ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
ელექტრონული სერვისების დანერგვისა და ინფორმაციული სისტემების დეპარტამენტის უფროსი სსიპ - ციფრული მმართველობის სააგენტო 21.09.2021
პრობლემებზე რეაგირებისა და ცვლილებების მენეჯერი სსიპ - ციფრული მმართველობის სააგენტო 21.09.2021
ეკონომიკური ანალიზისა და რეფორმების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე - ეკონომიკური ანალიზის სამმართველოს უფროსი, მეორე რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 21.09.2021
ადამიანური რესურსების მართვის უფროსი სპეციალისტი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია 24.09.2021
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია 24.09.2021
„ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობის“ პროგრამის „მულტიდისციპლინური გუნდის ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში თბილისის მულტიდისციპლინური გუნდის წევრი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 26.09.2021
იმერეთის რეგიონული სამმართველოს უფროსი ინსპექტორი სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო 21.09.2021
იმერეთის რეგიონული სამმართველოს უფროსი ინსპექტორი სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო 21.09.2021
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის მოქალაქეთა მიღების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტის სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო 26.09.2021
თბილისის საქალაქო სამსახურის უფროსი ინსპექტორი სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო 21.09.2021
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო 21.09.2021
საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობისა და პროტოკოლის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო 21.09.2021
ვეტერინარიის დეპარტამენტის ვეტერინარული პრეპარატების რეგისტრაციის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო 21.09.2021
სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს უფროსი ინსპექტორი სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო 20.09.2021
სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს უფროსი ინსპექტორი სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო 20.09.2021
ქვემო ქართლის რეგიონული სამმართველოს უფროსი ინსპექტორი სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო 20.09.2021
ქვემო ქართლის რეგიონული სამმართველოს უფროსი ინსპექტორი სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო 20.09.2021
აჭარის რეგიუნული სამმართველოს უფროსი ინსპექტორი სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო 20.09.2021
სოციალური მუშაობის სპეციალისტი (სოციალური მუშაკი - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი)(კახეთის პრობაციის ბიუროს სამოქმედო ტერიტორია) სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 25.09.2021
კახეთის რეგიონული სამმართველოს უფროსი ინსპექტორი სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო 20.09.2021
სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონული სამმართველოს უფროსი ინსპექტორი სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო 20.09.2021
სამცხე–ჯავახეთის სააღსრულებო ბიუროს სტაჟიორი (ახალციხე) სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 25.09.2021
აჭარისა და გურიის სააღსრულებო ბიუროს სტაჟიორი (ბათუმი) სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 25.09.2021
აჭარისა და გურიის სააღსრულებო ბიუროს სტაჟიორი (ოზურგეთი) სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 25.09.2021
კახეთის სააღსრულებო ბიუროს სტაჟიორი (თელავი) სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 25.09.2021
კახეთის სააღსრულებო ბიუროს სტაჟიორი (გურჯაანი) სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 25.09.2021
კახეთის სააღსრულებო ბიუროს სტაჟიორი (წნორი) სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 25.09.2021
იმერეთის, რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სააღსრულებო ბიუროს სტაჟიორი (ქუთაისი) სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 25.09.2021
არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი წალკის მუნიციპალიტეტის მერია 26.09.2021
ჯანდაცვის,სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურისა და სპორტის სამსახურის მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი წალკის მუნიციპალიტეტის მერია 26.09.2021
დირექტორის მოადგილე (სამშნებლო ინფრასტრუქტურის დარგში) სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 25.09.2021
შრომითი მიგრაციის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი (ქუთაისი) სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო 27.09.2021
სამინისტროს ადმინისტრაციაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო 26.09.2021
ქვემო ქართლის სააღსრულებო ბიუროს სტაჟიორი (რუსთავი) სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 25.09.2021
სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის სააღსრულებო ბიუროს სტაჟიორი (ზუგდიდი) სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 25.09.2021
შიდა ქართლისა და მცხეთა–მთიანეთის სააღსრულებო ბიუროს სტაჟიორი (გორი) სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 25.09.2021
შიდა ქართლისა და მცხეთა–მთიანეთის სააღსრულებო ბიუროს სტაჟიორი (მცხეთა) სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 25.09.2021
შიდა აუდიტის სამსახურის მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია 20.09.2021
შრომითი მიგრაციის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი (ბათუმი) სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო 27.09.2021
შრომითი მიგრაციის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი (ზუგდიდი) სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო 27.09.2021
ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს სტაჟიორი ქ. ქუთაისის საქალაქო სასამართლო 27.09.2021
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის განყოფილების მე-4 რანგის მე-2 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (მოქალაქეთა გაწვევის საკითხებში) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 19.09.2021
ზედამხედველობის სამსახურის არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების მე-4 რანგის მე-2 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (არქიტექტურულ-სამშენებლო ზედამხედველობის საკითხებში) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 19.09.2021
პოლიტიკის დაგეგმვისა და სამთავრობო კოორდინაციის დეპარტამენტის საჯარო მმართველობის სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 24.09.2021
მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის სპეციალისტი სსიპ - იუსტიციის სასწავლო ცენტრი 24.09.2021
ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულების სამსახურის პირველი რანგის ტრენერი სსიპ - იუსტიციის სასწავლო ცენტრი 24.09.2021
სხდომის მდივანი ზუგდიდის რაიონული სასამართლო 26.09.2021
თბილისის პრობაციის ბიუროს პრობაციის ოფიცერი სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 24.09.2021
ქვემო ქართლის პრობაციის ბიუროს პრობაციის ოფიცერი (გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორია) სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 24.09.2021
თელავის რაიონული სასამართლოს აპარატის მანდატურის სამსახურის მანდატური თელავის რაიონული სასამართლო 29.09.2021
1 გვერდი 3 -დან (სულ 109 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანური რესურსების მართვა 1
ადმინისტრაცია 3
არქიტექტურა 1
განათლება 1
განათლება/სწავლება 9
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 3
ეკონომიკური 1
ზედამხედველობა 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 1
იურიდიული 24
მანდატური 1
მარკეტინგი 1
მომსახურება 1
პოლიტიკა/ანალიტიკა 1
პრობაცია 3
პროგრამირება 1
პროექტების მართვა 1
პროტოკოლი 1
საინჟინრო საქმე 1
სამშენებლო საქმე 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 2
საქმისწარმოება 2
სოფლის მეურნეობა 11
სოციალური სამსახური 2
სტაჟირება 17
ფინანსები 4
შესყიდვები 4
შიდა აუდიტი 1
შიდა კონტროლი 1
შრომა და დასაქმება 6
ჯანდაცვა 1
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
;