ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
აღმოსავლეთის რეგიონული სამმართველოს შიდა ქართლის გარემოსდაცვითი პატრულირებისა და სწრაფი რეაგირების განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი 01.09.2017
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ ტყიბულის N6 საჯარო სკოლა 01.09.2017
აღმოსავლეთის რეგიონული სამმართველოს მცხეთა-მთიანეთის გარემოსდაცვითი პატრულირებისა და სწრაფი რეაგირების განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი 01.09.2017
დასავლეთის რეგიონული სამმართველოს იმერეთის გარემოსდაცვითი პატრულირებისა და სწრაფი რეაგირების განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი 01.09.2017
აჭარის რეგიონული სამმართველოს გარემოსდაცვითი პატრულირებისა და სწრაფი რეაგირების განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი 01.09.2017
ქვემო ქართლის რეგიონული სამმართველოს გარემოსდაცვითი პატრულირებისა და სწრაფი რეაგირების განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი 01.09.2017
დასავლეთის რეგიონული სამმართველოს გურიის გარემოსდაცვითი პატრულირებისა და სწრაფი რეაგირების განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი 01.09.2017
ახალქალაქის რეგიონული არქივის სტაჟიორი სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივი 01.09.2017
ადმინისტრაციული სამსახურის სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების საჯარო მოსამსახურე - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31.08.2017
მენეჯერი ზუგდიდის იუსტიციის სახლში სსიპ იუსტიციის სახლი 31.08.2017
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლების და ლტოლვილთა სამინისტრო 31.08.2017
მანდატური (თიანეთის მაგისტრატ სასამართლოში) მცხეთის რაიონული სასამართლო 31.08.2017
ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის აპარატის წამყვანი სპეციალისტი საქართველოს პარლამენტი 31.08.2017
სტაჟიორი სივრცის კონსულტანტის პოზიციაზე ახალქალაქის იუსტიციის სახლში სსიპ იუსტიციის სახლი 31.08.2017
საფინანსო-სამეურნეო უზრუნველყოფის სამმართველოს ტრანსპორტის განყოფილება - ავტომანქანების მრეცხავი - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი 31.08.2017
მონიტორინგის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი სსიპ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო 31.08.2017
მონიტორინგის სამსახურის სპეციალისტი სსიპ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო 31.08.2017
მიზნობრივი პროექტების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი სსიპ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო 31.08.2017
თავმჯდომარის მრჩეველი სსიპ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო 31.08.2017
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველო - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 31.08.2017
ბიოაგროწარმოების სამსახურის უფროსი სპეციალისტი სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი 30.08.2017
შესყიდვების სპეციალისტი სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა 30.08.2017
სამეგრელოს-ფოთის იურიდიული დახმარების ბიუროს ადვოკატი (სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით) სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 30.08.2017
ქვემო ქართლის იურიდიული დახმარების ბიუროს ადვოკატი (სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით) სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 30.08.2017
მერის მრჩეველი ტურიზმისა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების სტრატეგიის შემუშავების მიმართულებით ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერია 30.08.2017
გარემოს საინფორმაციო სამსახურის უფროსი სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი 30.08.2017
ადმინისტრაციული სამსახურის წარმომადგენლების კოორდინაციის განყოფილების საჯარო მოსამსახურე საღანძილის ადმინისტრაციულ ერთეულში - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 30.08.2017
ბაკალავრიატის თავდაცვის და უსაფრთხოების მიმართულებაზე სასწავლო კურსების: „თანამედროვე უსაფრთხოების საკითხები", „პოლიტოლოგიის საფუძვლები", „კონფლიქტოლოგიის შესავალი", „ტერორიზმი და კონტრტერორიზმი" ჩატარების მიზნით მოწვეული სპეციალისტი სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია 31.08.2017
ქართული და აზერბაიჯანული ენის თარჯიმანი რუსთავის საქალაქო სასამართლო 30.08.2017
კანცელარიის მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრის სპეციალისტი - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი თბილისის საქალაქო სასამართლო 29.08.2017
„სკოლის მოსწავლეებში შრომითი უნარების განვითარების" ქვეპროგრამის კოორდინატორი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 29.08.2017
„სკოლის მოსწავლეებში შრომითი უნარების განვითარების" ქვეპროგრამის კოორდინატორი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 29.08.2017
შიდა აუდიტის სამსახურის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი 29.08.2017
შიდა აუდიტის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი 29.08.2017
სასამართლო წარმომადგენელი სახალხო დამცველის აპარატი 29.08.2017
„სკოლის მოსწავლეებში შრომითი უნარების განვითარების" ქვეპროგრამის კოორდინატორი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 29.08.2017
იურიდიული დეპარტამენტის სამართალშემოქმედების და სასამართლოებში წარმომადგენლობის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი საქართველოს ეროვნული ბანკი 29.08.2017
იურიდიული დეპარტამენტის ევროდირექტივების იმპლემენტაციის და სამართლებრივი მხარდაჭერის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი საქართველოს ეროვნული ბანკი 29.08.2017
იურიდიული დეპარტამენტის სამართალშემოქმედების და სასამართლოებში წარმომადგენლობის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი საქართველოს ეროვნული ბანკი 29.08.2017
სივრცის კონსულტანტი ლაგოდეხის იუსტიციის სახლში სსიპ იუსტიციის სახლი 29.08.2017
შიდა კონტროლის სამსახურის უფროსი სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო 29.08.2017
უფროსი სპეციალისტი ტურიზმის საკითხებში ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 29.08.2017
ქონების მართვის, ეკონომიკური განვითარების საკითხთა დაგეგმვისა და სტატისტიკის განყოფილება - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 29.08.2017
ტექნიკური სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (წარმომადგენელი შუახევის მუნიციპალიტეტში) აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი 29.08.2017
ცხოველთა კონტროლისა და რეგულირების დეპარტამენტის ცხოველთა თავშესაფრის (განყოფილება) სპეციალისტი (სანიტარული დამლაგებელი) სსიპ-ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო 29.08.2017
სტაჟიორი სივრცის კონსულტანტის პოზიციაზე თიანეთის იუსტიციის სახლში სსიპ იუსტიციის სახლი 29.08.2017
სტაჟიორი სივრცის კონსულტანტის პოზიციაზე მარნეულის იუსტიციის სახლში სსიპ იუსტიციის სახლი 29.08.2017
ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტი სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა 25.08.2017
იურიდიული დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი სსიპ კონკურენციის სააგენტო 25.08.2017
იურისტი სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა 25.08.2017
1 გვერდი 4 -დან (სულ 185 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
IT მხარდაჭერა 2
ადამიანური რესურსების მართვა 3
ადგილობრივი თვითმმართველობა 12
ადმინისტრაცია 2
არქიტექტურა 3
აუდიტი 6
განათლება 1
განათლება/სწავლება 15
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 8
დაცვა/უსაფრთხოება 14
ეკონომიკური 1
თარგმნა/რედაქტირება 1
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მხარდაჭერა 1
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
იურიდიული 19
კვლევა/სამეცნიერო საქმე 1
ლოჯისტიკა 4
მანდატური 1
მართვა/მენეჯმენტი 7
მომსახურება 17
მონიტორინგი 4
პროექტების მართვა 2
რეგიონალური პოლიტიკა 2
საარქივო საქმე 4
საბანკო ზედამხედველობა 1
საბიბლიოთეკო საქმე 3
საერთაშორისო ურთიერთობები 1
საინვესტიციო 1
სამშენებლო საქმე 3
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 2
საორგანიზაციო საქმიანობა 5
საფინანსო/საბიუჯეტო 2
საქმისწარმოება 5
სტაჟირება 4
ტრანსპორტი 3
ტურიზმი 2
ტყის მართვა 4
ქონების განკარგვა 2
შესყიდვები 3
ხარისხის მართვა 3
ჯანდაცვა 8
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
;