ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
შესყიდვების სპეციალისტი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 28.06.2018
ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ვანის მუნიციპალიტეტის მერია 28.06.2018
ეკონომიკის და მუნიციპალური ქონების მართვის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სოფლის მეურნეობის და გარემოს დაცვის საკითხებში ვანის მუნიციპალიტეტის მერია 28.06.2018
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი ვანის მუნიციპალიტეტის მერია 28.06.2018
ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და გარემოს დაცვის განყოფილების უფროსი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია 28.06.2018
მერის წარმომადგენელი ნინოშვილის ადმინისტრაციულ ერთეულში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია 28.06.2018
შეფასების სამსახურის სტაჟიორი ბათუმში სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 27.06.2018
შეფასების სამსახურის სტაჟიორი თელავში სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 27.06.2018
ცხოველთა კონტროლისა და რეგულირების დეპარტამენტის,ცხოველთა თავშესაფარის განყოფილების უფროსი სსიპ-ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო 27.06.2018
კვლევისა და სისტემური ანალიზის დეპარტამენტის უფროსი ანალიტიკოსი სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური 27.06.2018
საოპერაციო დეპარტამენტის სპეციალისტი სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური 27.06.2018
კურიერი ბათუმის საქალაქო სასამართლო 27.06.2018
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 27.06.2018
იურიდიული დეპარტამენტის სასამართლოებთან ურთიერთობის და საარჩევნო დავების განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 27.06.2018
სტაჟიორი სივრცის კონსულტანტის პოზიციაზე ლაგოდეხის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 27.06.2018
საჩხერის საკონსულტაციო ცენტრის კონსულტანტი სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 27.06.2018
ახალციხის რეგიონული არქივის სტაჟიორი სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი 27.06.2018
სამეცნიერო განყოფილების სპეციალისტი სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი 27.06.2018
საჯარო სამსახურში ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 24.06.2018
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 24.06.2018
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 24.06.2018
ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია 25.06.2018
ადმინისტრაციული სამსახურის საქწმისწარმოების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია 25.06.2018
ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი მშენებლობის საკითხებში გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია 25.06.2018
იურიდიული სამსახურის ზედამხედველობისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია 25.06.2018
მერის წარმომადგენლი სოფელ ჩუმლაყისა და სოფელ ყიტაანის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია 25.06.2018
სსიპ-ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის დირექტორი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 24.06.2018
I და II კლასის შენობა-ნაგებობების სანებართვო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური 25.06.2018
ს.ს.ი.პ ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 24.06.2018
აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის რეგიონალური მართვის სამსახურის მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობა 24.06.2018
თბილისის სააღსრულებო ბიუროს სტაჟიორი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 24.06.2018
უფროსი სპეცალისტი წვევამდელთა აღრიცხვის მომზადებისა და გაწვევის საკითხებში ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია 24.06.2018
ხანგრძლივი სივრცის ოპერატორი (III კატეგორია) ბათუმის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 24.06.2018
შიდა აუდიტის სამსახურის სპეციალისტი - სამსახურებრივი შემოწმების მიმართულებით სსიპ - იუსტიციის სახლი 24.06.2018
სივრცის კონსულტანტი ქუთაისის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 24.06.2018
სივრცის კონსულტანტი თბილისის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 24.06.2018
სტაჟიორი სივრცის კონსულტანტის პოზიციაზე ზუგდიდის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 24.06.2018
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი პროექტების მართვის განყოფილებაში ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია 24.06.2018
მერის წარმომადგენლების და წარმომადგენლების ასისტენტების საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი გორის მუნიციპალიტეტის მერია 24.06.2018
ტრანსპორტისა და გარე რეკლამის რეგულირების განყოფილების III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გორის მუნიციპალიტეტის მერია 24.06.2018
შესრულების კონტროლის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გორის მუნიციპალიტეტის მერია 24.06.2018
ინსპექტირებისა და ანალიტიკური განყოფილების III რანგის III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გორის მუნიციპალიტეტის მერია 24.06.2018
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის საკითხებში ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია 24.06.2018
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, სივრცითი მოწყობისა და კეთილმოწყობის ზედამხედველობის განყოფილებაში ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია 24.06.2018
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მშენებლობისა და რეაბილიტაციის მართვის საკითხებში ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია 24.06.2018
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია 24.06.2018
საზოგადოებასა და მედიასთან ურთიერთობის განყოფილების ხელმძღვანელი ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია 24.06.2018
საორგანიზაციო განყოფილების ხელმძღვანელი ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია 24.06.2018
სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის ხელმძღვანელი ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია 24.06.2018
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის ხელმძღვანელი ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია 24.06.2018
2 გვერდი 6 -დან (სულ 270 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანის უფლებები 1
ადამიანური რესურსების მართვა 3
ადგილობრივი თვითმმართველობა 49
ადმინისტრაცია 2
ავიაცია 1
არასაბანკო ზედამხედველობა 1
არქიტექტურა 8
აუდიტი 7
ბიზნესი და ანალიტიკა 1
ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოება 1
ბუღალტერია 4
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 1
განათლება/სწავლება 9
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 17
დაზღვევის ზედამხედველობა 1
დაცვა/უსაფრთხოება 1
ეკონომიკური 3
ენერგეტიკა 1
ზედამხედველობა 6
თარგმნა/რედაქტირება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 6
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 8
იურიდიული 18
იურიდიული და ანალიტიკა 1
კვლევა და ანალიზი 4
კვლევა/სამეცნიერო საქმე 1
კოორდინაცია 1
მართვა/მენეჯმენტი 19
მარკეტინგი 1
მომსახურება 10
რეგიონალური პოლიტიკა 1
საგადასახადო 7
საგარეო ვაჭრობა 2
საგარეო ურთიერთობები 2
საერთაშორისო ურთიერთობები 2
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 7
საზღვაო 3
საინვესტიციო 7
საინჟინრო საქმე 5
სამეურნეო 1
სამშენებლო საქმე 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
საორგანიზაციო საქმიანობა 1
საქმისწარმოება 6
სოფლის მეურნეობა 2
სპორტი/ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხები 1
სტაჟირება 16
ტელეკომუნიკაციები 1
ტექნიკური 1
ტექნიკური სამუშაოები 1
ტრანსპორტი 1
ტყის მართვა 6
ქონების აღრიცხვა/მონიტორინგი 1
შესყიდვები 5
შიდა კონტროლი 1
ჯანდაცვა 1
;