ვაკანსიის ძებნა


პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
მომხმარებელთა უფლებების დაცვისა და ფინანსური განათლების დეპარტამენტის უფროსი საქართველოს ეროვნული ბანკი 10.03.2017
უფროსი სპეციალისტი ზუგდიდის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი 05.03.2017
აუდიტისა და კონტროლის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი ინსპექტირების საკითხებში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 04.03.2017
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის საფინანსო სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 04.03.2017
შიდა ქართლის სატყეო სამსახურის ხაშური-ქარელის სატყეო უბნის უფროსი სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო 04.03.2017
სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახურის უფროსი მეტყევე სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო 04.03.2017
შიდა ქართლის სატყეო სამსახურის მეტყევე სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო 04.03.2017
გურიის სატყეო სამსახურის მეტყევე სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო 04.03.2017
სოციალური დაცვის დეპარტამენტის უფროსი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 04.03.2017
ადმინისტრაციის სამსახურის უფროსი სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 04.03.2017
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 04.03.2017
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის სპეციალისტი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 04.03.2017
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ დედოფლისწყაროს N2 საჯარო სკოლა 13.03.2017
ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის საკითხებში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 04.03.2017
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის PR კოორდინატორი სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი 04.03.2017
აკადემიური პროგრამებისა და საერთაშორისო პროექტების სამსახურის პროგრამის კოორდინატორი სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი 04.03.2017
კახეთის სატყეო სამსახურის დედოფლისწყარო-სიღნაღის სატყეო უბნის ტყის მცველი სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო 04.03.2017
ქვემო ქართლის სატყეო სამსახურის ალგეთის სატყეო უბნის ტყის მცველი სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო 04.03.2017
შიდა ქართლის სატყეო სამსახურის გორის სატყეო უბნის ტყის მცველი სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო 04.03.2017
მცხეთა-მთიანეთის სატყეო სამსახურის თიანეთის სატყეო უბნის ტყის მცველი სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო 04.03.2017
იმერეთის სატყეო სამსახურის ხონი-წყალტუბოს სატყეო უბნის ტყის მცველი სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო 04.03.2017
სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახურის ადიგენის სატყეო უბნის ტყის მცველი სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო 04.03.2017
სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახურის ბორჯომის სატყეო უბნის ტყის მცველი სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო 04.03.2017
სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახურის ბაკურიანის სატყეო უბნის ტყის მცველი სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო 04.03.2017
ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 04.03.2017
ადმინისტრაციული სამსახურის საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 04.03.2017
აპოსტილისა და ლეგალიზაციის სამსახურის უფროსი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 04.03.2017
ლოჯისტიკის სამსახურის უფროსი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 04.03.2017
სარეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველოს სოციალური მუშაკი (იმერეთის პრობაციის ბიურო) საქართველოს არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 04.03.2017
გეოგრაფიის ექსპერტი (შტატგარეშე მოსამსახურე) განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 04.03.2017
სივრცითი მოწყობის, ზედამხედველობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობის რეგულირებისა და ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ზედამხედველობის საკითხებში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 04.03.2017
სივრცითი მოწყობის, ზედამხედველობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობის რეგულირებისა და ზედამხედველობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი არქიტექტურისა და მშენებლობის საკითხებში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 04.03.2017
სივრცითი მოწყობის, ზედამხედველობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი სივრცითი მოწყობისა და ურბანული განვითარების საკითხებში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 04.03.2017
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი სოციალურ და ჯანდაცვის საკითხებში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 04.03.2017
ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 04.03.2017
ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის განვითარების საკითხებში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 04.03.2017
ადმინისტრაციული სამსახურის წარმომადგენელთა კოორდინაციის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ ერთეულებთან მუშაობის საკითხებში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 04.03.2017
ადმინისტრაციული სამსახურის წარმომადგენელთა კოორდინაციის განყოფილების სპეციალისტი პერევისის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 04.03.2017
ადმინისტრაციული სამსახურის წარმომადგენელთა კოორდინაციის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი გეზრულის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 04.03.2017
ადმინისტრაციული სამსახურის წარმომადგენელთა კოორდინაციის განყოფილების სპეციალისტი სვერის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 04.03.2017
ადმინისტრაციული სამსახურის წარმომადგენელთა კოორდინაციის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი პერევისის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 04.03.2017
ადმინისტრაციული სამსახურის წარმომადგენელთა კოორდინაციის განყოფილების სპეციალისტი ზოდის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 04.03.2017
ადმინისტრაციული სამსახურის წარმომადგენელთა კოორდინაციის განყოფილების სპეციალისტი კაცხის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 04.03.2017
ადმინისტრაციული სამსახურის წარმომადგენელთა კოორდინაციის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი ხვაშითის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 04.03.2017
ადმინისტრაციული სამსახურის წარმომადგენელთა კოორდინაციის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი სვერის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 04.03.2017
ადმინისტრაციული სამსახურის წარმომადგენელთა კოორდინაციის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი პერევისის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 04.03.2017
ადმინისტრაციული სამსახურის წარმომადგენელთა კოორდინაციის განყოფილების გამგებლის წარმომადგენელი ხრეითის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 04.03.2017
ადმინისტრაციული სამსახურის წარმომადგენელთა კოორდინაციის განყოფილების გამგებლის წარმომადგენელი ხვაშითის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 04.03.2017
ადმინისტრაციული სამსახურის წარმომადგენელთა კოორდინაციის განყოფილების გამგებლის წარმომადგენელი ქვაციხის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 04.03.2017
აჭარისა და გურიის სააღსრულებო ბიუროს სტაჟიორი (ოზურგეთი) სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო 04.03.2017
1 გვერდი 5 -დან (სულ 219 ჩანაწერი)

აგრარული 1
ადამიანური რესურსების მართვა 5
ადგილობრივი თვითმმართველობა 21
ადმინისტრაცია 4
არქიტექტურა 2
აუდიტი 5
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 6
განათლება/სწავლება 9
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 4
დაცვა/უსაფრთხოება 10
დიპლომატია 1
ეკონომიკური 2
ექსპერტიზა 1
თარგმნა/რედაქტირება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 5
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 1
იურიდიული 13
ლოჯისტიკა 1
მართვა/მენეჯმენტი 17
მომსახურება 2
მონიტორინგი 2
პრობაცია 1
პროექტების მართვა 3
საარქივო საქმე 14
საარჩევნო ადმინისტრაცია 2
საბანკო ზედამხედველობა 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 2
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 7
საინჟინრო საქმე 14
სამდივნო/საოფისე საქმე 4
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 3
საორგანიზაციო საქმიანობა 2
საქმისწარმოება 3
სოციალური სამსახური 1
სპორტი/ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხები 1
სტაჟირება 8
ტექნიკური 2
ტყის მართვა 4
ფინანსები 5
ქონების აღრიცხვა/მონიტორინგი 3
შესყიდვები 3
ხელოვნებათმცოდნეობა 1
ჯანდაცვა 20
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 2