ვაკანსიის ძებნა


პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
აგრარული განვითარების დეპარტამენტის დარგობრივი განვითარების განყოფილების უფროსი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 18.04.2017
პოლიტიკისა და ანალიტიკის დეპარტამენტის პოლიტიკის დაგეგმვისა და შესრულების მონიტორინგის განყოფილების უფროსი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 18.04.2017
პოლიტიკისა და ანალიტიკის დეპარტამენტის პოლიტიკის დაგეგმვისა და შესრულების მონიტორინგის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 18.04.2017
კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღების (განყოფილება) კურიერ-მძღოლი ზესტაფონის რაიონული სასამართლო 09.04.2017
აგრარული პროექტების დანერგვისა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 18.04.2017
სოფლის განვითარების დეპარტამენტის აგრობიზნესის განვითარების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 18.04.2017
იურიდიული დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 18.04.2017
სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონალური სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 06.04.2017
კახეთის რეგიონალური სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 06.04.2017
კახეთის რეგიონალური სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 06.04.2017
გურიის რეგიონალური სამმართველოს უფროსი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 06.04.2017
სკოლის ექიმი სსიპ - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის დაბა თამარისის საჯარო სკოლა 06.04.2017
განვითარებისა და საგარეო ურთიერთობების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი სსიპ კიბერუსაფრთხოების ბიურო 06.04.2017
განვითარებისა და საგარეო ურთიერთობების განყოფილების უფროსის მოადგილე სსიპ კიბერუსაფრთხოების ბიურო 06.04.2017
განვითარებისა და საგარეო ურთიერთობების განყოფილების უფროსი სსიპ კიბერუსაფრთხოების ბიურო 06.04.2017
ადმინისტრაციული სამმართველოს საფინანსო-სამეურნეო განყოფილების შესყიდვების მენეჯერი სსიპ კიბერუსაფრთხოების ბიურო 06.04.2017
ადმინისტრაციული სამმართველოს ორგანიზაციული უზრუნველყოფის განყოფილების ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი სსიპ კიბერუსაფრთხოების ბიურო 06.04.2017
ადმინისტრაციული სამმართველოს ორგანიზაციული უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი სსიპ კიბერუსაფრთხოების ბიურო 06.04.2017
სკოლის ექიმი სსიპ - დავით ელიზბარაშვილის სახელობის ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ შილდის N1 საჯარო სკოლა 06.04.2017
სკოლის ექიმი სსიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ლაითურის საჯარო სკოლა 05.04.2017
სკოლის ექიმი სსიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ნარუჯის საჯარო სკოლა 20.04.2017
გეოგრაფიის პედაგოგი სსიპ - ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღების საჯარო სკოლა 06.04.2017
რუსთავის იუსტიციის სახლის სტაჟიორი სსიპ იუსტიციის სახლი 05.04.2017
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს სხდომის მდივანი თბილისის საქალაქო სასამართლო 05.04.2017
სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს სხდომის მდივანი თბილისის საქალაქო სასამართლო 05.04.2017
კანცელარიის მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრის სპეციალისტი თბილისის საქალაქო სასამართლო 05.04.2017
კანცელარიის სპეციალისტი თბილისის საქალაქო სასამართლო 05.04.2017
მანდატურის სამსახურის მანდატური თბილისის საქალაქო სასამართლო 05.04.2017
კანცელარიის კურიერი თბილისის საქალაქო სასამართლო 05.04.2017
ქ. ქუთაისის ცენტრალური არქივის სტაჟიორი სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივი 05.04.2017
ახალციხის რეგიონული არქივის სტაჟიორი სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივი 05.04.2017
გორის ადგილობრივი არქივის სტაჟიორი სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივი 05.04.2017
ფოთის ადგილობრივი არქივის სტაჟიორი სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივი 05.04.2017
ოზურგეთის იუსტიციის სახლის სტაჟიორი სსიპ იუსტიციის სახლი 02.04.2017
საბაჟო დეპარტამენტის კინოლოგიის სამმართველოს კინოლოგ-ოფიცერი სსიპ შემოსავლების სამსახური 02.04.2017
საბაჟო დეპარტამენტის საბაჟო გამშვები პუნქტის „ფოთისა და ყულევის პორტები და ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა" მებაჟე-ოფიცერი სსიპ შემოსავლების სამსახური 02.04.2017
საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების ეკონომიკური ზონის „აეროპორტი" სასაქონლო ოპერაციების სამმართველოს უფროსი მებაჟე-ოფიცერი სსიპ შემოსავლების სამსახური 02.04.2017
საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების ეკონომიკური ზონის „აეროპორტი" მომსახურების სამმართველოს უფროსი მებაჟე-ოფიცერი სსიპ შემოსავლების სამსახური 02.04.2017
საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების ეკონომიკური ზონის „თბილისი" მომსახურების სამმართველოს უფროსი მებაჟე-ოფიცერი სსიპ შემოსავლების სამსახური 02.04.2017
პროგრამირებისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტი სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 02.04.2017
სტაჟიორი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 03.04.2017
კვლევების მენეჯერი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 01.04.2017
სტაჟიორი თიანეთის იუსტიციის სახლში სსიპ იუსტიციის სახლი 01.04.2017
თბილისის სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის გლდანის საზოგადოებრივი ცენტრის მენეჯერი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 01.04.2017
თბილისის სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის გლდანის საზოგადოებრივი ცენტრის კონსულტანტი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 01.04.2017
თბილისის სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის გლდანის საზოგადოებრივი ცენტრის ოპერატორი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 01.04.2017
„მომავლის ბანაკი"-ს ლიდერი სსიპ ბავშვთა  და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი 07.04.2017
შესყიდვების კონსულტანტი სსიპ ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო (MCA - Georgia) 01.04.2017
დევნილებთან ურთიერთობისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის მთავარი სპეციალისტი სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობა 01.04.2017
საერთაშორისო სასამართლოებში სახელმწიფო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის დავების წარმოების სამმართველოს მრჩეველი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 04.04.2017
1 გვერდი 3 -დან (სულ 112 ჩანაწერი)

აგრარული 1
ადამიანური რესურსების მართვა 1
ადმინისტრაცია 6
განათლება/სწავლება 2
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 1
ევროპასთან ინტეგრაცია 2
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 2
ინფორმაციული უსაფრთხოება 1
იურიდიული 7
იურიდიული და ანალიტიკა 1
მანდატური 1
მართვა/მენეჯმენტი 4
მარკეტინგი 2
მომსახურება 6
მონიტორინგი 2
პროგრამირება 1
საარქივო საქმე 6
საარჩევნო ადმინისტრაცია 4
საბაჟო 5
საგარეო ურთიერთობები 3
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 6
საინჟინრო საქმე 2
სამდივნო/საოფისე საქმე 1
საქმისწარმოება 4
სოფლის მეურნეობა 6
სოციალური სამსახური 1
სპორტი/ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხები 1
სტაჟირება 7
შესყიდვები 3
ჯანდაცვა 23