ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი ჭარნალის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ზედა ჭარნალში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 22.04.2018
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი ჭარნალის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ახალსოფელსა და ავგიაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 22.04.2018
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი ჭარნალის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ჭარნალში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 22.04.2018
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი შარაბიძეების ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ მახვილაურსა და შარაბიძეებში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 22.04.2018
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი შარაბიძეების ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ზანაქიძეებში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 22.04.2018
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი შარაბიძეების ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ხელვაჩაურში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 22.04.2018
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი შარაბიძეების ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ერგესა და ზედა ერგეში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 22.04.2018
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი შარაბიძეების ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ქვემო ჯოჭოსა და ზემო ჯოჭოში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 22.04.2018
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი მახინჯაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ მახინჯაურში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 22.04.2018
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი მახინჯაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ შუა მახინჯაურში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 22.04.2018
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი ახალშენის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ახალშენსა და ხეღრუში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 22.04.2018
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი მახინჯაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ განთიადში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 22.04.2018
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი ახალშენის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ახალშენში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 22.04.2018
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი ახალშენის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ განახლებაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 22.04.2018
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი ახალშენის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ქვედა სამებასა და სამებაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 22.04.2018
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი ფერიის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ მნათობში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 22.04.2018
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი ფერიის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ფერიაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 22.04.2018
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი ფერიის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ახალშენის მეურნეობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 22.04.2018
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი ორთაბათუმის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ქვედა სალიბაურსა და სალიბაურში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 22.04.2018
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი ორთაბათუმის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ წინსვლაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 22.04.2018
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი ორთაბათუმის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ კაპრეშუმში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 22.04.2018
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი ორთაბათუმის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ აგარასა და ყოროლისთავში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 22.04.2018
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი ორთაბათუმის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ორთაბათუმსა და მასაურაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 22.04.2018
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახურის საქონლისა და მომსახურების შესყიდვის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 22.04.2018
ფინანსური და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 22.04.2018
თავდაცვის პოლიტიკისა და განვითარების დეპარტამენტის თავდაცვის სისტემის ანალიზის სამმართველოს უფროსი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 22.04.2018
თავდაცვის პოლიტიკისა და განვითარების დეპარტამენტის თავდაცვის პოლიტიკისა და პროგრამირების სამმართველოს, თავდაცვის რესურსების პოლიტიკის განყოფილების უფროსი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 22.04.2018
თავდაცვის პოლიტიკისა და განვითარების დეპარტამენტის თავდაცვის პოლიტიკისა და დაგეგმვის სამმართველოს, თავდაცვის დაგეგმვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 22.04.2018
ს.ს.ი.პ გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტლის დირექტორი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 22.04.2018
ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია 22.04.2018
სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის ხელმძღვანელი ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია 22.04.2018
სტაჟიორი ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურში სსიპ - იუსტიციის სახლი 22.04.2018
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ლოჯისტიკის სამსახურის სპეციალისტი სსიპ - იუსტიციის სახლი 22.04.2018
საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილების მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია 22.04.2018
მერის წარმომადგენელი ზუბის ადმინისტრაციულ ერთეულში ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია 22.04.2018
მერის წარმომადგენელი ორბელის ადმინისტრაციულ ერთეულში ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია 22.04.2018
სკოლის ექიმი სსიპ - ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ვალის №2 საჯარო სკოლა 22.04.2018
მერის წარმომადგენელი სპათაგორის ადმინისტრაციულ ერთეულში ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია 22.04.2018
მერის წარმომადგენელი ლასურიაშის ადმინისტრაციულ ერთეულში ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია 22.04.2018
მერის წარმომადგენელი აღვის ადმინისტრაციულ ერთეულში ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია 22.04.2018
მერის წარმომადგენელი ალპანის ადმინისტრაციულ ერთეულში ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია 22.04.2018
მერის წარმომადგენელი ქ.ცაგერის ადმინისტრაციულ ერთეულში ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია 22.04.2018
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ჩუღურეთის რაიონის გამგეობის სამხედრო განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების უფროსი) ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 22.04.2018
ენერგეტიკული რეფორმებისა და პროექტების დეპარტამენტის უფროსი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 24.04.2018
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 24.04.2018
ეროვნული ექსპერტი სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და უფლებების საკითხებში სახალხო დამცველის აპარატი 22.04.2018
უმცროსი ექსპერტი სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და უფლებების საკითხებში სახალხო დამცველის აპარატი 22.04.2018
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ თბილისის N132 საჯარო სკოლა 24.04.2018
დასავლეთ საქართველოს რეგიონული სამმართველოს სპეციალისტი სსიპ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 23.04.2018
სტრატეგიული დაგეგმვის და მონიტორინგის სამსახურის უფროსი საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 24.04.2018
4 გვერდი 5 -დან (სულ 206 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანის უფლებები 2
ადამიანური რესურსების მართვა 2
ადგილობრივი თვითმმართველობა 68
ადმინისტრაცია 3
არქიტექტურა 4
აუდიტი 4
ბუღალტერია 3
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 3
განათლება/სწავლება 1
ეკონომიკური 2
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 3
თარგმნა/რედაქტირება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 1
იურიდიული 15
კოორდინაცია 2
ლოჯისტიკა 1
მართვა/მენეჯმენტი 37
მომსახურება 8
მონიტორინგი 5
საარქივო საქმე 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 3
სამეურნეო 1
სამშენებლო საქმე 1
საფინანსო/საბიუჯეტო 1
საქმისწარმოება 1
სოფლის მეურნეობა 2
სპორტი/ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხები 1
სტაჟირება 4
სტატისტიკა 1
ფინანსები 1
ქონების აღრიცხვა/მონიტორინგი 2
ქონების განკარგვა 4
შესყიდვები 4
ჯანდაცვა 11
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 2
;