ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
მერის წარმომადგენელი ქ. ახალციხის ადმინისტრაციულ ერთეულში ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია 24.06.2018
ცხოველთა კონტროლისა და რეგულირების დეპარტამენტის ცხოველთა თავშესაფრის განყოფილების სპეციალისტი - ფერშალი სსიპ-ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო 24.06.2018
ცხოველთა კონტროლისა და რეგულირების დეპარტამენტის ოპერატიული რეაგირების და მონიტორინგის განყოფილების სპეციალისტი სსიპ-ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო 24.06.2018
კლდის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია 24.06.2018
ურაველის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია 24.06.2018
სახალხო დიპლომატიისა და სამოქალაქო შერიგების სამსახურის უფროსი სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 24.06.2018
ადმინისტრაციული სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სსიპ ბათუმის ბულვარი 25.06.2018
სამეგრელოს რეგიონული არქივის სტაჟიორი სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი 23.06.2018
საფინანსო სამსახურის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი 23.06.2018
დირექტორის მოადგილე ფინანსების, შესყიდვების და ლოჯისტიკის დარგში სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა 23.06.2018
კანცელარიისა და სტატისტიკის სამსახურის საგამოძიებო კოლეგიის სექტორის სპეციალისტი - პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი თბილისის სააპელაციო სასამართლო 23.06.2018
სასამართლო სხდომის მდივანი - მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი თბილისის სააპელაციო სასამართლო 23.06.2018
თავმჯდომარის (მოსამართლის) თანაშემწე - პირეველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი თბილისის სააპელაციო სასამართლო 23.06.2018
მანდატურის სამსახურის უფროსი - მეორადი სტურქტურული ერთეულის ხელმძღვენელი თბილისის სააპელაციო სასამართლო 23.06.2018
ანალიტიკური სამსახურის უფროსი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი თბილისის სააპელაციო სასამართლო 23.06.2018
საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების პოლიტიკისა და დაგეგმვის სამმართველოს უფროსი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 23.06.2018
საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავების სამმართველოს უფროსის მოადგილე საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 23.06.2018
საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მხარდაჭერისა და ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს სერვისების მართვისა და ადმინისტრირების განყოფილების უფროსი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 23.06.2018
მოსამართლის თანაშემწე ახალციხის რაიონული სასამართლო 23.06.2018
ბორჯომის მაგისტრატი მოსამართლის აპარატის სხდომის მდივანი ახალციხის რაიონული სასამართლო 23.06.2018
მედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 23.06.2018
გემების მოძრაობის მონიტორინგისა და საინფორმაციო სისტემის ცენტრის მორიგე ოპერატორი სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 23.06.2018
გემების მოძრაობის მონიტორინგისა და საინფორმაციო სისტემის ცენტრის მორიგე ოპერატორი სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 23.06.2018
გემების მოძრაობის მონიტორინგისა და საინფორმაციო სისტემის ცენტრის მორიგე ოპერატორი სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 23.06.2018
ექსპორტის განვითარების დეპარტამენტის ექსპორტის განვითარების მენეჯერი სსიპ - აწარმოე საქართველოში 23.06.2018
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი სსიპ - აწარმოე საქართველოში 23.06.2018
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის კოორდინატორი სსიპ - აწარმოე საქართველოში 23.06.2018
მეწარმეობის ხელშეწყობის დეპარტამენტის საგრანტო პროგრამის უმცროსი მენეჯერი სსიპ - აწარმოე საქართველოში 23.06.2018
ინვესტიციების მოზიდვის დეპარტამენტის ინვესტორებთან ურთიერთობის მენეჯერი სსიპ - აწარმოე საქართველოში 23.06.2018
სამცხე–ჯავახეთის იურიდიული დახმარების ბიუროს კონსულტანტი სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 23.06.2018
საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტის სამართლებრივ საკითხთა სამმართველოს ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 23.06.2018
საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტის ყადაღის ღონისძიებების განხორციელების სამმართველოს ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 23.06.2018
საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტის აჭარის სამმართველოს სამმართველოს ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 23.06.2018
მოქალაქეთა მისაღების (სამმართველო) უფროსი სპეციალისტი - ,,ცხელი ხაზის" ოპერატორი სახალხო დამცველის აპარატი 24.06.2018
აუდიტის დეპარტამენტის სტაჟიორი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 23.06.2018
საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტის მონიტორინგის სამმართველოს აღმოსავლეთის განყოფილების ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 23.06.2018
მეორე კატეგორიის უფროსი სპციალისტი სოციალურ საკითხებში შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია 24.06.2018
საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტის მონიტორინგის სამმართველოს დასავლეთის განყოფილების ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 23.06.2018
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის ინსპექტირების სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 22.06.2018
ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს ინსპექტირებისა და რეაგირების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი სსიპ - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო 22.06.2018
მერის წარმომადგენელი სოფ.ყვიბისის ადმინისტრაციულ ერთეულში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია 22.06.2018
მერის წარმომადგენელი დაბა ბაკურიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია 22.06.2018
მერის წარმომადგენელი სოფ ტბის ადმინისტრაციულ ერთეულში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია 22.06.2018
მერის წარმომადგენელი დაბა წაღვერის ადმინისტრაციულ ერთეულში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია 22.06.2018
მერის წარმომადგენელი სოფ.ტაძრისის ადმინისტრაციულ ერთეულში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია 21.06.2018
მერის წარმომადგენელი სოფ. დვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია 22.06.2018
მერის წარმომადგენელი დაბა ახალდაბის ადმინისტრაციულ ერთეულში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია 22.06.2018
მერის წარმომადგენელი სოფ.ციხისჯვრის ადმინისტრაციულ ერთეულში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია 22.06.2018
მერის წარმომადგენელი სოფ.ბალანთის ადმინისტრაციულ ერთეულში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია 22.06.2018
მერის წარმომადგენელი სოფ. ტაბაწყურის ადმინისტრაციულ ერთეულში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია 22.06.2018
3 გვერდი 6 -დან (სულ 270 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანის უფლებები 1
ადამიანური რესურსების მართვა 3
ადგილობრივი თვითმმართველობა 49
ადმინისტრაცია 2
ავიაცია 1
არასაბანკო ზედამხედველობა 1
არქიტექტურა 8
აუდიტი 7
ბიზნესი და ანალიტიკა 1
ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოება 1
ბუღალტერია 4
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 1
განათლება/სწავლება 9
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 17
დაზღვევის ზედამხედველობა 1
დაცვა/უსაფრთხოება 1
ეკონომიკური 3
ენერგეტიკა 1
ზედამხედველობა 6
თარგმნა/რედაქტირება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 6
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 8
იურიდიული 18
იურიდიული და ანალიტიკა 1
კვლევა და ანალიზი 4
კვლევა/სამეცნიერო საქმე 1
კოორდინაცია 1
მართვა/მენეჯმენტი 19
მარკეტინგი 1
მომსახურება 10
რეგიონალური პოლიტიკა 1
საგადასახადო 7
საგარეო ვაჭრობა 2
საგარეო ურთიერთობები 2
საერთაშორისო ურთიერთობები 2
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 7
საზღვაო 3
საინვესტიციო 7
საინჟინრო საქმე 5
სამეურნეო 1
სამშენებლო საქმე 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
საორგანიზაციო საქმიანობა 1
საქმისწარმოება 6
სოფლის მეურნეობა 2
სპორტი/ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხები 1
სტაჟირება 16
ტელეკომუნიკაციები 1
ტექნიკური 1
ტექნიკური სამუშაოები 1
ტრანსპორტი 1
ტყის მართვა 6
ქონების აღრიცხვა/მონიტორინგი 1
შესყიდვები 5
შიდა კონტროლი 1
ჯანდაცვა 1
;