ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის საკითხებში ონის მუნიციპალიტეტის მერია 17.11.2019
ავტომანქანების მრეცხავი სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი 22.11.2019
ადამიანური რესურსებისა და ინსტიტუციური განვითარების დეპარტამენტის ანალიზისა და ინსტიტუციური განვითარების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი საქართველოს პარლამენტი 17.11.2019
ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების განყოფილების უფროსი ქედის მუნიციპალიტეტის მერია 17.11.2019
უსაფრთხოებისა და უშიშროების სამმართველოს უშიშროების ოფიცერი სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 18.11.2019
დამლაგებელი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი 17.11.2019
საგამოძიებო დეპარტამენტის ოპერატიული მუშაკი სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური 14.11.2019
სატვირთო გადაზიდვების ლოგისტიკის პროგრამის მოდულების მასწავლებელი ა(ა)იპ - სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი 21.11.2019
თერაპიული სამსახურის ინფექციური განყოფილების მედდა (მორიგე) სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 17.11.2019
ეკონომიკური სამსახურის ლოჯისტიკის განყოფილების ავტო-მრეცხავი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 17.11.2019
ეკონომიკური სამსახურის ანგარიშსწორების განყოფილების სტაჟიორი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 17.11.2019
ტარიფებისა და ეკონომიკური ანალიზის დეპარტამენტის საოპერაციო დანახარჯების აუდიტის სამმართველოს მთავარი ექსპერტი საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია 17.11.2019
33-ე საბავშვო ბაღის გამგე ააიპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 16.11.2019
23-ე საბავშვო ბაღის გამგე ააიპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 16.11.2019
30-ე საბავშვო ბაღის გამგე ააიპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 16.11.2019
N25-ე საბავშვო ბაღის უფროსი აღმზრდელი (მეთოდისტი) ააიპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 16.11.2019
N33 საბავშვო ბაღის აღმზრდელი ააიპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 16.11.2019
N34 საბავშვო ბაღის აღმზრდელი ააიპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 16.11.2019
N29 საბავშვო ბაღის აღმზრდელი ააიპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 16.11.2019
N19-ე საბავშვო ბაღის აღმზრდელი ააიპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 16.11.2019
N20-ე საბავშვო ბაღის აღმზრდელი ააიპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 16.11.2019
N32 საბავშვო ბაღის აღმზრდელი ააიპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 16.11.2019
N10-ე საბავშვო ბაღის აღმზრდელი ააიპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 16.11.2019
თელავის რაიონული სასამართლოს აპარატის საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების მოსამართლის თანაშემწე თელავის რაიონული სასამართლო 16.11.2019
თელავის რაიონული სასამართლოს აპარატის საკადრო და საორგანიზაციო განყოფილების სხდომის მდივანი თელავის რაიონული სასამართლო 16.11.2019
თელავის რაიონული სასამართლოს აპარატის კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღები განყოფილების სპეციალისტი ნაფიც მსაჯულთა საორგანიზაციო საკითხებში თელავის რაიონული სასამართლო 16.11.2019
უფროსი სპეციალისტი სამშენებლო ზედამხედველობის საკითხებში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია 16.11.2019
უფროსი სპეციალისტი შესყიდვების საკითხებში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია 16.11.2019
ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის პოლიტიკისა და დაგეგმვის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 16.11.2019
ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის საგზაო მოძრაობის ორგანიზების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 16.11.2019
ორსანტიის ადმინისტრაციულ ერთეულში - მერის წარმომადგენელი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია 17.11.2019
რუხის ადმინისტრაციულ ერთეულში - მერის წარმომადგენლის ასისტენტი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია 17.11.2019
შიდა აუდიტის და ინსპექტირების სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების უფროსი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია 17.11.2019
ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის სპეციალისტი სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური 15.11.2019
უფროსი სპეციალისტი (საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი) სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური 15.11.2019
სპეციალისტი - ადმინისტრაცია (დეპარტამენტი) სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური 15.11.2019
სპეციალისტი - ადმინისტრაცია (დეპარტამენტი) სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური 15.11.2019
აუდიტორი / საჯარო და კერძო სექტორზე ზედამხედველობის დეპარტამენტი სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური 15.11.2019
ლოჯისტიკის სპეციალისტი / ადმინისტრაცია (დეპარტამენტი) სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური 15.11.2019
ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 15.11.2019
ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 15.11.2019
ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 15.11.2019
ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 15.11.2019
ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 15.11.2019
ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 15.11.2019
ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 15.11.2019
ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 15.11.2019
ტურისტული პროდუქტისა და მცირე ინფრასტრუქტურის განვითარების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 15.11.2019
სსიპ-ის "საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ" ადმინისტრაციული და ფინანსური უზრუნველყოფის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი; სსიპ - საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ 15.11.2019
სსიპ-ის "საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ" ადმინისტრაციული და ფინანსური უზრუნველყოფის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი სსიპ - საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ 15.11.2019
2 გვერდი 4 -დან (სულ 198 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
IT მხარდაჭერა 1
აგრარული 2
ადამიანური რესურსების მართვა 4
ადგილობრივი თვითმმართველობა 10
ადმინისტრაცია 13
ანალიტიკა 3
არქიტექტურა 10
აუდიტი 5
ბუღალტერია 2
განათლება 1
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 2
განათლება/სწავლება 13
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 4
ზედამხედველობა 5
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 4
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 5
იურიდიული 13
იურიდიული და ანალიტიკა 1
კავშირგაბმულობა 2
კვლევა 5
კვლევა-ანალიტიკა 4
ლოჯისტიკა 3
მართვა/მენეჯმენტი 8
მომსახურება 7
მონიტორინგი 1
პოლიტიკა/ანალიტიკა 4
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საინჟინრო საქმე 1
სამშენებლო საქმე 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 2
საქმისწარმოება 5
სტაჟირება 12
ტრანსპორტი 3
ტურიზმი 1
ტყის მართვა 12
ფინანსები 9
შესყიდვები 9
შიდა აუდიტი 2
შიდა კონტროლი 1
შრომის უსაფრთხოება 1
ჯანდაცვა 5
;