ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
კახეთის სააღსრულებო ბიუროს სტაჟიორი საგარეჯოში სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 04.07.2018
სტაჟიორი სივრცის კონსულტანტის პოზიციაზე თელავის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 04.07.2018
სტაჟიორი სივრცის კონსულტანტის პოზიციაზე მარნეულის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 04.07.2018
სტაჟიორი სივრცის კონსულტანტის პოზიციაზე რუსთავის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 04.07.2018
სახელმწიფო ვალის მართვის დეპარტამენტის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ფასიანი ქაღალდების სამმართველოს ხელმძღვანელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 08.07.2018
სახელმწიფო ვალის მართვის დეპარტამენტის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ვალის აღრიცხვა-ანგარიშგების სამმართველოს ხელმძღვანელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 04.07.2018
სახელმწიფო ვალის მართვის დეპარტამენტის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ევროინტეგრაციის და პროგრამების სამმართველოს ხელმძღვანელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 04.07.2018
სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის სამდივნოს სხდომის მდივანი თბილისის საქალაქო სასამართლო 04.07.2018
სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის სამდივნოს მოსამართლის თანაშემწე თბილისის საქალაქო სასამართლო 04.07.2018
კურიერი თბილისის საქალაქო სასამართლო 04.07.2018
მეღვინეობის რეგულირების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო 04.07.2018
მევენახეობა კადასტრის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო 04.07.2018
შესყიდვების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო 04.07.2018
შესყიდვების სამმართველოს უფროსი სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო 04.07.2018
ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურში პროგრამისტი სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი 04.07.2018
ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურში პროგრამისტი სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი 04.07.2018
ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურში სისტემის ანალიტიკოსი სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი 04.07.2018
ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურში ინტერფეის დეველოპერი სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი 04.07.2018
ბუღალტერი სსიპ - გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიის და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი 04.07.2018
გადახდისუუნარობის საქმისწარმოების სამსახურის სტაჟიორი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 01.07.2018
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სარეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველოს პროფესიული ზედამხედველი - ფსიქოლოგიური მუშაობის მიმართულებით საქართველოს არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 01.07.2018
რუსთავის საქალაქო სასამართლოს აპარატის კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღების ნაფიც მსაჯულთა საორგანიზაციო საკითხებში სპეციალისტი რუსთავის საქალაქო სასამართლო 01.07.2018
სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და კვლევების დეპარტამენტის კონსულტანტი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 01.07.2018
მეზღვაურთა სერთიფიცირების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 01.07.2018
სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და კვლევების დეპარტამენტის სტაჟიორი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 01.07.2018
რუსთავის საქალაქო სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის აპარატის სხდომის მდივანი რუსთავის საქალაქო სასამართლო 01.07.2018
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 01.07.2018
ხარისხის უზრუნველყოფის მთავარი იურისტ-ანალიტიკოსი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 01.07.2018
სპეციალური მასწავლებელი სსიპ - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ურავლის საჯარო სკოლა 02.07.2018
დამლაგებელი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 01.07.2018
სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონული სამმართველოს ინსპექტორი სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო 01.07.2018
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ქონების მართვისა და სამეურნეო სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო 01.07.2018
მძღოლი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 01.07.2018
ცხოველთა კონტროლისა და რეგულირების დეპარტამენტის ოპერატიული რეაგირების და მონიტორინგის განყოფილების სპეციალისტი სსიპ-ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო 01.07.2018
მერის წარმომადგენელი ახალსოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულში გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია 01.07.2018
ბუნებრივი გაზის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია 01.07.2018
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ტერიტორიული ორგანოს - სამცხე-ჯავახეთის პრობაციის ბიუროს ფსიქოლოგი საქართველოს არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 01.07.2018
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ტერიტორიული ორგანოს - თბილისის პრობაციის ბიუროს ფსიქოლოგი საქართველოს არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 01.07.2018
ენერგეტიკული პოლიტიკის დეპარტამენტის განახლებადი ენერგიის და ენერგოეფექტურობის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 30.06.2018
ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის განვითარების პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 30.06.2018
სამოქალაქო ავიაციისა და საზღვაო ტრანსპორტის სფეროებში მომხდარი სატრანსპორტო შემთხვევებისა და ინციდენტების მოკვლევის ბიუროს მთავარი სპეციალისტი (სამოქალაქო ავიაციის დარგის სპეციალისტი) საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 30.06.2018
იურიდიული დეპარტამენტის კონსულტანტი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 30.06.2018
სივრცითი დაგეგმარებისა და სამშენებლო პოლიტიკის დეპარტამენტის ურბანული განვითარების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 30.06.2018
საერთაშორისო ურთიერთობების, პროექტების მართვისა და სამოქალაქო განათლების დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში სახალხო დამცველის აპარატი 05.07.2018
სტაჟიორი სივრცის კონსულტანტის პოზიციაზე თბილისის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 30.06.2018
მერის წარმომადგენელი სვერის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია 30.06.2018
მერის წარმომადგენელი ქვაციხის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია 30.06.2018
რადიომონიტორინგის სადგურის ინჟინერი საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია 02.07.2018
ზედამხედველობის დეპარტამენტის ფინანსური ანგარიშგებისა და ანალიზის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური 04.07.2018
ადმინისტრაციული სამსახურის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი დაბლაციხის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია 30.06.2018
1 გვერდი 3 -დან (სულ 123 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
IT მხარდაჭერა 1
ადგილობრივი თვითმმართველობა 10
ადმინისტრაცია 1
ავიაცია 1
ანალიტიკა 1
არასაბანკო ზედამხედველობა 1
არქიტექტურა 7
აუდიტი 2
ბუღალტერია 1
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 1
განათლება/სწავლება 9
დაზღვევის ზედამხედველობა 1
ენერგეტიკა 1
ზედამხედველობა 1
თარგმნა/რედაქტირება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 2
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
იურიდიული 13
კვლევა/სამეცნიერო საქმე 1
მართვა/მენეჯმენტი 8
მევენახეობა - მეღვინეობა 1
მომსახურება 3
პროგრამირება 3
საგარეო ურთიერთობები 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 2
საზღვაო 1
საინჟინრო საქმე 5
სამეურნეო 1
საორგანიზაციო საქმიანობა 1
საქმისწარმოება 4
სოფლის მეურნეობა 2
სტაჟირება 16
ტელეკომუნიკაციები 1
ტექნიკური 1
ტექნიკური სამუშაოები 1
ტრანსპორტი 1
ტყის მართვა 6
ფსიქოლოგია 3
შესყიდვები 3
ჯანდაცვა 1
;