ვაკანსიის ძებნა


პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის სტაჟიორი PR მიმართულებით სსიპ კონკურენციის სააგენტო 15.12.2016
ქონების მართვის, ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის, ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის ქონების მართვის, ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვისა და სტატისტიკის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 15.12.2016
გამგებლის წარმომადგენელი ქალაქ წნორის ადმინისტრაციულ ერთეულში სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 15.12.2016
სამედიცინო დეპარტამენტის №2 დაწესებულების საექიმო-სამედიცინო პუნქტის ექთანი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 15.12.2016
სამედიცინო დეპარტამენტის №5 დაწესებულების საექიმო-სამედიცინო პუნქტის ექთანი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 15.12.2016
სამედიცინო დეპარტამენტის №5 დაწესებულების საექიმო-სამედიცინო პუნქტის ექიმი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 15.12.2016
სამედიცინო დეპარტამენტის №2 დაწესებულების საექიმო-სამედიცინო პუნქტის ექიმი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 15.12.2016
სამედიცინო დეპარტამენტის №8 დაწესებულების საექიმო - სამედიცინო პუნქტის ექთნის ასისტენტი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 15.12.2016
სამედიცინო დეპარტამენტის №8 დაწესებულების საექიმო-სამედიცინო პუნქტის ექიმი-სტომატოლოგი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 15.12.2016
სამედიცინო დეპარტამენტის №9 დაწესებულების საექიმო-სამედიცინო პუნქტის ექიმი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 15.12.2016
სამედიცინო დეპარტამენტის №15 დაწესებულების საექიმო-სამედიცინო პუნქტის ექიმი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 15.12.2016
სამედიცინო დეპარტამენტის №15 დაწესებულების საექიმო-სამედიცინო პუნქტის ექთანი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 15.12.2016
სამედიცინო დეპარტამენტის №17 დაწესებულების საექიმო-სამედიცინო პუნქტის ექიმი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 15.12.2016
სამედიცინო დეპარტამენტის №18 მსჯავრდებულთა და ბრალდებულთა სამკურნალო დაწესებულების სამედიცინო ნაწილის ხანგრძლივი მოვლის პირთა განყოფილების ექთნის ასისტენტი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 15.12.2016
სამედიცინო დეპარტამენტის №18 მსჯავრდებულთა და ბრალდებულთა სამკურნალო დაწესებულების სამედიცინო ნაწილის რადიოლოგიის განყოფილების ექიმი - ენდოსკოპისტი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 15.12.2016
სამედიცინო დეპარტამენტის №18 მსჯავრდებულთა და ბრალდებულთა სამკურნალო დაწესებულების სამედიცინო ნაწილის რეანიმაციისა და ანესთეზიოლოგიური განყოფილების ექიმი-ანესთეზიოლოგი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 15.12.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ თეთრიწყაროს N1 საჯარო სკოლა 16.12.2016
შესყიდვების კოორდინატორი სსიპ - საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი - ხელოვნების სასახლე 15.12.2016
სპეციალური მასწავლებელი სსიპ - ქალაქ წალკის N2 საჯარო სკოლა 30.12.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ წალკის N2 საჯარო სკოლა 30.12.2016
ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის სკანირების ჯგუფის სტაჟიორი სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივი 15.12.2016
მერის წარმომადგენელი მალთაყვის უბანში ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია 14.12.2016
მერის წარმომადგენელი ნაბადის უბანში ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია 14.12.2016
მერის წარმომადგენელი ცენტრის უბანში ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია 14.12.2016
მერის წარმომადგენელი კუნძულის უბანში ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია 14.12.2016
ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია 14.12.2016
ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია 14.12.2016
მერის თანაშემწე საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია 14.12.2016
მერის თანაშემწე იურიდიულ და ფისკალურ საკითხებში ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია 14.12.2016
მერის თანაშემწე საორგანიზაციო საკითხებში ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია 14.12.2016
ადმინისტრაციის სამსახურის უფროსის თანაშემწე ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია 14.12.2016
საინფორმაციო, საგარეო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია 14.12.2016
საინფორმაციო, საგარეო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია 14.12.2016
მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია 14.12.2016
მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია 14.12.2016
იურიდიული განყოფილების უფროსი ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია 14.12.2016
იურიდიული განყოფილების მთავარი სპეციალისტი ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია 14.12.2016
მთავარი მრჩეველი სსიპ - გამწვანებისა და გარემოსდაცვითი პროექტების სააგენტო 14.12.2016
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობისა და პროექტების მართვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი აფხაზეთის ა/რ სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტი 14.12.2016
შესყიდვების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია 14.12.2016
ბუღალტერიის განყოფილების მთავარი სპეციალსიტი ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია 14.12.2016
აპარატის იურიდიული განყოფილების უფროსი ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 14.12.2016
აპარატის იურიდიული განყოფილების მთავარი სპეციალისტი (იურიდიულ საკითხებში) ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 14.12.2016
აპარატის საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 14.12.2016
აპარატის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 14.12.2016
ჯანმრთელობის, სოციალური უზრუნველყოფის, ვეტერანთა, დევნილთა, გენდერული თანასწორობისა და დასაქმების სამსახურის უფროსის თანაშემწე ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია 14.12.2016
ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია 14.12.2016
სოციალური უზრუნველყოფის, ვეტერანთა, დევნილთა,გენდერული თანასწორობის,ოჯახში ძალადობისა და დასაქმების საკითხების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია 14.12.2016
საფინანსო-საბიუჯეტო, ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების სამსახურის უფროსის თანაშემწე ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია 14.12.2016
აპარატის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი (ბუღალტერი) ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 14.12.2016
1 გვერდი 4 -დან (სულ 175 ჩანაწერი)

IT მხარდაჭერა 1
ადამიანური რესურსების მართვა 3
ადგილობრივი თვითმმართველობა 49
ადმინისტრაცია 10
არქიტექტურა 5
აუდიტი 4
ბუღალტერია 3
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 3
განათლება/სწავლება 1
ეკონომიკური 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 1
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 3
იურიდიული 5
მართვა/მენეჯმენტი 8
მონიტორინგი 1
პრობაცია 1
პროექტების მართვა 1
რეგიონალური პოლიტიკა 1
საარჩევნო ადმინისტრაცია 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 2
საინვესტიციო 1
სამდივნო/საოფისე საქმე 1
სამეურნეო 1
სამშენებლო საქმე 2
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
საორგანიზაციო საქმიანობა 2
საფინანსო/საბიუჯეტო 3
საქმისწარმოება 7
სოციალური დაცვა 1
სპორტი/ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხები 5
სტაჟირება 7
ტრანსპორტი 1
ქონების აღრიცხვა/მონიტორინგი 2
შესყიდვები 3
შიდა კონტროლი 1
ჯანდაცვა 31
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 2