ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
უფროსის მოადგილე სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 28.02.2018
განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტების წარმოების სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 28.02.2018
საგანმანათლებლო ინოვაციების და ტექნოლოგიების სამსახურის უფროსი სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 28.02.2018
საინფორმაციო სისტემების დაგეგმვისა და დანერგვის სამსახურის უფროსი სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 28.02.2018
პროექტების მართვის ოფისის უფროსი საქართველოს ეროვნული ბანკი 28.02.2018
ვებ დეველოპერი (NET Developer) სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 28.02.2018
ავტომანქანების მრეცხავი სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი 28.02.2018
ფინანსების მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 28.02.2018
სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 28.02.2018
ფინანსების მართვის დეპარტამენტის ფინანსური ანალიზისა და კოორდინაციის სამმართველოს ფინანსური ანალიზის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 28.02.2018
საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის დეპარტამენტის უფროსი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 28.02.2018
პროექტის მენეჯერი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 02.03.2018
სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის საერთაშორისო შესყიდვების სამმართველოს უფროსის მოადგილე საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 28.02.2018
ფინანსების მართვის დეპარტამენტის ფინანსური ანალიზისა და კოორდინაციის სამმართველოს ფინანსური ანალიზის განყოფილების უფროსი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 28.02.2018
ფინანსების მართვის დეპარტამენტის ხარისხის კონტროლის სამმართველოს უფროსის მოადგილე საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 28.02.2018
ეკონომიკური დეპარტამენტის საბუღალტრო აღრიცხვის სამმართველოს შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 28.02.2018
საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის მომსახურების განყოფილების უფროსი საქართველოს ეროვნული ბანკი 28.02.2018
საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის კიბერუსაფრთხოების განყოფილების უფროსი საქართველოს ეროვნული ბანკი 28.02.2018
ადმინისტრაციის ფინანსების მართვის სამმართველოს საბუღალტრო აღრიცხვის ჯგუფის სპეციალისტი სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია 04.03.2018
იურიდიული სამსახურის სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების სპეციალისტი სსიპ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 02.03.2018
ქონების მიღების, აღრიცხვისა და შენახვის სამსახურის სასაწყობე მეურნეობის განყოფილების სპეციალისტი სსიპ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 02.03.2018
სტრატეგიული განვითარების სამსახურის ტექნოლოგიური განვითარების განყოფილების სპეციალისტი სსიპ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 02.03.2018
სტრატეგიული განვითარების სამსახურის ტექნოლოგიური განვითარების განყოფილების IT სპეციალისტი სსიპ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 02.03.2018
ქონების მიღების, აღრიცხვისა და შენახვის სამსახურის სასაწყობე მეურნეობის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი სსიპ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 02.03.2018
მეოთხე რანგის მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი გეზრულის ადმინისტრაციულ ერთეულში. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია 28.02.2018
მეოთხე რანგის მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სვერის ადმინისტრაციულ ერთეულში. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია 28.02.2018
მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-ხვაშითის ადმინისტრაციულ ერთეულში. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია 28.02.2018
მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ითხვისის ადმინისტრაციულ ერთეულში. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია 28.02.2018
მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მანდაეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია 28.02.2018
მერის წარმომადგენელი ძველი რუსთავის სახელობის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია 25.02.2018
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის გაწვევის განყოფილების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია 25.02.2018
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს მთავარი კონსულტანტი-მოსამართლის თანაშემწე თბილისის საქალაქო სასამართლო 25.02.2018
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს მოსამართლის თანაშემწე თბილისის საქალაქო სასამართლო 25.02.2018
სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის აპარატის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 25.02.2018
საქართველოს მთავარი პროკურატურის ადმინისტრაციის კონსულტანტი საქართველოს მთავარი პროკურატურა 01.03.2018
საფინანსო დეპარტამენტის სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლების და ლტოლვილთა სამინისტრო 25.02.2018
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის შიდა აუდიტის სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 25.02.2018
დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის საცხოვრებელი ფართის მიღების თაობაზე განაცხადის შეფასების მონიტორინგის სამმართველოს მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლების და ლტოლვილთა სამინისტრო 25.02.2018
სივრცის კონსულტანტი გურჯაანის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 25.02.2018
სივრცის კონსულტანტი ზუგდიდის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 25.02.2018
სივრცის კონსულტანტი ბათუმის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 25.02.2018
ხანგრძლივი სივრცის ოპერატორის (II კატეგორია) მესტიის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 25.02.2018
უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივის სტაჟიორი სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი 25.02.2018
სამეურნეო მუშაკი ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია 26.02.2018
სამეურნეო მუშაკის დამხმარე ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია 26.02.2018
მდივან-რეფერენტი ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია 26.02.2018
განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია 25.02.2018
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ თბილისის N208 საჯარო სკოლა 25.02.2018
ტექნოლოგიური განვითარებისა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის სამსახურის სტაჟიორი სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 25.02.2018
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ თეთრიწყაროს N1 საჯარო სკოლა 25.02.2018
3 გვერდი 4 -დან (სულ 177 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანური რესურსების მართვა 2
ადგილობრივი თვითმმართველობა 30
ადმინისტრაცია 5
ავიაცია 1
არქიტექტურა 2
აუდიტი 4
ბუღალტერია 2
განათლება/სწავლება 5
დაზღვევის ზედამხედველობა 3
დაცვა/უსაფრთხოება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 5
ინფორმაციული უსაფრთხოება 1
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 1
იურიდიული 8
კვლევა და ანალიზი 2
მართვა/მენეჯმენტი 9
მომსახურება 10
მონიტორინგი 1
პროგრამირება 1
პროექტების მართვა 2
საარჩევნო ადმინისტრაცია 8
საერთაშორისო ურთიერთობები 2
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 3
სამდივნო/საოფისე საქმე 2
სამეურნეო 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 2
საორგანიზაციო საქმიანობა 2
საფინანსო/საბიუჯეტო 5
საქმისწარმოება 3
სოფლის მეურნეობა 4
სტაჟირება 3
ტექნიკური 2
ფინანსები 4
ქონების განკარგვა 3
შესყიდვები 8
ჯანდაცვა 30
;