ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
სამეცნიერო გრანტებისა და პროგრამების უზრუნველყოფის, შეფასებისა და ანალიზის დეპარტამენტის უფროსი სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 18.08.2017
სამეცნიერო გრანტებისა და პროგრამების უზრუნველყოფის, შეფასებისა და ანალიზის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 18.08.2017
ადამიანური რესურსების მართვის სამმართველოს სტაჟიორი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 18.08.2017
ზოგადი განათლების მართვისა და განვითარების დეპარტამენტის სასკოლო სახელმძღვანელოების გრიფირებისა და სასწავლო რესურსების შეფასების სამმართველოს სტაჟიორი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 18.08.2017
სპეციალური მასწავლებელი სსიპ - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნახიდურის საჯარო სკოლა 18.08.2017
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის საორგანიზაციო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - იურისტი სსიპ-ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო 18.08.2017
სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახურის ბორჯომის სატყეო უბნის უფროსი სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო 18.08.2017
კახეთის სატყეო სამსახურის თელავი-ახმეტის სატყეო უბნის ტყის მცველი სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო 18.08.2017
ქვემო ქართლის სატყეო სამსახურის სიონის სატყეო უბნის ტყის მცველი სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო 18.08.2017
შიდა ქართლის სამსახური კასპის სატყეო უბნის ტყის მცველი სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო 18.08.2017
შიდა ქართლის სამსახური ხაშური-ქარელის სატყეო უბნის ტყის მცველი სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო 18.08.2017
მცხეთა-მთიანეთის სატყეო სამსახურის მცხეთა-ფასანაურის სატყეო უბანის ტყის მცველი სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო 18.08.2017
იმერეთის სატყეო სამსახურის ზესტაფონი-ხარაგაულის სატყეო უბნის ტყის მცველი სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო 18.08.2017
სამეგრელო-ზემო სვანეთის სატყეო სამსახურის კოლხეთი-მარტვილის სატყეო უბნის ტყის მცველი სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო 18.08.2017
სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახურის ახალციხე-ასპინძა-ახალქალაქის სატყეო უბნის ტყის მცველი სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო 18.08.2017
სამეგრელო-ზემო სვანეთის სატყეო სამსახურის კოლხეთი-მარტვილის სატყეო უბნის ტყის მცველი სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო 18.08.2017
სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახურის ადიგენის სატყეო უბნის ტყის მცველი სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო 18.08.2017
სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახურის ბაკურიანის სატყეო უბნის ტყის მცველი სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო 18.08.2017
იმერეთის სატყეო სამსახურის ხონი-წყალტუბოს სატყეო უბანის ტყის მცველი სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო 18.08.2017
სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახურის ახალციხე-ასპინძა-ახალქალაქის სატყეო უბნის უფროსი სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო 18.08.2017
შიდა კონტროლის სამსახურის უფროსის მოადგილე სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო 18.08.2017
სპეციალისტი სსიპ საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ 18.08.2017
სპეციალისტი სსიპ საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ 18.08.2017
სპეციალისტი სსიპ საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ 18.08.2017
სპეციალისტი სსიპ საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ 18.08.2017
სპეციალისტი სსიპ საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ 18.08.2017
სპორტის მასწავლებელი სსიპ - ქალაქ თბილისის N202 საჯარო სკოლა 22.08.2017
ბაკალავრიატის მენეჯმენტის მიმართულების ასისტენტ-პროფესორი სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია 08.09.2017
ბაკალავრიატის თავდაცვის და უსაფრთხოების მიმართულების ხელმძღვანელი (პროფესორი) სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია 08.09.2017
ბაკალავრიატის ინფორმატიკის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია 08.09.2017
ბაკალავრიატის მენეჯმენტის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია 08.09.2017
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ ახალციხის №5 საჯარო სკოლა 31.08.2017
ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლე საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 24.08.2017
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ ცაგერის N1 საჯარო სკოლა 01.09.2017
გეოგრაფიის პედაგოგი სსიპ - ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღების საჯარო სკოლა 25.08.2017
სკოლის ექიმი სსიპ - მიხეილ ხერგიანის სახელობის დაბა მესტიის N2 საჯარო სკოლა 10.09.2017
4 გვერდი 4 -დან (სულ 186 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
IT მხარდაჭერა 2
ადამიანური რესურსების მართვა 3
ადგილობრივი თვითმმართველობა 12
ადმინისტრაცია 2
არქიტექტურა 3
აუდიტი 6
ბუღალტერია 1
განათლება 1
განათლება/სწავლება 15
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 8
დაცვა/უსაფრთხოება 14
ეკონომიკური 1
თარგმნა/რედაქტირება 1
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მხარდაჭერა 1
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
იურიდიული 19
კვლევა/სამეცნიერო საქმე 1
ლოჯისტიკა 4
მანდატური 1
მართვა/მენეჯმენტი 7
მომსახურება 17
მონიტორინგი 4
პროექტების მართვა 2
რეგიონალური პოლიტიკა 2
საარქივო საქმე 4
საბანკო ზედამხედველობა 1
საბიბლიოთეკო საქმე 3
საერთაშორისო ურთიერთობები 1
საინვესტიციო 1
სამშენებლო საქმე 3
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 2
საორგანიზაციო საქმიანობა 5
საფინანსო/საბიუჯეტო 2
საქმისწარმოება 5
სტაჟირება 4
ტრანსპორტი 3
ტურიზმი 2
ტყის მართვა 4
ქონების განკარგვა 2
შესყიდვები 3
ხარისხის მართვა 3
ჯანდაცვა 8
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
;