ვაკანსიის ძებნა


პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
სტაჟიორი სივრცის კონსულტანტის პოზიციაზე (ახალციხე) სსიპ იუსტიციის სახლი 26.05.2017
დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის რეგისტრაციის სამმართველოს უფროსი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლების და ლტოლვილთა სამინისტრო 26.05.2017
აპარატის მთავარი სპეციალისტი სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში 28.05.2017
აპარატის უფროსი სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში 26.05.2017
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში 26.05.2017
რეგიონული პროექტების კოორდინირების სამსახურის უფროსის მოადგილე სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში 26.05.2017
აპარატის კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღების (განყოფილების) კურიერ-მძღოლი ახალქალაქის რაიონული სასამართლო 26.05.2017
აპარატის კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღების (განყოფილების) კურიერი ახალქალაქის რაიონული სასამართლო 26.05.2017
ახალქალაქის რაიონული სასამართლოს ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში მაგისტრატი მოსამართლის აპარატის თარჯიმანი ახალქალაქის რაიონული სასამართლო 26.05.2017
მცხეთა-მთიანეთის პრობაციის ბიუროს პრობაციის ოფიცერი (ყაზბეგი) საქართველოს არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 26.05.2017
თბილისის პრობაციის ბიუროს პრობაციის ოფიცერი საქართველოს არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 26.05.2017
მიგრაციის, რეპატრიაციისა და ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტის თავშესაფრის საკითხთა სამმართველოს თავშესაფრის მაძიებელთა მიმღები ცენტრის (განყოფილება) უფროსის მოადგილე ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლების და ლტოლვილთა სამინისტრო 26.05.2017
საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის ბიზნეს ანალიტიკოსი თბილისის საქალაქო სასამართლო 25.05.2017
დამხმარე ტექნიკური პერსონალი (სამართლებრივი აქტების მომზადების განყოფილება) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური 25.05.2017
პროფესიული განათლების მასწავლებელთა საწარმოში ტრენინგების დარგის ტრენერ-ფასილიტატორი სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 25.05.2017
დამხმარე ტექნიკური პერსონალი (სამართლებრივი აქტების მომზადების განყოფილება) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური 25.05.2017
დამხმარე ტექნიკური პერსონალი (გენერალური გეგმის მართვის განყოფილება) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური 25.05.2017
დამხმარე ტექნიკური პერსონალი (კანცელარიისა და საკონსულტაციო განყოფილება) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური 25.05.2017
დამხმარე ტექნიკური პერსონალი (სამართლებრივი აქტების მომზადების განყოფილება) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური 25.05.2017
სამართლებრივი აქტების მომზადების განყოფილების იურისტი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური 25.05.2017
საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის პროგრამის კოორდინატორი თბილისის საქალაქო სასამართლო 25.05.2017
გამგებლის წარმომადგენელი სოფელ ყარაჯლის ადმინისტრაციულ ერთეულში თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 25.05.2017
იურიდიული სამსახურის სამართლებრივი ანალიზის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 25.05.2017
ადმინისტრაციული სამსახურის მოქალაქეთა მომსახურების საზოგადოებასთან ურთიერთობის, საინფორმაციო, ადამიანური რესურსების მართვის და საქმის წარმოების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 25.05.2017
იურიდიული სამსახურის ქონების მართვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 25.05.2017
ადმინისტრაციული სამსახურის ადმინისტრაციულ ერთეულებთან კოორდინაციის განყოფილების სპეციალისტი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 25.05.2017
კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 25.05.2017
ეკონომიკური სამსახურის სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილების უფროსი სსიპ აჭარის სატყეო სააგენტო 25.05.2017
სატყეოს უფროსი - ხულოს სატყეო ადმინისტრაციის ხულო - ღორჯომის სატყეო სსიპ აჭარის სატყეო სააგენტო 25.05.2017
ტყის მცველი - ქედის სატყეო ადმინისტრაციის მერისის სატყეო (მე-2 სამცველო) სსიპ აჭარის სატყეო სააგენტო 25.05.2017
ტყის მცველი - ქედის სატყეო ადმინისტრაციის მერისის სატყეო (მე-3 სამცველო) სსიპ აჭარის სატყეო სააგენტო 25.05.2017
ტყის მცველი - ქედის სატყეო ადმინისტრაციის მახუნცეთის სატყეო (მე-4 სამცველო) სსიპ აჭარის სატყეო სააგენტო 25.05.2017
ტყის მცველი - ხელვაჩაურის სატყეო ადმინისტრაციის ერგეს სატყეო (მე-4 სამცველო) სსიპ აჭარის სატყეო სააგენტო 25.05.2017
ტყის მცველი - ხელვაჩაურის სატყეო ადმინისტრაციის თხილნარის სატყეო (1-ლი სამცველო) სსიპ აჭარის სატყეო სააგენტო 25.05.2017
ტყის მცველი - ხელვაჩაურის სატყეო ადმინისტრაციის კირნათის სატყეო (მე-5 სამცველო) სსიპ აჭარის სატყეო სააგენტო 25.05.2017
ტყის მცველი - ხულოს სატყეო ადმინისტრაციის ხულო-ღორჯომის სატყეო (მე-2 სამცველო) სსიპ აჭარის სატყეო სააგენტო 25.05.2017
ტყის მცველი - ხულოს სატყეო ადმინისტრაციის ხულო-ღორჯომის სატყეო (მე-3 სამცველო) სსიპ აჭარის სატყეო სააგენტო 25.05.2017
იმერეთის, რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სააღსრულებო ბიუროს აღმასრულებელი - შტატგარეშე პოზიცია (ზესტაფონი) სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო 25.05.2017
კარტოგრაფიისა და გეოინფორმაციული სისტემის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ლაბორატორია 25.05.2017
ტექნოლოგიური განვითარებისა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის სამსახურის სტაჟიორი სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 31.05.2017
გამგებლის წარმომადგენელი მისაქციელის ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 26.05.2017
მთავარი სპეციალისტი ციხისძირის ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 26.05.2017
წამყვანი სპეციალისტი ლისის ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 26.05.2017
წამყვანი სპეციალისტი წეროვნის ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 26.05.2017
მთავარი სპეციალისტი ლისის ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 26.05.2017
მთავარი სპეციალისტი ცხვარიჭამიის ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 26.05.2017
მთავარი სპეციალისტი ძალისის ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 26.05.2017
ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკური განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 26.05.2017
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 26.05.2017
თავმჯდომარის მოადგილე სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო 25.05.2017
4 გვერდი 5 -დან (სულ 237 ჩანაწერი)

აგრარული 1
ადამიანური რესურსების მართვა 7
ადგილობრივი თვითმმართველობა 30
ადმინისტრაცია 10
არქიტექტურა 2
აუდიტი 3
ბუღალტერია 1
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 2
განათლება/სწავლება 5
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 8
გეოლოგია 1
ენერგეტიკა 1
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 6
თარგმნა/რედაქტირება 2
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მხარდაჭერა 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 6
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
იურიდიული 19
იურიდიული და ანალიტიკა 2
კოორდინაცია 1
მართვა/მენეჯმენტი 20
მარკეტინგი 1
მომსახურება 6
მონიტორინგი 6
პრობაცია 2
პროექტების მართვა 3
პროტოკოლი 1
რეგიონალური პოლიტიკა 1
საარქივო საქმე 3
საარჩევნო ადმინისტრაცია 1
საბაჟო 3
საერთაშორისო ურთიერთობები 4
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საინჟინრო საქმე 1
სამეურნეო 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
საქმისწარმოება 5
სოფლის მეურნეობა 5
სოციალური სამსახური 2
სტაჟირება 22
ტრანსპორტი 1
ტყის მართვა 9
ფინანსები 2
ქონების აღრიცხვა/მონიტორინგი 1
ქონების განკარგვა 1
შესყიდვები 5
შიდა კონტროლი 2
ჯანდაცვა 7
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 10