ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
იურისტი სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა 25.08.2017
ხარისხის მართვის მენეჯერი სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა 25.08.2017
დირექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა 25.08.2017
საინვესტიციო დეპარტამენტის უფროსი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 25.08.2017
სივრცითი მოწყობისა და ტექნიკური ზედამხედველობის დეპარტამენტის სამშენებლო ზედამხედველობის განყოფილების II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 25.08.2017
სივრცითი მოწყობისა და ტექნიკური ზედამხედველობის დეპარტამენტის ურბანული განვითარების განყოფილების II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 25.08.2017
ქონების მართვის, ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის, ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის მშენებლობისა და არქიტექტურის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 26.08.2017
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ გორის N7 საჯარო სკოლა 25.08.2017
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 25.08.2017
საქმისწარმოების სპეციალისტი სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა 25.08.2017
სკოლის ექიმი სსიპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სუფსის საჯარო სკოლა 25.08.2017
დღის დარაჯი სსიპ-ქალაქ თბილისის N84 საჯარო სკოლა 25.08.2017
დანაშაულის პირველი დონის პრევენციის სამმართველოს უფროსი სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 25.08.2017
განრიდებისა და მედიაციის სამმართველოს განრიდების სპეციალისტი სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 25.08.2017
მაჩხვარეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 25.08.2017
კვლევისა და სერვისების განვითარების სამმართველოს სტაჟიორი სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 25.08.2017
სპეციალური სატრანსპორტო საშუალების (ექსკავატორის) მემანქანე-ოპერატორი (მძღოლი) ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 25.08.2017
აპარატის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი (მძღოლი) ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 24.08.2017
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის, ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის საკითხთა და სამოქალაქო ინტეგრაციის დეპარტამენტის სამოქალაქო ინტეგრაციის სამმართველოს ეთნიკური უმცირესობით მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებში აპარატის წარმომადგენელი (ქვემო ქართლი) შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 25.08.2017
სკოლის ექიმი სსიპ - ვასილ განჯელაშვილის სახელობის გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ სვენეთის საჯარო სკოლა 25.08.2017
საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 23.08.2017
იურიდიული დეპარტამენტის სტაჟიორი სსიპ კონკურენციის სააგენტო 23.08.2017
ცხოველთა კონტროლისა და რეგულირების დეპარტამენტის ოპერატიული რეაგირების და მონიტორინგის განყოფილების სპეციალისტი (მძღოლი-დამჭერი) სსიპ-ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო 23.08.2017
ადმინისტრაციული სამსახურის სპეციალისტი ადმინისტრაციულ ერთეულში ვანის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 23.08.2017
ზედამხედველობის და არქიტექტურის სამსახურის არქიტექტურის განყოფილების უფროსი ვანის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 23.08.2017
გამგებლის წარმომადგენელი ამაღლების ადმინისტრაციულ ერთეულში ვანის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 23.08.2017
ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის უმცროსი სპეციალისტი ზედამხედველობის საკითხებში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 23.08.2017
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ლოჯისტიკის სამსახურის უფროსი სსიპ იუსტიციის სახლი 22.08.2017
სტაჟიორი სატელეფონო ცენტრში სსიპ იუსტიციის სახლი 22.08.2017
ხარისხის მართვის სამსახურის სპეციალისტი სსიპ იუსტიციის სახლი 22.08.2017
შესყიდვების სამსახურის უფროსი სსიპ იუსტიციის სახლი 22.08.2017
სპეციალიზებული ჯგუფებისა და საზედამხედველო პოლიტიკის დეპარტამენტის ფინანსური რისკებისა და მაკროპრუდენციული პოლიტიკის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი საქართველოს ეროვნული ბანკი 22.08.2017
ლოჯისტიკის სამსახურის უფროსი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 22.08.2017
ლოჯისტიკის სამსახურის ქონების აღრიცხვისა და მართვის სამმართველოს უფროსი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 22.08.2017
ლოჯისტიკის სამსახურის ქონების აღრიცხვისა და მართვის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 22.08.2017
იურიდიული სამსახურის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და სასამართლოებთან ურთიერთობის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 22.08.2017
იურიდიული სამსახურის სახელშეკრულებო უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 22.08.2017
განათლების პროექტების სამსახურის უფროსი სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი 22.08.2017
გარემოს საინფორმაციო სამსახურის მთავარი სპეციალისტი (დეველოპერი) სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი 22.08.2017
ცხოველთა კონტროლისა და რეგულირების დეპარტამენტის ოპერატიული რეაგირების და მონიტორინგის განყოფილების სპეციალისტი (ცხოველების და ქვეწარმავლების დამჭერი) სსიპ-ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო 22.08.2017
მუნიციპალური ზედამხედველობის სამსახურის უმცროსი სპეციალისტი ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 22.08.2017
ადმინისტრაციული მართვის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა 22.08.2017
ადმინისტრაციული მართვის დეპარტამენტის იურიდიული განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა 22.08.2017
ადმინისტრაციული მართვის დეპარტამენტის დაცვისა და უსაფრთხოების განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა 22.08.2017
საბიბლიოთეკო მომსახურებისა და ინფორმაციის დეპარტამენტის საცნობარო-ბიბლიოგრაფიული განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა 22.08.2017
საბიბლიოთეკო მომსახურებისა და ინფორმაციის დეპარტამენტის სამკითხველო დარბაზების მომსახურების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა 22.08.2017
საბიბლიოთეკო რესურსების დეპარტამენტის ფონდებისა და კატალოგების ორგანიზებისა და დაცვის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა 22.08.2017
ადმინისტრაციული სამსახურის საჯარო მოსამსახურე საარქივო და საოქმო საკითხებში - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 22.08.2017
ადმინისტრაციული სამსახურის წარმომადგენლების კოორდინაციის განყოფილების საჯარო მოსამსახურე ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 22.08.2017
ხანგრძლივი სივრცის ოპერატორი (I კატეგორია) მარნეულის იუსტიციის სახლში სსიპ იუსტიციის სახლი 22.08.2017
2 გვერდი 4 -დან (სულ 186 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
IT მხარდაჭერა 2
ადამიანური რესურსების მართვა 3
ადგილობრივი თვითმმართველობა 12
ადმინისტრაცია 2
არქიტექტურა 3
აუდიტი 6
ბუღალტერია 1
განათლება 1
განათლება/სწავლება 15
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 8
დაცვა/უსაფრთხოება 14
ეკონომიკური 1
თარგმნა/რედაქტირება 1
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მხარდაჭერა 1
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
იურიდიული 19
კვლევა/სამეცნიერო საქმე 1
ლოჯისტიკა 4
მანდატური 1
მართვა/მენეჯმენტი 7
მომსახურება 17
მონიტორინგი 4
პროექტების მართვა 2
რეგიონალური პოლიტიკა 2
საარქივო საქმე 4
საბანკო ზედამხედველობა 1
საბიბლიოთეკო საქმე 3
საერთაშორისო ურთიერთობები 1
საინვესტიციო 1
სამშენებლო საქმე 3
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 2
საორგანიზაციო საქმიანობა 5
საფინანსო/საბიუჯეტო 2
საქმისწარმოება 5
სტაჟირება 4
ტრანსპორტი 3
ტურიზმი 2
ტყის მართვა 4
ქონების განკარგვა 2
შესყიდვები 3
ხარისხის მართვა 3
ჯანდაცვა 8
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
;