ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის საბუღალტრო აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია 25.01.2019
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის საბიუჯეტო განყოფილების უფროსი ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია 25.01.2019
მერიის ადმინისტრაციის საქმისწარმოების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია 25.01.2019
ანალიტიკური დეპარტამენტის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (კვლევისა და ანალიზის მიმართულებით) საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 23.01.2019
ანალიტიკური დეპარტამენტის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 23.01.2019
სპეციალიზებული ჯგუფებისა და საზედამხედველო პოლიტიკის დეპარტამენტის ფინანსური რისკებისა და მაკროპრუდენციული პოლიტიკის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი საქართველოს ეროვნული ბანკი 23.01.2019
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ რუსთავის N13 საჯარო სკოლა 24.01.2019
დავების განხილვის სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 27.01.2019
სკოლის ექიმი სსიპ - დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ირგანჩაის საჯარო სკოლა 04.02.2019
უფროსი პროგრამისტი (ჯგუფის ხელმძღვანელი) სსიპ - სმართ ლოჯიქი 28.01.2019
უფროსი პროგრამისტი სსიპ - სმართ ლოჯიქი 28.01.2019
პროგრამისტი სსიპ - სმართ ლოჯიქი 28.01.2019
3 გვერდი 3 -დან (სულ 112 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანის უფლებები 1
არქიტექტურა 8
აუდიტი 9
განათლება/სწავლება 4
ეკონომიკური 1
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მხარდაჭერა 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 10
იურიდიული 8
იურიდიული და ანალიტიკა 2
ლოჯისტიკა 1
მანდატური 1
მართვა/მენეჯმენტი 12
მომსახურება 10
მონიტორინგი 2
პროგრამირება 4
საბანკო ზედამხედველობა 2
საგადასახადო 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 1
საინვესტიციო 1
საინვესტიციო პროექტები 1
სამდივნო/საოფისე საქმე 1
სამშენებლო საქმე 1
საორგანიზაციო საქმიანობა 1
საფინანსო/საბიუჯეტო 2
საქმისწარმოება 3
სტაჟირება 5
ტრანსპორტი 3
ტყის მართვა 2
ფინანსები 2
შესყიდვები 1
ჯანდაცვა 10
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
;