ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია 27.02.2021
მენეჯერი წყალტუბოს იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 03.03.2021
სომხური ენის თარჯიმანი სახალხო დამცველის აპარატი 03.03.2021
სკოლის ექიმი სსიპ - ზუგდიდის N4 საჯარო სკოლა 01.03.2021
სტაჟიორი გორის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 04.03.2021
სტაჟიორი ახალქალაქის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 04.03.2021
სტაჟიორი მესტიის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 04.03.2021
კანცელარიის მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრის სპეციალისტი თბილისის საქალაქო სასამართლო 26.02.2021
კანცელარიის სპეციალისტი თბილისის საქალაქო სასამართლო 26.02.2021
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს სპეციალისტი თბილისის საქალაქო სასამართლო 26.02.2021
მანდატურის სამსახურის მანდატური თბილისის საქალაქო სასამართლო 26.02.2021
კახეთის რეგიონული არქივის სტაჟიორი სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი 03.03.2021
საერთაშორისო ურთიერთობათა და პროტოკოლის დეპარტამენტის საერთაშორისო ურთიერთობათა განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი 28.02.2021
დასაქმების მაძიებელთა და დამსაქმებელთა აღრიცხვის და მოძიების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო 04.03.2021
დასაქმების მაძიებელთა და დამსაქმებელთა აღრიცხვის და მოძიების სამმართველოს სპეციალისტი სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო 04.03.2021
დასაქმების პროგრამების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო 04.03.2021
დასაქმების მაძიებელთა და დამსაქმებელთა აღრიცხვის და მოძიების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო 04.03.2021
დასაქმების პროგრამების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო 04.03.2021
დასაქმების პროგრამების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო 04.03.2021
ჰიდრომეტეოროლოგიის დეპარტამენტის ჰიდრომეტეოროლოგიური პროგნოზების სამმართველოს ამინდის მოკლევადიანი პროგნოზების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო 26.02.2021
მეთევზეობის, აკვაკულტურის და წყლის ბიომრავალფეროვნების დეპარტამენტის წყლის ბიომრავალფეროვნების სამმართველოს სპეციალისტი სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო 26.02.2021
ჰიდრომეტეოროლოგიის დეპარტამენტის აჭარის რეგიონალური ჰიდრომეტეოროლოგიური ობსერვატორიის ქ. ქობულეთის მეტეოროლოგიური სადგურის უფროსი სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო 26.02.2021
ჰიდრომეტეოროლოგიის დეპარტამენტის საველე-ექსპედიციური სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო 26.02.2021
ლიცენზირების დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო 26.02.2021
გეოლოგიის დეპარტამენტის სტიქიური პროცესების, საინჟინრო-გეოლოგიის და ჰიდროგეოლოგიის სამმართველოს სტიქიური პროცესების და საინჟინრო-გეოლოგიის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო 26.02.2021
ინტეგრირებული ზოგადი მოდულის ,,კომუნიკაცია ქართულ ენაზე“ პროფესიული განათლების მასწავლებელი (შტატგარეშე) სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 26.02.2021
ინტეგრირებული ზოგადი მოდულის ,,მოქალაქეობა“ პროფესიული განათლების მასწავლებელი (შტატგარეშე) სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 26.02.2021
ინტეგრირებული ზოგადი მოდულის ,,მეწარმეობა“ პროფესიული განათლების მასწავლებელი (შტატგარეშე) სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 26.02.2021
ინტეგრირებული ზოგადი მოდულის ,,მათემატიკური წიგნიერება“ პროფესიული განათლების მასწავლებელი (შტატგარეშე) სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 26.02.2021
ინტეგრირებული ზოგადი მოდულის ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები“- ფიზიკის კომპონენტის პროფესიული განათლების მასწავლებელი (შტატგარეშე) სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 26.02.2021
ინტეგრირებული ზოგადი მოდულის ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები“- ბიოლოგიის კომპონენტის პროფესიული განათლების მასწავლებელი (შტატგარეშე) სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 26.02.2021
ინტეგრირებული ზოგადი მოდულის ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები“- ქიმიის კომპონენტის პროფესიული განათლების მასწავლებელი (შტატგარეშე) სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 26.02.2021
ინტეგრირებული ზოგადი მოდულის ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები“- გეოგრაფიის კომპონენტის პროფესიული განათლების მასწავლებელი (შტატგარეშე) სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 26.02.2021
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა "მებოსტნე" - მასწავლებელი სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 26.02.2021
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა "სატყეო საქმე" - მასწავლებელი სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 26.02.2021
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა "ელექტროობა" - მასწავლებელი სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 26.02.2021
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა "ბუღალტრული აღრიცხვა" - მასწავლებელი სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 26.02.2021
პროფესიული საგანმანათლებლო პოგრამა "კომპიუტერული ქსელი და სისტემები" - მასწავლებელი სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 26.02.2021
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ინგლისური ენის მასწავლებელი სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 26.02.2021
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ქართული, როგორც მეორე ენის მასწავლებელი სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 26.02.2021
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ინფორმაციული წიგნიერების მასწავლებელი სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 26.02.2021
ქიმიის კომპონენტის პროფესიული განათლების მასწავლებელი - ზოგადი ინტეგრირებული მოდული "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" ა(ა)იპ - კოლეჯი პრესტიჟი 28.02.2021
ბიოლოგიის კომპონენტის პროფესიული განათლების მასწავლებელი - ზოგადი ინტეგრირებული მოდული "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" ა(ა)იპ - კოლეჯი პრესტიჟი 28.02.2021
ფიზიკის კომპონენტის პროფესიული განათლების მასწავლებელი - ზოგადი ინტეგრირებული მოდული "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" ა(ა)იპ - კოლეჯი პრესტიჟი 28.02.2021
გეოგრაფიის კომპონენტის პროფესიული განათლების მასწავლებელი - ზოგადი ინტეგრირებული მოდული "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" ა(ა)იპ - კოლეჯი პრესტიჟი 28.02.2021
მეწარმეობა - ზოგადი ინტეგრირებული მოდულის პროფესიული განათლების მასწავლებელი ა(ა)იპ - კოლეჯი პრესტიჟი 28.02.2021
მოქალაქეობა - ზოგადი ინტეგრირებული მოდულის პროფესიული განათლების მასწავლებელი ა(ა)იპ - კოლეჯი პრესტიჟი 28.02.2021
მათემატიკური წიგნიერება - ზოგადი ინტეგრირებული მოდულის პროფესიული განათლების მასწავლებელი ა(ა)იპ - კოლეჯი პრესტიჟი 28.02.2021
"კომუნიკაცია ქართულ ენაზე" ზოგადი ინტეგრირებული მოდულის პროფესიული განათლების მასწავლებელი ა(ა)იპ - კოლეჯი პრესტიჟი 28.02.2021
იურისტი სსიპ - კოლეჯი ,,ლაკადა" 02.03.2021
2 გვერდი 3 -დან (სულ 120 ჩანაწერი)
;