ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის ესკორტირებისა და სპეციალურ ღონისძიებათა მთავარი სამმართველოს ესკორტირებისა და სპეციალური ღონისძიებების სამმართველოს თბილისის პირველი განყოფილების ესკორტის ოფიცერი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 14.06.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის ესკორტირებისა და სპეციალურ ღონისძიებათა მთავარი სამმართველოს ესკორტირებისა და სპეციალური ღონისძიებების სამმართველოს თბილისის მეორე განყოფილების ესკორტის ოფიცერი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 14.06.2019
სამეგრელო-ზემო სვანეთის სატყეო სამსახურის მეტყევე სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო 02.06.2019
სივრცის კონსულტანტი ზუგდიდის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 02.06.2019
სტაჟიორი თბილისის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 02.06.2019
ხულოს რაიონული განყოფილების მთავარი სპეციალისტი (იურისტი) სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 02.06.2019
ყაზბეგის რაიონული განყოფილების მთავარი სპეციალისტი (იურისტი) სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 02.06.2019
ხობის რაიონული განყოფილების სოციალური მუშაკი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 02.06.2019
ბორჯომის რაიონული განყოფილების სოციალური მუშაკი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 02.06.2019
გურჯაანის რაიონული განყოფილების სოციალური მუშაკი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 02.06.2019
სამედიცინო ბრიგადის მძღოლი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი 02.06.2019
თბილისის სააღსრულებო ბიუროს სტაჟიორი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 02.06.2019
დაწყებითი კლასების მასწავლებელი სსიპ - ქალაქ ახალციხის N1 საჯარო სკოლა 04.06.2019
გენერალური ინსპექციის საგამოძიებო სამმართველოს გამომძიებელი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 07.06.2019
გენერალური ინსპექციის ოპერატიული სამმართველოს ინსპექტორ-გამომძიებელი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 07.06.2019
საგამოძიებო დეპარტამენტის დასავლეთის სამმართველოს გამომძიებელი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 07.06.2019
ქარელის რაიონული განყოფილების სპეციალისტი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 01.06.2019
თბილისის სოციალური მომსახურების საქალაქო ცენტრის გლდანი –ნაძლადევის სერვის ცენტრის სოციალური მუშაკი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 01.06.2019
დიდუბე–ჩუღურეთის სერვის ცენტრის სოციალური მუშაკი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 01.06.2019
ბათუმის სოციალური მომსახურების ცენტრის სოციალური მუშაკი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 01.06.2019
დუშეთის რაიონული განყოფილების სოციალური მუშაკი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 01.06.2019
ქარელის რაიონული განყოფილებების სოციალური მუშაკი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 01.06.2019
სამტრედიის რაიონული განყოფილების მთავარი სპეციალისტი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 01.06.2019
სამტრედიის რაიონული განყოფილების უფროსი სპეციალისტი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 01.06.2019
ხულოს რაიონული განყოფილების უფროსი სპეციალისტი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 01.06.2019
სამცხე–ჯავახეთის სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრის იურისტი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 01.06.2019
ხარაგაულის რაიონული განყოფილების მთავარი სპეციალისტი (იურისტი) სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 01.06.2019
ჭიათურის რაიონული განყოფილების მთავარი სპეციალისტი (იურისტი) სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 01.06.2019
საჩხერის რაიონული განყოფილების მთავარი სპეციალისტი (იურისტი) სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 01.06.2019
სამტრედიის რაიონული განყოფილების მთავარი სპეციალისტი (იურისტი) სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 01.06.2019
სტაჟიორი ადმინისტრაციულ დეპარტამენტში საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 07.06.2019
წყალტუბოს რაიონული განყოფილების მთავარი სპეციალისტი (იურისტი) სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 01.06.2019
ონის რაიონული განყოფილების მთავარი სპეციალისტი (იურისტი) სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 01.06.2019
ცაგერის რაიონული განყოფილების მთავარი სპეციალისტი (იურისტი) სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 01.06.2019
ხობის რაიონული განყოფილების მთავარი სპეციალისტი (იურისტი) სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 01.06.2019
თიანეთის რაიონული განყოფილების მთავარი სპეციალისტი (იურისტი) სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 01.06.2019
დუშეთის რაიონული განყოფილების მთავარი სპეციალისტი (იურისტი) სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 01.06.2019
წალკის რაიონული განყოფილების მთავარი სპეციალისტი (იურისტი) სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 01.06.2019
მარნეულის რაიონული განყოფილების მთავარი სპეციალისტი (იურისტი) სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 01.06.2019
შუახევის რაიონული განყოფილების მთავარი სპეციალისტი (იურისტი) სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 01.06.2019
სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახურის ადიგენის სატყეო უბნის უფროსი სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო 01.06.2019
სახელმწიფო შიდა კონტროლის დეპარტამენტის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 01.06.2019
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 01.06.2019
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სპორტის საკითხებში ონის მუნიციპალიტეტის მერია 01.06.2019
ტესტირების კოორდინაციის სამსახურის სტაჟიორი სსიპ - იუსტიციის სასწავლო ცენტრი 01.06.2019
სტაჟიორი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში სსიპ - ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო (MCA - Georgia) 02.06.2019
საჯარო სამსახურში ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის უფროსი სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 31.05.2019
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − საქართველოს პარლამენტის კვლევითი ცენტრის დირექტორი საქართველოს პარლამენტი 31.05.2019
საგადახდო სისტემების დეპარტამენტის დროის რეალურ რეჟიმში ანგარიშსწორების (RTGS) სისტემის მომსახურების განყოფილების უფროსი საქართველოს ეროვნული ბანკი 31.05.2019
სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის არაელექტრონული შესყიდვების სამმართველოს უფროსის მოადგილე საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 31.05.2019
1 გვერდი 3 -დან (სულ 146 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანის უფლებები 3
ადამიანური რესურსების მართვა 1
ადგილობრივი თვითმმართველობა 5
ადმინისტრაცია 1
აუდიტი 1
განათლება 1
განათლება/სწავლება 1
დაცვა/უსაფრთხოება 1
ზედამხედველობა 1
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 3
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 1
იურიდიული 27
კოორდინაცია 1
ლოჯისტიკა 1
მანდატური 1
მართვა/მენეჯმენტი 12
მომსახურება 7
მონიტორინგი 1
საბიბლიოთეკო საქმე 2
საგადასახადო 3
საგარეო ურთიერთობები 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 2
სამდივნო/საოფისე საქმე 3
სასჯელაღსრულება 2
საფინანსო/საბიუჯეტო 2
საქმისწარმოება 4
სივრცითი დაგეგმარება 1
სპორტი/ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხები 1
სტაჟირება 15
ტრანსპორტი 1
ტურიზმი 1
ტყის მართვა 5
ფინანსები 2
ფსიქოლოგია 4
ქონების განკარგვა 1
შესყიდვები 5
შიდა კონტროლი 1
ხარისხის მართვა 1
ჯანდაცვა 6
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 13
;