ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
0 გვერდი 0 -დან (სულ 0 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
აგრარული 1
ადამიანური რესურსების მართვა 2
ადგილობრივი თვითმმართველობა 5
ადმინისტრაცია 12
ანალიტიკა 2
არქიტექტურა 2
აუდიტი 7
ბიზნესის ადმინისტრირება 1
ბუღალტერია 1
განათლება/სწავლება 11
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 35
ეკონომიკური 1
ენერგეტიკა 2
ექსპერტიზა 3
ზედამხედველობა 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 5
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 5
იურიდიული 21
კვლევა და ანალიზი 1
კოორდინაცია 2
ლოჯისტიკა 2
მართვა/მენეჯმენტი 11
მომსახურება 10
მონიტორინგი 1
პროგრამირება 1
პროექტების მართვა 5
პროტოკოლი 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 4
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 8
საინჟინრო საქმე 1
სამეურნეო 1
სამშენებლო საქმე 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
საფინანსო/საბიუჯეტო 2
საქმისწარმოება 2
სოციალური სამსახური 2
სტაჟირება 18
ტელეკომუნიკაციები 1
ტყის მართვა 3
ფინანსები 1
ქონების განკარგვა 1
ქონების მართვა 1
შესყიდვები 3
შიდა აუდიტი 1
შიდა კონტროლი 1
შრომა და დასაქმება 23
შრომის უსაფრთხოება 1
ჯანდაცვა 7
;