ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
მანდატური ა(ა)იპ - ქალაქ თბილისის გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრი 10.08.2018
დამლაგებელი ა(ა)იპ - ქალაქ თბილისის გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრი 10.08.2018
მაშველ-ინსტრუქტორი ა(ა)იპ - ქალაქ თბილისის გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრი 10.08.2018
სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების სპეციალისტი შრომითი ხელშეკრულებით საქართველოს უზენაესი სასამართლო 29.07.2018
საფილტრაციოს ოპერატორი ა(ა)იპ - ქალაქ თბილისის გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრი 10.08.2018
ცეცხლფარეშის/ვენტილაციისა და გათბობა-გაგრილების სისტემის ოპერატორი ა(ა)იპ - ქალაქ თბილისის გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრი 10.08.2018
ძიძა ა(ა)იპ - ქალაქ თბილისის გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრი 10.08.2018
მრეცხავი ა(ა)იპ - ქალაქ თბილისის გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრი 10.08.2018
მოლარე ადმინისტრატორი ა(ა)იპ - ქალაქ თბილისის გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრი 10.08.2018
ღამის დარაჯი ა(ა)იპ - ქალაქ თბილისის გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრი 10.08.2018
კომუნიკაციების ტექნიკოსი ა(ა)იპ - ქალაქ თბილისის გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრი 10.08.2018
ფიტნეს-ინსტრუქტორი ა(ა)იპ - ქალაქ თბილისის გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრი 10.08.2018
აერობიკის ინსტრუქტორი ა(ა)იპ - ქალაქ თბილისის გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრი 10.08.2018
ცურვის მწვრთნელი ა(ა)იპ - ქალაქ თბილისის გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრი 10.08.2018
მხატვრული ტანვარჯიშის მწვრთნელი ა(ა)იპ - ქალაქ თბილისის გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრი 10.08.2018
კრივის მწვრთნელი ა(ა)იპ - ქალაქ თბილისის გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრი 10.08.2018
ჭიდაობის მწვრთნელი ა(ა)იპ - ქალაქ თბილისის გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრი 10.08.2018
აღმოსავლური ორთაბრძოლების მწვრთნელი ა(ა)იპ - ქალაქ თბილისის გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრი 10.08.2018
წყალბურთის მწვრთნელი ა(ა)იპ - ქალაქ თბილისის გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრი 10.08.2018
მასაჟისტ-რეაბილიტოლოგი ა(ა)იპ - ქალაქ თბილისის გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრი 10.08.2018
მასაჟისტი ა(ა)იპ - ქალაქ თბილისის გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრი 10.08.2018
ექიმი ა(ა)იპ - ქალაქ თბილისის გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრი 10.08.2018
უმცროსი ექიმი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი 29.07.2018
უფროსი ექიმი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი 29.07.2018
სამეცნიერო და სასწავლო ღონისძიებების უზრუნველყოფის სამსახურის სტაჟიორი სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 29.07.2018
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობის ზედამხედველობისა და რეაგირების განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 29.07.2018
აპარატის მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების - მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია 29.07.2018
აპარატის სერვისების განვითარებისა და საქმისწარმოების განყოფილების - პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია 29.07.2018
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის სამდივნოს მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 29.07.2018
სკანერის ოპერატორი თბილისის საქალაქო სასამართლო 29.07.2018
ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის იურდიულ საკითხთა განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია 29.07.2018
ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია 29.07.2018
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის სახაზინო განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია 29.07.2018
შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია 29.07.2018
ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის მერის წარმომადგენლებთან კოორდინაციის განყოფილების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - ცხუნკურის ადმინისტრაციული ერთეული წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია 29.07.2018
შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის ტექნოლოგიებისა და განვითარების სამმართველოს II განყოფილების განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი (პროგრამისტი) საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 28.07.2018
შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის ტექნოლოგიებისა და განვითარების სამმართველოს I განყოფილების განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი (პროგრამისტი) საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 28.07.2018
საზოგადოებასთან ურთიერთობის, ადმინისტრაციულ ერთეულებში საქმიანობის კოორდინაციისა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ხობის ადმინისტრაციულ ერთეულში საქმიანობის კოორდინაციის საკითხებში ხობის მუნიციპალიტეტის მერია 28.07.2018
ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახურის ზედამხედველობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობისა და დასახლებებში გარე იერსახის ზედამხედველობის საკითხებში ხობის მუნიციპალიტეტის მერია 28.07.2018
მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახურის უფროსი ხობის მუნიციპალიტეტის მერია 28.07.2018
მერიის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ზემო ქვალონის ადმინისტრაციულ ერთეულში ხობის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი ხობის მუნიციპალიტეტის მერია 28.07.2018
მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილების უფროსი ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია 28.07.2018
სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის, ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია 28.07.2018
ოზურგეთის სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 28.07.2018
ცხოველთა კონტროლისა და რეგულირების დეპარტამენტის ოპერატიული რეაგირების და მონიტორინგის განყოფილების სპეციალისტი სსიპ-ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო 28.07.2018
ცხოველთა კონტროლისა და რეგულირების დეპარტამენტის, ცხოველთა თავშესაფრის განყოფილების სპეციალისტი - ფერშალი სსიპ-ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო 28.07.2018
სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილების უფროსი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია 28.07.2018
ტერიტორიულ ორგანოებთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების III რანგის, III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია 28.07.2018
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელის ასისტენტი, ასპინძის ადმინისტრაციულ ერთეულში ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია 28.07.2018
ნაქალაქევის ადმინისტრაციულ ერთეულში ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელის ასისტენტი სოფლებში მირაშხანში, ვარძიასა და ზემო ვარძიაში ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია 28.07.2018
1 გვერდი 5 -დან (სულ 234 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანური რესურსების მართვა 1
ადგილობრივი თვითმმართველობა 41
ადმინისტრაცია 18
არქიტექტურა 5
აუდიტი 2
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 5
განათლება/სწავლება 3
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 11
გაყიდვები 1
დაცვა/უსაფრთხოება 2
ეკონომიკური 1
ექსპერტიზა 1
ზედამხედველობა 6
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 5
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 3
იურიდიული 12
კოორდინაცია 1
მანდატური 2
მართვა/მენეჯმენტი 19
მომსახურება 16
პროექტების მართვა 1
საბანკო ზედამხედველობა 8
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 3
საინჟინრო საქმე 2
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 2
საორგანიზაციო საქმიანობა 2
საფინანსო/საბიუჯეტო 3
საქმისწარმოება 6
სოციალური სამსახური 1
სპორტი/ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხები 8
სტაჟირება 5
ტექნიკური 3
ტექნიკური სამუშაოები 1
ტრანსპორტი 6
ტყის მართვა 9
ფინანსები 3
ქონების მართვა 1
შესყიდვები 6
შიდა კონტროლი 1
ჯანდაცვა 5
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 3
;