ვაკანსიის ძებნა


პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
იურიდიული სამსახურის მთავარი სპეციალისტი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 26.04.2017
გამგებლის წარმომადგენელი აცანის ადმინისტრაციულ ერთეულში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 26.04.2017
გამგებლის წარმომადგენელი მაჩხვარეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 26.04.2017
გამგებლის წარმომადგენელი სუფსის ადმინისტრაციულ ერთეულში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 26.04.2017
სკოლის ექიმი სსიპ - ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაქალაქევის საჯარო სკოლა 30.04.2017
სკოლის ექიმი სსიპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა საზანოს N1 საჯარო სკოლა 01.05.2017
სკოლის ექიმი სსიპ - მიხეილ ხერგიანის სახელობის დაბა მესტიის N2 საჯარო სკოლა 01.05.2017
სკოლის ექიმი სსიპ - წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ სამების საჯარო სკოლა 30.04.2017
დაწყებითი კლასების მასწავლებელი სსიპ - ქალაქ თბილისის N144 საჯარო სკოლა 28.04.2017
5 გვერდი 5 -დან (სულ 209 ჩანაწერი)

IT მხარდაჭერა 3
ადგილობრივი თვითმმართველობა 18
ადმინისტრაცია 27
არქიტექტურა 1
აუდიტი 3
ბუღალტერია 1
განათლება 2
განათლება/სწავლება 64
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 1
ეკონომიკური 3
თარგმნა/რედაქტირება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 2
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 4
იურიდიული 16
ლოჯისტიკა 2
მანდატური 2
მართვა/მენეჯმენტი 3
მომსახურება 3
მონიტორინგი 2
პრობაცია 3
პროექტების მართვა 2
პროტოკოლი 1
საარქივო საქმე 1
საბანკო ზედამხედველობა 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 2
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 3
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 3
საორგანიზაციო საქმიანობა 2
საქმისწარმოება 11
სოფლის მეურნეობა 1
სტაჟირება 2
ტექნიკური 1
ტყის მართვა 2
ფინანსები 2
ქონების განკარგვა 2
შესყიდვები 3
ჯანდაცვა 9