ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახურის უფროსი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია 28.09.2019
ეკონომიკური პოლიტიკის და მუნიციპალური სერვისების სამსახურის უფროსი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია 28.09.2019
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია 28.09.2019
რუხის ადმინისტრაციულ ერთეულში - მერის წარმომადგენელი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია 28.09.2019
ქ. ზუგდიდის ეგრისის ადმინისტრაციულ ერთეულში - მერის წარმომადგენელი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია 28.09.2019
ქირურგიული სამსახური გადაუდებელი დახმარების განყოფილების უმცროსი ექიმი სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 25.09.2019
ფინანსების მართვის და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის მთავარი ბუღალტერი სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 25.09.2019
თერაპიული სამსახურის თერაპიისა და ფსიქო-ნევროლოგიის განყოფილების მედდა (მორიგე) სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 25.09.2019
თერაპიული სამსახურის სისხლის ბანკის მედდა სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 25.09.2019
ხელშეკრულებათა ექსპერტიზისა და სასამართლო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 25.09.2019
ხელშეკრულებათა ექსპერტიზისა და სასამართლო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 25.09.2019
ხელშეკრულებათა ექსპერტიზისა და სასამართლო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 25.09.2019
სკოლის ექიმი სსიპ - დაბა ხარაგაულის N2 საჯარო სკოლა 25.09.2019
იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 25.09.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ადამიანური რესურსების მართვის სამმართველოს უფროსი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 25.09.2019
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს მოსამართლის თანაშემწე თბილისის საქალაქო სასამართლო 25.09.2019
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს სხდომის მდივანი თბილისის საქალაქო სასამართლო 25.09.2019
ბოლნისის სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის დმანისის საზოგადოებრივი ცენტრის ოპერატორი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 27.09.2019
დედოფლისწყაროს სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის არხილოსკალოს საზოგადოებრივი ცენტრის ოპერატორი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 27.09.2019
გარდაბნის სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის სართიჭალის საზოგადოებრივი ცენტრის ოპერატორი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 27.09.2019
ოზურგეთის სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის ქვემო ნატანების საზოგადოებრივი ცენტრის ოპერატორი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 27.09.2019
ცაგერის საზოგადოებრივი ცენტრის ოპერატორი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 27.09.2019
ონის სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის ჭრებალოს საზოგადოებრივი ცენტრის მენეჯერ-ოპერატორი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 27.09.2019
საკრებულოს აპარატის უფროსი თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 26.09.2019
უფროსი პროგრამისტი სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო 29.09.2019
უმცროსი პროგრამისტი სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო 29.09.2019
იურიდიული განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური 25.09.2019
სტაჟიორი საჩხერის რაიონული სასამართლო 29.09.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N6 პენიტენციური დაწესებულების ადმინისტრაციული განყოფილების იურისტი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 27.09.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის ესკორტირებისა და სპეციალურ ღონისძიებათა მთავარი სამმართველოს შტაბის (სამმართველო) ტრანსპორტის განყოფილების ესკორტის ოფიცერი (მძღოლი - D კატეგორია) სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 27.09.2019
ინვესტიციების დეპარტამენტის ინვესტორებთან ურთიერთობის უმცროსი მენეჯერი სსიპ - აწარმოე საქართველოში 30.09.2019
საგზაო უსაფრთხოების სამსახურის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 25.09.2019
პროგრამისტი სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო 29.09.2019
მონაცემთა ბაზების მართვაზე პასუხისმგებელი პირo ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური 25.09.2019
ქ. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის - მართლწესრიგის ოფიცერი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 28.09.2019
დროებითი მოთავსების უზრუნველყოფის დეპარტამენტის სამედიცინო მომსახურების სამსახურის ინსპექტორი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 28.09.2019
დროებითი მოთავსების უზრუნველყოფის დეპარტამენტის ქ. თბილისის დროებითი მოთავსების იზოლატორის ინსპექტორი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 28.09.2019
ეკონომიკური დეპარტამენტის აღრიცხვისა და ანგარიშგების სამმართველოს წამყვანი სპეციალისტი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 28.09.2019
ეკონომიკური დეპარტამენტის სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს წამყვანი სპეციალისტი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 28.09.2019
ეკონომიკური დეპარტამენტის ფინანსური დაგეგმვისა და ბიუჯეტირების სამმართველოს წამყვანი სპეციალისტი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 28.09.2019
დროებითი მოთავსების უზრუნველყოფის დეპარტამენტის ადმინისტრაციული მხარდაჭერის სამსახურის ინსპექტორი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 28.09.2019
დროებითი მოთავსების უზრუნველყოფის დეპარტამენტის მონიტორინგის სამსახურის ინსპექტორი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 28.09.2019
საექსპერტო-კრიმინალისტიკური დეპარტამენტის ექსპერტიზის სამმართველოს ბალისტიკური ექსპერტიზის განყოფილების ექსპერტი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 28.09.2019
საექსპერტო-კრიმინალისტიკური დეპარტამენტის ექსპერტიზის სამმართველოს გრაფიკული და დოკუმენტების ტექნიკური ექსპერტიზის განყოფილების ექსპერტი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 28.09.2019
საექსპერტო-კრიმინალისტიკური დეპარტამენტის ექსპერტიზის სამმართველოს დაქტილოსკოპიური ექსპერტიზის განყოფილება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 28.09.2019
საექსპერტო-კრიმინალისტიკური დეპარტამენტის ქ. თბილისის საექსპერტო-კრიმინალისტიკური სამმართველოს ექსპერტი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 28.09.2019
საექსპერტო-კრიმინალისტიკური დეპარტამენტის ექსპერტიზის სამმართველოს ფეთქებად საშიში საგნების, საინჟინრო და სახანძრო ექსპერტიზის განყოფილების ექსპერტი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 28.09.2019
საექსპერტო-კრიმინალისტიკური დეპარტამენტის ექსპერტიზის სამმართველოს ქიმიური ექსპერტიზის განყოფილების ექსპერტი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 28.09.2019
ქ.თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის გამომძიებელი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 28.09.2019
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის ინსპექტორი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 28.09.2019
3 გვერდი 4 -დან (სულ 174 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანის უფლებები 1
ადამიანური რესურსების მართვა 3
ადგილობრივი თვითმმართველობა 6
ანალიტიკა 1
არქიტექტურა 2
აუდიტი 2
ბუღალტერია 2
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 2
განათლება/სწავლება 4
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 1
ექსპერტიზა 5
ზედამხედველობა 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 4
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 8
იურიდიული 30
იურიდიული და ანალიტიკა 1
იურიდიული/ეკონომიკა 1
კავშირგაბმულობა 2
კოორდინაცია 1
კრიმინალისტიკა 1
მანდატური 2
მართვა/მენეჯმენტი 15
მომსახურება 16
მონიტორინგი 1
პროგრამირება 1
პროექტების მართვა 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 2
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 2
საინვესტიციო 1
საინვესტიციო პროექტები 1
საინჟინრო საქმე 1
სამდივნო/საოფისე საქმე 1
სამშენებლო საქმე 2
საპოლიციო 3
სასჯელაღსრულება 2
საფინანსო/საბიუჯეტო 3
საქმისწარმოება 10
სტაჟირება 4
სტატისტიკა 1
ტექნიკური 2
ტექნიკური სამუშაოები 1
ტრანსპორტი 1
ფინანსები 4
ფსიქოლოგია 1
ქონების განკარგვა 3
შესყიდვები 5
შიდა აუდიტი 1
ჯანდაცვა 8
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
;