ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
სოფლის მეურნეობის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 25.04.2018
ბუნებრივი რესურსების და აგრარულ საკითხთა სამსახურის ხელმძღვანელი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 25.04.2018
მუნიციპალური მშენებლობის ტექნიკური კონტროლის განყოფილების უფროსი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 25.04.2018
ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილების უფროსი სპციალისტი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 25.04.2018
სოციალური პროგრამების მართვის განყოფილების უფროსი სპციალისტი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 25.04.2018
სოციალური პროგრამების მართვის განყოფილების უფროსი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 25.04.2018
ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილების უფროსი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 25.04.2018
ქონების მართვის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 25.04.2018
საპროექტო განყოფილების უფროსი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 25.04.2018
ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 25.04.2018
კონომიკისა და სტატისტიკის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 25.04.2018
მასმედიასა და დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყობილების უფროსი სპეციალისტი - დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის საკითხებში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 25.04.2018
მასმედიასა და დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 25.04.2018
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 25.04.2018
ადმინისტრაციული სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 25.04.2018
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი სარფის ადმინისტრაციულ ერთეულში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 25.04.2018
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი კირნათის ადმინისტრაციულ ერთეულში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 25.04.2018
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი მაჭახელას ადმინისტრაციულ ერთეულში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 25.04.2018
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი აჭარისწყლის ადმინისტრაციულ ერთეულში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 25.04.2018
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი შარაბიძეების ადმინისტრაციულ ერთეულში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 25.04.2018
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი თხილნარის ადმინისტრაციულ ერთეულში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 25.04.2018
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ჭარნალის ადმინისტრაციულ ერთეულში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 25.04.2018
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ახალშენის ადმინისტრაციულ ერთეულში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 25.04.2018
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ორთაბათუმის ადმინისტრაციულ ერთეულში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 25.04.2018
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ფერიის ადმინისტრაციულ ერთეულში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 25.04.2018
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი მახინჯაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 25.04.2018
იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 22.04.2018
ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 22.04.2018
ეკონომიკური სამსახურის შესყიდვების განყოფილების შესყიდვების სპეციალისტი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 22.04.2018
ადმინისტრაციული სამსახურის მომსახურების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი სსიპ - ქონების მართვის სააგენტო 22.04.2018
ქონების მართვის სამსახურის უფროსი სსიპ - ქონების მართვის სააგენტო 22.04.2018
ქონების მართვის სამსახურის ქონების მართვის და განკარგვის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი სსიპ - ქონების მართვის სააგენტო 22.04.2018
სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 22.04.2018
ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 22.04.2018
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი სარფის ადმინისტრაციულ ერთეულში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 22.04.2018
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი კირნათის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ გვარაში, შუშანეთსა და ზედა კირნათში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 22.04.2018
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი კირნათის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ კირნათსა და კობალეთში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 22.04.2018
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი კირნათის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ მარადიდსა და ძაბლავეთში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 22.04.2018
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი აჭარისწყლის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ კიბესა და კაპნისთავში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 22.04.2018
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი აჭარისწყლის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ აჭარისწყალსა და მაღლაკონში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 22.04.2018
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი აჭარისწყლის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ მაჭახლისპირში, ხერთვისსა და მირვეთში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 22.04.2018
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი მაჭახელას ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ქედქედსა და სინდიეთში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 22.04.2018
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი მაჭახელას ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ აჭარისაღმართში, სკურდიდსა და ცხემლარაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 22.04.2018
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი მაჭახელას ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ჩიქუნეთში, ქოქოლეთსა და ქვედა ქოქოლეთში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 22.04.2018
სკოლის ექიმი სსიპ - ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაქალაქევის საჯარო სკოლა 22.04.2018
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი მაჭახელას ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ქვედა ჩხუტუნეთსა და ზედა ჩხუტუნეთში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 22.04.2018
სკოლის ექიმი სსიპ - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცურტავის საჯარო სკოლა 22.04.2018
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი თხილნარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ მახოსა და სიმონეთში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 22.04.2018
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი თხილნარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ მურვანეთში, აგარასა და ზედა თხილნარში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 22.04.2018
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი თხილნარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ თხილნარსა და ომბოლოში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 22.04.2018
3 გვერდი 5 -დან (სულ 206 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანის უფლებები 2
ადამიანური რესურსების მართვა 2
ადგილობრივი თვითმმართველობა 68
ადმინისტრაცია 3
არქიტექტურა 4
აუდიტი 4
ბუღალტერია 3
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 3
განათლება/სწავლება 1
ეკონომიკური 2
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 3
თარგმნა/რედაქტირება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 1
იურიდიული 15
კოორდინაცია 2
ლოჯისტიკა 1
მართვა/მენეჯმენტი 37
მომსახურება 8
მონიტორინგი 5
საარქივო საქმე 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 3
სამეურნეო 1
სამშენებლო საქმე 1
საფინანსო/საბიუჯეტო 1
საქმისწარმოება 1
სოფლის მეურნეობა 2
სპორტი/ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხები 1
სტაჟირება 4
სტატისტიკა 1
ფინანსები 1
ქონების აღრიცხვა/მონიტორინგი 2
ქონების განკარგვა 4
შესყიდვები 4
ჯანდაცვა 11
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 2
;