ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის ობიექტების დაცვის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 18.07.2019
უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების დაცვის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 18.07.2019
უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის ბაღების, პარკებისა და სკვერების დაცვის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების უფროსი) ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 18.07.2019
უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის ბაღების, პარკებისა და სკვერების დაცვის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 18.07.2019
უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის გამგეობების დაცვის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 18.07.2019
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ფინანსური მენეჯერი სსიპ - კონკურენციის სააგენტო 18.07.2019
სსიპ „დანაშაულის პრევენციის ცენტრის“ დირექტორი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 19.07.2019
სსიპ „არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს“ უფროსი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 19.07.2019
ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი სსიპ - იუსტიციის სახლი 19.07.2019
იურიდიული სამსახურის სახელშეკრულებო უზრუნველყოფის სამმართველოს მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 19.07.2019
ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის განვითარების პოლიტიკის დეპარტამენტის საზღვაო ტრანსპორტის სამმართველოს უფროსი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 17.07.2019
მერის წარმომადგენელი ნატახტრის ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 17.07.2019
გარემოსდაცვითი შეფასების დეპარტამენტის გარემოსდაცვითი შეფასების სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 17.07.2019
იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 17.07.2019
გადახდისუუნარობის საქმისწარმოების სამსახურის ქეის-მენეჯერი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 17.07.2019
გარემოსდაცვითი შეფასების დეპარტამენტის სტრატეგიული დაგეგმვის სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 17.07.2019
სსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს“ თავმჯდომარე საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 19.07.2019
უფროსი კონსულტანტი მედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში თბილისის საქალაქო სასამართლო 17.07.2019
საგანმანათლებლო რესურსცენტრის შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი - სკოლამდელი განათლების სპეციალისტი ისანი-სამგორის რაიონის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი 17.07.2019
საგანმანათლებლო რესურსცენტრის სკოლამდელი განათლების მიმართულებით შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ქალაქ ფოთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი 17.07.2019
შიდა კონტროლისა და აუდიტის სამსახურის სტაჟიორი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 15.07.2019
ინვესტიციების დეპარტამენტის ინვესტორებთან ურთიერთობის უმცროსი მენეჯერი სსიპ - აწარმოე საქართველოში 26.07.2019
პროექტების კოორდინატორი სსიპ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო 15.07.2019
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის, შიდა აუდიტის სამსახურის, II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შიდა აუდიტის საკითხებში საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია 15.07.2019
ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - შესყიდვების განყოფილების II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შესყიდვების საკითხებში საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია 15.07.2019
იურიდიული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია 15.07.2019
სტაჟიორი გორის რაიონული სასამართლო 19.07.2019
ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურში პროგრამისტი სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი 31.07.2019
I და II კლასის შენობა-ნაგებობების სანებართვო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური 04.08.2019
I და II კლასის შენობა-ნაგებობების სანებართვო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური 04.08.2019
ძველი თბილისის სანებართვო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური 04.08.2019
ძველი თბილისის სანებართვო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური 04.08.2019
სტრატეგული დაგეგმვის, მონიტორინგის და შეფასების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური 04.08.2019
საინჟინრო განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური 04.08.2019
3 გვერდი 3 -დან (სულ 134 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანური რესურსების მართვა 6
ადგილობრივი თვითმმართველობა 3
ადმინისტრაცია 1
არქიტექტურა 5
აუდიტი 2
განათლება 2
განათლება/სწავლება 15
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 2
დაცვა/უსაფრთხოება 5
ეკონომიკური 1
ექსპერტიზა 2
ზედამხედველობა 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 3
იურიდიული 14
მართვა/მენეჯმენტი 7
მომსახურება 8
მონიტორინგი 1
პოლიტიკა/ანალიტიკა 4
პროგრამირება 1
პროექტების მართვა 2
საბაჟო 3
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საინვესტიციო 3
საინჟინრო საქმე 1
სამდივნო/საოფისე საქმე 1
სასჯელაღსრულება 14
საფინანსო/საბიუჯეტო 1
საქმისწარმოება 5
სტაჟირება 5
ტრანსპორტი 1
ფინანსები 2
ქონების განკარგვა 1
შესყიდვები 5
შიდა კონტროლი 1
ჯანდაცვა 5
;