ვაკანსიის ძებნა


პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
ზოგადი განათლების მართვისა და განვითარების დეპარტამენტის სკოლამდელი განათლების განვითარების სამმართველოს უფროსი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 29.03.2017
კარტოგრაფიისა და გეოინფორმაციული სისტემის განყოფილების უფროსი სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ლაბორატორია 29.03.2017
სამედიცინო დეპარტამენტის №18 მსჯავრდებულთა და ბრალდებულთა სამკურნალო დაწესებულების სამედიცინო ნაწილის რადიოლოგიის განყოფილების ექიმი - ენდოსკოპისტი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 29.03.2017
სამედიცინო დეპარტამენტის №18 მსჯავრდებულთა და ბრალდებულთა სამკურნალო დაწესებულების სამედიცინო ნაწილის რეანიმაციისა და ანესთეზიოლოგიური განყოფილების ექიმი-ანესთეზიოლოგი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 29.03.2017
სამედიცინო დეპარტამენტის №18 მსჯავრდებულთა და ბრალდებულთა სამკურნალო დაწესებულების სამედიცინო ნაწილის ქირურგიული განყოფილების ექთნის ასისტენტი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 29.03.2017
სამედიცინო დეპარტამენტის №8 დაწესებულების საექიმო - სამედიცინო პუნქტის ექთნის ასისტენტი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 30.03.2017
სამედიცინო დეპარტამენტის №15 დაწესებულების საექიმო-სამედიცინო პუნქტის ექიმი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 30.03.2017
სამედიცინო დეპარტამენტის №17 დაწესებულების საექიმო-სამედიცინო პუნქტის ექიმი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 30.03.2017
სამედიცინო დეპარტამენტის №8 დაწესებულების საექიმო-სამედიცინო პუნქტის ექიმი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 30.03.2017
სამედიცინო დეპარტამენტის №6 დაწესებულების საექიმო-სამედიცინო პუნქტის ექიმი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 30.03.2017
სამედიცინო დეპარტამენტის №5 დაწესებულების საექიმო-სამედიცინო პუნქტის ექიმი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 29.03.2017
იურიდიული დეპარტამენტის სასამართლოებთან ურთიერთობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 29.03.2017
თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების პირველადი სამედიცინო დახმარების პუნქტის ექთანი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 29.03.2017
სამედიცინო დეპარტამენტის №18 მსჯავრდებულთა და ბრალდებულთა სამკურნალო დაწესებულების სამედიცინო ნაწილის ფსიქიატრიული განყოფილების სანიტარი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 29.03.2017
სტაჟიორი თელავის იუსტიციის სახლში სსიპ იუსტიციის სახლი 29.03.2017
სკოლის ექიმი სსიპ - ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ სალხინოს საჯარო სკოლა 31.03.2017
პროგრამისტი სსიპ სმართ ლოჯიქი 29.03.2017
სკოლის ექიმი სსიპ - მიხეილ ხერგიანის სახელობის დაბა მესტიის N2 საჯარო სკოლა 31.03.2017
დაწყებითი კლასების მასწავლებელი სსიპ - ქალაქ თბილისის N144 საჯარო სკოლა 28.04.2017
სკოლის ექიმი ახალციხის მუნიციპალიტეტის სსიპ - სოფელ ფერსის საჯარო სკოლა 06.04.2017
ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლე საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 13.04.2017
3 გვერდი 3 -დან (სულ 121 ჩანაწერი)

აგრარული 1
ადამიანური რესურსების მართვა 1
ადმინისტრაცია 6
განათლება/სწავლება 2
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 1
ევროპასთან ინტეგრაცია 2
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 2
ინფორმაციული უსაფრთხოება 1
იურიდიული 8
იურიდიული და ანალიტიკა 1
მანდატური 1
მართვა/მენეჯმენტი 5
მარკეტინგი 2
მომსახურება 6
მონიტორინგი 2
პროგრამირება 1
საარქივო საქმე 6
საარჩევნო ადმინისტრაცია 4
საბაჟო 5
საგარეო ურთიერთობები 3
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 6
საინჟინრო საქმე 2
სამდივნო/საოფისე საქმე 2
საქმისწარმოება 4
სოფლის მეურნეობა 12
სოციალური სამსახური 1
სპორტი/ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხები 1
სტაჟირება 7
შესყიდვები 3
ჯანდაცვა 23