ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და საქართველოს მთავრობასთან ურთიერთობის სამმართველოს პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 20.07.2019
სტაჟიორი საჩხერის რაიონული სასამართლო 20.07.2019
სახელმწიფო ქონების პრივატიზების დეპარტამენტის გაყიდვების მხარდაჭერის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 20.07.2019
საგანმანათლებლო რესურსცენტრის სკოლამდელი განათლების მიმართულებით შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი დაბა ყაზბეგის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი 19.07.2019
ტექნიკური მხარდაჭერის დეპარტამენტის ქოლ-ცენტრის სპეციალისტი სსიპ - სმართ ლოჯიქი 19.07.2019
ტექნიკური მხარდაჭერის დეპარტამენტის კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის უმცროსი სპეციალისტი სსიპ - სმართ ლოჯიქი 19.07.2019
ტექნიკური მხარდაჭერის დეპარტამენტის კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტის ასისტენტი სსიპ - სმართ ლოჯიქი 19.07.2019
საგანმანათლებლო რესურსცენტრის სკოლამდელი განათლების მიმართულებით შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ზესტაფონის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი 19.07.2019
იურიდიული დეპარტამენტის კონსულტანტი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 20.07.2019
ფინანსების მართვის და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 19.07.2019
სატელეფონო ცენტრის უფროსი სპეციალისტი (II კატეგორია) სსიპ - იუსტიციის სახლი 19.07.2019
უფროსი სპეციალისტი (I კატეგორია) მარნეულის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 19.07.2019
სივრცის კოორდინატორი რუსთავის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 19.07.2019
სპეციალისტი თბილისის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 19.07.2019
სპეციალისტი ახალქალაქის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 19.07.2019
პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის დეპარტამენტის დონორების კოორდინაციის სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 19.07.2019
პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის დეპარტამენტის საჯარო მმართველობის სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 19.07.2019
პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის დეპარტამენტის საჯარო მმართველობის სამმართველოს უფროსი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 19.07.2019
პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის დეპარტამენტის საჯარო მმართველობის სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 19.07.2019
ადმინისტრაციის მთავარი სპეციალისტი (პროგრამები) სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 19.07.2019
ადმინისტრაციის მთავარი სპეციალისტი (ინსპექტირება) სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 19.07.2019
ადმინისტრაციის ექიმი-ეპიდემიოლოგი სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 19.07.2019
თერაპიული სამსახურის ინტენსიური მოვლისა და ანესთეზიოლოგიის განყოფილების უმცროსი ექიმი სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 19.07.2019
სივრცის კონსულტანტი თბილისის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 19.07.2019
ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია 19.07.2019
მეორე კატეგორის უფროსი სპეციალისტი შესყიდვებსა და სამეურნეო საკითხებში სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ლაბორატორია 19.07.2019
შესყიდვებისა და ფინანსური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი სსიპ - ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრი 18.07.2019
შესყიდვებისა და ფინანსური უზრუნველყოფის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრი 18.07.2019
სივრცის კონსულტანტი მარნეულის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 18.07.2019
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი სსიპ - ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრი 18.07.2019
ინტელექტუალურ-კულტურული და საერთაშორისო პროექტების მართვის განყოფილების უფროსი სსიპ - ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრი 18.07.2019
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მუნიციპალიტეტებთან კოორდინაციის სამსახურის უფროსი სსიპ - ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრი 18.07.2019
საგანმანათლებლო რესურსცენტრის შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი - სკოლამდელი განათლების სპეციალისტი ძველი თბილისის რაიონის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი 18.07.2019
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 18.07.2019
საერთაშორისო განათლების სამსახურის უფროსი სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 18.07.2019
ადამიანური რესურსების სამმართველოს უფროსი სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 18.07.2019
ზოგადი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 18.07.2019
საგანმანათლებლო რესურსცენტრის სკოლამდელი განათლების მიმართულებით შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ნინოწმინდის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი 18.07.2019
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ გურჯაანის N4 საჯარო სკოლა 18.07.2019
საქმისწარმოების დეპარტამენტის საპარლამენტო საბჭოების საქმიანობის ორგანიზაციული უზრუნველყოფის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი საქართველოს პარლამენტი 18.07.2019
საქმისწარმოების დეპარტამენტის საპარლამენტო საბჭოების საქმიანობის ორგანიზაციული უზრუნველყოფის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი საქართველოს პარლამენტი 18.07.2019
საქმისწარმოების დეპარტამენტის საპარლამენტო საბჭოების საქმიანობის ორგანიზაციული უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი საქართველოს პარლამენტი 18.07.2019
საქმისწარმოების დეპარტამენტის საპარლამენტო საბჭოების საქმიანობის ორგანიზაციული უზრუნველყოფის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი საქართველოს პარლამენტი 18.07.2019
სსიპ − აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო – აკრედიტაციის ცენტრის გენერალური დირექტორი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 18.07.2019
ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 18.07.2019
საინვესტიციო პოლიტიკისა და ინვესტიციების მხარდაჭერის დეპარტამენტის უფროსი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 18.07.2019
საინვესტიციო პოლიტიკისა და ინვესტიციების მხარდაჭერის დეპარტამენტის კონსულტანტი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 18.07.2019
უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე (საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე) ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 18.07.2019
უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის ორგანიზაციული და ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების უფროსი) ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 18.07.2019
უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის სწრაფი რეაგირების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 18.07.2019
2 გვერდი 3 -დან (სულ 134 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანური რესურსების მართვა 6
ადგილობრივი თვითმმართველობა 3
ადმინისტრაცია 1
არქიტექტურა 5
აუდიტი 2
განათლება 2
განათლება/სწავლება 15
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 2
დაცვა/უსაფრთხოება 5
ეკონომიკური 1
ექსპერტიზა 2
ზედამხედველობა 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 3
იურიდიული 14
მართვა/მენეჯმენტი 7
მომსახურება 8
მონიტორინგი 1
პოლიტიკა/ანალიტიკა 4
პროგრამირება 1
პროექტების მართვა 2
საბაჟო 3
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საინვესტიციო 3
საინჟინრო საქმე 1
სამდივნო/საოფისე საქმე 1
სასჯელაღსრულება 14
საფინანსო/საბიუჯეტო 1
საქმისწარმოება 5
სტაჟირება 5
ტრანსპორტი 1
ფინანსები 2
ქონების განკარგვა 1
შესყიდვები 5
შიდა კონტროლი 1
ჯანდაცვა 5
;