ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
სამინისტროს აპარატის საქმისწარმოების სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 28.10.2018
წალკის ადგილობრივი წარმომადგენელი სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი 28.10.2018
სააერნაოსნო მომსახურების დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი - საჰაერო მოძრაობის ორგანიზების საკითხებში (ATM) სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო 29.10.2018
თავმჯდომარის მოადგილე სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო 28.10.2018
კვლევების მენეჯერი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 28.10.2018
სერვისებისა და ბრენდის განვითარების სამსახურის სერვისების განვითარების მენეჯერი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 28.10.2018
სერვისებისა და ბრენდის განვითარების სამსახურის ბრენდის განვითარების მენეჯერი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 28.10.2018
კახეთის სააღსრულებო ბიუროს აღმასრულებელი - გურჯაანი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 28.10.2018
სტაჟიორი სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 27.10.2018
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტის რეპორტინგის ოფიცერი სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 27.10.2018
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტის ასოციაციების განვითარების მენეჯერი სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 27.10.2018
შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 27.10.2018
შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 27.10.2018
სპეციალისტი თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლო 28.10.2018
წალკის მუნიციპალიტეტში მაგისტრატი სასამართლოს აპარატის სპეციალისტი თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლო 28.10.2018
თარჯიმანი თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლო 28.10.2018
ცხოველთა კონტროლისა და რეგულირების დეპარტამენტის, ცხოველთა თავშესაფრის განყოფილების სპეციალისტი- კინოლოგი სსიპ - ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო 27.10.2018
რეგიონული პროექტების კოორდინირების სამსახურის უფროსის მოადგილე სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავში 27.10.2018
აპარატის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - იურიდიული/ადამიანური რესურსების მართვა სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავში 27.10.2018
გარემოსა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის რეგისტრაციის სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 27.10.2018
საერთაშორისო შესყიდვების სამსახურის უფროსი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 27.10.2018
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და განვითარების პარტნიორებთან ურთიერთობის სამსახურის საგზაო მოძრაობის მართვის სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 27.10.2018
საერთაშორისო შესყიდვების სამსახურის შესყიდვების სამმართველოს უფროსი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 27.10.2018
გარემოსა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის რეგისტრაციის სამმართველოს უფროსი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 27.10.2018
მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის მუნიციპალური შესყიდვების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია 27.10.2018
მეტროლოგიის ინსტიტუტის მასისა და მასასთან დაკავშირებული სიდიდეების ეტალონური განყოფილების მთავარი სპეციალისტი სსიპ საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 27.10.2018
ტვინინგის პროექტის ადგილობრივი მრჩევლის თანაშემწე სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 31.10.2018
ტვინინგის პროექტის ადგილობრივი მრჩევლის თარჯიმანი სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 31.10.2018
შიდა აუდიტის სამსახურის სპეციალისტი - სამსახურებრივი შემოწმების მიმართულებით სსიპ - იუსტიციის სახლი 26.10.2018
საპენსიო სააგენტოს დირექტორის მოადგილე სსიპ - საპენსიო სააგენტო 27.10.2018
საპენსიო სააგენტოს დირექტორის მოადგილე სსიპ - საპენსიო სააგენტო 27.10.2018
იურიდიული დეპარტამენტის სასამართლოებთან ურთიერთობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 26.10.2018
თბილისის მომსახურების ცენტრის სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 26.10.2018
ოფის-მენეჯერი სსიპ - ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო (MCA - Georgia) 31.10.2018
საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის საფინანსო სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (საფინანსო და ბიუჯეტირების მიმართულება) საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 26.10.2018
მეტროლოგიის ინსტიტუტის რ. კანკიას სახელობის რადიოფიზიკის, ოპტიკისა და აკუსტიკის ეტალონური განყოფილების სპეციალისტი სსიპ საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 25.10.2018
სივრცის კონსულტანტი ქუთაისის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 25.10.2018
სპეციალისტი თბილისის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 25.10.2018
კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი თიანეთის მუნიციპალიტეტის მერია 25.10.2018
მოსამართლის თანაშემწე გურჯაანის რაიონული სასამართლო 25.10.2018
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი - შესყიდვების სპეციალისტი სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური 25.10.2018
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური 25.10.2018
საქმისმწარმოებელი სსიპ - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კლდის საჯარო სკოლა 25.10.2018
ეკონომიკური სამსახურის ლოჯისტიკის განყოფილების მძღოლი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 25.10.2018
არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილების ხელმძღვანელი ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია 25.10.2018
მოქალაქეთა უფლებების დაცვის ზედამხედველობის განყოფილების ხელმძღვანელი ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია 25.10.2018
მოქალაქეთა უფლებების დაცვის ზედამხედველობის განყოფილების მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია 25.10.2018
მოქალაქეთა უფლებების დაცვის ზედამხედველობის განყოფილების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია 25.10.2018
ზოგადი განათლების პროექტის ოფიცერი სსიპ - ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო (MCA - Georgia) 29.10.2018
სკოლის ექიმი სსიპ - ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ვალის N1 საჯარო სკოლა 26.10.2018
1 გვერდი 2 -დან (სულ 94 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანური რესურსების მართვა 1
ადმინისტრაცია 4
ავიაცია 1
არქიტექტურა 3
აუდიტი 2
განათლება 1
ზედამხედველობა 5
თარგმნა/რედაქტირება 2
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 1
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
იურიდიული 7
იურიდიული და ანალიტიკა 1
კვლევა და ანალიზი 2
ლოჯისტიკა 1
მართვა/მენეჯმენტი 12
მომსახურება 4
მონიტორინგი 2
პროგრამირება 1
პროექტების მართვა 3
პროტოკოლი 1
საარქივო საქმე 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 2
საინჟინრო საქმე 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
საორგანიზაციო საქმიანობა 1
საფინანსო/საბიუჯეტო 1
საქმისწარმოება 4
სტაჟირება 8
ტექნიკური სამუშაოები 2
ტურიზმი 1
ტყის მართვა 2
ქონების აღრიცხვა/მონიტორინგი 2
შესყიდვები 5
შიდა კონტროლი 1
ჯანდაცვა 6
;