ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
სტაჟიორი თელავის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 15.11.2019
სტაჟიორი თბილისის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 15.11.2019
უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების განვითარების დეპარტამენტის სტუდენტთა სოციალური ხელშეწყობის სამმართველოს მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 15.11.2019
ადმინისტრაციული სამსახურის მერის წარმომადგენლებთან კოორდინაციის განყოფილების ხელმძღვანელი ონის მუნიციპალიტეტის მერია 15.11.2019
კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის კულტურის, განათლებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი კულტურისა და განათლების საკითხებში ხობის მუნიციპალიტეტის მერია 15.11.2019
საპროექტო სამსახურის საგზაო პროექტების მართვის სამმართველოს უფროსი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 17.11.2019
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 15.11.2019
სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 15.11.2019
კაპიტალის ბაზრის განვითარებისა და საპენსიო რეფორმის დეპარტამენტის უფროსი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 15.11.2019
კავშირგაბმულობის, საინფორმაციო და თანამედროვე ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ელექტრონული კომუნიკაციებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 15.11.2019
კავშირგაბმულობის, საინფორმაციო და თანამედროვე ტექნოლოგიების დეპარტამენტის კონსულტანტი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 15.11.2019
დარგობრივ საკითხთა განყოფილების უფროსი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება ინფრასტრუქტურისა და დარგობრივ საკითხთა დეპარტამენტი 15.11.2019
ადმინისტრაციული განყოფილების უფროსი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება ინფრასტრუქტურისა და დარგობრივ საკითხთა დეპარტამენტი 15.11.2019
ადმინისტრაციული განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება ინფრასტრუქტურისა და დარგობრივ საკითხთა დეპარტამენტი 15.11.2019
ინფრასტრუქტურის საკითხთა რეგულირების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება ინფრასტრუქტურისა და დარგობრივ საკითხთა დეპარტამენტი 15.11.2019
დარგობრივ საკითხთა რეგულირების უფროსი სპეციალისტი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება ინფრასტრუქტურისა და დარგობრივ საკითხთა დეპარტამენტი 15.11.2019
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ქალაქ წნორის ადმინისტრაციულ ერთეულში სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია 15.11.2019
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სოფელ ჯუგაანის (ერისიმედი) ადმინისტრაციულ ერთეულში სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია 15.11.2019
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სოფელ საქობოს (მაშნაარი) ადმინისტრაციულ ერთეულში სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია 15.11.2019
იურიდიული სამსახურის III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების მომზადებისა და საკრებულოს მომსახურების საკითხებში ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია 15.11.2019
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელის ასისტენტი, ასპინძის ადმინისტრაციულ ერთეულში ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია 15.11.2019
ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურის განყოფილების I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, არქიტექტურის საკითხებში ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია 15.11.2019
კონტროლისა და შიდა აუდიტის სამსახურის - შიდა კონტროლის განყოფილების უფროსი ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია 15.11.2019
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის, სახედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის განყოფილების უფროსი ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია 15.11.2019
გამარტივებული შესყიდვების, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერებისა და ელექტრონული ტენდერების განყოფილების უფროსი ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია 15.11.2019
სამთავრობო ზედამხედველობის სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 14.11.2019
შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 14.11.2019
სამთავრობო ზედამხედველობის სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 14.11.2019
ორგანიზაციული უზრუნველყოფის დეპარტამენტის საინფორმაციო - ტექნოლოგიების სამმართველოს უფროსი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 14.11.2019
სივრცის კონსულტანტი მარნეულის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 14.11.2019
ანალიტიკური დეპარტამენტის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური 14.11.2019
მთავარი სპეციალისტი - (სახელმწიფო ინსპექტორის მოადგილის თანაშემწე) სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური 14.11.2019
ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური 14.11.2019
იურისტი - იურიდიული დეპარტამენტი სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური 14.11.2019
აპარატის საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების მოსამართლის თანაშემწე ქ. ქუთაისის საქალაქო სასამართლო 19.11.2019
აპარატის საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების სხდომის მდივანი ქ. ქუთაისის საქალაქო სასამართლო 19.11.2019
კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღები განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი ქ. ქუთაისის საქალაქო სასამართლო 19.11.2019
ადმინისტრაციული და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი აფხაზეთის ა.რ. ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - აგრარულ საკითხთა დეპარტამენტი 14.11.2019
იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა აგრარულ სექტორში ჩართულობის ხელშემწყობი სამმართველოს უფროსის მოადგილე აფხაზეთის ა.რ. ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - აგრარულ საკითხთა დეპარტამენტი 14.11.2019
იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა აგრარულ სექტორში ჩართულობის ხელშემწყობი სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი აფხაზეთის ა.რ. ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - აგრარულ საკითხთა დეპარტამენტი 14.11.2019
შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი ინსპექტირების საკითხებში დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია 14.11.2019
ტყითსარგებლობის დეპარტამენტის ტყითსარგებლობის მართვის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო 14.11.2019
კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღები განყოფილების სპეცილისტი ქ. ქუთაისის საქალაქო სასამართლო 19.11.2019
სასამართლოს მენეჯერი - საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების უფროსი ქ. ქუთაისის საქალაქო სასამართლო 19.11.2019
ბაღდათის მუნიციპალიტეტში მაგისტრატი მოსამართლის აპარატის სპეციალისტი ქ. ქუთაისის საქალაქო სასამართლო 19.11.2019
მანდატურის სამსახურის მანდატური ქ. ქუთაისის საქალაქო სასამართლო 19.11.2019
კანცელარიის მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრის სტაჟიორი თბილისის საქალაქო სასამართლო 14.11.2019
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს სტაჟიორი თბილისის საქალაქო სასამართლო 14.11.2019
სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის სამდივნოს სტაჟიორი თბილისის საქალაქო სასამართლო 14.11.2019
კანცელარიის სტაჟიორი თბილისის საქალაქო სასამართლო 14.11.2019
3 გვერდი 4 -დან (სულ 198 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
IT მხარდაჭერა 1
აგრარული 2
ადამიანური რესურსების მართვა 4
ადგილობრივი თვითმმართველობა 10
ადმინისტრაცია 13
ანალიტიკა 3
არქიტექტურა 10
აუდიტი 5
ბუღალტერია 2
განათლება 1
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 2
განათლება/სწავლება 13
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 4
ზედამხედველობა 5
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 4
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 5
იურიდიული 13
იურიდიული და ანალიტიკა 1
კავშირგაბმულობა 2
კვლევა 5
კვლევა-ანალიტიკა 4
ლოჯისტიკა 3
მართვა/მენეჯმენტი 8
მომსახურება 7
მონიტორინგი 1
პოლიტიკა/ანალიტიკა 4
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საინჟინრო საქმე 1
სამშენებლო საქმე 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 2
საქმისწარმოება 5
სტაჟირება 12
ტრანსპორტი 3
ტურიზმი 1
ტყის მართვა 12
ფინანსები 9
შესყიდვები 9
შიდა აუდიტი 2
შიდა კონტროლი 1
შრომის უსაფრთხოება 1
ჯანდაცვა 5
;