ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
ხანგრძლივი სივრცის ოპერატორი (III კატეგორია) მარნეულის იუსტიციის სახლში სსიპ იუსტიციის სახლი 22.08.2017
ხანგრძლივი სივრცის ოპერატორი (III კატეგორია) მარნეულის იუსტიციის სახლში სსიპ იუსტიციის სახლი 22.08.2017
ხანგრძლივი სივრცის ოპერატორი (IV კატეგორია) მარნეულის იუსტიციის სახლში სსიპ იუსტიციის სახლი 22.08.2017
ხანგრძლივი სივრცის ოპერატორი (IV კატეგორია) მარნეულის იუსტიციის სახლში სსიპ იუსტიციის სახლი 22.08.2017
სწრაფი სივრცის ოპერატორი თბილისის იუსტიციის სახლში სსიპ იუსტიციის სახლი 22.08.2017
სივრცის კონსულტანტი თბილისის იუსტიციის სახლში სსიპ იუსტიციის სახლი 22.08.2017
ქვემო ქართლის რეგიონული არქივის სტაჟიორი სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივი 01.09.2017
კახეთის რეგიონული არქივის სტაჟიორი სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივი 01.09.2017
ადმინისტრაციული სამსახურის წარმომადგენლების კოორდინაციის განყოფილების საჯარო მოსამსახურე ბორითის ადმინისტრაციულ ერთეულში - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 21.08.2017
ადმინისტრაციული სამსახურის საჯარო მოსამსახურე - საქმისმწარმოებელი - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 21.08.2017
ადმინისტრაციული სამსახურის წარმომადგენლების კოორდინაციის განყოფილების საჯარო მოსამსახურე ხიდარის ადმინისტრაციულ ერთეულში - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 21.08.2017
ადმინისტრაციული სამსახურის წარმომადგენლების კოორდინაციის განყოფილების საჯარო მოსამსახურე ღორეშის ადმინისტრაციულ ერთეულში - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 21.08.2017
გამგებლის წარმომადგენელი ფარცხნალის ადმინისტრაციულ ერთეულში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 21.08.2017
ტექნიკური მხარდაჭერის სპეციალისტი საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 21.08.2017
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავში 21.08.2017
ადმინისტრაციის აპარატის უფროსის მოადგილე სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავში 21.08.2017
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავში 21.08.2017
რეგიონული პროექტების კოორდინირების სამსახურის უფროსის მოადგილე სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავში 21.08.2017
ადმინისტრაციული სამსახურის წარმომადგენლების კოორდინაციის განყოფილების სპეციალისტი მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 21.08.2017
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ თბილისის N149 საჯარო სკოლა 31.08.2017
სწრაფი სივრცის ოპერატორი ზუგდიდის იუსტიციის სახლში სსიპ იუსტიციის სახლი 21.08.2017
სწრაფი სივრცის ოპერატორი გორის იუსტიციის სახლში სსიპ იუსტიციის სახლი 21.08.2017
სწრაფი სივრცის ოპერატორი გურჯაანის იუსტიციის სახლში სსიპ იუსტიციის სახლი 21.08.2017
ადმინისტრაციული სამსახურის საქმისწარმოებისა და მოქალაქეთა მომსახურების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 21.08.2017
საფინანსო–საბიუჯეტო სამსახურის ბუღალტერიისა და ფინანსების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 21.08.2017
ფინანსების მართვის დეპარტამენტის ხარისხის კონტროლის სამმართველოს სამშენებლო-საინჟინრო და ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილება - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 21.08.2017
საფინანსო–საბიუჯეტო სამსახურის შესყიდვების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 21.08.2017
შიდა აუდიტის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების უფროსი მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 21.08.2017
შიდა აუდიტის სამსახურის შიდა აუდიტის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 21.08.2017
ეკონომიკური განვითარების და მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახურის მუნიციპალური ქონების მართვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 21.08.2017
ეკონომიკური განვითარების და მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახურის ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილების უფროსი მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 21.08.2017
ეკონომიკური განვითარების და მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახურის მუნიციპალური ქონების მართვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 21.08.2017
ინფრასტრუქტურის განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარების, ანალიზისა და მონიტორინგის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 21.08.2017
ინფრასტრუქტურის განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარების, ანალიზისა და მონიტორინგის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 21.08.2017
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურის სპეციალისტი მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 21.08.2017
ინფრასტრუქტურის განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 21.08.2017
მუნიციპალური ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 21.08.2017
ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურისა და სპორტის სამსახურის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 21.08.2017
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 21.08.2017
ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიულ საკითხთა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 21.08.2017
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის მძღოლი - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 21.08.2017
კახეთის მომსახურების ცენტრის უფროსი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 21.08.2017
სატელეფონო ცენტრის ოპერატორი (III კატეგორია) სსიპ იუსტიციის სახლი 21.08.2017
სამოსამართლო ეთიკის დეპარტამენტის სისხლის სამართლის საქმეებზე სამოსამართლო ეთიკის სამმართველოს კონსულტანტი საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 21.08.2017
სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი სსიპ საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო 18.08.2017
მათემატიკის ექსპერტი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 18.08.2017
ტრანზიციის ექსპერტი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 18.08.2017
ქვეპროგრამის ასისტენტი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 18.08.2017
შიდა აუდიტის სპეციალისტი სსიპ საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო 18.08.2017
საფინანსო-ეკონომიკური და მატერიალური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 18.08.2017
3 გვერდი 4 -დან (სულ 186 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
IT მხარდაჭერა 2
ადამიანური რესურსების მართვა 3
ადგილობრივი თვითმმართველობა 12
ადმინისტრაცია 2
არქიტექტურა 3
აუდიტი 6
ბუღალტერია 1
განათლება 1
განათლება/სწავლება 15
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 8
დაცვა/უსაფრთხოება 14
ეკონომიკური 1
თარგმნა/რედაქტირება 1
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მხარდაჭერა 1
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
იურიდიული 19
კვლევა/სამეცნიერო საქმე 1
ლოჯისტიკა 4
მანდატური 1
მართვა/მენეჯმენტი 7
მომსახურება 17
მონიტორინგი 4
პროექტების მართვა 2
რეგიონალური პოლიტიკა 2
საარქივო საქმე 4
საბანკო ზედამხედველობა 1
საბიბლიოთეკო საქმე 3
საერთაშორისო ურთიერთობები 1
საინვესტიციო 1
სამშენებლო საქმე 3
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 2
საორგანიზაციო საქმიანობა 5
საფინანსო/საბიუჯეტო 2
საქმისწარმოება 5
სტაჟირება 4
ტრანსპორტი 3
ტურიზმი 2
ტყის მართვა 4
ქონების განკარგვა 2
შესყიდვები 3
ხარისხის მართვა 3
ჯანდაცვა 8
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
;