ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
მხარეთა ინტერესების დაცვის სამსახურის სტაჟიორი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 31.03.2019
თბილისის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის რეინჯერი - გლდანის უბანი, კევლიანი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 30.03.2019
ლაგოდეხის დაცული ტერტორიების ადმინისტრაციის რეინჯერი - გურგენიანის სატყეო უბანი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 30.03.2019
თუშეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის რეინჯერი - გომეწრის უბანი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 30.03.2019
ყაზბეგის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის რეინჯერი - მე-3 უბანი, თრუსოს ხეობა სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 30.03.2019
ყაზბეგის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის რეინჯერი - პირველი უბანი, დარიალი სნოს ხეობა სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 30.03.2019
ყაზბეგის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის რეინჯერი - მეორე უბანი, ჯვრის უღელტეხილი-არაგვის ხეობა სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 30.03.2019
თბილისის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის რეინჯერი - გლდანის უბანი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 30.03.2019
თბილისის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის რეინჯერი - საგურამოს უბანი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 30.03.2019
თბილისის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის უბნის უფროსი რეინჯერი - გარდაბნის უბანი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 30.03.2019
იმერეთის მღვიმეების დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის რეინჯერი - საწურბლია სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 30.03.2019
ლაგოდეხის დაცული ტერტორიების ადმინისტრაციის რეინჯერი - ლაგოდეხის სატყეო უბანი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 30.03.2019
თუშეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის რეინჯერი - ჭანჭახოვანის უბანი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 30.03.2019
თუშეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის რეინჯერი - ჩაღმა უბანი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 30.03.2019
ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის რეინჯერი - ნაკრძალისა და ბორჯომის უბანი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 30.03.2019
ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის სწრაფი რეაგირების რეინჯერი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 30.03.2019
ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის რეინჯერი - ნუნისის უბანი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 30.03.2019
კოლხეთის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის რეინჯერი - კოლხეთის უბანი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 30.03.2019
კოლხეთის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის უბნის უფროსი რეინჯერი - კოლხეთის უბანი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 30.03.2019
ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის რეინჯერი - ბუღდაშენის აღკვეთილი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 30.03.2019
მარტვილისა და ოკაცეს ბუნების ძეგლების ადმინისტრაციის რეინჯერი (მარტვილის კანიონი) სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 30.03.2019
მარტვილისა და ოკაცეს ბუნების ძეგლების ადმინისტრაციის რეინჯერი (კინჩხა) სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 30.03.2019
თბილისის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის უბნის უფროსი რეინჯერი - საგურამოს უბანი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 30.03.2019
მეორადი სტრუქტურული ერთეული ეკონომიკის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერია 30.03.2019
საინფორმაციო ტექნოლოგიების კოორდინაციის და მართვის დეპარტამენტის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 30.03.2019
სტაჟიორი საჩხერის რაიონული სასამართლო 25.04.2019
I და II კლასის შენობა-ნაგებობების სანებართვო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური 30.03.2019
ძველი თბილისის სანებართვო განყოფილება უფროსი სპეციალისტი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური 30.03.2019
საქართველოს საჯარო სექტორის შიდა აუდიტორთა სერტიფიცირების პროექტში ტრენერობის მსურველთათვის საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 29.03.2019
I და II კლასის შენობა-ნაგებობების სანებართვო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური 30.03.2019
ძველი თბილისის სანებართვო განყოფილება უფროსი სპეციალისტი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური 30.03.2019
ძველი თბილისის სანებართვო განყოფილება უფროსი სპეციალისტი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური 30.03.2019
მოსამართლის თანაშემწე ხაშურის რაიონული სასამართლო 30.03.2019
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის საქმისწარმოების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი (II კატეგორია) სსიპ - ლ. სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 29.03.2019
ფინანსური დეპარტამენტის უფროსი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 29.03.2019
სოციალური მუშაკი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 29.03.2019
საბაჟო დეპარტამენტის სანიტარიული, ფიტოსანიტარიული და ვეტერინარული კონტროლის სამმართველოს ფიტოსანიტარი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 29.03.2019
საბაჟო დეპარტამენტის სანიტარიული, ფიტოსანიტარიული და ვეტერინარული კონტროლის სამმართველოს ვეტერინარი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 29.03.2019
საბაჟო დეპარტამენტის საბაჟო გამშვები პუნქტი "სადახლო-საავტომობილოს" მებაჟე-ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 29.03.2019
საბაჟო დეპარტამენტის საბაჟო გამშვები პუნქტი "სადახლო-სარკინიგზოს" მებაჟე-ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 29.03.2019
საბაჟო დეპარტამენტის საბაჟო გამშვები პუნქტი "წითელი ხიდის" მებაჟე-ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 29.03.2019
საბაჟო დეპარტამენტის საბაჟო გამშვები პუნქტი "გუგუთის" მებაჟე-ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 29.03.2019
საბაჟო დეპარტამენტის საბაჟო გამშვები პუნქტი "ლაგოდეხის" მებაჟე-ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 29.03.2019
საბაჟო დეპარტამენტის საბაჟო გამშვები პუნქტი "ყაზბეგის" მებაჟე-ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 29.03.2019
საბაჟო დეპარტამენტის საბაჟო გამშვები პუნქტი "სარფი" მებაჟე-ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 29.03.2019
საბაჟო დეპარტამენტის საბაჟო გამშვები პუნქტი ,,ქუთაისისა და სენაკის აეროპორტები და ქუთაისის თავისუფალი ინდისტრიული და ქუთაისის ჰუალინგის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების" მებაჟე-ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 29.03.2019
საბაჟო დეპარტამენტის საბაჟო გამშვები პუნქტი "თბილისის აეროპორტი და თბილისის ტექნოლოგიური პარკის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის" მებაჟე-ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 29.03.2019
საბაჟო დეპარტამენტის საბაჟო გამშვები პუნქტი "ბათუმის პორტის" მებაჟე-ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 29.03.2019
საბაჟო დეპარტამენტის საბაჟო გამშვები პუნქტი "ბათუმის აეროპორტის" მებაჟე-ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 29.03.2019
საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების ეკონომიკური ზონა - "თბილისი" მომსახურების სამმართველოს მებაჟე-ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 29.03.2019
2 გვერდი 5 -დან (სულ 234 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
IT მხარდაჭერა 1
ადამიანის უფლებები 2
ადგილობრივი თვითმმართველობა 13
ადმინისტრაცია 2
ავიაცია 1
არქიტექტურა 8
აუდიტი 1
ბუღალტერია 1
განათლება 1
განათლება/სწავლება 1
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 32
ეკონომიკური 1
ენერგეტიკა 3
ზედამხედველობა 3
თარგმნა/რედაქტირება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 8
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
იურიდიული 41
კავშირგაბმულობა 1
მართვა/მენეჯმენტი 10
მარკეტინგი 1
მომსახურება 2
მონიტორინგი 1
პრობაცია 1
პროგრამირება 1
პროექტების მართვა 1
საარქივო საქმე 1
საბაჟო 19
საბიბლიოთეკო საქმე 2
საგადასახადო 3
საზღვაო 1
სამდივნო/საოფისე საქმე 1
სამეურნეო 2
სამშენებლო საქმე 3
საორგანიზაციო საქმიანობა 3
სასჯელაღსრულება 6
საფინანსო/საბიუჯეტო 1
საქმისწარმოება 4
სოფლის მეურნეობა 1
სოციალური დაცვა 1
სოციალური სამსახური 10
სტაჟირება 7
სტატისტიკა 1
ტურიზმი 2
ტყის მართვა 2
ფინანსები 2
ფსიქოლოგია 5
შესყიდვები 9
შიდა აუდიტი 1
შრომა და დასაქმება 1
ხარისხის მართვა 1
ჯანდაცვა 5
;