ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
ვაჭრობის განვითარებისა და საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 05.02.2020
შესყიდვების სპეციალისტი სსიპ - ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო 02.02.2020
ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტი სსიპ - ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო 02.02.2020
საოპერაციო დეპარტამენტის უფროსი ინჟინერი სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური 01.02.2020
პროგრამული უზრუნველყოფის დეპარტამენტის პროგრამისტი სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური 01.02.2020
სკოლის ექიმი სსიპ - სოფიკო ჭიაურელის სახელობის ქალაქ თბილისის N54 საჯარო სკოლა 01.02.2020
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის იურიდიული სამმართველოს იურისტი სსიპ - ლ. სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 01.02.2020
ადმინისტრაციული სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 01.02.2020
ადმინისტრაციული სამსახურის შრომის უსაფრთხოებისა და ტერიტორიულ ადმინისტრაციებთან ურთიერთობის (კოორდინაციის) სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 01.02.2020
მარიამჯვრის სახელმწიფო ნაკრძალის ადმინისტრაციის ბუნებრივი რესურსების უფროსი სპეციალისტი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 01.02.2020
სისტემური ინჟინერი (ლინუქსი/Linux) სსიპ - სმართ ლოჯიქი 01.02.2020
პროგრამული უზრუნველყოფის დეპარტამენტის სტაჟიორი სსიპ - სმართ ლოჯიქი 01.02.2020
სასწავლო ცენტრის დირექტორი სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 01.02.2020
მუნიციპალური მშენებლობის ტექნიკური კონტროლის განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 01.02.2020
სკოლის ექიმი სსიპ - შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიგაზეულის საჯარო სკოლა 01.02.2020
საქმისმწარმოებელი ქარელის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი 01.02.2020
საგანმანათლებლო რესურსცენტრის სკოლამდელი განათლების მიმართულებით შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი მცხეთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი 01.02.2020
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი (პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი) საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 01.02.2020
სპეციალისტი თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლო 02.02.2020
შიდა აუდიტის სამსახურის მონიტორინგისა და შიდა კონტროლის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია 01.02.2020
იურიდიული სამსახურის სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი (ექვივალენტური თანამდებობა - მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი) სსიპ - ქონების მართვის სააგენტო 03.02.2020
იურიდიული სამსახურის სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი (ექვივალენტური თანამდებობა - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი) სსიპ - ქონების მართვის სააგენტო 03.02.2020
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის ანალიტიკური სამმართველოს მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 01.02.2020
მოსამართლის საქმიანობის შეფასების მართვის დეპარტამენტის უფროსი კონსულტანტი საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 31.01.2020
ორგანიზაციული უზრუნველყოფის დეპარტამენტის მანდატურის სამსახურის მანდატური საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 31.01.2020
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის რეფერენტი - მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 31.01.2020
მოსამართლის საქმიანობის შეფასების მართვის დეპარტამენტის კონსულტანტი საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 31.01.2020
საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების - მანდატური გურჯაანის რაიონული სასამართლო 31.01.2020
ლაგოდეხის მაგისტრატი სასამართლოს აპარატის კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღების სპეციალისტი გურჯაანის რაიონული სასამართლო 31.01.2020
პოლიტიკური ფინანსების მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 31.01.2020
სტაჟიორი თიანეთის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 31.01.2020
სტაჟიორი გორის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 31.01.2020
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის სამხედრო სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ვანის მუნიციპალიტეტის მერია 31.01.2020
პოლიტიკური ფინანსების მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 31.01.2020
სახელმწიფო ბიუჯეტისა და სტრატეგიული ანალიზის დეპარტამენტის დონორებთან ურთიერთობის სამსახურის ანალიტიკოს-ასისტენტი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 31.01.2020
სახელმწიფო ბიუჯეტისა და სტრატეგიული ანალიზის დეპარტამენტის სახელმწიფო ბიუჯეტის ანალიზის სამსახურის ბიუჯეტის ანალიტიკოს-ასისტენტი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 31.01.2020
მეორე კატეგორის უფროსი სპეციალისტი შესყიდვებსა და სამეურნეო საკითხებში სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ლაბორატორია 31.01.2020
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი -კომპიუტერული და ქსელური მომსახურების საკითხებში დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 31.01.2020
ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის ადამიანური რესურსების შემადგენლობისა და მართვის სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 05.02.2020
რეგიონული პროექტების კოორდინირების სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში 31.01.2020
სკოლის ექიმი სსიპ - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორელოვკის N3 საჯარო სკოლა 31.01.2020
ოპერატორი შსს სსიპ - საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი ,,112“ 30.01.2020
საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების პოლიტიკისა და დაგეგმვის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 30.01.2020
საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის პროექტების მართვის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 30.01.2020
აგრარული დარგის სპეციალისტი - აგრონომი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 30.01.2020
იურიდიული სამსახურის ზედამხედველობის და ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირების განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია 30.01.2020
მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია 30.01.2020
საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტის მრჩეველი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 30.01.2020
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ლოჯისტიკის სამსახურის მრჩეველი (შრომითი ხელშეკრულება) სსიპ - იუსტიციის სახლი 30.01.2020
სტაჟიორი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 31.01.2020
2 გვერდი 3 -დან (სულ 142 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანის უფლებები 1
ადამიანური რესურსების მართვა 3
ადგილობრივი თვითმმართველობა 1
ადმინისტრაცია 5
აუდიტი 4
ბუღალტერია 3
განათლება/სწავლება 3
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 1
დაცვა/უსაფრთხოება 1
დიპლომატია 3
ეკონომიკური 1
ენერგეტიკა 1
ექსპერტიზა 2
ზედამხედველობა 5
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 2
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 8
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 1
იურიდიული 24
კვლევა და ანალიზი 2
ლოჯისტიკა 2
მანდატური 2
მართვა/მენეჯმენტი 4
მომსახურება 2
მონიტორინგი 1
პროგრამირება 3
საგადასახადო 1
საგარეო ვაჭრობა 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 4
სამშენებლო საქმე 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
საორგანიზაციო საქმიანობა 1
საფინანსო/საბიუჯეტო 1
საქმისწარმოება 5
სისტემური ადმინისტრატორი 1
სოფლის მეურნეობა 5
სოციალური სამსახური 4
სტაჟირება 4
სტატისტიკა 1
ტექნიკური სამუშაოები 1
ტრანსპორტი 1
ტურიზმი 1
ფინანსები 3
ფსიქოლოგია 3
ქონების მართვა 1
შესყიდვები 4
შიდა აუდიტი 1
შრომის უსაფრთხოება 1
ჯანდაცვა 9
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
;