ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვისა და განვითარების სპეციალისტი (გეოგრაფიის მიმართულებით) სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 13.04.2020
ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვისა და განვითარების სპეციალისტი (ისტორიის მიმართულებით) სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 13.04.2020
ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვისა და განვითარების სპეციალისტი (ფიზიკური აღზრდა და სპორტის მიმართულებით) სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 13.04.2020
ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვისა და განვითარების სპეციალისტი (მუსიკის მიმართულებით) სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 13.04.2020
ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვისა და განვითარების სპეციალისტი (ფიზიკის მიმართულებით) სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 13.04.2020
ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვისა და განვითარების სპეციალისტი (ქართული ენისა და ლიტერატურის მიმართულებით) სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 13.04.2020
ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვისა და განვითარების სპეციალისტი (მათემატიკის მიმართულებით) სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 13.04.2020
ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვისა და განვითარების სპეციალისტი(ქიმიის მიმართულებით) სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 13.04.2020
ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვისა და განვითარების სპეციალისტი (ბიოლოგიის მიმართულებით) სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 13.04.2020
ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვისა და განვითარების სპეციალისტი (სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მიმართულებით) სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 13.04.2020
ადმინისტრაციული სამსახურის შტატგარეშე თანამშრომელი სახელმწიფო შესყიდვების მიმართულებით სსიპ - წიაღის ეროვნული სააგენტო 02.04.2020
დევნილებთან ურთიერთობის, სოციალურ საკითხთა და რეგიონული მართვის სამსახურის რეგიონული მართვის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა სამინისტრო 30.03.2020
წვევამდელთა აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური სამსახურის უფროსი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა სამინისტრო 30.03.2020
ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის დეპარტამენტის ქიმიური ნივთიერებების მართვის სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 30.03.2020
შესყიდვების სპეციალისტი (შტატგარეშე თანამშრომელი) სსიპ - კოლეჯი "ბლექსი" 22.04.2020
იურისტი სსიპ - კოლეჯი "ბლექსი" 22.04.2020
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - იურისტი სსიპ - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტო 01.04.2020
მედიაწიგნიერების განვითარების ხელშეწყობის დეპარტამენტის წამყვანი სპეციალისტი საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია 12.04.2020
სტრუქტურული ინჟინერი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური 30.03.2020
ბუნებრივი გაზის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია 01.04.2020
ბუნებრივი გაზის დეპარტამენტის წამყვანი სპეციალისტი საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია 01.04.2020
წყალმომარაგების დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია 01.04.2020
წყალმომარაგების დეპარტამენტის წამყვანი სპეციალისტი საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია 01.04.2020
იურიდიული დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია 01.04.2020
რეგულირების განვითარებისა და მეთოდოლოგიური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია 01.04.2020
მომხმარებელთა საჩივრების დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია 01.04.2020
კომისიის აპარატის კომპიუტერულ-ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია 01.04.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის უსაფრთხოების მთავარი სამმართველოს ელექტრონული საშუალებებით მეთვალყურეობის სამმართველოს ინსპექტორი (რუსთავი) სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 05.04.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის უსაფრთხოების მთავარი სამმართველოს ელექტრონული საშუალებებით მეთვალყურეობის სამმართველოს ინსპექტორი (ბათუმი) სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 05.04.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის უსაფრთხოების მთავარი სამმართველოს ელექტრონული საშუალებებით მეთვალყურეობის სამმართველოს ინსპექტორი (ქუთაისი) სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 05.04.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის უსაფრთხოების მთავარი სამმართველოს ელექტრონული საშუალებებით მეთვალყურეობის სამმართველოს ინსპექტორი (სოფ. გეგუთი) სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 05.04.2020
სტაჟიორი საჩხერის რაიონული სასამართლო 30.03.2020
სამეთაურო-საშტაბო კოლეჯის უსაფრთხოების კვლევების მიმართულების პროფესორი სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია 12.04.2020
ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურში პროგრამისტი სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი 31.03.2020
ბაკალავრიატის მენეჯმენტის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია 01.04.2020
ბაკალავრიატის მენეჯმენტის მიმართულების პროფესორი სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია 01.04.2020
ბაკალავრიატის თავდაცვის და უსაფრთხოების მიმართულების ასისტენტ-პროფესორი სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია 01.04.2020
2 გვერდი 2 -დან (სულ 87 ჩანაწერი)
;