ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
მერიის სოფლის მეურნეობის და მიწის რესურსების სამსახურის უფროსი აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია 23.05.2019
მერიის სოფლის მეურნეობის და მიწის რესურსების სამსახურის - მიწისა და ბუნებრივი რესურსების განყოფილების უფროსი აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია 23.05.2019
მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის შესყიდვების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია 23.05.2019
მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ზედამხედველობის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია 23.05.2019
მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსის მოადგილე აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია 23.05.2019
მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია 23.05.2019
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის - სოციალური სერვისების განყოფილების უფროსი აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია 23.05.2019
მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ინსპექტირების განყოფილების უფროსი აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია 23.05.2019
მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის - სოციალური სერვისების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია 23.05.2019
მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ღონისძიებების მოწყობის საკითხებში აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია 23.05.2019
კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია 23.05.2019
მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბიუჯეტის ფორმირების საკითხებში აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია 23.05.2019
მერიის სტატისტიკის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია 23.05.2019
მერიის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის კეთილმოწყობის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია 23.05.2019
საორგანიზაციო და ადმინისტრაციულ ერთეულებში საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ ერთეულებში საქმიანობის კოორდინაციის საკითხებში აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია 23.05.2019
მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია 23.05.2019
იურიდიული სამსახურის სპეციალისტი სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 23.05.2019
სტაჟიორი ახალქალაქის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 22.05.2019
უფროსი სპეციალისტი (III კატეგორია) ახალქალაქის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 22.05.2019
სტაჟიორი სატელეფონო ცენტრში სსიპ - იუსტიციის სახლი 22.05.2019
სტაჟირება ახალციხის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 22.05.2019
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ თბილისის N82 საჯარო სკოლა 31.05.2019
ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და პროგრამების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 22.05.2019
აღრიცხვა-ანგარიშგების სამსახურის უფროსი სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 22.05.2019
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის ხელმძღვანელი დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია 22.05.2019
შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი ინსპექტირების საკითხებში დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია 22.05.2019
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია 22.05.2019
განათლების,კულტურის,სპორტის,ახალგაზრდობის,ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია 22.05.2019
მეტროლოგიის ინსტიტუტის მასისა და მასასთან დაკავშირებული სიდიდეების ეტალონური განყოფილების სპეციალისტი სსიპ საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 22.05.2019
მეტროლოგიის ინსტიტუტის მექანიკური გაზომვების ეტალონური განყოფილების სპეციალისტი სსიპ საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 22.05.2019
მეტროლოგიის ინსტუტუტის ტემპერატურისა და ტენიანობის ეტალონური განყოფილების სპეციალისტი სსიპ საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 22.05.2019
სტრატეგიული სამართალწარმოების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სახალხო დამცველის აპარატი 22.05.2019
რეგიონული წარმომადგენელი სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში სახალხო დამცველის აპარატი 22.05.2019
სახელმწიფო ვალის მართვის დეპარტამენტის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ფასიანი ქაღალდების სამმართველოს ხელმძღვანელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 22.05.2019
სახელმწიფო ვალის მართვის დეპარტამენტის საინვესტიციო პროექტების სამმართველოს მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 22.05.2019
სტრატეგიული კომუნიკაციების სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 19.05.2019
პოლიტიკის ანალიზის, დაგეგმვისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 19.05.2019
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - პროტოკოლი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 19.05.2019
აფხაზეთის ა/რესპუბლიკის, ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის საკითხთა დეპარტამენტის აფხაზეთის ა/რესპუბლიკის, ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის საკითხთა სამმართველოს უფროსი - მეორე რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 19.05.2019
პოლიტიკის ანალიზის, დაგეგმვისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი პირველი რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 19.05.2019
აპარატის საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების მოსამართლის თანაშემწე ქ. ქუთაისის საქალაქო სასამართლო 19.05.2019
აპარატის საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების სხდომის მდივანი ქ. ქუთაისის საქალაქო სასამართლო 19.05.2019
კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღები განყოფილების სპეციალისტი ნაფიც მსაჯულთა საორგანიზაციო საკითხებში ქ. ქუთაისის საქალაქო სასამართლო 19.05.2019
ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი კასპის მუნიციპალიტეტის მერია 21.05.2019
შიდა აუდიტის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი კასპის მუნიციპალიტეტის მერია 21.05.2019
სტაჟიორი მცხეთის რაიონული სასამართლო 19.05.2019
სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის ინფორმატიზაციისა და კავშირგაბმულობის სამმართველოს სპეციალისტი სსიპ საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი 19.05.2019
სატელეფონო ცენტრის უფროსი სსიპ - იუსტიციის სახლი 19.05.2019
„ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობის" პროგრამის ფარგლებში სსსმ/შშმ სტუდენტების პროფესიული ორიენტაციის ხელშესაწყობად პროფესიული პროგრამების/პროფესიების ანალიზისა და პროფესიების გზამკვლევის შემუშავების ექსპერტი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 19.05.2019
შიდა კონტროლის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო 19.05.2019
2 გვერდი 3 -დან (სულ 107 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
IT მხარდაჭერა 1
ადამიანის უფლებები 3
ადგილობრივი თვითმმართველობა 4
ადმინისტრაცია 2
ანალიტიკა 1
აუდიტი 2
ბუღალტერია 1
განათლება 2
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 2
ზედამხედველობა 2
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 3
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 4
იურიდიული 10
კოორდინაცია 1
ლოჯისტიკა 1
მანდატური 1
მართვა/მენეჯმენტი 12
მომსახურება 2
პოლიტიკა/ანალიტიკა 1
პროტოკოლი 1
რეგიონალური პოლიტიკა 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საინვესტიციო პროექტები 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 2
სასჯელაღსრულება 1
საფინანსო/საბიუჯეტო 4
საქმისწარმოება 3
სოფლის მეურნეობა 1
სოციალური სამსახური 3
სტაჟირება 12
სტატისტიკა 1
ტექნიკური სამუშაოები 3
ტყის მართვა 3
ფინანსები 1
ფსიქოლოგია 4
ქონების მართვა 1
შიდა აუდიტი 1
ხარისხის მართვა 1
ჯანდაცვა 5
;