ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია 09.07.2020
განათლებისა და კულტურის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია 09.07.2020
საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების ეკონომიკური ზონის - "თბილისი" ლოჯისტიკის სამმართველოს მებაჟე-ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 04.07.2020
საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების ეკონომიკური ზონის - "ფოთი" ლოჯისტიკის სამმართველოს მებაჟე-ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 04.07.2020
საბაჟო დეპარტამენტის სანიტარული, ფიტოსანიტარული და ვეტერინარული კონტროლის სამმართველოს სასაზღვრო ინსპექციის განყოფილების ფიტოსანიტარი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 04.07.2020
საბაჟო დეპარტამენტის კინოლოგიის სამმართველოს კინოლოგ-ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 04.07.2020
საბაჟო დეპარტამენტის საბაჟო გამშვები პუნქტი ,,ქუთაისისა და სენაკის აეროპორტები და ქუთაისის თავისუფალი ინდისტრიული და ქუთაისის ჰუალინგის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების" მებაჟე-ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 04.07.2020
საბაჟო დეპარტამენტის საბაჟო გამშვები პუნქტის "ფოთისა და ყულევის პორტები და ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა" მებაჟე-ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 04.07.2020
საბაჟო დეპარტამენტის საბაჟო გამშვები პუნქტის ,,ბათუმის პორტი" მებაჟე-ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 04.07.2020
საბაჟო დეპარტამენტის საბაჟო გამშვები პუნქტის ,,წითელი ხიდი" მებაჟე-ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 04.07.2020
სპეციალისტი (შრომითი ხელშეკრულება) ქვემო ნატანების საზოგადოებრივ ცენტრში სსიპ - იუსტიციის სახლი 09.07.2020
სპეციალისტი (შრომითი ხელშეკრულება) ორსანტიის საზოგადოებრივ ცენტრში სსიპ - იუსტიციის სახლი 09.07.2020
ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია 04.07.2020
აჭარის რეგიონული დეპარტამენტის საინჟინრო, სასაქონლო და ფინანსური ექსპერტიზის სამმართველოს სტაჟიორი სსიპ - ლ. სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 08.07.2020
საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომპიუტერული ექსპერტიზის დეპარტამენტის სტაჟიორი სსიპ - ლ. სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 08.07.2020
ფსიქიატრიული ექსპერტიზის დეპარტამენტის სტაჟიორი (ფსიქიატრი) სსიპ - ლ. სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 08.07.2020
ფსიქიატრიული ექსპერტიზის დეპარტამენტის სტაჟიორი (ფსიქოლოგი) სსიპ - ლ. სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 08.07.2020
ქიმიურ-ნარკოლოგიური ექსპერტიზის დეპარტამენტის სტაჟიორი სსიპ - ლ. სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 08.07.2020
ბიოლოგიური ექსპერტიზის დეპარტამენტის სტაჟიორი სსიპ - ლ. სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 08.07.2020
კრიმინალისტიკური ექსპერტიზის დეპარტამენტის სატრანსპორტო ტექნიკურ-ტრასოლოგიური, რადიაციული და სახანძრო ექსპერტიზის სამმართველოს სტაჟიორი სსიპ - ლ. სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 08.07.2020
კერძო სექტორზე ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური 03.07.2020
ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის საკითხებში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია 10.07.2020
ადმინისტრაციული სამსახურის საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია 07.07.2020
უფროსი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობის საკითხებში ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია 03.07.2020
ევროინტეგრაციის დეპარტამენტის გარემოსდაცვითი მიმართულებით ევროკავშირთან ინტეგრაციის სამმართველოს მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 05.07.2020
იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 05.07.2020
საფინანსო დეპარტამენტის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 05.07.2020
იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების სტაჟიორი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 04.07.2020
იურიდიული დეპარტამენტის სასამართლოებთან ურთიერთობის და საარჩევნო დავების განყოფილების სტაჟიორი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 04.07.2020
კოორდინაციის, დაგეგმვისა და ანგარიშგების დეპარტამენტის სტაჟიორი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 04.07.2020
კოორდინაციის, დაგეგმვისა და ანგარიშგების დეპარტამენტის სტაჟიორი (სატელეფონო/საინფორმაციო ცენტრი) საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 04.07.2020
ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის სტაჟიორი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 04.07.2020
საფინანსო დეპარტამენტის სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილების სტაჟიორი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 04.07.2020
საფინანსო დეპარტამენტის მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების მართვის განყოფილების სტაჟიორი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 04.07.2020
საფინანსო დეპარტამენტის ბიუჯეტის მართვის, ფინანსური აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილების სტაჟიორი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 04.07.2020
სარეგისტრაციო და ადმინისტრაციული დეპარტამენტის რეგისტრაციების განყოფილების სტაჟიორი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 04.07.2020
სარეგისტრაციო და ადმინისტრაციული დეპარტამენტის საქმისწარმოების განყოფილების სტაჟიორი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 04.07.2020
საარჩევნო კომისიებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის საარჩევნო კომისიების მართვის განყოფილების სტაჟიორი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 04.07.2020
საარჩევნო კომისიებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის საარჩევნო მონაცემთა მართვისა და ინფორმაციის დამუშავების განყოფილების სტაჟიორი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 04.07.2020
საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების სტაჟიორი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 04.07.2020
საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის საერთაშორისო ურთიერთობების და პროტოკოლის განყოფილების სტაჟიორი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 04.07.2020
კიბერუსაფრთხოების ოპერაციების დეპარტამენტის ინფორმაციული და საკომუნიკაციო სისტემების კონტროლისა და აუდიტის სამმართველოს უფროსი ინჟინერი სსიპ - კიბერუსაფრთხოების ბიურო 03.07.2020
კიბერუსაფრთხოების ოპერაციების დეპარტამენტის ინფორმაციული და საკომუნიკაციო სისტემების კონტროლისა და აუდიტის სამმართველოს ინჟინერი სსიპ - კიბერუსაფრთხოების ბიურო 03.07.2020
ინჟინერი (შრომითი ხელშეკრულება) სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 03.07.2020
ინჟინერი (შრომითი ხელშეკრულება) სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 03.07.2020
ინჟინერი (შრომითი ხელშეკრულება) სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 03.07.2020
სკოლის ექიმი სსიპ - დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ირგანჩაის საჯარო სკოლა 15.09.2020
პროგრამისტი DevOps ინჟინერი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 04.07.2020
პროგრამისტი BACK END DEVELOPER საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 04.07.2020
უფროსი პროგრამისტი BACK END DEVELOPER საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 04.07.2020
2 გვერდი 2 -დან (სულ 100 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანური რესურსების მართვა 2
ადმინისტრაცია 1
არქიტექტურა 1
ბუღალტერია 1
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 1
განათლება/სწავლება 2
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 1
დაზღვევის ზედამხედველობა 1
ევროპასთან ინტეგრაცია 1
ეკონომიკური 1
ექსპერტიზა 1
ზედამხედველობა 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 3
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 4
იურიდიული 9
ლოჯისტიკა 1
მართვა/მენეჯმენტი 3
მომსახურება 8
პროგრამირება 3
საარჩევნო ადმინისტრაცია 14
საბაჟო 9
საგადასახადო 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საინჟინრო საქმე 3
სამშენებლო საქმე 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
საფინანსო/საბიუჯეტო 2
სოციალური სამსახური 2
სტაჟირება 7
ფინანსები 3
ქონების მართვა 2
შესყიდვები 3
ჯანდაცვა 6
;