ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
ქ.თბილისის სამმართველოს განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი(მთავარი ბუღალტერი) სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი 05.10.2017
IT პროექტების მენეჯმენტის პროფესიული განათლების მასწავლებელი სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი „ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემია“ 05.10.2017
ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის პროფესიული განათლების მასწავლებელი სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი „ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემია“ 05.10.2017
გამგებლის თანაშემწე ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 05.10.2017
ფოტოგრაფი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 05.10.2017
აღსრულების პოლიციის სამმართველოს ბათუმის განყოფილების სტაჟიორი სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო 05.10.2017
აღსრულების პოლიციის სამმართველოს ქუთაისის განყოფილების სტაჟიორი სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო 05.10.2017
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ითხვისის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 05.10.2017
აღსრულების პოლიციის სამმართველოს სტაჟიორი სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო 05.10.2017
ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის განვითარების პოლიტიკის დეპარტმენტის სტაჟიორი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 05.10.2017
გადახდისუუნარობის საქმისწარმოების სამსახურის ქეის-მენეჯერი სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო 04.10.2017
სკოლის ექიმი ახალციხის მუნიციპალიტეტის სსიპ - სოფელ ფერსის საჯარო სკოლა 04.10.2017
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის აპარატის უფროსი სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 04.10.2017
შიდა კონტროლისა და აუდიტის სამსახურის სტაჟიორი სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო 04.10.2017
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის ადმინისტრაციული დეპარტამენტის შესყიდვების სამმართველოს მთავარი სპციალისტი სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 04.10.2017
თბილისის ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულების (თავშესაფარი) ბუღალტერი სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 04.10.2017
თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონატის (ფილიალის) დამხმარე მუშაკი (საქმის მწარმოებელი) სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 04.10.2017
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ინფორმაციის დეპარტამენტის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და სამოქალაქო ღონისძიებათა დაგეგმვის განყოფილების უფროსი საქართველოს პარლამენტი 04.10.2017
სიღნაღის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულების (თავშესაფარი) ფსიქოლოგი სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 04.10.2017
თბილისის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების კრიზისული ცენტრის დამლაგებელი სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 04.10.2017
თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონატის (ფილიალის) დარაჯი სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 04.10.2017
თბილისის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების კრიზისული ცენტრის დარაჯი სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 04.10.2017
თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონატის (ფილიალის) მომვლელი სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 04.10.2017
მარტყოფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პანსიონატის (ფილიალის) დარაჯი სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 04.10.2017
ქუთაისის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულების (თავშესაფარი) დარაჯი სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 04.10.2017
სხდომის მდივანი გურჯაანის რაიონული სასამართლო 04.10.2017
ძევრის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პანსიონატის (ფილიალის) მომვლელი სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 04.10.2017
დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის აპარატის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს პარლამენტი 04.10.2017
ქუთაისის ხანდაზმულთა პანსიონატის (ფილიალის) მომვლელი სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 04.10.2017
იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის აპარატის მთავარი სპეციალისტი საქართველოს პარლამენტი 04.10.2017
ქუთაისის ხანდაზმულთა პანსიონატის (ფილიალის) მზარეული სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 04.10.2017
იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის აპარატის მთავარი სპეციალისტი საქართველოს პარლამენტი 04.10.2017
ქუთაისის ხანდაზმულთა პანსიონატის (ფილიალის) მზარეულის დამხმარე სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 04.10.2017
იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის აპარატის წამყვანი სპეციალისტი საქართველოს პარლამენტი 04.10.2017
დუშეთის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პანსიონატის (ფილიალის) მომვლელი სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 04.10.2017
იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის აპარატის წამყვანი სპეციალისტი საქართველოს პარლამენტი 04.10.2017
იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის აპარატის წამყვანი სპეციალისტი საქართველოს პარლამენტი 04.10.2017
დუშეთის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პანსიონატის (ფილიალის) მზარეული სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 04.10.2017
დუშეთის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პანსიონატის (ფილიალის) მზარეულის დამხმარე სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 04.10.2017
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის აპარატში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი საქართველოს პარლამენტი 04.10.2017
დუშეთის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პანსიონატის (ფილიალის) დამლაგებელი სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 04.10.2017
თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლის (ფილიალის) ექთანი სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 04.10.2017
დუშეთის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პანსიონატის (ფილიალის) დარაჯი სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 04.10.2017
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის აპარატში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი საქართველოს პარლამენტი 04.10.2017
თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლის (ფილიალის) აღმზრდელი სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 04.10.2017
თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლის (ფილიალის) მზარეულის დამხმარე სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 04.10.2017
თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლის (ფილიალის) დამლაგებელი სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 04.10.2017
თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლის (ფილიალის) დარაჯი სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 04.10.2017
კოჯრის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა სახლის (ფილიალის) დარაჯი სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 04.10.2017
თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლის (ფილიალის) დამხმარე მუშაკი სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 04.10.2017
1 გვერდი 4 -დან (სულ 189 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადგილობრივი თვითმმართველობა 13
ადმინისტრაცია 2
არქიტექტურა 1
აუდიტი 1
ბუღალტერია 3
განათლება/სწავლება 16
დაცვა/უსაფრთხოება 11
ევროპასთან ინტეგრაცია 7
ეკონომიკური 3
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 6
ინფორმაციული უსაფრთხოება 1
იურიდიული 24
კოორდინაცია 2
მანდატური 1
მართვა/მენეჯმენტი 3
მედიახელოვნება/ფოტოგრაფია 1
მომსახურება 23
საარქივო საქმე 2
საბაჟო 2
საგადასახადო 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 2
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 7
საინჟინრო საქმე 1
სამდივნო/საოფისე საქმე 2
სამეურნეო 4
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
საფინანსო/საბიუჯეტო 2
საქმისწარმოება 3
სოფლის მეურნეობა 5
სტაჟირება 6
ტექნიკური 3
ტექნიკური სამუშაოები 1
ტურიზმი 1
ტყის მართვა 3
ფსიქოლოგია 1
ქონების განკარგვა 2
შესყიდვები 5
ჯანდაცვა 8
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 9
;