ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს დიზაინისა და ანალიტიკის სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო 27.10.2019
სპეციალისტი თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლო 20.10.2019
თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს წალკის მუნიციპალიტეტში მაგისტრატი მოსამართლის აპარატის სპეციალისტი თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლო 20.10.2019
პროგრამისტი სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო 03.11.2019
სტაჟიორი ბორჯომის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 21.10.2019
სტაჟიორი-სტაჟირება ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთათვის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 22.10.2019
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ თეთრიწყაროს N1 საჯარო სკოლა 20.10.2019
მთარგმნელი/ ადმინისტრაციული ასისტენტი სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო 20.10.2019
სტაჟიორი თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლო 20.10.2019
აკადემიური პროგრამებისა და საერთაშორისო პროექტების სამსახურის პროგრამის კოორდინატორი სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი 21.10.2019
ბაკალავრიატის ინფორმატიკის მიმართულების ხელმძღვანელი (პროფესორი) სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია 03.11.2019
ბაკალავრიატის მენეჯმენტის მიმართულების ხელმძღვანელი (პროფესორი) სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია 03.11.2019
ბაკალავრიატის ინფორმატიკის მიმართულების პროფესორი სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია 03.11.2019
საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის ტექნოლოგიებისა და განვითარების სამმართველოს I განყოფილების - განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი (პროგრამისტი - FRONT END DEVELOPER) საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 31.10.2019
საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის ტექნოლოგიებისა და განვითარების სამმართველოს I განყოფილების - პროგრამისტი (შტატგარეშე შრომითი ხელშეკრულებით) ( BACK END DEVELOPER) საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 31.10.2019
საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის ტექნოლოგიებისა და განვითარების სამმართველოს I განყოფილების - უფროსი პროგრამისტი (შტატგარეშე შრომითი ხელშეკრულებით) საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 31.10.2019
საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის ტექნოლოგიებისა და განვითარების სამმართველოს I განყოფილების - მონაცემთა ბაზის ადმინისტრატორი (შტატგარეშე შრომითი ხელშეკრულებით) საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 31.10.2019
4 გვერდი 4 -დან (სულ 167 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანური რესურსების მართვა 1
ადგილობრივი თვითმმართველობა 2
ადმინისტრაცია 6
აუდიტი 3
ბიზნესი და ანალიტიკა 3
ბუღალტერია 2
განათლება 1
განათლება/სწავლება 21
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 15
დიზაინი 1
ეკონომიკური 1
ზედამხედველობა 1
თარგმნა/რედაქტირება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 6
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
იურიდიული 9
ლოჯისტიკა 1
მანდატური 2
მართვა/მენეჯმენტი 1
მარკეტინგი 1
მომსახურება 2
პრობაცია 2
პროგრამირება 5
პროექტების მართვა 1
საარქივო საქმე 3
საარჩევნო ადმინისტრაცია 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საზღვაო 1
საინჟინრო საქმე 1
სამეურნეო 1
სამშენებლო საქმე 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
სასჯელაღსრულება 14
საფინანსო/საბიუჯეტო 1
საქმისწარმოება 4
სისტემური ადმინისტრატორი 1
სოციალური სამსახური 4
სტაჟირება 5
სტატისტიკა 6
ტექნიკური 1
ტრანსპორტი 1
ტყის მართვა 3
ფინანსები 5
შესყიდვები 3
შეფასება/აკრედიტაცია 1
შიდა აუდიტი 3
ჯანდაცვა 14
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
;