ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
სპეციალისტი სამეურნეო დარგში თბილისის საქალაქო სასამართლო 28.04.2018
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ თბილისის N74 საჯარო სკოლა 30.04.2018
სტაჟიორი სივრცის კონსულტანტის პოზიციაზე თბილისის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 28.04.2018
სტაჟიორი სივრცის კონსულტანტის პოზიციაზე მარნეულის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 28.04.2018
სტაჟიორი ბოლნისის რაიონული სასამართლო 29.04.2018
ადმინისტრაციული განყოფილების ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტი (II კატეგორია) სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი 30.04.2018
სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების სპეციალისტი საქართველოს უზენაესი სასამართლო 27.04.2018
საკრებულოს მუდმივმოქმედ კომისიაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 27.04.2018
ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის მერის წარმომადგენლებთან კოორდინაციის განყოფილების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - ცხუნკურის ადმინისტრაციული ერთეული წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია 27.04.2018
ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის მერის წარმომადგენლებთან კოორდინაციის განყოფილების მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - ქვიტირის ადმინისტრაციული ერთეული წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია 27.04.2018
ქვემო ქართლის იურიდიული დახმარების ბიუროს კონსულტანტი სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 27.04.2018
აჭარის იურიდიული დახმარების ბიუროს კონსულტანტი სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 27.04.2018
სამცხე–ჯავახეთის იურიდიული დახმარების ბიუროს კონსულტანტი სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 27.04.2018
ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს სტაჟიორი ქ. ქუთაისის საქალაქო სასამართლო 27.04.2018
კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღები განყოფილების უფროსი ქ. ქუთაისის საქალაქო სასამართლო 27.04.2018
სივრცის კონსულტანტი თიანეთის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 27.04.2018
ხანგრძლივი სივრცის ოპერატორი (III კატეგორია) ბორჯომის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 27.04.2018
სივრცის კონსულტანტი თბილისის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 27.04.2018
საკრებულოს აპარატის III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოებისა და თარგმნის საკითხებში ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 27.04.2018
დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის საკითხების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ქურთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 27.04.2018
საფინანსო სამსახურის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი 27.04.2018
დუშეთის რეგიონული არქივის სპეციალისტი სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი 27.04.2018
შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 27.04.2018
ხულოს განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სსიპ აჭარის ა/რ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი 27.04.2018
მერის მძღოლი ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია 26.04.2018
სივრცის კონსულტანტი გურჯაანის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 26.04.2018
სივრცის კონსულტანტი ბათუმის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 26.04.2018
უფროსი სპეციალისტი - მერის წარმომადგენელი მთისძირის ადმინისტრაციულ ერთეულში ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია 26.04.2018
უფროსი სპეციალისტი ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხებში ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია 26.04.2018
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების უფროსი ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია 26.04.2018
უფროსი სპეციალისტი - მერის წარმომადგენელი გრემის ადმინისტრაციულ ერთეულში ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია 26.04.2018
უფროსი სპეციალისტი - მერის წარმომადგენელი გავაზის ადმინისტრაციულ ერთეულში ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია 26.04.2018
უფროსი სპეციალისტი - მერის წარმომადგენელი ახალსოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულში ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია 26.04.2018
უფროსი სპეციალისტი - მერის წარმომადგენელი ბალღოჯიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია 26.04.2018
უფროსი სპეციალისტი - მერის წარმომადგენელი ყვარლის ადმინისტრაციულ ერთეულში ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია 26.04.2018
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - მერის წარმომადგენელთა კოორდინაციის განყოფილების უფროსი ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია 26.04.2018
უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია 26.04.2018
იურიდიული სამსახურის უფროსი სპეციალისტი ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია 26.04.2018
შიდა აუდიტის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 26.04.2018
რეგიონული პროექტების კოორდინირების სამსახურის უფროსის მოადგილე სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავში 26.04.2018
განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია 26.04.2018
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი-საქართველოს მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტის ტრენერი სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 01.05.2018
ფინანსური ექსპერტი/ანალიტიკოსი სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო 01.05.2018
სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის სამდივნოს მთავარი კონსულტანტი - მოსამართლის თანაშემწე თბილისის საქალაქო სასამართლო 25.04.2018
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს მოსამართლის თანაშემწე თბილისის საქალაქო სასამართლო 25.04.2018
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს მთავარი კონსულტანტი-მოსამართლის თანაშემწე თბილისის საქალაქო სასამართლო 25.04.2018
მერის წარმომადგენელი - პატრიკეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია 25.04.2018
ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელი ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია 25.04.2018
ოზურგეთის სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 25.04.2018
მარკეტინგული კომუნიკაციისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 25.04.2018
2 გვერდი 5 -დან (სულ 206 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანის უფლებები 2
ადამიანური რესურსების მართვა 2
ადგილობრივი თვითმმართველობა 68
ადმინისტრაცია 3
არქიტექტურა 4
აუდიტი 4
ბუღალტერია 3
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 3
განათლება/სწავლება 1
ეკონომიკური 2
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 3
თარგმნა/რედაქტირება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 1
იურიდიული 15
კოორდინაცია 2
ლოჯისტიკა 1
მართვა/მენეჯმენტი 37
მომსახურება 8
მონიტორინგი 5
საარქივო საქმე 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 3
სამეურნეო 1
სამშენებლო საქმე 1
საფინანსო/საბიუჯეტო 1
საქმისწარმოება 1
სოფლის მეურნეობა 2
სპორტი/ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხები 1
სტაჟირება 4
სტატისტიკა 1
ფინანსები 1
ქონების აღრიცხვა/მონიტორინგი 2
ქონების განკარგვა 4
შესყიდვები 4
ჯანდაცვა 11
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 2
;