ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის სისტემური ადმინისტრირების სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 17.05.2021
ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის პროგრამული უზრუნველყოფის სამმართველოს მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 17.05.2021
ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის პროგრამული უზრუნველყოფის სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 17.05.2021
ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 17.05.2021
სტაჟიორი ბოლნისის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 22.05.2021
სტაჟიორი ლაგოდეხის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 22.05.2021
ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 17.05.2021
დარგობრივი ეკონომიკის დეპარტამენტის სტატისტიკის სამმართველოს უფროსი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტრო 17.05.2021
სოფლის მეურნეობის, სურსათისა და სოფლის განვითარების დეპარტამენტის სოფლის მეურნეობის სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 20.05.2021
ლაბორანტი შპს - ადამ ბერიძის სახელობის ნიადაგისა და სურსათის დიაგნოსტიკის ცენტრი ,,ანასეული" 20.05.2021
მთავარი სპეციალისტი (ენტომოლოგი) შპს - ადამ ბერიძის სახელობის ნიადაგისა და სურსათის დიაგნოსტიკის ცენტრი ,,ანასეული" 20.05.2021
მთავარი სპეციალისტი (ფიტოპათოლოგი) შპს - ადამ ბერიძის სახელობის ნიადაგისა და სურსათის დიაგნოსტიკის ცენტრი ,,ანასეული" 20.05.2021
სპეციალისტი (მცენარეთა დამცველი) შპს - ადამ ბერიძის სახელობის ნიადაგისა და სურსათის დიაგნოსტიკის ცენტრი ,,ანასეული" 20.05.2021
უფროსი სპეციალისტი (ენტომოლოგი) შპს - ადამ ბერიძის სახელობის ნიადაგისა და სურსათის დიაგნოსტიკის ცენტრი ,,ანასეული" 20.05.2021
უფროსი სპეციალისტი (ფიტოპათოლოგი) შპს - ადამ ბერიძის სახელობის ნიადაგისა და სურსათის დიაგნოსტიკის ცენტრი ,,ანასეული" 20.05.2021
გადახდისუუნარობის საქმისწარმოების სამსახურის ქეის-მენეჯერი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 20.05.2021
სოციალური მუშაკი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 20.05.2021
ეკონომიკური სამსახურის ანგარიშსწორების განყოფილების ბუღალტერი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 20.05.2021
ეკონომიკური სამსახურის ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილების ბუღალტერი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 20.05.2021
საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური 19.05.2021
მეტროლოგიის ინსტიტუტის სპეციალისტი სსიპ საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 20.05.2021
სსიპ „იუსტიციის სახლის“ აღმასრულებელი დირექტორი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 18.05.2021
სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 18.05.2021
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი ექსპერტიზის სამმართველოს უფროსი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 22.05.2021
უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 25.05.2021
სტრატეგიული კომუნიკაციის დეპარტამენტის უფროსი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 22.05.2021
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ბუღალტერი) აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობა 21.05.2021
მეტროლოგიის ინსტიტუტის ტემპერატურისა და ტენიანობის ეტალონური განყოფილების სპეციალისტი სსიპ საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 20.05.2021
სტაჟიორი საჩხერის რაიონული სასამართლო 30.05.2021
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტის უფროსი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი 20.05.2021
თელავის რაიონული სასამართლოს აპარატის დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი) თელავის რაიონული სასამართლო 21.05.2021
სკოლის ექიმი სსიპ - მარნეულის N5 საჯარო სკოლა 18.05.2021
2 გვერდი 2 -დან (სულ 82 ჩანაწერი)
;