ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
საბაჟო დეპარტამენტის სპეციალური ტექნიკის სამმართველოს მებაჟე-ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 29.03.2019
საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების ეკონომიკური ზონა - "აეროპორტი" საფოსტო გზავნილების საბაჟო კონტროლის სამმართველოს მებაჟე-ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 29.03.2019
საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების ეკონომიკური ზონა - "ფოთი" ლოჯისტიკის სამმართველოს მებაჟე-ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 29.03.2019
საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების ეკონომიკური ზონა - "ფოთი" მომსახურების სამმართველოს მებაჟე-ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 29.03.2019
საბაჟო დეპარტამენტის რუსთავის გაფორმების განყოფილების მებაჟე-ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 29.03.2019
საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურის უფროსი სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო 29.03.2019
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ თბილისის N82 საჯარო სკოლა 05.04.2019
პროგრამისტი სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო 07.04.2019
ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის, ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის საკითხებში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია 31.03.2019
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შესყიდვების საკითხებში ონის მუნიციპალიტეტის მერია 29.03.2019
ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის განვითარების პოლიტიკის დეპარტამენტის კონსულტანტი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 29.03.2019
იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 29.03.2019
იურიდიული საქალაქო სამსახურის სასამართლოსთან ურთიერთობის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 29.03.2019
იურიდიული საქალაქო სამსახურის სასამართლოსთან ურთიერთობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 29.03.2019
იურიდიული საქალაქო სამსახურის სასამართლოსთან ურთიერთობის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების უფროსი ) ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 29.03.2019
იურიდიული საქალაქო სამსახურის თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის მომსახურების განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 29.03.2019
იურიდიული საქალაქო სამსახურის სამართლებრივი აქტების მომზადებისა და ექსპერტიზის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 29.03.2019
მუნიციპალიტეტის მერის თანაშემწე დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია 28.03.2019
ინგლისური ენის თარჯიმანი თბილისის საქალაქო სასამართლო 28.03.2019
სპეციალური მასწავლებელი სსიპ - ვახტანგ გზირიშვილის სახელობის ქალაქ თბილისის N173 საჯარო სკოლა 28.03.2019
სენაკის რაიონული სასამართლოს სტაჟიორი სენაკის რაიონული სასამართლო 28.03.2019
კახეთის პრობაციის ბიუროს პრობაციის ოფიცერი (სიღნაღი) საქართველოს არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 28.03.2019
ქსელების ადმინისტრატორი სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 28.03.2019
საოპერაციო დეპარტამენტის სპეციალისტი სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური 28.03.2019
საოპერაციო დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური 28.03.2019
ვებ-რესურსების მართვის დეპარტამენტის დიზაინერი სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური 28.03.2019
გადახდისუუნარობის საქმისწარმოების სამსახურის ქეის-მენეჯერი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 28.03.2019
IT სპეციალისტი ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერია 28.03.2019
მდივან-რეფერენტი ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია 28.03.2019
სხდომის მდივანი მცხეთის რაიონული სასამართლო 28.03.2019
უმცროსი სპეციალისტი ქვეშეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია 28.03.2019
უმცროსი სპეციალისტი დუშეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია 28.03.2019
ეკონომიკური დეპარტამენტის ანალიზის სამმართველოს უფროსი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 28.03.2019
ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის სამსახურის უფროსი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია 08.04.2019
საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია 08.04.2019
II რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის რეაგირებისა და მონიტორინგის განყოფილების უფროსი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია 08.04.2019
II რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის სამშენებლო ინსპექტირების განყოფილების უფროსი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია 08.04.2019
III რანგის I კატეგორიის - რუხის ადმინისტრაციულ ერთეულში უფროსი სპეციალისტი (მერის წარმომადგენელი) ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია 08.04.2019
III რანგის I კატეგორიის - ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის სამშენებლო ინსპექტირების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია 08.04.2019
II რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განათლების, ძეგლთა დაცვის, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის განათლების განყოფილების უფროსი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია 08.04.2019
იურიდიული განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სამართლებრივი აქტების მომზადების დარგში ერედვის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 28.03.2019
საქართველოს გენერალური პროკურატურის საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის ანალიტიკური სამმართველოს მრჩეველი საქართველოს პროკურატურა 01.04.2019
სტაჟიორი - სტაჟირება ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლთათვის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 01.04.2019
სამოქალაქო, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების დაცვის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი სახალხო დამცველის აპარატი 27.03.2019
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს მოსამართლის თანაშემწე თბილისის საქალაქო სასამართლო 27.03.2019
სამეგრელო-ზემო სვანეთის სატყეო სამსახურის მეტყევე სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო 27.03.2019
ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს აპარატის, საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების სხდომის მდივანი ქ. ქუთაისის საქალაქო სასამართლო 28.03.2019
პროგრამის მენეჯერი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 28.03.2019
შესყიდვების სპეციალისტი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 28.03.2019
შესყიდვების სპეციალისტი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 28.03.2019
3 გვერდი 5 -დან (სულ 234 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
IT მხარდაჭერა 1
ადამიანის უფლებები 2
ადგილობრივი თვითმმართველობა 13
ადმინისტრაცია 2
ავიაცია 1
არქიტექტურა 8
აუდიტი 1
ბუღალტერია 1
განათლება 1
განათლება/სწავლება 1
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 32
ეკონომიკური 1
ენერგეტიკა 3
ზედამხედველობა 3
თარგმნა/რედაქტირება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 8
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
იურიდიული 41
კავშირგაბმულობა 1
მართვა/მენეჯმენტი 10
მარკეტინგი 1
მომსახურება 2
მონიტორინგი 1
პრობაცია 1
პროგრამირება 1
პროექტების მართვა 1
საარქივო საქმე 1
საბაჟო 19
საბიბლიოთეკო საქმე 2
საგადასახადო 3
საზღვაო 1
სამდივნო/საოფისე საქმე 1
სამეურნეო 2
სამშენებლო საქმე 3
საორგანიზაციო საქმიანობა 3
სასჯელაღსრულება 6
საფინანსო/საბიუჯეტო 1
საქმისწარმოება 4
სოფლის მეურნეობა 1
სოციალური დაცვა 1
სოციალური სამსახური 10
სტაჟირება 7
სტატისტიკა 1
ტურიზმი 2
ტყის მართვა 2
ფინანსები 2
ფსიქოლოგია 5
შესყიდვები 9
შიდა აუდიტი 1
შრომა და დასაქმება 1
ხარისხის მართვა 1
ჯანდაცვა 5
;