ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
ისნის რაიონის გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 21.11.2019
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია 21.11.2019
მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (იურისტი) ქალაქ სენაკის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი 21.11.2019
ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 21.11.2019
ახალქალაქის სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის ბარალეთის საზოგადოებრივი ცენტრის ოპერატორი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 21.11.2019
ბიომეტრიული დოკუმენტების პერსონალიზაციის ცენტრის (სამსახურის) მთავარი სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 21.11.2019
ადმინისტრაციული და ფინანსური დეპარტამენტის შესყიდვების სპეციალისტი სახალხო დამცველის აპარატი 21.11.2019
სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი სახალხო დამცველის აპარატი 21.11.2019
ცხოველთა კონტროლისა და რეგულირების დეპარტამენტის, ოპერატიული რეაგირების და მონიტორინგის განყოფილების სპეციალისტი - მაშველი სსიპ - ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო 21.11.2019
სკოლის ექიმი სსიპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაბლის №1 საჯარო სკოლა 21.11.2019
ინფრასტრუქტურისა და ინსპექტირების განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია 21.11.2019
განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერული თანასწორობის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი კულტურის საკითხებში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია 21.11.2019
სამთავრობო ზედამხედველობის სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 20.11.2019
პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის დეპარტამენტის პოლიტიკის დაგეგმვის სამმართველოს უფროსი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 20.11.2019
პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის დეპარტამენტის საჯარო მმართველობის სამმართველოს უფროსი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 20.11.2019
ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახურის ურბანული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ურბანული განვითარების საკითხებში ხობის მუნიციპალიტეტის მერია 20.11.2019
პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის დეპარტამენტის პოლიტიკის დაგეგმვის სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 20.11.2019
პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის დეპარტამენტის დონორების კოორდინაციის სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 20.11.2019
მაგისტრატი მოსამართლის აპარატის სპეციალისტი სიღნაღის რაიონული სასამართლო 25.11.2019
საქართველოს პარლამენტის კვლევითი ცენტრის მთავარი მკვლევარი (ეკონომიკურ საკითხთა მიმართულება) სსიპ - საქართველოს პარლამენტის კვლევითი ცენტრი 20.11.2019
საქართველოს პარლამენტის კვლევითი ცენტრის მთავარი მკვლევარი (საერთაშორისო ურთიერთობათა მიმართულება) სსიპ - საქართველოს პარლამენტის კვლევითი ცენტრი 20.11.2019
საქართველოს პარლამენტის კვლევითი ცენტრის მთავარი მკვლევარი (თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხთა მიმართულება) სსიპ - საქართველოს პარლამენტის კვლევითი ცენტრი 20.11.2019
საქართველოს პარლამენტის კვლევითი ცენტრის მთავარი მკვლევარი (იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა მიმართულება) სსიპ - საქართველოს პარლამენტის კვლევითი ცენტრი 20.11.2019
საქართველოს პარლამენტის კვლევითი ცენტრის მთავარი მკვლევარი (სოციალურ საკითხთა მიმართულება) სსიპ - საქართველოს პარლამენტის კვლევითი ცენტრი 20.11.2019
საქართველოს პარლამენტის კვლევითი ცენტრის მკვლევარ-ანალიტიკოსი (ეკონომიკური მიმართულება) სსიპ - საქართველოს პარლამენტის კვლევითი ცენტრი 20.11.2019
საქართველოს პარლამენტის კვლევითი ცენტრის მკვლევარ-ანალიტიკოსი (იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა მიმართულება) სსიპ - საქართველოს პარლამენტის კვლევითი ცენტრი 20.11.2019
საქართველოს პარლამენტის კვლევითი ცენტრის მკვლევარ-ანალიტიკოსი (საერთაშორისო ურთიერთობათა, თავდაცვისა და უსაფრთხოების მიმართულება) სსიპ - საქართველოს პარლამენტის კვლევითი ცენტრი 20.11.2019
საქართველოს პარლამენტის კვლევითი ცენტრის მკვლევარ-ანალიტიკოსი (სოციალურ საკითხთა მიმართულება) სსიპ - საქართველოს პარლამენტის კვლევითი ცენტრი 20.11.2019
გენერალური ინსპექციის უფროსის მოადგილე საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 20.11.2019
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 20.11.2019
ფინანსების მართვის დეპარტამენტის საფინანსო სამმართველოს უფროსი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 20.11.2019
ფინანსების მართვის დეპარტამენტის ხარისხის კონტროლის სამმართველოს სამშენებლო საინჟინრო და ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 20.11.2019
ფინანსების მართვის დეპარტამენტის საბიუჯეტო სამმართველოს პროგრამების ბიუჯეტის დაგეგმვის და მართვის განყოფილების სპეციალისტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 20.11.2019
ფინანსების მართვის დეპარტამენტის საბიუჯეტო სამმართველოს ბიუჯეტის დაგეგმვის და შესრულების განყოფილების უფროსი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 20.11.2019
ფინანსების მართვის დეპარტამენტის ფინანსური ანალიზისა და კოორდინაციის სამმართველოს ფინანსური ანალიზის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 20.11.2019
ფინანსების მართვის დეპარტამენტის უფროსი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 20.11.2019
სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის საერთაშორისო შესყიდვების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 20.11.2019
სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის ელექტრონული შესყიდვების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 20.11.2019
სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 20.11.2019
სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 20.11.2019
სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 20.11.2019
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს - ტერიტორიული ორგანოს, ქალაქ ჭიათურის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჭიათურის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი 20.11.2019
სამთავრობო ზედამხედველობის სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 17.11.2019
ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 17.11.2019
ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის დეპარტამენტის ნარჩენების მართვის პოლიტიკის სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 17.11.2019
გარემოსა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტის წყლის სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 17.11.2019
გარემოსა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტის კლიმატის ცვლილების სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 17.11.2019
გარემოსა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტის ატმოსფერული ჰაერის სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 17.11.2019
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის ანალიტიკურ სამმართველოს მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 17.11.2019
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის შიდა აუდიტის სამმართველოს მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 17.11.2019
1 გვერდი 4 -დან (სულ 198 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
IT მხარდაჭერა 1
აგრარული 2
ადამიანური რესურსების მართვა 4
ადგილობრივი თვითმმართველობა 10
ადმინისტრაცია 13
ანალიტიკა 3
არქიტექტურა 10
აუდიტი 5
ბუღალტერია 2
განათლება 1
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 2
განათლება/სწავლება 13
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 4
ზედამხედველობა 5
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 4
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 5
იურიდიული 13
იურიდიული და ანალიტიკა 1
კავშირგაბმულობა 2
კვლევა 5
კვლევა-ანალიტიკა 4
ლოჯისტიკა 3
მართვა/მენეჯმენტი 8
მომსახურება 7
მონიტორინგი 1
პოლიტიკა/ანალიტიკა 4
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საინჟინრო საქმე 1
სამშენებლო საქმე 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 2
საქმისწარმოება 5
სტაჟირება 12
ტრანსპორტი 3
ტურიზმი 1
ტყის მართვა 12
ფინანსები 9
შესყიდვები 9
შიდა აუდიტი 2
შიდა კონტროლი 1
შრომის უსაფრთხოება 1
ჯანდაცვა 5
;