ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის მიგრაციის საკითხთა სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 03.03.2019
შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის მიგრაციის საკითხთა სამმართველოს უფროსი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 03.03.2019
საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე საქართველოს ეროვნული ბანკი 05.03.2019
საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი საქართველოს ეროვნული ბანკი 05.03.2019
საბაჟო დეპარტამენტის კინოლოგიის სამმართველოს კინოლოგ-ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 03.03.2019
საბაჟო დეპარტამენტის კინოლოგიის სამმართველოს კინოლოგ-ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 03.03.2019
სამდივნო განყოფილების უფროსი მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 07.03.2019
საბაჟო დეპარტამენტის საბაჟო რისკების მართვის სამმართველოს მებაჟე-ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 03.03.2019
საბაჟო დეპარტამენტის საბაჟო რისკების მართვის სამმართველოს წამყვანი ანალიტიკოსი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 03.03.2019
საბაჟო დეპარტამენტის მომსახურების ხარისხის მონიტორინგის სამმართველოს მთავარი მებაჟე-ოფიცრი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 03.03.2019
საბაჟო დეპარტამენტის მომსახურების ხარისხის მონიტორინგის სამმართველოს წამყვანი ანალიტიკოსი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 03.03.2019
საბაჟო დეპარტამენტის საბაჟო გამშვები პუნქტის "წითელი ხიდი" მებაჟე-ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 03.03.2019
საბაჟო დეპარტამენტის საბაჟო გამშვები პუნქტის "სადახლო-საავტომობილო" მებაჟე-ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 03.03.2019
საბაჟო დეპარტამენტის საბაჟო გამშვები პუნქტის "სადახლო-საავტომობილო" მთავარი მებაჟე-ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 03.03.2019
საბაჟო დეპარტამენტის საქონლის გაფორმების მონიტორინგის სამმართველოს მებაჟე-ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 03.03.2019
საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების ეკონომიკური ზონის - "ბათუმი" ლოჯისტიკის სამმართველოს მებაჟე-ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 03.03.2019
საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების ეკონომიკური ზონის - "ფოთი" ლოჯისტიკის სამმართველოს მებაჟე-ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 03.03.2019
საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების ეკონომიკური ზონის - "აეროპორტი" მომსახურების სამმართველოს მებაჟე-ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 03.03.2019
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი სსიპ - აწარმოე საქართველოში 03.03.2019
სკოლის ექიმი სსიპ - ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ საბუეს საჯარო სკოლა 03.03.2019
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერია 03.03.2019
საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 03.03.2019
კანცელარიის სპეციალისტი თბილისის საქალაქო სასამართლო 03.03.2019
სსიპ - წამლის სააგენტოს უფროსი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 02.03.2019
ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების ინფორმაციისა და გამოყენების განყოფილების სპეციალისტი სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი 02.03.2019
საფინანსო სამსახურის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი 02.03.2019
შესყიდვების სამსახურის სპეციალისტი სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი 02.03.2019
კახეთის რეგიონული არქივის სპეციალისტი სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი 02.03.2019
სამეგრელოს რეგიონული არქივის სპეციალისტი სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი 02.03.2019
თარჯიმანი - აზერბაიჯანული ენა თელავის რაიონული სასამართლო 06.03.2019
საქმისმწარმოებელი სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი 02.03.2019
კახეთის სააღსრულებო ბიუროს აღმასრულებელი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 02.03.2019
მუშა - იმერეთის, რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სააღსრულებო ბიუროში სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 02.03.2019
თბილისის სააღსრულებო ბიუროს სპეციალისტი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 02.03.2019
მუნიციპალიტეტის ორგანოებთან ურთიერთობისა და რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების დეპარტამენტის ინფრასტრუქტურული პროექტების კოორდინაციის სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 02.03.2019
ინფრასტრუქტურის პოლიტიკისა და განვითარების პარტნიორებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ინფრასტრუქტურის პოლიტიკის სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 02.03.2019
ზედამხედველობის სამსახურის ნარჩენების მართვისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილების უფროსი ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერია 02.03.2019
ზედამხედველობის სამსახურის მუნიციპალური ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერია 02.03.2019
ეკონომიკის სამსახურის ეკონომიკური განვითარებისა და სტატისტიკის განყოფილების უფროსი ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერია 02.03.2019
სპეციალისტი მარტვილის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 02.03.2019
სივრცის კონსულტანტი თბილისის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 02.03.2019
სატელეფონო ცენტრის უფროსი სსიპ - იუსტიციის სახლი 02.03.2019
სივრცის კონსულტანტი გურჯაანის იუსტიციიის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 02.03.2019
სივრცის კონსულტანტი ბათუმის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 02.03.2019
პროექტების მენეჯერი სსიპ - სმართ ლოჯიქი 02.03.2019
აჭარისა და გურიის რეგიონული სამმართველოს მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - (ანალიტიკოსი, საქმისმწარმოებელი) სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი 02.03.2019
აჭარისა და გურიის რეგიონული სამმართველოს მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ანალიტიკოსი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი 02.03.2019
აჭარისა და გურიის რეგიონული სამმართველოს გარემოსდაცვითი პატრულირებისა და სწრაფი რეაგირების I განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი 02.03.2019
აჭარისა და გურიის რეგიონული სამმართველოს გარემოსდაცვითი პატრულირებისა და სწრაფი რეაგირების I განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი 02.03.2019
აჭარისა და გურიის რეგიონული სამმართველოს გარემოსდაცვითი პატრულირებისა და სწრაფი რეაგირების II განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი 02.03.2019
1 გვერდი 4 -დან (სულ 172 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანის უფლებები 1
ადამიანური რესურსების მართვა 1
ადგილობრივი თვითმმართველობა 4
ადმინისტრაცია 1
ანალიტიკა 6
არასაბანკო ზედამხედველობა 1
არქიტექტურა 1
ბუღალტერია 1
განათლება 2
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 1
განათლება/სწავლება 5
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 42
ეკონომიკური 1
ზედამხედველობა 5
თარგმნა/რედაქტირება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 8
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
იურიდიული 19
იურიდიული და ანალიტიკა 3
კოორდინაცია 2
ლოჯისტიკა 2
მანდატური 1
მართვა/მენეჯმენტი 6
მომსახურება 4
პროგრამირება 1
პროექტების მართვა 1
საარქივო საქმე 3
საბაჟო 13
საგადასახადო 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 2
საინჟინრო საქმე 2
სამდივნო/საოფისე საქმე 2
საქმისწარმოება 3
სტაჟირება 4
ტყის მართვა 1
შესყიდვები 3
შიდა კონტროლი 1
შრომა და დასაქმება 2
ჯანდაცვა 12
;