ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
თბილისის პრობაციის ბიუროს სტაჟიორი საქართველოს არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 04.07.2019
შიდა აუდიტის სამსახურის სტაჟიორი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 04.07.2019
კურიერი ფოთის საქალაქო სასამართლო 04.07.2019
მეტროლოგიის ინსტიტუტის მექანიკური გაზომვების ეტალონური განყოფილების სპეციალისტი სსიპ საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 04.07.2019
ქონების მიღების, აღრიცხვისა და შენახვის სამსახურის ქონების მიღებისა და აღრიცხვის განყოფილების სპეციალისტი სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 04.07.2019
საგანმანათლებლო რესურსცენტრის სკოლამდელი განათლების მიმართულებით შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ბორჯომის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი 04.07.2019
სტაჟიორი ბოლნისის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 04.07.2019
სტაჟიორი გურჯაანის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 04.07.2019
სტაჟიორი საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურში სსიპ - იუსტიციის სახლი 04.07.2019
მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (მერის წარმომადგენელი ზემო ალვნის ადმინისტრაციულ ერთეულში) ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია 05.07.2019
ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახურის სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია 05.07.2019
შიდა აუდიტის სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია 05.07.2019
ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახურის ინფრასტრუქტურის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია 05.07.2019
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის სახაზინო და ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია 05.07.2019
მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის სამსახურის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - ქისტაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია 05.07.2019
მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის სამსახურის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - ზემო ალვნის ადმინსტრაციულ ერთეულში ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია 05.07.2019
იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 04.07.2019
საგანმანათლებლო რესურსცენტრის სკოლამდელი განათლების მიმართულებით შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ქალაქ მარნეულის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი 05.07.2019
საგანმანათლებლო რესურსცენტრის სკოლამდელი განათლების მიმართულებით შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ახალციხის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი 07.07.2019
საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის ტექნოლოგიებისა და განვითარების სამმართველოს I განყოფილების განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი (IT პროექტების მენეჯერი) საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 03.07.2019
აჭარისა და გურიის სააღსრულებო ბიუროს სტაჟიორი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 04.07.2019
სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში 03.07.2019
მთავარი ბუღალტერი სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი 03.07.2019
სტრატეგიული სამართალწარმოების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სახალხო დამცველის აპარატი 03.07.2019
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების დეპარტამენტის უფროსი სახალხო დამცველის აპარატი 03.07.2019
ანალიტიკური დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი (კვლევის მიმართულებით) სახალხო დამცველის აპარატი 03.07.2019
ანალიტიკური დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი (ანგარიშგების მიმართულებით) სახალხო დამცველის აპარატი 03.07.2019
შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი (II კატეგორია) სსიპ - ლ. სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 03.07.2019
ეკონომიკური სამსახურის შესყიდვების განყოფილების სტაჟიორი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 04.07.2019
შეფასების სამსახურის შემფასებელი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 03.07.2019
საგანმანათლებლო რესურსცენტრის სკოლამდელი განათლების მიმართულებით შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ჩოხატაურის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი 30.06.2019
საგანმანათლებლო რესურსცენტრის სკოლამდელი განათლების მიმართულებით შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ქ. ლანჩხუთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი 30.06.2019
საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 30.06.2019
მეთევზეობის, აკვაკულტურის და წყლის ბიომრავალფეროვნების დეპარტამენტის წყლის ბიომრავალფეროვნების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო 30.06.2019
საგანმანათლებლო რესურსცენტრის სკოლამდელი განათლების მიმართულებით შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ქარელის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი 30.06.2019
გეოლოგიის დეპარტამენტის სტიქიური პროცესების, საინჟინრო-გეოლოგიის და გეოეკოლოგიის სამმართველოს უფროსი სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო 30.06.2019
მეთევზეობის, აკვაკულტურის და წყლის ბიომრავალფეროვნების დეპარტამენტის უფროსი სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო 30.06.2019
მეთევზეობის, აკვაკულტურის და წყლის ბიომრავალფეროვნების დეპარტამენტის მეთევზეობის და აკვაკულტურის სამმართველოს უფროსი სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო 30.06.2019
ჰიდრომეტეოროლოგიის დეპარტამენტის თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და განვითარების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო 30.06.2019
საზოგადოებასთან, მედიასთან, არასამთავრობო სექტორთან ურთიერთობის და გენდერული საკითხების განყოფილების - მთავარი სპეციალისტი მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 30.06.2019
საზოგადოებასთან, მედიასთან, არასამთავრობო სექტორთან ურთიერთობის და გენდერული საკითხების განყოფილების - მთავარი სპეციალისტი მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 30.06.2019
საზოგადოებასთან, მედიასთან, არასამთავრობო სექტორთან ურთიერთობის და გენდერული საკითხების განყოფილების უფროსი მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 30.06.2019
სტაჟიორი თბილისის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 30.06.2019
თბილისის სააღსრულებო ბიუროს სტაჟიორი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 30.06.2019
პროფესიული და ინსტიტუციური განვითარების დეპარტამენტის პროფესიული განვითარების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სსიპ - თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა 29.06.2019
საფინანსო დეპარტამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამმართველოს მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 29.06.2019
სერვისებისა და ბრენდის განვითარების სამსახურის მომხმარებელთან ურთიერთობის განყოფილების სტაჟიორი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 30.06.2019
ეკონომიკური დეპარტამენტის საბიუჯეტო სამმართველოს უფროსი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 29.06.2019
სათამაშო ბიზნესის პოლიტიკის სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 29.06.2019
მეტროლოგიის ინსტიტუტის მასისა და მასასთან დაკავშირებული სიდიდეების ეტალონური განყოფილების სპეციალისტი სსიპ საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 29.06.2019
1 გვერდი 4 -დან (სულ 164 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანის უფლებები 2
ადგილობრივი თვითმმართველობა 4
ადმინისტრაცია 1
არქიტექტურა 4
აუდიტი 1
ბუღალტერია 2
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 1
განათლება/სწავლება 34
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 21
გეოლოგია 1
ეკონომიკური 3
ექსპერტიზა 1
ზედამხედველობა 13
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 4
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 3
იურიდიული 10
იურიდიული და ანალიტიკა 3
კოორდინაცია 1
ლოჯისტიკა 1
მართვა/მენეჯმენტი 3
მომსახურება 3
მონიტორინგი 1
პოლიტიკა/ანალიტიკა 1
პროექტების მართვა 1
პროტოკოლი 1
საგადასახადო 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 2
საინვესტიციო 1
საინჟინრო საქმე 1
სამეურნეო 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
საორგანიზაციო საქმიანობა 1
სასჯელაღსრულება 1
საფინანსო/საბიუჯეტო 3
საქმისწარმოება 2
სოფლის მეურნეობა 1
სტაჟირება 11
ტექნიკური სამუშაოები 2
ფსიქოლოგია 1
ქონების აღრიცხვა/მონიტორინგი 1
ქონების განკარგვა 1
შესყიდვები 2
შეფასება/აკრედიტაცია 1
შიდა აუდიტი 2
შიდა კონტროლი 1
ხელოვნებათმცოდნეობა 1
ჯანდაცვა 2
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 2
;