსპორტი 1
ტყის მართვა 9
ფინანსები 2
ქონების აღრიცხვა/მონიტორინგი 1
ქონების განკარგვა 1
შესყიდვები 5
შიდა კონტროლი 2
ჯანდაცვა 7
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 10