ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
აპარატის უფროსი ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 31.03.2019
მერის წარმომადგენელი ნავდარაანთკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 31.03.2019
რუსთავის საქალაქო სასამართლოს აპარატის საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების მაგისტრი რუსთავის საქალაქო სასამართლო 31.03.2019
ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსი (პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი) საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 01.04.2019
ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის მოადგილე ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია 31.03.2019
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია 31.03.2019
ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახურის მშენებლობის ინსპექტირების განყოფილების უფროსი ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია 31.03.2019
ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების მესამე კატეგორიის სპეციალისტი ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია 31.03.2019
დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის აპარატის უფროსი კონსულტანტი საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 01.04.2019
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიაში მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 31.03.2019
ვებ-რესურსების მართვის დეპარტამენტის უფროსი პროგრამისტი სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური 31.03.2019
მომსახურების დეპარტამენტის უბნის ოფიცერთა სამმართველოს თბილისის N5 სექტორის უბნის საგადასახადო ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 31.03.2019
მომსახურების დეპარტამენტის უბნის ოფიცერთა სამმართველოს იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სექტორის უბნის საგადასახადო ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 31.03.2019
შემოსავლების სამსახურის მრჩეველი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 31.03.2019
ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) აქტივების მართვის სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 31.03.2019
ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია 31.03.2019
ქალაქ ბორჯომის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (იურისტი) ბორჯომის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი 31.03.2019
ტურისტული პროდუქტისა და მცირე ინფრასტრუქტურის განვითარების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 31.03.2019
საკრებულოს აპარატის უფროსი თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 31.03.2019
საზღვაო სამაშველო-საკოორდინაციო ცენტრის უფროსი სპეციალისტი (მორიგე რადიო ოპერატორი) სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 31.03.2019
ღონისძიებათა უზრუნველყოფის სამსახურის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 31.03.2019
მერიის ადმინისტრაციის მერიის აპარატის (სამსახური) სამდივნოს (განყოფილება) პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 31.03.2019
ღონისძიებათა უზრუნველყოფის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 31.03.2019
მერიის ზედამხედველობის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია 31.03.2019
მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია 31.03.2019
მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი არქიტექტურულ საკითხებში დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია 31.03.2019
მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ადმინისტრაციულ ერთეულებში წარმომადგენელთა კოორდინაციის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ქ. დმანისის ადმინისტრაციულ ერთეულში დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია 31.03.2019
მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ადმინისტრაციულ ერთეულებში წარმომადგენელთა კოორდინაციის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი გომარეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია 31.03.2019
მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ადმინისტრაციულ ერთეულებში წარმომადგენელთა კოორდინაციის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი იფნარის ადმინისტრაციულ ერთეულში დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია 31.03.2019
მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ადმინისტრაციულ ერთეულებში წარმომადგენელთა კოორდინაციის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ამამლოს ადმინისტრაციულ ერთეულში დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია 31.03.2019
მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ადმინისტრაციულ ერთეულებში წარმომადგენელთა კოორდინაციის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი კამარლოს ადმინისტრაციულ ერთეულში დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია 31.03.2019
მერიის ზედამხედველობის სამსახურის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ზედამხედველობის საკითხებში დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია 31.03.2019
მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია 31.03.2019
საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 30.03.2019
საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 30.03.2019
საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს ხელმძღვანელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 30.03.2019
სტაჟიორი ლაგოდეხის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 30.03.2019
ჭაჭუნის აღკვეთილის ადმინისტრაცია დაცვის განყოფილების უფროსი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 30.03.2019
თბილისის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის დაცვის განყოფილების უფროსი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 30.03.2019
იმერეთის მღვიმეების დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის დაცვის განყოფილების უფროსი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 30.03.2019
მტირალას ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის დაცვის განყოფილების უფროსი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 30.03.2019
ინსპექტირების სამსახურის სპეციალისტი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 30.03.2019
აჯამეთის აღკვეთილის ადმინისტრაციის ბუნებრივი რესურსების უფროსი სპეციალისტი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 30.03.2019
ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის ბუნებრივი რესურსების უფროსი სპეციალისტი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 30.03.2019
თბილისის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის ბუნებრივი რესურსების უფროსი სპეციალისტი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 30.03.2019
ყაზბეგის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის ვიზიტორთა მომსახურების უფროსი სპეციალისტი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 30.03.2019
თუშეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის ვიზიტორთა მომსახურების უფროსი სპეციალისტი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 30.03.2019
ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის ვიზიტორთა მომსახურების უფროსი სპეციალისტი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 30.03.2019
ყაზბეგის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის ბუღალტერი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 30.03.2019
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ თეთრიწყაროს N1 საჯარო სკოლა 19.04.2019
1 გვერდი 5 -დან (სულ 234 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
IT მხარდაჭერა 1
ადამიანის უფლებები 2
ადგილობრივი თვითმმართველობა 13
ადმინისტრაცია 2
ავიაცია 1
არქიტექტურა 8
აუდიტი 1
ბუღალტერია 1
განათლება 1
განათლება/სწავლება 1
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 32
ეკონომიკური 1
ენერგეტიკა 3
ზედამხედველობა 3
თარგმნა/რედაქტირება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 8
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
იურიდიული 41
კავშირგაბმულობა 1
მართვა/მენეჯმენტი 10
მარკეტინგი 1
მომსახურება 2
მონიტორინგი 1
პრობაცია 1
პროგრამირება 1
პროექტების მართვა 1
საარქივო საქმე 1
საბაჟო 19
საბიბლიოთეკო საქმე 2
საგადასახადო 3
საზღვაო 1
სამდივნო/საოფისე საქმე 1
სამეურნეო 2
სამშენებლო საქმე 3
საორგანიზაციო საქმიანობა 3
სასჯელაღსრულება 6
საფინანსო/საბიუჯეტო 1
საქმისწარმოება 4
სოფლის მეურნეობა 1
სოციალური დაცვა 1
სოციალური სამსახური 10
სტაჟირება 7
სტატისტიკა 1
ტურიზმი 2
ტყის მართვა 2
ფინანსები 2
ფსიქოლოგია 5
შესყიდვები 9
შიდა აუდიტი 1
შრომა და დასაქმება 1
ხარისხის მართვა 1
ჯანდაცვა 5
;