ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
საქმისწარმოების სამმართველოს უფროსი სახალხო დამცველის აპარატი 23.02.2019
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია 23.02.2019
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელის ასისტენტი, ასპინძის ადმინისტრაციულ ერთეულში ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია 23.02.2019
კონტროლისა და შიდა აუდიტის სამსახურის - შიდა კონტროლის განყოფილების უფროსი ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია 23.02.2019
ზედამხედველობის სამსახურის III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ზედამხედველობის საკითხებში ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია 23.02.2019
ზედამხედველობის სამსახურის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, მშენებლობისა და რეაბილიტაციის ზედამხედველობის საკითხებში ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია 23.02.2019
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია 23.02.2019
იურიდიული სამსახურის ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტების მომზადების განყოფილების უფროსი ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია 23.02.2019
ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურის განყოფილების I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, არქიტექტურის საკითხებში ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია 23.02.2019
სკოლის ექიმი სსიპ - თბილისის N192 საჯარო სკოლა 23.02.2019
იურიდიული სამსახურის III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების მომზადებისა და საკრებულოს მომსახურების საკითხებში ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია 23.02.2019
კონსულტანტი მედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში თბილისის საქალაქო სასამართლო 23.02.2019
გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის აივ/შიდსის, ტუბერკულოზის, სგგდ და ჰეპატიტების სამმართველოს სპეციალისტი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 26.02.2019
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ადამიანური რესურსების მართვის და საქმისწარმოების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 26.02.2019
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ადამიანური რესურსების მართვის და საქმისწარმოების სამმართველოს სპეციალისტი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 26.02.2019
მოსამართლის თანაშემწე გორის რაიონული სასამართლო 25.02.2019
სხდომის მდივანი გორის რაიონული სასამართლო 25.02.2019
კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღები განყოფილების სპეციალისტი გორის რაიონული სასამართლო 25.02.2019
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და განვითარების პარტნიორებთან ურთიერთობის სამსახურის დაგეგმარებისა და ექსპლუატაციის სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 23.02.2019
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და განვითარების პარტნიორებთან ურთიერთობის სამსახურის დაგეგმარებისა და ექსპლუატაციის სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 23.02.2019
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ გორის N7 საჯარო სკოლა 28.02.2019
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ წალკის N2 საჯარო სკოლა 08.03.2019
4 გვერდი 4 -დან (სულ 172 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანის უფლებები 1
ადამიანური რესურსების მართვა 1
ადგილობრივი თვითმმართველობა 4
ადმინისტრაცია 1
ანალიტიკა 6
არასაბანკო ზედამხედველობა 1
არქიტექტურა 1
ბუღალტერია 1
განათლება 2
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 1
განათლება/სწავლება 5
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 42
ეკონომიკური 1
ზედამხედველობა 5
თარგმნა/რედაქტირება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 8
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
იურიდიული 19
იურიდიული და ანალიტიკა 3
კოორდინაცია 2
ლოჯისტიკა 2
მანდატური 1
მართვა/მენეჯმენტი 6
მომსახურება 4
პროგრამირება 1
პროექტების მართვა 1
საარქივო საქმე 3
საბაჟო 13
საგადასახადო 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 2
საინჟინრო საქმე 2
სამდივნო/საოფისე საქმე 2
საქმისწარმოება 3
სტაჟირება 4
ტყის მართვა 1
შესყიდვები 3
შიდა კონტროლი 1
შრომა და დასაქმება 2
ჯანდაცვა 12
;