ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის იურისტი სსიპ - აწარმოე საქართველოში 20.04.2021
კახეთის რეგიონული სამსახურის სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 15.04.2021
სახელმწიფო ქონების პრივატიზების დეპარტამენტის გაყიდვების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 15.04.2021
კახეთის რეგიონული სამსახური სამსახურის უფროსი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 15.04.2021
მომსახურების მხარდაჭერის დეპარტამენტის საჯარო სექტორთან ურთიერთობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 16.04.2021
ზუგდიდის იურიდიული დახმარების ბიუროს ადვოკატი სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 15.04.2021
პენიტენციური დეპარტამენტის ესკორტირებისა და სპეციალური ღონისძიებების მთავარი სამმართველოს შტაბის (სამმართველო) პირადი შემადგენლობის გადამზადების განყოფილების ინსტრუქტორი (საცეცხლე მიმართულება) სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 14.04.2021
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N10 პენიტენციური (დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის) დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების ინსპექტორ-კონტროლიორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 14.04.2021
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N6 პენიტენციური (პატიმრობისა და განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის) დაწესებულების ადმინისტრაციული განყოფილების დამხმარე მოსამსახურე სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 14.04.2021
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N6 პენიტენციური (პატიმრობისა და განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის) დაწესებულების ოპერატიული მორიგის თანაშემწე სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 14.04.2021
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის უსაფრთხოების მთავარი სამმართველოს ელექტრონული საშუალებებით მეთვალყურეობის სამმართველოს ინსპექტორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 14.04.2021
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის სამედიცინო დეპარტამენტის N3 პენიტენციური დაწესებულების სამედიცინო პუნქტის ექთანი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 14.04.2021
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის სამედიცინო დეპარტამენტის N3 პენიტენციური დაწესებულების სამედიცინო პუნქტის წამლების სამარაგოს პასუხისმგებელი პირი (აფთიაქზე პასუხისმგებელი პირი) სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 14.04.2021
დაგეგმარებისა და ანალიზის სამმართველოს უფროსი სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური 14.04.2021
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N14 (სოფელი გეგუთი) პენიტენციური დაწესებულების პენიტენციური დაწესებულების ადმინისტრაციული ასისტენტი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 14.04.2021
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N3 (ქ.ბათუმი) პენიტენციური დაწესებულების ადმინისტრაციული განყოფილების ბუღალტერი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 14.04.2021
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის სამედიცინო დეპარტამენტის N17 პენიტენციური დაწესებულების სამედიცინო პუნქტის წამლების სამარაგოს პასუხისმგებელი პირი (აფთიაქზე პასუხისმგებელი პირი) სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 14.04.2021
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N5 (ქალთა სპეციალური) პენიტენციური დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების ინსპექტორ-კონტროლიორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 14.04.2021
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N11 (არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო) პენიტენციური დაწესებულების ოპერატიული მორიგე სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 14.04.2021
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N2 (პატიმრობისა და დახურულული ტიპის) პენიტენციური დაწესებულების ადმინისტარციული განყოფილების დამხმარე მოსამსახურე სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 14.04.2021
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N8 (გლდანის პატიმრობისა და დახურული ტიპის) პენიტენციური დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების ინსპექტორ-კონტროლიორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 14.04.2021
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N8 (გლდანის პატიმრობისა და დახურული ტიპის) პენიტენციური დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების უფროსი ინსპექტორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 14.04.2021
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N8 (გლდანის პატიმრობისა და დახურული ტიპის) პენიტენციური დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების მთავარი ინსპექტორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 14.04.2021
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N8 (გლდანის პატიმრობისა და დახურული ტიპის) პენიტენციური დაწესებულების უსაფრთხოების განყოფილების უფროსი ინსპექტორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 14.04.2021
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის სამედიცინო დეპარტამენტის N8 პენიტენციური დაწესებულების სამედიცინო პუნქტის ექთანი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 14.04.2021
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის სამედიცინო დეპარტამენტის N8 პენიტენციური დაწესებულების სამედიცინო პუნქტის ექიმი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 14.04.2021
ლოგისტიკის სპეციალისტი საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 14.04.2021
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N2 (ქუთაისის პატიმრობისა და დახურული ტიპის) პენიტენციური დაწესებულების უსაფრთხოების განყოფილების ინსპექტორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 14.04.2021
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N2 (ქუთაისის პატიმრობისა და დახურული ტიპის) პენიტენციური დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების ინსპექტორ-კონტროლიორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 14.04.2021
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N11 (არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო) პენიტენციური დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების ინსპექტორ-კონტროლიორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 14.04.2021
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N15 პენიტენციური (ქსნის ნახევრად ღია და დახურული ტიპის) დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების ინსპექტორ-კონტროლიორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 14.04.2021
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N17 პენიტენციური(ნახევრად ღია და დახურული ტიპის) დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების ინსპექტორ-კონტროლიორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 14.04.2021
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის სამედიცინო დეპარტამენტის N10 N15 პენიტენციური დაწესებულების სამედიცინო პუნქტის ექიმი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 14.04.2021
სტრუქტურული ინჟინერი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური 14.04.2021
შრომითი მიგრაციის სამმართველოს უფროსი სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო 14.04.2021
შრომითი მიგრაციის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო 14.04.2021
მთავარი კონსულტანტი სსიპ - საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტი 14.04.2021
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ ახალციხის N1 საჯარო სკოლა 18.04.2021
3 გვერდი 3 -დან (სულ 138 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანის უფლებები 3
ადგილობრივი თვითმმართველობა 1
არქიტექტურა 9
ბუღალტერია 1
განათლება/სწავლება 3
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 3
გაყიდვები 1
გეო მონაცემთა ბაზები და პროგრამირება 2
ეკონომიკური 2
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 1
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 1
იურიდიული 17
იურიდიული და ანალიტიკა 1
კულტურა 1
ლოჯისტიკა 3
მართვა/მენეჯმენტი 12
მარკეტინგი 1
მონიტორინგი 4
პროექტების მართვა 2
საერთაშორისო ურთიერთობები 4
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 2
საინვესტიციო პროექტები 1
საინჟინრო საქმე 2
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 2
სასჯელაღსრულება 31
საქმისწარმოება 1
სოციალური სამსახური 2
სპორტი/ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხები 1
სტაჟირება 2
ტრანსპორტი 9
ქონების აღრიცხვა/მონიტორინგი 1
ქონების განკარგვა 4
შესყიდვები 3
შიდა აუდიტი 1
შრომა და დასაქმება 2
ჯანდაცვა 2
;