ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 04.10.2018
სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ქვემო ქართლის პრობაციის ბიუროს ფსიქოლოგი საქართველოს არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 04.10.2018
სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის პრობაციის ბიუროს სოციალური მუშაკი - სენაკში საქართველოს არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 04.10.2018
სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ტერიტორიული ორგანოს - ქვემო ქართლის პრობაციის ბიუროს პრობაციის ოფიცერი - ქ.რუსთავში საქართველოს არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 04.10.2018
მძღოლი სახელმწიფო  რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთის და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში 04.10.2018
პრეზიდენტის აპარატის ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი საქართველოს ეროვნული ბანკი 04.10.2018
მუსიკის მასწავლებელი სსიპ - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფოგის საჯარო სკოლა 04.10.2018
სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს ბაზარზე ზედამხედველობის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო 03.10.2018
სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს ბაზარზე ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო 03.10.2018
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ გორის N7 საჯარო სკოლა 07.10.2018
სკოლის ექიმი სსიპ - მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძეგვის საჯარო სკოლა 05.10.2018
საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროების ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი საქართველოს ეროვნული ბანკი 30.09.2018
უფროსი სპეციალისტი (III კატეგორია) ბათუმის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 30.09.2018
ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურში პროგრამისტი სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი 30.09.2018
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი ვანის მუნიციპალიტეტის მერია 30.09.2018
სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის უფროსი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 30.09.2018
ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის არქიტექტურის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია 30.09.2018
სსიპ - ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრის უფროსის მოადგილე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 30.09.2018
ქონების შეფასების სამსახურის შემფასებელი სსიპ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 30.09.2018
სტაჟიორი სივრცის კონსულტანტის პოზიციაზე მარნეულის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 30.09.2018
სსიპ - აჭარის სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო 30.09.2018
სსიპ - აჭარის სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო 30.09.2018
თავმჯდომარის პირველი მოადგილე სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო 29.09.2018
კანცელარიის მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრის სპეციალისტი თბილისის საქალაქო სასამართლო 29.09.2018
კანცელარიის მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრის წამყვანი სპეციალისტი თბილისის საქალაქო სასამართლო 29.09.2018
კანცელარიის სპეციალისტი თბილისის საქალაქო სასამართლო 29.09.2018
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს სხდომის მდივანი თბილისის საქალაქო სასამართლო 29.09.2018
კურიერი თბილისის საქალაქო სასამართლო 29.09.2018
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია 03.10.2018
პროტოკოლის განყოფილების II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 29.09.2018
საერთშორისო ტურიზმის სტიმულირების სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი 29.09.2018
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია 29.09.2018
დეკლარირების უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 28.09.2018
საერთაშორისო სასამართლოებში სახელმწიფო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის დავების წარმოების სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 28.09.2018
საერთაშორისო სასამართლოებში სახელმწიფო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის დავების წარმოების სამმართველოს მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 28.09.2018
სტაჟიორი მცხეთის რაიონული სასამართლო 28.09.2018
დანაშაულის პირველი დონის პრევენციის სამმართველოს სტაჟიორი სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 28.09.2018
გენერალური ინსპექციის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (სამსახურებრივი შემოწმების მიმართულებით) საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 28.09.2018
შესყიდვების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 28.09.2018
ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის მართვის სამსახურის ქსელის უფროსი ადმინისტრატორი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 28.09.2018
ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის სამსახურის ტექნიკური მხარდაჭერის მენეჯერი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 28.09.2018
სტაჟიორი სივრცის კონსულტანტის პოზიციაზე ბორჯომის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 28.09.2018
აჭარისა და გურიის სააღსრულებო ბიუროს სტაჟიორი ბათუმში სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 28.09.2018
აჭარისა და გურიის სააღსრულებო ბიუროს სტაჟიორი ლანჩხუთში სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 28.09.2018
გამარტივებული საქმისწარმოების სამსახურის სტაჟიორი ბათუმში სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 28.09.2018
გამარტივებული საქმისწარმოების სამსახურის სტაჟიორი ზუგდიდში სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 28.09.2018
გამარტივებული საქმისწარმოების სამსახურის სტაჟიორი ქუთაისში სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 28.09.2018
გამარტივებული საქმისწარმოების სამსახურის სტაჟიორი თბილისში სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 28.09.2018
ბაზრის ანალიზის მთავარი სპეციალისტი საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია 30.09.2018
ბაზრის ანალიზის წამყვანი სპეციალისტი საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია 29.09.2018
1 გვერდი 3 -დან (სულ 104 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
IT მხარდაჭერა 1
ადამიანური რესურსების მართვა 2
ადგილობრივი თვითმმართველობა 3
ადმინისტრაცია 1
არქიტექტურა 1
განათლება/სწავლება 3
ეკონომიკური 3
ზედამხედველობა 3
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 2
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
იურიდიული 7
იურიდიული და ანალიტიკა 1
კვლევა და ანალიზი 2
მართვა/მენეჯმენტი 8
მევენახეობა - მეღვინეობა 1
მომსახურება 10
პრობაცია 1
პროგრამირება 2
პროტოკოლი 1
საბანკო ზედამხედველობა 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
სამშენებლო საქმე 2
საქმისწარმოება 5
სოციალური სამსახური 1
სტაჟირება 22
ტექნიკური 1
ტურიზმი 1
ტყის მართვა 2
ფსიქოლოგია 1
ქონების განკარგვა 1
შესყიდვები 2
შიდა კონტროლი 3
ხარისხის მართვა 1
ჯანდაცვა 5
;