ვაკანსიის ძებნა


პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
კვლევების მენეჯერი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 01.04.2017
სტაჟიორი თიანეთის იუსტიციის სახლში სსიპ იუსტიციის სახლი 01.04.2017
თბილისის სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის გლდანის საზოგადოებრივი ცენტრის მენეჯერი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 01.04.2017
თბილისის სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის გლდანის საზოგადოებრივი ცენტრის კონსულტანტი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 01.04.2017
თბილისის სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის გლდანის საზოგადოებრივი ცენტრის ოპერატორი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 01.04.2017
„მომავლის ბანაკი"-ს ლიდერი სსიპ ბავშვთა  და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი 07.04.2017
შესყიდვების კონსულტანტი სსიპ ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო (MCA - Georgia) 01.04.2017
დევნილებთან ურთიერთობისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის მთავარი სპეციალისტი სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობა 01.04.2017
საერთაშორისო სასამართლოებში სახელმწიფო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის დავების წარმოების სამმართველოს მრჩეველი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 04.04.2017
საერთაშორისო სასამართლოებში სახელმწიფო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის გადაწყვეტილებების აღსრულებაზე ზედამხედველობის სამმართველოს მრჩეველი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 04.04.2017
სამეგრელოს რეგიონული არქივის სტაჟიორი სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივი 01.04.2017
ვანის სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის ზეინდარის საზოგადოებრივი ცენტრის ოპერატორი (შტატგარეშე) სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 01.04.2017
ჩოხატაურის სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის კოხნარის საზოგადოებრივი ცენტრის ოპერატორი (შტატგარეშე) სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 01.04.2017
ჩოხატაურის სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის კოხნარის საზოგადოებრივი ცენტრის მენეჯერ-ოპერატორი (შტატგარეშე) სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 01.04.2017
ვანის სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის ზეინდარის საზოგადოებრივი ცენტრის მენეჯერ-ოპერატორი (შტატგარეშე) სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 01.04.2017
ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ონლაინ პროექტების განყოფილების უფროსი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი 31.03.2017
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და რეკლამის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი 31.03.2017
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და რეკლამის განყოფილების უფროსი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი 31.03.2017
სტაჟიორი ყაზბეგის იუსტიციის სახლში სსიპ იუსტიციის სახლი 31.03.2017
დირექტორის მოადგილე სსიპ საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ 31.03.2017
პრეზიდენტის აპარატის კანცელარიის განყოფილების სპეციალისტი საქართველოს ეროვნული ბანკი 31.03.2017
რეგიონული პროექტების კოორდინირების სამსახურის უფროსის მოადგილე სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში 31.03.2017
სკოლის ექიმი სსიპ - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნახიდურის საჯარო სკოლა 20.04.2017
აპარატის მთავარი სპეციალისტი სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში 31.03.2017
აპარატის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში 31.03.2017
საარჩევნო პროცესების მართვის დეპარტამენტის საარჩევნო პროცედურებისა და საოქმო შედეგების განყოფილების სპეციალისტი (I კატეგორია) საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 31.03.2017
ინფორმაციული უსაფრთხოების სპეციალისტი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 31.03.2017
№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 04.04.2017
№50 საჩხერის საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 04.04.2017
№81 ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 04.04.2017
ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 31.03.2017
საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 31.03.2017
საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის მოქალაქეებთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 31.03.2017
საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის მოქალაქეებთან ურთიერთობის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 31.03.2017
საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის მასმედიასთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 31.03.2017
საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის მასმედიასთან ურთიერთობის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 31.03.2017
საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის მასმედიასთან ურთიერთობის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 31.03.2017
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ წალკის N2 საჯარო სკოლა 14.04.2017
ქვემო ქართლის რეგიონული არქივის სტაჟიორი სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივი 31.03.2017
სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარე საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 31.03.2017
გარემოს დაცვისა და სოციალურ საკითხთა ოფიცერი სსიპ ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო (MCA - Georgia) 31.03.2017
სტრატეგიული დაგეგმვისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის პოლიტიკის დაგეგმვისა და ევროკავშირთან ინტეგრაციის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 30.03.2017
სტრატეგიული დაგეგმვისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის პოლიტიკის დაგეგმვისა და ევროკავშირთან ინტეგრაციის სამმართველოს უფროსი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 30.03.2017
შესყიდვების სპეციალისტი სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 30.03.2017
მედიკამენტებისა და სამედიცინო აღჭურვილობის მართვის განყოფილების მედდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი 30.03.2017
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ ნინოწმინდის N1 საჯარო სკოლა 30.03.2017
№18 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულების სამედიცინო ნაწილის ქირურგიული განყოფილების ექიმი (ზოგადი ქირურგი) საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 29.03.2017
მდივან-სპეციალისტი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 29.03.2017
სტაჟირება ბათუმის იუსტიციის სახლში სსიპ იუსტიციის სახლი 29.03.2017
კარტოგრაფიისა და გეოინფორმაციული სისტემის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ლაბორატორია 29.03.2017
2 გვერდი 3 -დან (სულ 121 ჩანაწერი)

აგრარული 1
ადამიანური რესურსების მართვა 1
ადმინისტრაცია 6
განათლება/სწავლება 2
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 1
ევროპასთან ინტეგრაცია 2
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 2
ინფორმაციული უსაფრთხოება 1
იურიდიული 8
იურიდიული და ანალიტიკა 1
მანდატური 1
მართვა/მენეჯმენტი 5
მარკეტინგი 2
მომსახურება 6
მონიტორინგი 2
პროგრამირება 1
საარქივო საქმე 6
საარჩევნო ადმინისტრაცია 4
საბაჟო 5
საგარეო ურთიერთობები 3
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 6
საინჟინრო საქმე 2
სამდივნო/საოფისე საქმე 2
საქმისწარმოება 4
სოფლის მეურნეობა 12
სოციალური სამსახური 1
სპორტი/ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხები 1
სტაჟირება 7
შესყიდვები 3
ჯანდაცვა 23