ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
მერის წარმომადგენელი თუზის ადმინისტრაციულ ერთეულში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 03.03.2018
მერის წარმომადგენელი ჩხარის ადმინისტრაციულ ერთეულში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 03.03.2018
მანდატური მცხეთის რაიონული სასამართლო 03.03.2018
მერის წარმომადგენელი გოგნის ადმინისტრაციულ ერთეულში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 03.03.2018
სკოლის ექიმი სსიპ-ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომარეთის საჯარო სკოლა 03.03.2018
მერის წარმომადგენელი ზედა საზანოს ადმინისტრაციულ ერთეულში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 03.03.2018
სტაჟიორი გორის რაიონული სასამართლო 09.03.2018
უფროსი კონსულტანტი სამეურნეო დარგში თბილისის საქალაქო სასამართლო 03.03.2018
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ თბილისის №32 საჯარო სკოლა 02.03.2018
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ რუსთავის N5 საჯარო სკოლა 02.03.2018
შიდა აუდიტის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი 02.03.2018
სააგენტოს უფროსის მოადგილე სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო 02.03.2018
მერის თანაშემწე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 02.03.2018
მერის მრჩეველი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 02.03.2018
მერის მდივან-რეფერენტი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 02.03.2018
მძღოლი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 02.03.2018
დამლაგებელი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 02.03.2018
სპეციალისტი მოქალაქეთა მიღების საკითხებში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 02.03.2018
სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 02.03.2018
დირექტორის პირველი მოადგილე სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო 02.03.2018
სკოლის ექიმი სსიპ - ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ თბილისის N23 საჯარო სკოლა 02.03.2018
რეგიონული პროექტების კოორდინირების სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში 02.03.2018
მერის თანაშემწე გორის მუნიციპალიტეტის მერია 01.03.2018
დამლაგებელი გორის მუნიციპალიტეტის მერია 01.03.2018
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მრჩეველი სსიპ - იუსტიციის სახლი 01.03.2018
მომსახურების კომერციული ხარისხის კონტროლის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია 01.03.2018
სკოლის ექიმი სსიპ - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცურტავის საჯარო სკოლა 01.03.2018
საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების სტაჟიორი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 05.03.2018
კოორდინაციის, დაგეგმვისა და ანგარიშგების დეპარტამენტის სტაჟიორი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 05.03.2018
იურიდიული დეპარტამენტის სასამართლოებთან ურთიერთობის და საარჩევნო დავების განყოფილების სტაჟიორი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 05.03.2018
იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების სტაჟიორი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 05.03.2018
საფინანსო დეპარტამენტის ბიუჯეტის მართვის, ფინანსური აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილების სტაჟიორი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 05.03.2018
საფინანსო დეპარტამენტის მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების მართვის განყოფილების სტაჟიორი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 05.03.2018
საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების სტაჟიორი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 05.03.2018
ამომრჩეველთა სიების ფორმირებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის მონაცემთა ბაზების მართვის განყოფილების სტაჟიორი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 05.03.2018
ამომრჩეველთა სიების ფორმირებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის პროგრამული უზრუნველყოფისა და კომპიუტერული ქსელების მართვის განყოფილების სტაჟიორი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 05.03.2018
სტაჟორი - აგრონომიის მიმართულებით ა(ა)იპ - აგროსერვის ცენტრი 05.03.2018
სტაჟორი - მცენარეთა დაცვის სპეციალიზაციით ა(ა)იპ - აგროსერვის ცენტრი 05.03.2018
სტაჟორი - აგრონომიის სპეციალობის მიმართულებით ა(ა)იპ - აგროსერვის ცენტრი 05.03.2018
სტაჟორი - აგრონომიის მიმართულებით ა(ა)იპ - აგროსერვის ცენტრი 05.03.2018
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს სხდომის მდივანი თბილისის საქალაქო სასამართლო 01.03.2018
კანცელარიის უფროსი კონსულტანტი თბილისის საქალაქო სასამართლო 01.03.2018
მძღოლი ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია 01.03.2018
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის აპარატის (სამმართველო) სპეციალისტი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 01.03.2018
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის აპარატის (სამმართველო) მთავარი სპეციალისტი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 02.03.2018
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის აპარატის (სამმართველო) უფროსი სპეციალისტი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 02.03.2018
უფროსი სამართლებრივი ექსპერტი სახალხო დამცველის აპარატი 04.03.2018
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ თბილისის N116 საჯარო სკოლა 01.03.2018
ეკონომიკური დეპარტამენტის საბიუჯეტო სამმართველოს სტაჟიორი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 01.03.2018
ფინანსური და მატერიალური რესურსების სამსახურის სპეციალისტი სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 28.02.2018
2 გვერდი 4 -დან (სულ 177 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანური რესურსების მართვა 2
ადგილობრივი თვითმმართველობა 30
ადმინისტრაცია 5
ავიაცია 1
არქიტექტურა 2
აუდიტი 4
ბუღალტერია 2
განათლება/სწავლება 5
დაზღვევის ზედამხედველობა 3
დაცვა/უსაფრთხოება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 5
ინფორმაციული უსაფრთხოება 1
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 1
იურიდიული 8
კვლევა და ანალიზი 2
მართვა/მენეჯმენტი 9
მომსახურება 10
მონიტორინგი 1
პროგრამირება 1
პროექტების მართვა 2
საარჩევნო ადმინისტრაცია 8
საერთაშორისო ურთიერთობები 2
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 3
სამდივნო/საოფისე საქმე 2
სამეურნეო 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 2
საორგანიზაციო საქმიანობა 2
საფინანსო/საბიუჯეტო 5
საქმისწარმოება 3
სოფლის მეურნეობა 4
სტაჟირება 3
ტექნიკური 2
ფინანსები 4
ქონების განკარგვა 3
შესყიდვები 8
ჯანდაცვა 30
;