ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
სკოლის ექიმი სსიპ - სოლომონ დოდაშვილის სახელობის სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღაროს საჯარო სკოლა 26.12.2018
იურიდიული დეპარტამენტის სამართალშემოქმედების სამმართველოს უფროსი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 26.12.2018
სსიპ − აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო – აკრედიტაციის ცენტრის გენერალური დირექტორი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 26.12.2018
იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 26.12.2018
უფროსი პროგრამისტი (ჯგუფის ხელმძღვანელი) სსიპ - სმართ ლოჯიქი 26.12.2018
უფროსი პროგრამისტი სსიპ - სმართ ლოჯიქი 26.12.2018
პროგრამისტი სსიპ - სმართ ლოჯიქი 26.12.2018
უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების განვითარების დეპარტამენტის უფროსი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 10.01.2019
სპეციალისტი ბათუმის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 26.12.2018
სპეციალისტი ქუთაისის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 26.12.2018
სპეციალისტი ზუგდიდის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 26.12.2018
სივრცის კონსულტანტი თელავის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 26.12.2018
სექტორის კოორდინატორი თბილისის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 26.12.2018
სივრცის კონსულტანტი თბილისის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 26.12.2018
ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის მრჩეველი სსიპ - იუსტიციის სახლი 26.12.2018
უფროსი სპეციალისტი (I კატეგორია) მარნეულის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 26.12.2018
უფროსი სპეციალისტი (III კატეგორია) ახალქალაქის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 26.12.2018
ჯანდაცვის განყოფილების IV რანგის III კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 26.12.2018
ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი კეთილმოწყობისა და ტერიტორიის დასუფთავების საკითხებში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია 27.12.2018
მერის წარმომადგენლის ასისტენტი ვარძიის ადმინისტრაციულ ერთეულში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია 27.12.2018
პრესასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (სოციალური მედიის მენეჯერი) საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 31.12.2018
აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარის მოადგილე სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 23.12.2018
სტაჟიორი ოზურგეთის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 23.12.2018
სტაჟიორი ზუგდიდის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 23.12.2018
სკოლის ექიმი სსიპ - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარიჯალის საჯარო სკოლა 24.12.2018
სპეციალური მასწავლებელი სსიპ - ქალაქ ახმეტის №2 საჯარო სკოლა 23.12.2018
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ადმინისტრაციული დეპარტამენტის საზოგადოებრივი მისაღების სამმართველოს კონსულტანტი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 23.12.2018
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ადმინისტრაციული დეპარტამენტის საქმისწარმოების სამმართველოს წამყვანი სპეციალისტი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 23.12.2018
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N7 პენიტენციური დაწესებულების ადმინისტრაციული განყოფილების საწყობის მენეჯერი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 23.12.2018
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N6 პენიტენციური დაწესებულების სოციალური განყოფილების სოციალური მუშაკი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 23.12.2018
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N6 პენიტენციური დაწესებულების ადმინისტრაციული განყოფილების დამხმარე მოსამსახურე სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 23.12.2018
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N8 პენიტენციური დაწესებულების სოციალური განყოფილების სოციალური მუშაკი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 23.12.2018
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N8 პენიტენციური დაწესებულების სოციალური განყოფილების ფსიქოლოგი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 23.12.2018
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N16 პენიტენციური დაწესებულების სოციალური განყოფილების სოციალური მუშაკი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 23.12.2018
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N18 პენიტენციური დაწესებულების სოციალური განყოფილების ფსიქოლოგი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 23.12.2018
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N19 პენიტენციური დაწესებულების ადმინისტრაციული განყოფილების დამხმარე მოსამსახურე სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 23.12.2018
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 22.12.2018
ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის მართვის სამსახურის უფროსი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 22.12.2018
გარე მომხმარებლებთან ურთიერთობების მართვის სამსახურის უფროსი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 22.12.2018
სკოლის ექიმი სსიპ - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხორნაბუჯის საჯარო სკოლა 22.12.2018
სკოლის ექიმი სსიპ - წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ სამების საჯარო სკოლა 14.01.2019
იურიდიული სამსახურის უფროსი სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 22.12.2018
სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაციის რეგიონული პროექტების კოორდინირების სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში 23.12.2018
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის რეფერენტი - მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 22.12.2018
საფინანსო სამსახურის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი 22.12.2018
საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტის სტაჟიორი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 22.12.2018
ევროკავშირის სამართლის დეპარტამენტის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 22.12.2018
ანალიტიკური დეპარტამენტის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (კვლევისა და ანალიზის მიმართულებით) საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 22.12.2018
ადმინისტრაციული უზრუნველყოფისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 23.12.2018
ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის მომხმარებელთა მხარდაჭერის სამსახურის ტექნიკური მხარდაჭერის მენეჯერი სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 23.12.2018
1 გვერდი 3 -დან (სულ 114 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანური რესურსების მართვა 2
ადგილობრივი თვითმმართველობა 1
ადმინისტრაცია 3
არქიტექტურა 1
აუდიტი 1
ბუღალტერია 1
განათლება 1
განათლება/სწავლება 1
თარგმნა/რედაქტირება 1
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მხარდაჭერა 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 3
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 5
იურიდიული 10
იურიდიული და ანალიტიკა 2
მართვა/მენეჯმენტი 10
მარკეტინგი 1
მევენახეობა - მეღვინეობა 1
მომსახურება 25
მონიტორინგი 1
პროგრამირება 4
პროექტების მართვა 1
რეგიონალური პოლიტიკა 2
საერთაშორისო ურთიერთობები 2
სამეურნეო 1
სასჯელაღსრულება 8
საქმისწარმოება 2
სოციალური სამსახური 4
სტაჟირება 2
ტექნიკური სამუშაოები 2
ტრანსპორტი 1
ფინანსები 2
ფსიქოლოგია 2
ჯანდაცვა 10
;