ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
მერის წარმომადგენელი ქ.ბორჯომის ადმინისტრაციულ ერთეულში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია 22.06.2018
მერის წარმომადგენლის სპეციალისტი ქ.ბორჯომის ადმინისტრაციულ ერთეულში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია 22.06.2018
მერის წარმომადგენლის სპეციალისტი დაბა ბაკურიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია 22.06.2018
მერის წარმომადგენლის სპეციალისტი დაბა წაღვერის ადმინისტრაციულ ერთეულში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია 22.06.2018
რეგიონული პროექტების კოორდინირების სამსახურის უფროსის მოადგილე სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავში 22.06.2018
მანდატური ყაზბეგის მაგისტრატ სასამართლოში მცხეთის რაიონული სასამართლო 22.06.2018
იურიდიული სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 23.06.2018
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ფისკალური რისკების მართვის სამმართველოს ხელმძღვანელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 22.06.2018
საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილე საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 22.06.2018
ზედამხედველობის სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 23.06.2018
ზედამხედველობის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 23.06.2018
ზედამხედველობის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 22.06.2018
მერის წარმომადგენელი თერჯოლის ადმინისტრაციულ ერთეულში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 23.06.2018
არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამსახურის IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია 22.06.2018
მერის წარმომადგენელი ეწრის ადმინისტრაციულ ერთეულში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 23.06.2018
ადმინისტრაციული სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო განყოფილების IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია 22.06.2018
ადმინისტრაციული სამსახურის საქმისწარმოების განყოფილების III რანგის III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია 22.06.2018
ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების IV რანგის I კეტეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია 22.06.2018
ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის და ქონების მართვის სამსახურის ეკონომიკური დაგეგმვისა და სტატისტიკის განყოფილების უფროსი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია 22.06.2018
მერის წარმომადგენელის ასისტენტი საზანოს ადმინისტრაციულ ერთეულში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 23.06.2018
მერის წარმომადგენლის ასისტენტი რუფოთის ადმინისტრაციულ ერთეულში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 23.06.2018
მერის წარმომადგენელის ასისტენტი ნახშირღელის ადმინისტრაციულ ერთეულში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 23.06.2018
შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია 22.06.2018
მერის წარმომადგენლის ასისტენტი ალისუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 23.06.2018
საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილების III რანგის III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია 22.06.2018
სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განვითარების სამსახურის არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობის რეგულირების,სივრცითი მოწყობისა და ურბანული განვითარების III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია 22.06.2018
ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის საგარეო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო პროექტების განყოფილების უფროსი თელავის მუნიციპალიტეტის მერია 22.06.2018
შიდა აუდიტის სამსახურის აუდიტის განყოფილების უფროსი თელავის მუნიციპალიტეტის მერია 22.06.2018
მერის წარმომადგენელი სოფელ რუისპირის ადმინისტრაციულ ერთეულში თელავის მუნიციპალიტეტის მერია 22.06.2018
მერის წარმომადგენელი სოფელ იყალთოს ადმინისტრაციულ ერთეულში თელავის მუნიციპალიტეტის მერია 22.06.2018
შიდა აუდიტის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი თელავის მუნიციპალიტეტის მერია 22.06.2018
იურიდიული სამსახურის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი თელავის მუნიციპალიტეტის მერია 22.06.2018
ადმინისტრაციული სამსახურის მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების უფროსი პეციალისტი თელავის მუნიციპალიტეტის მერია 22.06.2018
არქიტექტურისა და სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახურის არქიეტექტურის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია 22.06.2018
შიდა აუდიტის სამსახურის შიდა კონტროლის და მონიტორინგის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია 22.06.2018
ქონების მართვისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ქონების მართვის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია 22.06.2018
გარემოსდაცვითი პატრულირებისა და სწრაფი რეაგირების სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი 22.06.2018
აღმოსავლეთის რეგიონული სამმართველოს შიდა ქართლის გარემოსდაცვითი პატრულირებისა და სწრაფი რეაგირების განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი 22.06.2018
აღმოსავლეთის რეგიონული სამმართველოს მცხეთა-მთიანეთის გარემოსდაცვითი პატრულირებისა და სწრაფი რეაგირების განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი 22.06.2018
სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს გარემოსდაცვითი პატრულირებისა და სწრაფი რეაგირების განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი 22.06.2018
სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს გარემოსდაცვითი პატრულირებისა და სწრაფი რეაგირების განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი 22.06.2018
დასავლეთის რეგიონული სამმართველოს რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის გარემოსდაცვითი პატრულირებისა და სწრაფი რეაგირების განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი 22.06.2018
აჭარისა და გურიის რეგიონული სამმართველოს გურიის გარემოსდაცვითი პატრულირებისა და სწრაფი რეაგირების განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი 22.06.2018
აჭარისა და გურიის რეგიონული სამმართველოს გურიის გარემოსდაცვითი პატრულირებისა და სწრაფი რეაგირების განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი 22.06.2018
აჭარისა და გურიის რეგიონული სამმართველოს აჭარის გარემოსდაცვითი პატრულირებისა და სწრაფი რეაგირების განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი 22.06.2018
იურიდიული სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი 22.06.2018
მერის წარმომადგენლის ასისტენტი ზედა ვანის ადმინისტრაციულ ერთეულში ვანის მუნიციპალიტეტის მერია 22.06.2018
მერიის ინფრასტრუქტურის,სივრცითი მოწყობის,არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის საკითხებში ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია 21.06.2018
საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტის ექსპერტიზის სამმართველოს ექსპერტი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 21.06.2018
საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტის ექსპერტიზის სამმართველოს ექსპერტი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 21.06.2018
4 გვერდი 6 -დან (სულ 270 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანის უფლებები 1
ადამიანური რესურსების მართვა 3
ადგილობრივი თვითმმართველობა 49
ადმინისტრაცია 2
ავიაცია 1
არასაბანკო ზედამხედველობა 1
არქიტექტურა 8
აუდიტი 7
ბიზნესი და ანალიტიკა 1
ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოება 1
ბუღალტერია 4
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 1
განათლება/სწავლება 9
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 17
დაზღვევის ზედამხედველობა 1
დაცვა/უსაფრთხოება 1
ეკონომიკური 3
ენერგეტიკა 1
ზედამხედველობა 6
თარგმნა/რედაქტირება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 6
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 8
იურიდიული 18
იურიდიული და ანალიტიკა 1
კვლევა და ანალიზი 4
კვლევა/სამეცნიერო საქმე 1
კოორდინაცია 1
მართვა/მენეჯმენტი 19
მარკეტინგი 1
მომსახურება 10
რეგიონალური პოლიტიკა 1
საგადასახადო 7
საგარეო ვაჭრობა 2
საგარეო ურთიერთობები 2
საერთაშორისო ურთიერთობები 2
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 7
საზღვაო 3
საინვესტიციო 7
საინჟინრო საქმე 5
სამეურნეო 1
სამშენებლო საქმე 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
საორგანიზაციო საქმიანობა 1
საქმისწარმოება 6
სოფლის მეურნეობა 2
სპორტი/ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხები 1
სტაჟირება 16
ტელეკომუნიკაციები 1
ტექნიკური 1
ტექნიკური სამუშაოები 1
ტრანსპორტი 1
ტყის მართვა 6
ქონების აღრიცხვა/მონიტორინგი 1
შესყიდვები 5
შიდა კონტროლი 1
ჯანდაცვა 1
;