ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს სტაჟიორი ზესტაფონის რაიონული სასამართლო 21.10.2021
პროფესიული სწავლების კოორდინატორი სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 17.10.2021
ელექტრონული სერვისების დანერგვისა და ინფორმაციული სისტემების დეპარტამენტის უფროსი პროგრამისტი სსიპ - ციფრული მმართველობის სააგენტო 20.10.2021
ელექტრონული სერვისების დანერგვისა და ინფორმაციული სისტემების დეპარტამენტის უმცროსი პროგრამისტი სსიპ - ციფრული მმართველობის სააგენტო 20.10.2021
ელექტრონული სერვისების დანერგვისა და ინფორმაციული სისტემების დეპარტამენტის პროგრამული უზრუნველყოფის სპეციალისტი სსიპ - ციფრული მმართველობის სააგენტო 20.10.2021
მოხალისე პედაგოგი სსიპ - მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი 17.10.2021
შტაბის G-6 სამსახურის მთავარი სპეციალისტი სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია 17.10.2021
პროფესიული განათლების მასწავლებელი მებოსტნეობის მიმართულებით სსიპ - კასპის კოლეჯი 22.10.2021
კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომედეგობის და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრის (დეპარტამენტი) ტექნიკური ზედამხედველი (შრომითი ხელშეკრულებით) სსიპ - ლ. სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 20.10.2021
სტაჟიორი-სტაჟირება ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთათვის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 25.10.2021
ბაკალავრიატის ინფორმატიკის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია 10.11.2021
ბაკალავრიატის თავდაცვის და უსაფრთხოების მიმართულების პროფესორი სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია 10.11.2021
3 გვერდი 3 -დან (სულ 112 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადმინისტრაცია 1
აუდიტი 1
ბიზნესი და ანალიტიკა 1
ბუღალტერია 2
განათლება 10
განათლება/სწავლება 12
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 15
გეო მონაცემთა ბაზები და პროგრამირება 3
დაცვა/უსაფრთხოება 1
ეკონომიკური 1
ენერგეტიკა 1
ზედამხედველობა 5
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 3
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 1
იურიდიული 10
იურიდიული/ეკონომიკა 1
ლოჯისტიკა 1
მანდატური 2
მართვა/მენეჯმენტი 2
მომსახურება 1
მონიტორინგი 1
პრობაცია 1
პროგრამირება 3
პროექტების მართვა 3
საერთაშორისო ურთიერთობები 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 2
საინვესტიციო 1
სამშენებლო საქმე 1
საფინანსო/საბიუჯეტო 1
საქმისწარმოება 3
სოციალური სამსახური 3
სტაჟირება 9
ტყის მართვა 2
ფინანსები 1
შესყიდვები 1
შიდა კონტროლი 1
შრომა და დასაქმება 2
ჯანდაცვა 1
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
;