ვაკანსიის ძებნა


პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
ადამიანური რესურსების მართვისა და პროფესიული განვითარების დეპარტამენტის ადამიანური რესურსების პოლიტიკისა და დაგეგმვის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 28.05.2017
ადამიანური რესურსების მართვისა და პროფესიული განვითარების დეპარტამენტის ადამიანური რესურსების პოლიტიკისა და დაგეგმვის სამმართველოს პროფესიული განვითარების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 28.05.2017
ადამიანური რესურსების მართვისა და პროფესიული განვითარების დეპარტამენტის ადამიანური რესურსების მართვის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 28.05.2017
ადამიანური რესურსების მართვისა და პროფესიული განვითარების დეპარტამენტის ადამიანური რესურსების მართვის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 28.05.2017
ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტი (II კატეგორია) სსიპ საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი 28.05.2017
ადამიანური რესურსების მართვის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 24.05.2017
ადამიანური რესურსების მართვის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 24.05.2017
1 გვერდი 1 -დან (სულ 7 ჩანაწერი)

აგრარული 1
ადამიანური რესურსების მართვა 7
ადგილობრივი თვითმმართველობა 30
ადმინისტრაცია 10
არქიტექტურა 2
აუდიტი 3
ბუღალტერია 1
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 2
განათლება/სწავლება 5
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 8
გეოლოგია 1
ენერგეტიკა 1
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 6
თარგმნა/რედაქტირება 1
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მხარდაჭერა 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 6
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
იურიდიული 21
იურიდიული და ანალიტიკა 2
კოორდინაცია 1
მანდატური 1
მართვა/მენეჯმენტი 20
მარკეტინგი 1
მომსახურება 6
მონიტორინგი 6
პრობაცია 2
პროექტების მართვა 3
პროტოკოლი 1
რეგიონალური პოლიტიკა 1
საარქივო საქმე 3
საარჩევნო ადმინისტრაცია 1
საბაჟო 3
საერთაშორისო ურთიერთობები 4
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საინჟინრო საქმე 1
სამეურნეო 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
საქმისწარმოება 6
სოფლის მეურნეობა 5
სოციალური სამსახური 2
სტაჟირება 22
ტრანსპორტი 1
ტყის მართვა 9
ფინანსები 2
ქონების აღრიცხვა/მონიტორინგი 1
ქონების განკარგვა 1
შესყიდვები 5
შიდა კონტროლი 2
ჯანდაცვა 7
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 10