ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ რუსთავის N21 საჯარო სკოლა 26.01.2019
ეფექტიანობის აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 26.01.2019
სოციალური სფეროს აუდიტის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 26.01.2019
ლოჯისტიკის სპეციალისტი სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი 25.01.2019
სკოლის ექიმი სსიპ - ავლიპე ზურაბიშვილის სახელობის ქალაქ სიღნაღის საჯარო სკოლა 25.01.2019
შესყიდვების სამსახურის ექსპერტი შპს - მთის კურორტების განვითარების კომპანია 31.01.2019
საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 25.01.2019
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის რისკებზე მზადყოფნის და რეაგირების სამმართველოს სპეციალისტი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 25.01.2019
სკოლის ექიმი სსიპ - მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძეგვის საჯარო სკოლა 25.01.2019
სამედიცინო ექსპერტიზის დეპარტამენტის საქმისწარმოების განყოფილების სპეციალისტი (III კატეგორია) სსიპ - ლ. სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 25.01.2019
პირველადი სტრუქტურული ერთეული არქიტექტურული ზედამხედველობის სამსახური, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სანებართვო განყოფილების ხელმძღვანელი ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერია 25.01.2019
ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახურის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და მშენებლობის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია 25.01.2019
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია 25.01.2019
სტაჟიორი მარნეულის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 25.01.2019
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 24.01.2019
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია 24.01.2019
ცხოველთა კონტროლისა და რეგულირების დეპარტამენტის, ცხოველთა თავშესაფრის განყოფილების სპეციალისტი - კინოლოგი სსიპ - ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო 24.01.2019
ცხოველთა კონტროლისა და რეგულირების დეპარტამენტის, ოპერატიული რეაგირების და მონიტორინგის განყოფილების სპეციალისტი სსიპ - ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო 24.01.2019
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის წამყვანი სპეციალისტი - ფინანსისტი სსიპ - ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო 24.01.2019
ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს სტაჟიორი ზესტაფონის რაიონული სასამართლო 24.01.2019
ქალაქგანვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახურის ქალაქგეგმარებისა და ურბანული პოლიტიკის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია 25.01.2019
ქალაქგანვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახურის საპროექტო და სამშენებლო ნებართვების განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია 25.01.2019
ქალაქგანვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახურის ისტორიული განაშენიანების ზონის განვითარების განყოფილების უფროსი ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია 25.01.2019
ქალაქგანვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახურის ისტორიული განაშენიანების ზონის განვითარების განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია 25.01.2019
შიდა აუდიტის სამსახურის შიდა აუდიტის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია 25.01.2019
ქალაქგანვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახურის საპროექტო და სამშენებლო ზედამხედველობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია 25.01.2019
თელავის რაიონული სასამართლოს სტაჟიორი თელავის რაიონული სასამართლო 29.01.2019
ქალაქგანვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახურის საპროექტო და სამშენებლო ზედამხედველობის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია 25.01.2019
ქალაქგანვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახურის საპროექტო და სამშენებლო ნებართვების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია 25.01.2019
ქალაქგანვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახურის საპროექტო და სამშენებლო ნებართვების განყოფილების უფროსი ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია 25.01.2019
სახელმწიფო ბიუჯეტისა და სტრატეგიული ანალიზის დეპარტამენტის უფროსი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 24.01.2019
თავდაცვის, საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროს აუდიტის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 24.01.2019
წამყვანი აუდიტორი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 24.01.2019
უფროსი აუდიტორი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 24.01.2019
მომხმარებელთა უფლებების დაცვისა და ფინანსური განათლების დეპარტამენტის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის განყოფილების მე-2 თანრიგის სპეციალისტი საქართველოს ეროვნული ბანკი 23.01.2019
საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის აპარატის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს პარლამენტი 23.01.2019
ადმინისტრაციული სამმართველოს იურისტი ვიზირებისთვის სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 23.01.2019
აუდიტის დეპარტამენტის გასვლითი საგადასახადო შემოწმების N1 სამმართველოს აუდიტორი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 23.01.2019
აუდიტის დეპარტამენტის გასვლითი საგადასახადო შემოწმების N2 სამმართველოს აუდიტორი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 23.01.2019
აუდიტის დეპარტამენტის გასვლითი საგადასახადო შემოწმების N3 სამმართველოს აუდიტორი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 23.01.2019
აუდიტის დეპარტამენტის გასვლითი საგადასახადო შემოწმების N4 სამმართველოს აუდიტორი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 23.01.2019
აუდიტის დეპატარტამენტის საგადასახადო შემოწმების სამმართველოს აუდიტორი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 23.01.2019
აუდიტის დეპატარტამენტის კამერალური საგადასახადო შემოწმების სამმართველოს აუდიტორი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 23.01.2019
სამეგრელოს-ფოთის იურიდიული დახმარების ბიუროს ადვოკატი - სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 23.01.2019
სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურის დირექტორი სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 27.01.2019
სააგენტოს უფროსის მოადგილე სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო 23.01.2019
ინოვაციების მართვისა და კვლევების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 23.01.2019
მუნიციპალური პოლიტიკის სამსახურის მუნიციპალური პოლიტიკის დაგეგმვის, რისკების მართვისა და მონიტორინგის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის საკითხებში ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია 25.01.2019
მუნიციპალური პოლიტიკის სამსახურის მუნიციპალური პოლიტიკის დაგეგმვის, რისკების მართვისა და მონიტორინგის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - არქიტექტურისა და ურბანული განვითარების საკითხებში ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია 25.01.2019
მუნიციპალური ქონების და სერვისების მართვის სამსახურის მუნიციპალური ქონების პოლიტიკის და განკარგვის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია 25.01.2019
2 გვერდი 3 -დან (სულ 112 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანის უფლებები 1
არქიტექტურა 8
აუდიტი 9
განათლება/სწავლება 4
ეკონომიკური 1
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მხარდაჭერა 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 10
იურიდიული 8
იურიდიული და ანალიტიკა 2
ლოჯისტიკა 1
მანდატური 1
მართვა/მენეჯმენტი 12
მომსახურება 10
მონიტორინგი 2
პროგრამირება 4
საბანკო ზედამხედველობა 2
საგადასახადო 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 1
საინვესტიციო 1
საინვესტიციო პროექტები 1
სამდივნო/საოფისე საქმე 1
სამშენებლო საქმე 1
საორგანიზაციო საქმიანობა 1
საფინანსო/საბიუჯეტო 2
საქმისწარმოება 3
სტაჟირება 5
ტრანსპორტი 3
ტყის მართვა 2
ფინანსები 2
შესყიდვები 1
ჯანდაცვა 10
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
;