ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
სსიპ - საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრის დირექტორი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 28.04.2019
რეფორმებისა და დაგეგმვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე სსიპ - შემოსავლების სამსახური 28.04.2019
შესყიდვების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 28.04.2019
ადმინისტრაციის (სამსახური) უფროსი სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე 29.04.2019
აუდიტის დეპარტამენტის საგადასახადო დეკლარაციების კონტროლის განხორციელებისა და გადამხდელთა მოთხოვნის დამუშავების სამმართველოს უფროსის მოადგილე სსიპ - შემოსავლების სამსახური 28.04.2019
საპენსიო სააგენტოს დირექტორის მოადგილე სსიპ - საპენსიო სააგენტო 28.04.2019
აუდიტის დეპარტამენტის მსხვილი გადასახადის გადამხდელის კატეგორიის მქონე პირების საგადასახადო შემოწმების სამმართველოს აუდიტორი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 28.04.2019
აუდიტის დეპარტამენტის საგადახადაო შემოწმების სამმართველოს აუდიტორი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 28.04.2019
აუდიტის ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტის - ხარისხის უზრუნველყოფის აუდიტორი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 28.04.2019
რეფორმებისა და დაგეგმვის დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 28.04.2019
აუდიტის ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 28.04.2019
მთავარი კონსულტანტი მედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში თბილისის საქალაქო სასამართლო 28.04.2019
ბოლნისის სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის უფროსი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 28.04.2019
ინოვაციების მართვისა და კვლევების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 28.04.2019
მონაცემთა ხარისხის მართვის სამსახურის მანაცემთა ბაზის ანალიტიკოსი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 28.04.2019
დისტანციური მომსახურების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 28.04.2019
კაპიტალის ბაზრის განვითარებისა და საპენსიო რეფორმის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 30.04.2019
კაპიტალის ბაზრის განვითარებისა და საპენსიო რეფორმის დეპარტამენტის უფროსი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 30.04.2019
იურიდიული საქალაქო სამსახურის სასამართლოსთან ურთიერთობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 28.04.2019
იურიდიული საქალაქო სამსახურის ადმინისტრაციული დავების განხილვისა და სამართლებრივი აქტების მომზადების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 28.04.2019
იურიდიული საქალაქო სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 28.04.2019
იურიდიული საქალაქო სამსახურის თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის მომსახურების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 28.04.2019
სისტემური ადმინისტრატორი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 30.04.2019
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის რეგიონული მართვის დეპარტამენტის შიდა ქართლის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 27.04.2019
ხელშეკრულებათა ექსპერტიზისა და სასამართლო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 27.04.2019
საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის დეპარტამენტის ნატოში ინტეგრაციის სამმართველოს ნატოსთან თანამშრომლობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 27.04.2019
ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის მერის წარმომადგენლებთან კოორდინაციის განყოფილების მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - ქვიტირის ადმინისტრაციული ერთეული წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია 28.04.2019
კახეთის სააღსრულებო ბიუროს სტაჟიორი თელავში სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 28.04.2019
სამოქალაქო საქმეთა პალატის სამდივნოში ექსპერტი სამოქალაქო საქმეთა საკითხებში საქართველოს უზენაესი სასამართლო 27.04.2019
სამართლებრივი მხარდაჭერის საკვალიფიკაციო პალატის სამდივნოს მთავარი კონსულტანტი საქართველოს უზენაესი სასამართლო 27.04.2019
სკოლის ექიმი სსიპ - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარიჯალის საჯარო სკოლა 30.04.2019
კახეთის სააღსრულებო ბიუროს სტაჟიორი წნორში სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 28.04.2019
კახეთის სააღსრულებო ბიუროს სტაჟიორი გურჯაანში სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 28.04.2019
იურიდიული სამსახურის საქმისწარმოების განყოფილების სტაჟიორი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 28.04.2019
უფროსი სპეციალისტი ბიუჯეტისა და პირველადი აღრიცხვის საკითხებში ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია 27.04.2019
ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურში პროგრამისტი სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი 08.05.2019
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ინფორმაციის დეპარტამენტის უფროსი საქართველოს პარლამენტი 27.04.2019
იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის აპარატის წამყვანი სპეციალისტი საქართველოს პარლამენტი 27.04.2019
იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის აპარატის უფროსი საქართველოს პარლამენტი 27.04.2019
სტაჟიორი ბათუმის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 27.04.2019
სტაჟიორი რუსთავის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 27.04.2019
ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 27.04.2019
ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 27.04.2019
ადმინისტრაციული განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (საორგანიზაციო საკითხებში) ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 27.04.2019
იურიდიული განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 27.04.2019
იურიდიული სამსახურის ადმინისტრაციულ და სამართლებრივი საკითხებში განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია 27.04.2019
იურიდიული სამსახურის ადმინისტრაციულ და სამართლებრივი საკითხებში განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია 27.04.2019
ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის, მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია 27.04.2019
უფროსი სპეციალისტი ბუნებრივი რესურსების საკითხებში ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია 27.04.2019
უფროსი სპეციალისტი მედიასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო საკითხებში ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია 27.04.2019
1 გვერდი 3 -დან (სულ 125 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანური რესურსების მართვა 3
ადგილობრივი თვითმმართველობა 3
ადმინისტრაცია 6
არქიტექტურა 4
აუდიტი 5
ბუღალტერია 3
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 1
განათლება/სწავლება 1
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 3
ეკონომიკური 1
ზედამხედველობა 2
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მხარდაჭერა 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 4
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
იურიდიული 20
კვლევა/სამეცნიერო საქმე 1
კოორდინაცია 1
ლოჯისტიკა 1
მართვა/მენეჯმენტი 10
მომსახურება 4
პროგრამირება 1
პროექტების მართვა 2
საარქივო საქმე 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საზღვაო 1
საინჟინრო საქმე 4
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
საორგანიზაციო საქმიანობა 1
საფინანსო/საბიუჯეტო 2
საქმისწარმოება 2
სივრცითი დაგეგმარება 1
სოციალური სამსახური 1
სპორტი/ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხები 1
სტაჟირება 17
ტექნიკური სამუშაოები 1
ფინანსები 2
ქონების მართვა 1
შესყიდვები 4
ჯანდაცვა 4
;