ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
სივრცის კონსულტანტი ქუთაისის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 29.08.2018
სწრაფი სივრცის ოპერატორი ყაზბეგის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 29.08.2018
მერის თანაშემწე ხობის მუნიციპალიტეტის მერია 29.08.2018
ადმინისტრაციული სამსახურის საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების უფროსი ხობის მუნიციპალიტეტის მერია 29.08.2018
დირექტორის მოადგილე სსიპ-ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო 29.08.2018
სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახურის უფროსი სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო 29.08.2018
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია 29.08.2018
ოპერატორი სსიპ - 112 03.09.2018
ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის სამსახურის უფროსი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 26.08.2018
სამინისტროს აპატრატის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - პროტოკოლისა და ორმხრივი საერთაშორისო ურთიერთობების სამმართველოს ხელმძღვანელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 26.08.2018
გარემოსდაცვითი შეფასების დეპარტამენტის გარემოსდაცვითი შეფასების სამმართველოს პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 26.08.2018
გარემოსდაცვითი შეფასების დეპარტამენტის გარემოსდაცვითი შეფასების სამმართველოს მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 26.08.2018
გარემოსდაცვითი შეფასების დეპარტამენტის გარემოსდაცვითი შეფასების სამმართველოს მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 26.08.2018
გარემოსდაცვითი შეფასების დეპარტამენტის გარემოსდაცვითი შეფასების სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 26.08.2018
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ჩუღურეთის რაიონის გამგეობის საბიუჯეტო-საფინანსო და შესყიდვების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 26.08.2018
გარემოსდაცვითი შეფასების დეპარტამენტის გარემოსდაცვითი შეფასების სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 26.08.2018
პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე სახალხო დამცველის აპარატი 26.08.2018
საქსტატის საბჭოს წევრი სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი) 26.08.2018
ბაგა-ბაღის ექთანი ააიპ თელავის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო 26.08.2018
ბაგა-ბაღის ექთანი ააიპ თელავის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო 25.08.2018
ბაგა-ბაღის ექთანი ააიპ თელავის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო 26.08.2018
ბაგა-ბაღის ექთანი ააიპ თელავის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო 26.08.2018
ზედამხედველობის სამსახურის გარემოს დაცვის, კომუნალური და ვეტერინარული კეთილმოწყობის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია 27.08.2018
CERT უმცროსი სპეციალისტი სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო 25.08.2018
ადიგენის საზოგადოებრივი ცენტრის ოპერატორი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 25.08.2018
ადიგენის საზოგადოებრივი ცენტრის მენეჯერ-ოპერატორი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 25.08.2018
დმანისის საზოგადოებრივი ცენტრის ოპერატორი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 25.08.2018
დმანისის საზოგადოებრივი ცენტრის მენეჯერ-ოპერატორი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 25.08.2018
საჩხერის საზოგადოებრივი ცენტრის ოპერატორი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 25.08.2018
საჩხერის საზოგადოებრივი ცენტრის მენეჯერ-ოპერატორი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 25.08.2018
წნორის საზოგადოებრივი ცენტრის ოპერატორი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 25.08.2018
წნორის საზოგადოებრივი ცენტრის მენეჯერ-ოპერატორი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 25.08.2018
მუხრანის საზოგადოებრივი ცენტრის მენეჯერ-ოპერატორი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 25.08.2018
მუხრანის საზოგადოებრივი ცენტრის ოპერატორი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 25.08.2018
სივრცის კონსულტანტი ბორჯომის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 25.08.2018
სივრცის კონსულტანტი ყაზბეგის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 25.08.2018
სწრაფი სივრცის ოპერატორი ახალქალაქის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 25.08.2018
სივრცის კონსულტანტი ონის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 25.08.2018
სწრაფი სივრცის ოპერატორი მარნეულის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 25.08.2018
ხანგრძლივი სივრცის ოპერატორი (III კატეგორია) მარნეულის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 25.08.2018
უპილოტო საჰაერო სისტემების და საერთო დანიშნულების ავიაციის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი - საერთო დანიშნულების ავიაციის საკითხებში სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო 12.09.2018
სწრაფი სივრცის ოპერატორი ლაგოდეხის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 25.08.2018
სივრცის კონსულტანტი რუსთავის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 25.08.2018
მენეჯერი ახალციხის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 25.08.2018
სტაჟიორი სივრცის კონსულტანტის პოზიციაზე სენაკის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 25.08.2018
სტაჟიორი სივრცის კონსულტანტის პოზიციაზე ხონის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 25.08.2018
ბუნებრივი გაზის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია 25.08.2018
ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი სსიპ - ქონების მართვის სააგენტო 26.08.2018
ეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტის წლიური ანგარიშების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი) 25.08.2018
ეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტის კვარტალური ანგარიშების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი) 25.08.2018
1 გვერდი 3 -დან (სულ 146 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადგილობრივი თვითმმართველობა 7
ადმინისტრაცია 2
ავიაცია 6
ანალიტიკა 1
არქიტექტურა 1
აუდიტი 2
ბუღალტერია 3
განათლება 2
განათლება/სწავლება 21
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 6
გეოლოგია 2
ენერგეტიკა 2
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 3
ინფორმაციული უსაფრთხოება 1
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 1
იურიდიული 7
კოორდინაცია 1
მართვა/მენეჯმენტი 18
მომსახურება 22
პროგრამირება 1
რეგიონალური პოლიტიკა 1
საგადასახადო 6
საერთაშორისო ურთიერთობები 2
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საინჟინრო საქმე 1
სამდივნო/საოფისე საქმე 1
საორგანიზაციო საქმიანობა 1
სტაჟირება 5
სტატისტიკა 7
ტრანსპორტი 1
ტყის მართვა 1
შესყიდვები 5
ხარისხის მართვა 1
ჯანდაცვა 4
;