ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - საკრებულოს აპარატის უფროსი ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 04.03.2018
მძღოლი - სამორიგეო ავტომობილის ქარელის მუნიციპალიტეტის მერია 04.03.2018
სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის სახელმწიფო შესყიდვების ორგანიზების სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 04.03.2018
სახელწიფო შესყიდვების სამსახურის უფროსის მოადგილე (პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე) საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 04.03.2018
CERT სპეციალისტი სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო 04.03.2018
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის საბიუჯეტო დაგეგმვის განყოფილების უფროსი ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია 04.03.2018
ეკონომიკის სამსახურის შესყიდვების განყოფილების უფროსი ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია 04.03.2018
სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილების უფროსი თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 04.03.2018
ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 04.03.2018
ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კვლევითი ცენტრი, ვირუსოლოგიის, მოლეკულური ბიოლოგიის და გენომის შემსწავლელი დეპარტამენტი, გრიპის და რესპირატორული ვირუსების ლაბორატორიის სპეციალისტი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 04.03.2018
საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის შესყიდვების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 04.03.2018
საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის ლოჯისტიკის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 04.03.2018
გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის ნოზოკომიური, აღმოცენებადი, წყლით და საკვებით გადაცემადი დაავადებების და პარაზიტოლოგიის სამმართველოს სპეციალისტი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 04.03.2018
სახელმწიფო პროგრამების დეპარტამენტის პროგრამების მართვის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 04.03.2018
სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახურის უფროსი თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 04.03.2018
შესყიდვების განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 04.03.2018
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 04.03.2018
რეფერენტი თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 04.03.2018
მერის წარმომადგენლის ასისტენტი გოგნის ადმიანისტრაციულ ერთეულში-პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 04.03.2018
საქმისწარმოებისა და ადმიანური რესურსების მართვის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გენდერულ საკითხებში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 04.03.2018
შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 04.03.2018
იურიდიული სამსახურის უფროსი თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 04.03.2018
მერის წარმომადგენელი ძევრის ადმინისტრაციულ ერთეულში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 04.03.2018
ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის უფროსი თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 04.03.2018
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 04.03.2018
ზედამხედველობის სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 04.03.2018
ზედამხედველობის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 04.03.2018
მერის წარმომადგენლების და წარმომადგენლების ასისტენტების საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გორის მუნიციპალიტეტის მერია 04.03.2018
ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გორის მუნიციპალიტეტის მერია 04.03.2018
განათლების განყოფილების III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გორის მუნიციპალიტეტის მერია 04.03.2018
მონიტორინგისა და დავალებათა კონტროლის განყოფილების III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გორის მუნიციპალიტეტის მერია 04.03.2018
სსიპ-ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის დირექტორი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 14.03.2018
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 04.03.2018
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის საქმისწარმოების სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 04.03.2018
მერის წარმომადგენელი სიქთარვის ადმინისტრაციულ ერთეულში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 03.03.2018
მერის წარმომადგენელი გოდოგნის ადმინისტრაციულ ერთეულში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 03.03.2018
მერის წარმომადგენელი ნახშირღელის ადმინისტრაციულ ერთეულში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 03.03.2018
მერის წარმომადგენელი ბარდუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 03.03.2018
მერის წარმომადგენელი ეწრის ადმინისტრაციულ ერთეულში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 03.03.2018
მერის წარმომადგენელი ჭოგნარის ადმინისტრაციულ ერთეულში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 03.03.2018
მერის წარმომადგენელი კვახჭირის ადმინისტრაციულ ერთეულში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 03.03.2018
მერის წარმომადგენელი ქვედა სიმონეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 03.03.2018
მერის წარმომადგენელი ზედა სიმონეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 03.03.2018
მერის წარმომადგენელი ალისუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 03.03.2018
მერის წარმომადგენელი ახალ თერჯოლის ადმინისტრაციულ ერთეულში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 03.03.2018
„პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის“ „სკოლის მოსწავლეებში პროფესიული უნარების განვითარების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი - კოორდინატორი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 03.03.2018
მერის წარმომადგენელი თერჯოლის ადმინისტრაციულ ერთეულში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 03.03.2018
მერის წარმომადგენელი ღვანკითის ადმინისტრაციულ ერთეულში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 03.03.2018
„პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის“ „სკოლის მოსწავლეებში პროფესიული უნარების განვითარების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი - პროგრამის ასისტენტი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 03.03.2018
მერის წარმომადგენელი რუფოთის ადმინისტრაციულ ერთეულში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 03.03.2018
1 გვერდი 4 -დან (სულ 177 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანური რესურსების მართვა 2
ადგილობრივი თვითმმართველობა 30
ადმინისტრაცია 5
ავიაცია 1
არქიტექტურა 2
აუდიტი 4
ბუღალტერია 2
განათლება/სწავლება 5
დაზღვევის ზედამხედველობა 3
დაცვა/უსაფრთხოება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 5
ინფორმაციული უსაფრთხოება 1
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 1
იურიდიული 8
კვლევა და ანალიზი 2
მართვა/მენეჯმენტი 9
მომსახურება 10
მონიტორინგი 1
პროგრამირება 1
პროექტების მართვა 2
საარჩევნო ადმინისტრაცია 8
საერთაშორისო ურთიერთობები 2
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 3
სამდივნო/საოფისე საქმე 2
სამეურნეო 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 2
საორგანიზაციო საქმიანობა 2
საფინანსო/საბიუჯეტო 5
საქმისწარმოება 3
სოფლის მეურნეობა 4
სტაჟირება 3
ტექნიკური 2
ფინანსები 4
ქონების განკარგვა 3
შესყიდვები 8
ჯანდაცვა 30
;