ვაკანსიის ძებნა


პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
იურიდიული დეპარტამენტის პარლამენტთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 02.06.2017
საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა სხდომის მდივანი გორის რაიონული სასამართლო 04.06.2017
სასამართლოს აპარატის მანდატური გორის რაიონული სასამართლო 04.06.2017
სასამართლოს აპარატის კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღები განყოფილების სპეციალისტი გორის რაიონული სასამართლო 04.06.2017
სივრცის კონსულტანტი ყაზბეგის იუსტიციის სახლში სსიპ იუსტიციის სახლი 01.06.2017
სივრცის კონსულტანტი ყვარლის იუსტიციის სახლში სსიპ იუსტიციის სახლი 01.06.2017
სივრცის კონსულტანტი ფოთის იუსტიციის სახლში სსიპ იუსტიციის სახლი 01.06.2017
სივრცის კონსულტანტი გურჯაანის იუსტიციის სახლში სსიპ იუსტიციის სახლი 01.06.2017
სივრცის კონსულტანტი მარნეულის იუსტიციის სახლში სსიპ იუსტიციის სახლი 01.06.2017
სტაჟიორი (რუსთავი) სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 01.06.2017
სტაჟიორი (გორი) სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 01.06.2017
სტაჟიორი (ქუთაისი) სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 01.06.2017
სტაჟიორი (ბათუმი) სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 01.06.2017
სტაჟიორი (ოზურგეთი) სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 01.06.2017
სტაჟიორი (მარნეული) სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 01.06.2017
სტაჟიორი (ყვარელი) სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 01.06.2017
სტაჟიორი (თელავი) სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 01.06.2017
სტაჟიორი (გურჯაანი) სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 01.06.2017
სტაჟიორი (ახალციხე) სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 01.06.2017
აპარატის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 01.06.2017
რეგიონული პროექტების კოორდინირების სამსახურის სპეციალისტი სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 01.06.2017
სტაჟიორი (მესტია) სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 01.06.2017
სტაჟიორი (თიანეთი) სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 01.06.2017
სტაჟიორი (ზუგდიდი) სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 01.06.2017
სტაჟიორი (ბორჯომი) სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 01.06.2017
სტაჟიორი (ლაგოდეხი) სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 01.06.2017
სტაჟიორი (ფოთი) სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 01.06.2017
დირექტორი სსიპ ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი 01.06.2017
სტაჟიორი (ონი) სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 01.06.2017
იურიდიული დეპარტამენტის სასამართლო საქმეების წარმოების სამმართველოს უმცროსი სპეციალისტი სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო 01.06.2017
კახეთის სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრის სოციალური მუშაკი სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო 01.06.2017
ნინოწმინდის რაიონულ განყოფილების სოციალური მუშაკი სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო 01.06.2017
თბილისის სოციალური მომსახურების საქალაქო ცენტრის ვაკე-საბურთალოს სერვის ცენტრის სპეციალისტი სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო 01.06.2017
საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ფონდების მოზიდვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 01.06.2017
ზედამხედველობის სამსახურის უნებართვო საქმიანობის კონტროლის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერია 01.06.2017
ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ტრანსპორტირების და საზოგადოებრივი მომსახურების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერია 01.06.2017
თბილისის სოციალური მომსახურების საქალაქო ცენტრის დიდუბე-ჩუღურეთის სერვის ცენტრის უმცროსი სპეციალისტი სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო 01.06.2017
გურჯაანის რაიონული განყოფილების სპეციალისტი სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო 01.06.2017
ქვემო ქართლის სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრის იურისტი სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო 01.06.2017
იმერეთის სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრის იურისტი სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო 01.06.2017
ქარელის რაიონული განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო 01.06.2017
ლაგოდეხის რაიონული განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო 01.06.2017
ხელვაჩაურის რაიონული განყოფილების მთავარი სპეციალისტი სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო 01.06.2017
კახეთის რეგიონალური სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 01.06.2017
ფინანსისტი სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი 02.06.2017
ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის პროგრამირების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო 01.06.2017
ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის პროგრამირების სამმართველოს სპეციალისტი სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო 01.06.2017
ქარელის რაიონული განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო 01.06.2017
№85 ლიახვის საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 01.06.2017
სამართალდამცავ ორგანოებზე ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 01.06.2017
1 გვერდი 5 -დან (სულ 240 ჩანაწერი)

აგრარული 1
ადამიანური რესურსების მართვა 7
ადგილობრივი თვითმმართველობა 30
ადმინისტრაცია 10
არქიტექტურა 2
აუდიტი 3
ბუღალტერია 1
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 2
განათლება/სწავლება 5
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 8
გეოლოგია 1
ენერგეტიკა 1
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 6
თარგმნა/რედაქტირება 1
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მხარდაჭერა 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 6
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
იურიდიული 21
იურიდიული და ანალიტიკა 2
კოორდინაცია 1
მანდატური 1
მართვა/მენეჯმენტი 20
მარკეტინგი 1
მომსახურება 6
მონიტორინგი 6
პრობაცია 2
პროექტების მართვა 3
პროტოკოლი 1
რეგიონალური პოლიტიკა 1
საარქივო საქმე 3
საარჩევნო ადმინისტრაცია 1
საბაჟო 3
საერთაშორისო ურთიერთობები 4
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საინჟინრო საქმე 1
სამეურნეო 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
საქმისწარმოება 6
სოფლის მეურნეობა 5
სოციალური სამსახური 2
სტაჟირება 22
ტრანსპორტი 1
ტყის მართვა 9
ფინანსები 2
ქონების აღრიცხვა/მონიტორინგი 1
ქონების განკარგვა 1
შესყიდვები 5
შიდა კონტროლი 2
ჯანდაცვა 7
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 10