ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
სტაჟიორი გურჯაანის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 19.12.2018
სტაჟიორი თბილისის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 19.12.2018
სტაჟიორი ლაგოდეხის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 19.12.2018
აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე (ოპერაციების დირექტორი) სსიპ - იუსტიციის სახლი 19.12.2018
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ლოჯისტიკის სამსახურის სპეციალისტი სსიპ - იუსტიციის სახლი 19.12.2018
დევნილებთან ურთიერთობის, სოციალურ საკითხთა და რეგიონული მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი იმერეთის, გურიის, რაჭა- ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობა 19.12.2018
ქვემო ქართლის სააღსრულებო ბიუროს სტაჟიორი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 19.12.2018
დირექტორის მოადგილე სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 21.12.2018
კანცელარიის უფროსი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 16.12.2018
სტაჟიორი თელავის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 16.12.2018
სტაჟიორი თბილისის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 16.12.2018
სტაჟიორი ხარისხის მართვის სამსახურში სსიპ - იუსტიციის სახლი 16.12.2018
სტაჟიორი ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურში სსიპ - იუსტიციის სახლი 16.12.2018
მერის წარმომადგენელი ბარის ადმინისტრაციულ ერთეულში ონის მუნიციპალიტეტის მერია 15.12.2018
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში ონის მუნიციპალიტეტის მერია 15.12.2018
ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარებისა და პოლიტიკის დეპარტამენტის ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარების სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 15.12.2018
ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარებისა და პოლიტიკის დეპარტამენტის ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარების სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 15.12.2018
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის გარე დაცვისა და ბადრაგირების მთავარი სამმართველოს საბადრაგო სამმართველოს ქუთაისის განყოფილების ინსპექტორი (გუშაგი) სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 21.12.2018
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის გარე დაცვისა და ბადრაგირების მთავარი სამმართველოს საბადრაგო სამმართველოს თბილისის პირველი განყოფილების ინსპექტორი (გუშაგი) სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 21.12.2018
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის გარე დაცვისა და ბადრაგირების მთავარი სამმართველოს საბადრაგო სამმართველოს თბილისის პირველი განყოფილების ინსპექტორი (გუშაგი-მძღოლი) სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 21.12.2018
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის გარე დაცვისა და ბადრაგირების მთავარი სამმართველოს საბადრაგო სამმართველოს თბილისის მესამე განყოფილების ინსპექტორი (გუშაგი) სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 21.12.2018
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის გარე დაცვისა და ბადრაგირების მთავარი სამმართველოს საბადრაგო სამმართველოს თბილისის მეორე განყოფილების ინსპექტორი (გუშაგი) სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 21.12.2018
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის გარე დაცვისა და ბადრაგირების მთავარი სამმართველოს საბადრაგო სამმართველოს თბილისის მეორე განყოფილების ინსპექტორი (გუშაგი-მძღოლი) სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 21.12.2018
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის გარე დაცვისა და ბადრაგირების მთავარი სამმართველოს საბადრაგო სამმართველოს ბათუმის განყოფილების ინსპექტორი (გუშაგი-მძღოლი) სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 21.12.2018
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის გარე დაცვისა და ბადრაგირების მთავარი სამმართველოს საბადრაგო სამმართველოს თბილისის მესამე განყოფილების ყარაული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 21.12.2018
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N14 პენიტენციური დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების ინსპექტორ-კონტროლიორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 14.12.2018
სპეციალური მასწავლებელი სსიპ - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ განძის N2 საჯარო სკოლა 14.12.2018
მაგისტრატი მოსამართლის აპარატის სპეციალისტი სიღნაღის რაიონული სასამართლო 18.12.2018
ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ღონისძიებათა მართვის განყოფილების უფროსი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია 14.12.2018
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ გორის N7 საჯარო სკოლა 24.12.2018
ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახურის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და მშენებლობის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია 14.12.2018
ინფასტურქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახურის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და მშენებლობის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია 14.12.2018
კვლევის კოორდინატორი სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 15.12.2018
ფასიანი ქაღალდების ბაზრის დეპარტამენტში ფასიანი ქაღალდების ბაზრის ზედამხედველობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი საქართველოს ეროვნული ბანკი 20.12.2018
შესყიდვებისა და ლოჯისტიკის დეპარტამენტის, შესყიდვების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი საქართველოს ეროვნული ბანკი 15.12.2018
შესყიდვებისა და ლოჯისტიკის დეპარტამენტის ლოჯისტიკის განყოფილების სპეციალისტი საქართველოს ეროვნული ბანკი 15.12.2018
უფროსი სპეციალისტი (III კატეგორია) მარტვილის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 13.12.2018
ეკონომიკური პოლიტიკის დეპარტამენტის შრომის ბაზრის ანალიზის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 13.12.2018
აღმასრულებელი დირექტორის თანაშემწე სსიპ - ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო (MCA - Georgia) 19.12.2018
ადმინისტრაციული თანაშემწე სსიპ - ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო (MCA - Georgia) 19.12.2018
მარკეტინგისა და მომსახურების განვითარების სამსახურის მრჩეველი სსიპ - იუსტიციის სახლი 13.12.2018
უმცროსი პროგრამისტი სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო 13.12.2018
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შესყიდვების დარგში ერედვის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 13.12.2018
სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის სააღსრულებო ბიუროს აღმასრულებელი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 13.12.2018
სამეგრელოსა და ზემო-სვანეთის სააღსრულებო ბიუროს სპეციალისტი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 13.12.2018
მეტროლოგიის ინსტიტუტის მასისა და მასასთან დაკავშირებული სიდიდეების ეტალონური განყოფილების მთავარი სპეციალისტი სსიპ საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 13.12.2018
გურჯაანის რაიონული პროკურატურის მძღოლი საქართველოს მთავარი პროკურატურა 16.12.2018
სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს ბაზარზე ზედამხედველობის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო 12.12.2018
სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს ბაზარზე ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო 12.12.2018
ენერგეტიკული რეფორმებისა და პროექტების დეპარტამენტის პროექტების განვითარების სამმართველოს კონსულტანტი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 12.12.2018
1 გვერდი 2 -დან (სულ 72 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანური რესურსების მართვა 1
ადგილობრივი თვითმმართველობა 1
ადმინისტრაცია 2
აუდიტი 1
განათლება/სწავლება 1
ეკონომიკური 1
ენერგეტიკა 1
ზედამხედველობა 2
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 1
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 1
იურიდიული 4
კვლევა და ანალიზი 1
კოორდინაცია 2
ლოჯისტიკა 1
მართვა/მენეჯმენტი 5
მარკეტინგი 1
მომსახურება 6
პროგრამირება 3
რეგიონალური პოლიტიკა 2
საბანკო ზედამხედველობა 3
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 2
სამშენებლო საქმე 2
სასჯელაღსრულება 9
საქმისწარმოება 3
სოციალური სამსახური 1
სტაჟირება 1
ტექნიკური სამუშაოები 1
ტრანსპორტი 1
ფინანსები 6
შესყიდვები 3
ხარისხის მართვა 1
ჯანდაცვა 2
;