ვაკანსიის ძებნა


პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
თავმჯდომარის მოადგილე (საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პროექტების მართვის მიმართულებით) სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო 25.05.2017
დაგეგმვისა და განვითარების სამსახურის უფროსი სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო 25.05.2017
მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო 25.05.2017
ეკონომიკური სამსახურის ბუღალტერი სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო 25.05.2017
მარიამჯვრის სახელმწიფო ნაკრძალის ადმინისტრაციის დირექტორი სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო 25.05.2017
ვანის ფილიალის უფროსი ოპერატორი სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 24.05.2017
ბოლნისის ფილიალის უფროსი ოპერატორი სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 24.05.2017
თერჯოლის ფილიალის უფროსი ოპერატორი სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 24.05.2017
დამოუკიდებელი ინსპექტორი საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 28.05.2017
სასამართლო მენეჯმენტის დეპარტამენტის თავმჯდომარე საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 28.05.2017
ადამიანური რესურსების მართვის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 24.05.2017
დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 24.05.2017
დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 24.05.2017
დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 24.05.2017
საბაჟო დეპარტამენტის პროცესების მართვის, შეფასებისა და განვითარების მთავარი სამმართველოს საბაჟო კონტროლის სამმართველოს უფროსის მოადგილე სსიპ შემოსავლების სამსახური 24.05.2017
საბაჟო დეპარტამენტის პროცესების მართვის, შეფასებისა და განვითარების მთავარი სამმართველოს მრჩეველი სსიპ შემოსავლების სამსახური 24.05.2017
საბაჟო დეპარტამენტის პროცესების მართვის, შეფასებისა და განვითარების მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე სსიპ შემოსავლების სამსახური 24.05.2017
მომსახურების დეპარტამენტის თანაშემწე სსიპ შემოსავლების სამსახური 24.05.2017
მაჭახელას ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის დაცვის განყოფილების უფროსი სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო 24.05.2017
მარტვილისა და ოკაცეს ბუნების ძეგლების ადმინისტრაციის ბუნებრივი რესურსების უფროსი სპეციალისტი სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო 24.05.2017
ფშავ-ხევსურეთის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის ვიზიტორთა მომსახურების უფროსი სპეციალისტი სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო 24.05.2017
ქობულეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის ვიზიტორთა მომსახურების უფროსი სპეციალისტი სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო 24.05.2017
ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის უბნის უფროსი რეინჯერი (ქცია-ტაბაწყური) სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო 24.05.2017
ადამიანური რესურსების მართვის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 24.05.2017
ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) უფროსი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 24.05.2017
ენერგეტიკული დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 29.05.2017
ზესტაფონის რეგიონული არქივის სტაჟიორი სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივი 24.05.2017
გურიის რეგიონული არქივის სტაჟიორი სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივი 24.05.2017
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 24.05.2017
ფშავ-ხევსურეთის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის დაცვის განყოფილების უფროსი სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო 24.05.2017
თავმჯდომარის ბიუროს კონსულტანტი თბილისის სააპელაციო სასამართლო 24.05.2017
საერთაშორისო ურთიერთობების სამმართველოს უფროსი სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 24.05.2017
პროკურატურის სტაჟიორი საქართველოს მთავარი პროკურატურა 28.05.2017
სკოლის ექიმი ახალციხის მუნიციპალიტეტის სსიპ - სოფელ ფერსის საჯარო სკოლა 14.06.2017
სკოლის ექიმი სსიპ - წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ სამების საჯარო სკოლა 12.06.2017
აპარატის საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების თარჯიმანი ახალციხის რაიონული სასამართლო 23.05.2017
სკოლის ექიმი სსიპ - მიხეილ ხერგიანის სახელობის დაბა მესტიის N2 საჯარო სკოლა 31.05.2017
5 გვერდი 5 -დან (სულ 237 ჩანაწერი)

აგრარული 1
ადამიანური რესურსების მართვა 7
ადგილობრივი თვითმმართველობა 30
ადმინისტრაცია 10
არქიტექტურა 2
აუდიტი 3
ბუღალტერია 1
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 2
განათლება/სწავლება 5
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 8
გეოლოგია 1
ენერგეტიკა 1
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 6
თარგმნა/რედაქტირება 2
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მხარდაჭერა 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 6
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
იურიდიული 19
იურიდიული და ანალიტიკა 2
კოორდინაცია 1
მართვა/მენეჯმენტი 20
მარკეტინგი 1
მომსახურება 6
მონიტორინგი 6
პრობაცია 2
პროექტების მართვა 3
პროტოკოლი 1
რეგიონალური პოლიტიკა 1
საარქივო საქმე 3
საარჩევნო ადმინისტრაცია 1
საბაჟო 3
საერთაშორისო ურთიერთობები 4
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საინჟინრო საქმე 1
სამეურნეო 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
საქმისწარმოება 5
სოფლის მეურნეობა 5
სოციალური სამსახური 2
სტაჟირება 22
ტრანსპორტი 1
ტყის მართვა 9
ფინანსები 2
ქონების აღრიცხვა/მონიტორინგი 1
ქონების განკარგვა 1
შესყიდვები 5
შიდა კონტროლი 2
ჯანდაცვა 7
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 10