ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის, ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია 03.10.2019
ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის, ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების მშენებლობის საკითხებში უფროსი სპეციალისტი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია 03.10.2019
ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია 03.10.2019
შესყიდვების სამსახურის შესყიდვების დაგეგმვისა და ადმინისტრირების უფროსი სპეციალისტი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია 03.10.2019
შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია 03.10.2019
საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახურის საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია 03.10.2019
პროფესიული განათლების მასწავლებელი - ვებტექნოლოგიები სსიპ - კოლეჯი „მერმისი“ 04.10.2019
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ გორის N7 საჯარო სკოლა 02.10.2019
სტაჟიორი ბოლნისის რაიონული სასამართლო 02.10.2019
საგანმანათლებლო რესურსცენტრის შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი - სკოლამდელი განათლების სპეციალისტი ვაკე–საბურთალოს რაიონის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი 02.10.2019
იურიდიული სამსახურის ადმინისტრაციული და სამართლებრივი საკითხების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია 02.10.2019
ქვემო ქართლის სააღსრულებო ბიუროს აღმასრულებელი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 02.10.2019
იურიდიული სამსახურის ადმინისტრაციულ და სამართლებრივი საკითხებში განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია 02.10.2019
შესყიდვების სამსახურის შესყიდვების დაგეგმვის,მონიტორინგისა და ანალიზის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია 02.10.2019
მონაცემთა ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 02.10.2019
თბილისის სააღსრულებო ბიუროს უფროსი აღმასრულებელი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 02.10.2019
სააგენტოს უფროსის თანაშემწე (ექვივალენტური თანამდებობა - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი) სსიპ - ქონების მართვის სააგენტო 02.10.2019
ქონების მართვის სამსახურის ქონების მართვისა და განკარგვის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი (ექვივალენტური თანამდებობა - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი) სსიპ - ქონების მართვის სააგენტო 02.10.2019
ქონების მართვის სამსახურის ქალაქგეგმარებისა და მიწის ნაკვეთების საზღვრების მომზადების სამმართველოს უფროსი (ექვივალენტური თანამდებობა - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი) სსიპ - ქონების მართვის სააგენტო 02.10.2019
ქონების მართვის სამსახურის ქალაქგეგმარებისა და მიწის ნაკვეთების საზღვრების მომზადების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი (ექვივალენტური თანამდებობა - მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი) სსიპ - ქონების მართვის სააგენტო 02.10.2019
სააგენტოს უფროსის აპარატის უფროსი (ექვივალენტური თანამდებობა - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი) სსიპ - ქონების მართვის სააგენტო 02.10.2019
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ ბათუმის N14 საჯარო სკოლა 02.10.2019
საგანმანათლებლო რესურსცენტრის სკოლამდელი განათლების მიმართულებით შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ჩოხატაურის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი 02.10.2019
არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის სამმართველოს უფროსი სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 29.09.2019
ორგანიზაციული უზრუნველყოფის სამმართველოს შესყიდვების მენეჯერი სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 29.09.2019
კურიერი თბილისის საქალაქო სასამართლო 29.09.2019
სკანერის ოპერატორი თბილისის საქალაქო სასამართლო 29.09.2019
კანცელარიის მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრის სპეციალისტი თბილისის საქალაქო სასამართლო 29.09.2019
ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის მერის წარმომადგენლებთან კოორდინაციის განყოფილების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - გუმბრის ადმინისტრაციული ერთეული წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია 29.09.2019
მერის წარმომადგენელი - გუმბრის ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია 29.09.2019
ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურის ტექნიკურ-ეკონომიკური განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 29.09.2019
ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურის ტექნიკურ-ეკონომიკური განყოფილების მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 29.09.2019
მერის წარმომადგენელი ონის მუნიციპალიტეტის შეუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულში ონის მუნიციპალიტეტის მერია 29.09.2019
მერის წარმომადგენელი ონის მუნიციპალიტეტის პიპილეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში ონის მუნიციპალიტეტის მერია 29.09.2019
აუდიტის ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტის ხარისხის უზრუნველყოფის უფროსი აუდიტორი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 29.09.2019
იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 29.09.2019
პროგრამული უზრუნველყოფის დეპარტამენტის სტაჟიორი სსიპ - სმართ ლოჯიქი 29.09.2019
G-5 სამსახურის საერთაშორისო ურთიერთობისა და დაგეგმვის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია 30.09.2019
ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურის საინჟინრო ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის მართვის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 29.09.2019
ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურის საპროექტო განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების უფროსი) ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 29.09.2019
ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე (საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე) ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 29.09.2019
ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურის საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის მართვის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების უფროსი) ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 29.09.2019
ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურის საინჟინრო ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის მართვის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 29.09.2019
ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურის საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის მართვის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 29.09.2019
სტაჟიორი ბოლნისის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 28.09.2019
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სახელმწიფო ვალის მართვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილე - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - საინვესტიციო პროექტების სამმართველოს ხელმძღვანელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 28.09.2019
სკოლის ექიმი სსიპ - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩხორიის საჯარო სკოლა 02.10.2019
სკოლის ექიმი სსიპ - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარიჯალის საჯარო სკოლა 30.09.2019
ადამიანური რესურსების მართვისა და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი თბილისის სააპელაციო სასამართლო 28.09.2019
მოსამართლის (თავმჯდომარის) თანაშემწე თბილისის სააპელაციო სასამართლო 28.09.2019
1 გვერდი 4 -დან (სულ 174 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანის უფლებები 1
ადამიანური რესურსების მართვა 3
ადგილობრივი თვითმმართველობა 6
ანალიტიკა 1
არქიტექტურა 2
აუდიტი 2
ბუღალტერია 2
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 2
განათლება/სწავლება 4
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 1
ექსპერტიზა 5
ზედამხედველობა 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 4
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 8
იურიდიული 30
იურიდიული და ანალიტიკა 1
იურიდიული/ეკონომიკა 1
კავშირგაბმულობა 2
კოორდინაცია 1
კრიმინალისტიკა 1
მანდატური 2
მართვა/მენეჯმენტი 15
მომსახურება 16
მონიტორინგი 1
პროგრამირება 1
პროექტების მართვა 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 2
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 2
საინვესტიციო 1
საინვესტიციო პროექტები 1
საინჟინრო საქმე 1
სამდივნო/საოფისე საქმე 1
სამშენებლო საქმე 2
საპოლიციო 3
სასჯელაღსრულება 2
საფინანსო/საბიუჯეტო 3
საქმისწარმოება 10
სტაჟირება 4
სტატისტიკა 1
ტექნიკური 2
ტექნიკური სამუშაოები 1
ტრანსპორტი 1
ფინანსები 4
ფსიქოლოგია 1
ქონების განკარგვა 3
შესყიდვები 5
შიდა აუდიტი 1
ჯანდაცვა 8
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
;