ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
კიბერუსაფრთხოების ოპერაციების დეპარტამენტის ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკისა და რისკების შეფასების სამმართველოს უფროსი სსიპ - კიბერუსაფრთხოების ბიურო 28.08.2019
საპროექტო სამსახურის ტექნიკური ნებართვების სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 26.08.2019
საერთაშორისო შესყიდვების სამსახურის უფროსის მოადგილე საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 25.08.2019
საერთაშორისო შესყიდვების სამსახურის შესყიდვების სამმართველოს უფროსი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 31.08.2019
სამეთაურო-საშტაბო კოლეჯის თავდაცვის ანალიზის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია 18.09.2019
სამხედრო გაწვევისა და აღრიცხვის სამსახურის იურიდიულ საკითხთა კოორდინირების საკითხებში მე-III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხთა კორდინირების საკითხებში სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერია 19.08.2019
შიდა აუდიტის სამსახურის მონიტორინგისა და შიდა კონტროლის განყოფილების უფროსი სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერია 19.08.2019
ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობის და სამშენებლო ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერია 19.08.2019
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის შესყიდვებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილების უფროსი სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერია 19.08.2019
სამეცნიერო-საგანმანათლებლო პროგრამების სამსახურის სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 20.08.2019
მეტროლოგიის ინსტიტუტის მექანიკური გაზომვების ეტალონური განყოფილების სპეციალისტი სსიპ საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 24.08.2019
მეტროლოგიის ინსტიტუტის მასისა და მასასთან დაკავშირებული სიდიდეების ეტალონური განყოფილების სპეციალისტი სსიპ საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 24.08.2019
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - შესყიდვების განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 19.08.2019
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - განათლების და კულტურის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის − ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 19.08.2019
მუნიციპალური მშენებლობის ტექნიკური კონტროლის განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 19.08.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ადამიანური რესურსების მართვის სამმართველოს II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 11.09.2019
ტექნიკური მხარდაჭერის დეპარტამენტის კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის უმცროსი სპეციალისტი სსიპ - სმართ ლოჯიქი 19.08.2019
ტექნიკური მხარდაჭერის დეპარტამენტის ქოლ-ცენტრის სპეციალისტი სსიპ - სმართ ლოჯიქი 19.08.2019
პროგრამული უზრუნველყოფის დეპარტამენტის სტაჟიორი სსიპ - სმართ ლოჯიქი 25.08.2019
ინვესტიციების დეპარტამენტის ინვესტორებთან ურთიერთობის უმცროსი მენეჯერი სსიპ - აწარმოე საქართველოში 29.08.2019
საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პროტოკოლის სამმართველოს უფროსი სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 24.08.2019
საგანმანათლებლო რესურსცენტრის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ახალციხის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი 20.08.2019
4 გვერდი 4 -დან (სულ 172 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანური რესურსების მართვა 5
ადგილობრივი თვითმმართველობა 1
ადმინისტრაცია 1
ანალიტიკა 1
აუდიტი 1
ბუღალტერია 1
განათლება 1
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 2
განათლება/სწავლება 15
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 1
გეოლოგია 3
ეკონომიკური 3
ექსპერტიზა 7
ზედამხედველობა 8
თარგმნა/რედაქტირება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 5
ინფორმაციული უსაფრთხოება 3
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 12
იურიდიული 26
კავშირგაბმულობა 2
კრიმინალისტიკა 1
მანდატური 1
მართვა/მენეჯმენტი 1
მომსახურება 16
პროგრამირება 1
პროექტების მართვა 1
საგადასახადო 2
საგარეო ურთიერთობები 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 2
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 3
საინვესტიციო 1
საინჟინრო საქმე 1
სამშენებლო საქმე 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 2
საპოლიციო 2
საფინანსო/საბიუჯეტო 3
საქმისწარმოება 1
სოციალური სამსახური 3
სპორტი/ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხები 1
სტაჟირება 4
ტექნიკური 2
ტექნიკური სამუშაოები 3
ტრანსპორტი 1
ფინანსები 1
ფსიქოლოგია 4
შესყიდვები 7
შიდა აუდიტი 5
ჯანდაცვა 1
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
;