ვაკანსიის ძებნა


პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
ფაილური სისტემის სპეციალისტი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 01.06.2017
გურჯაანის რაიონული განყოფილების უფროსი სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო 01.06.2017
იურიდიული სამსახურის უფროსი სპეციალისტი ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31.05.2017
ქონების მართვის, ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის, ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობისა და არქიტექტურის განყოფილების სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის საკითხებში საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31.05.2017
გამგებლის წარმომადგენელი სოფელ დუზაგრამაში საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31.05.2017
სპეციალისტი გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე სოფელ მანავში საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31.05.2017
სპეციალისტი გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე სოფელ დიდ ჩაილურში საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31.05.2017
სპეციალისტი გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე სოფელ დუზაგრამაში საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31.05.2017
სამეგრელო-გურია-ზემო სვანეთის მომსახურების ცენტრის სპეციალისტი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 31.05.2017
სპეციალისტი გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე სოფელ უჯარმაში საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31.05.2017
გამგებლის წარმომადგენელი სოფელ ლამბალოში საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31.05.2017
სპეციალისტი გამგებლის წარმომადგენელის თანაშემწე სოფელ იორმუღანლოში საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31.05.2017
გამგებლის წარმომადგენელი სოფელ პატარძეულში საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31.05.2017
გამგებლის წარმომადგენელი ქალაქ საგარეჯოში საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31.05.2017
გამგებლის წარმომადგენელი სოფელ თულარში საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31.05.2017
სპეციალისტი გამგებლის წარმომადგენელის თანაშემწე სოფელ ლამბალოში საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31.05.2017
სპეციალისტი გამგებლის წარმომადგენელის თანაშემწე სოფელ თულარში საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31.05.2017
ზედამხედველობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი არქიტექტურულ–სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის საკითხებში საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31.05.2017
შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 31.05.2017
ზედამხედველობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი ზედამხედველობის საკითხებში საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31.05.2017
ადმინისტრაციული სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვის, ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის და კოორდინაციის განყოფილების სპეციალისტი დუისის ადმინისტრაციული ერთეულში ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31.05.2017
ადმინისტრაციული სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვის, ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის და კოორდინაციის განყოფილების სპეციალისტი საკობიანოს ადმინისტრაციული ერთეულში ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31.05.2017
ადმინისტრაციული სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვის, ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის და კოორდინაციის განყოფილების სპეციალისტი კასრისწყალის ადმინისტრაციული ერთეულში ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31.05.2017
ადმინისტრაციული სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31.05.2017
გამგებლის წარმომადგენელი გეგუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31.05.2017
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი (რეზერვის საკითხებში) ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31.05.2017
ადმინისტრაციული სამსახურის წარმომადგენლების კოორდინაციის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი (დღნორისა, გვიშტიბი, მაღლაკი, მექვენა, პატრიკეთი, ფარცხანაყანევი) წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31.05.2017
გამგებლის წარმომადგენელი მაღრაანის ადმინისტრაციულ ერთეულში ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31.05.2017
საფინანსო-საბიუჯეტო, ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა განყოფილების უფროსი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31.05.2017
ზედამხედველობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი არქმშენინსპექციის საკითხებში დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31.05.2017
გამგებლის წარმომადგენელი სოფელ სამთაწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31.05.2017
ადმინისტრაციული სამსახურის წარმომადგენლების კოორდინაციის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი (ქ. წყალტუბო) წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31.05.2017
სპეციალისტი სოფელ ხორნაბუჯის ადმინისტრაციულ ერთეულში დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31.05.2017
ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31.05.2017
მთავარი სპეციალისტი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურებთან კოორდინაციის საკითხებში დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31.05.2017
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31.05.2017
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის სოციალური დაცვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31.05.2017
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის საფინანსო-სახაზინო განყოფილების უფროსი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31.05.2017
არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის ზედამხედველობისა და მოსაკრებლების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31.05.2017
ეკონომიკური სამსახურის სტაჟიორი სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო 31.05.2017
სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 31.05.2017
სტაჟიორი სივრცის კონსულტანტის პოზიციაზე (თელავი) სსიპ იუსტიციის სახლი 31.05.2017
იურიდიული განყოფილების უფროსი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 31.05.2017
მონიტორინგის სპეციალისტი სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 31.05.2017
განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მთავარი სპეციალისტი განათლების საკითხებში საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31.05.2017
ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ონლაინ პროექტების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი (გრაფიკოს-დიზაინერი და ონლაინ პროექტების მენეჯერი) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი 31.05.2017
სივრცითი დაგეგმარებისა და სამშენებლო პოლიტიკის დეპარტამენტის ურბანული განვითარების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 31.05.2017
ზოგადი განათლების პროექტის ოფიცერი სსიპ ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო (MCA - Georgia) 19.06.2017
სტაჟიორი სივრცის კონსულტანტის პოზიციაზე (მარნეული) სსიპ იუსტიციის სახლი 28.05.2017
კინოფოტოფონოდოკუმენტების ცენტრალური არქივის სტაჟიორი სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივი 28.05.2017
2 გვერდი 5 -დან (სულ 240 ჩანაწერი)

აგრარული 1
ადამიანური რესურსების მართვა 7
ადგილობრივი თვითმმართველობა 30
ადმინისტრაცია 10
არქიტექტურა 2
აუდიტი 3
ბუღალტერია 1
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 2
განათლება/სწავლება 5
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 8
გეოლოგია 1
ენერგეტიკა 1
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 6
თარგმნა/რედაქტირება 1
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მხარდაჭერა 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 6
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
იურიდიული 21
იურიდიული და ანალიტიკა 2
კოორდინაცია 1
მანდატური 1
მართვა/მენეჯმენტი 20
მარკეტინგი 1
მომსახურება 6
მონიტორინგი 6
პრობაცია 2
პროექტების მართვა 3
პროტოკოლი 1
რეგიონალური პოლიტიკა 1
საარქივო საქმე 3
საარჩევნო ადმინისტრაცია 1
საბაჟო 3
საერთაშორისო ურთიერთობები 4
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საინჟინრო საქმე 1
სამეურნეო 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
საქმისწარმოება 6
სოფლის მეურნეობა 5
სოციალური სამსახური 2
სტაჟირება 22
ტრანსპორტი 1
ტყის მართვა 9
ფინანსები 2
ქონების აღრიცხვა/მონიტორინგი 1
ქონების განკარგვა 1
შესყიდვები 5
შიდა კონტროლი 2
ჯანდაცვა 7
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 10