ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
სპეციალისტი (შრომითი ხელშეკრულება) გლდანის საზოგადოებრივ ცენტრში სსიპ - იუსტიციის სახლი 28.02.2020
სივრცის კონსულტანტი (შრომითი ხელშეკრულება) გლდანის საზოგადოებრივ ცენტრში სსიპ - იუსტიციის სახლი 28.02.2020
პროექტების მართვის დეპარტამენტის უფროსი სსიპ - მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი 28.02.2020
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი სსიპ - მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი 28.02.2020
შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი სსიპ - მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი 28.02.2020
ლოჯისტიკის სპეციალისტი სსიპ - მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი 28.02.2020
ბუღალტერი სსიპ - მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი 28.02.2020
შესყიდვების სპეციალისტი სსიპ - მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი 28.02.2020
საქმისწარმოების სპეციალისტი სსიპ - მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი 28.02.2020
პარტნიორ ორგანიზაციებსა და დამსაქმებლებთან ურთიერთობის მენეჯერი სსიპ - მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი 28.02.2020
შიდა აუდიტის სამსახურის მრჩეველი სსიპ - მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი 28.02.2020
საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის მენეჯერი (შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი) სსიპ - მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი 28.02.2020
იურისტი სსიპ - მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი 28.02.2020
ბიბლიოთეკის მენეჯერი (შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი) სსიპ - მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი 28.02.2020
პრესასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი (შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი) სსიპ - მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი 28.02.2020
ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტი სსიპ - მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი 28.02.2020
საქმისწარმოების სპეციალისტი სსიპ - მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი 28.02.2020
პროექტის მენეჯერი სსიპ - მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი 28.02.2020
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ლოჯისტიკის სამსახურის მძღოლი სსიპ - იუსტიციის სახლი 28.02.2020
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ლოჯისტიკის სამსახურის მრჩეველი სსიპ - იუსტიციის სახლი 28.02.2020
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ლოჯისტიკის სამსახურის მრჩეველი სსიპ - იუსტიციის სახლი 28.02.2020
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ლოჯისტიკის სამსახურის სპეციალისტი სსიპ - იუსტიციის სახლი 28.02.2020
შესყიდვების სამსახურის მრჩეველი სსიპ - იუსტიციის სახლი 28.02.2020
სპეციალისტი (შრომითი ხელშეკრულება) რუხის საზოგადოებრივ ცენტრში სსიპ - იუსტიციის სახლი 28.02.2020
სპეციალისტი (შრომითი ხელშეკრულება) ლენტეხის საზოგადოებრივ ცენტრში სსიპ - იუსტიციის სახლი 28.02.2020
სპეციალისტი (შრომითი ხელშეკრულება) ქობულეთის საზოგადოებრივ ცენტრში სსიპ - იუსტიციის სახლი 28.02.2020
სპეციალისტი (შრომითი ხელშეკრულება) ხულოს საზოგადოებრივ ცენტრში სსიპ - იუსტიციის სახლი 28.02.2020
დევნილთა და ეკომიგრანტთა დეპარტამენტის სოციალური საკითხებისა და პროგრამების მართვის სამმართველოს სპეციალისტი სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო 28.02.2020
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის შიდა აუდიტის სამსახურის აუდიტორი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 28.02.2020
დევნილთა და ეკომიგრანტთა დეპარტამენტის რეგისტრაციისა და რესტიტუციის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო 28.02.2020
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურის განვითარების და კეთილმოწყობის განყოფილების III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გორის მუნიციპალიტეტის მერია 28.02.2020
გორის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი ხიდისთავის ადმინისტრაციულ ერთეულში გორის მუნიციპალიტეტის მერია 28.02.2020
გორის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი ქვახვრელის ადმინისტრაციულ ერთეულში გორის მუნიციპალიტეტის მერია 28.02.2020
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ქონების განყოფილების III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გორის მუნიციპალიტეტის მერია 28.02.2020
შიდა აუდიტის სამსახურის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი 16.03.2020
შიდა აუდიტის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი 16.03.2020
ტესტის შექმნის სამსახურის სტაჟიორი სსიპ - იუსტიციის სასწავლო ცენტრი 28.02.2020
სივრცის კოორდინატორი (შრომითი ხელშეკრულება) გლდანის საზოგადოებრივ ცენტრში სსიპ - იუსტიციის სახლი 27.02.2020
სივრცის კოორდინატორი (შრომითი ხელშეკრულება) გლდანის საზოგადოებრივ ცენტრში სსიპ - იუსტიციის სახლი 27.02.2020
უფროსი სპეციალისტი (შრომითი ხელშეკრულება) გლდანის საზოგადოებრივ ცენტრში სსიპ - იუსტიციის სახლი 27.02.2020
შეფასების სამსახურის სტაჟიორი (ზუგდიდი) სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 27.02.2020
შეფასების სამსახურის სტაჟიორი (ახალციხე) სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 27.02.2020
შეფასების სამსახურის სტაჟიორი (ქუთაისი) სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 27.02.2020
შეფასების სამსახურის სტაჟიორი (წნორი) სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 27.02.2020
შეფასების სამსახურის სტაჟიორი (თელავი) სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 27.02.2020
იურიდიული სამსახურის სტაჟიორი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 27.02.2020
გამარტივებული საქმისწარმოების სამსახურის სტაჟიორი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 27.02.2020
მხარეთა ინტერესების დაცვის სამსახურის სტაჟიორი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 27.02.2020
საგანმანათლებლო რესურსცენტრის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ახალციხის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი 09.03.2020
სოციალური მუშაობის სერტიფიცირების პროგრამის ტრენერი სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 27.02.2020
1 გვერდი 6 -დან (სულ 292 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანის უფლებები 2
ადამიანური რესურსების მართვა 4
ადგილობრივი თვითმმართველობა 5
ადმინისტრაცია 13
ანალიტიკა 3
არქიტექტურა 1
აუდიტი 7
ბუღალტერია 4
განათლება 1
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 1
განათლება/სწავლება 5
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 3
ექსპერტიზა 3
ზედამხედველობა 3
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 6
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 11
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 7
იურიდიული 27
კვლევა 2
კვლევა/სამეცნიერო საქმე 1
კოორდინაცია 2
ლოჯისტიკა 7
მართვა/მენეჯმენტი 12
მომსახურება 16
მონიტორინგი 4
პრობაცია 4
პროექტების მართვა 5
საერთაშორისო ურთიერთობები 2
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 11
საინვესტიციო პროექტები 1
საინჟინრო საქმე 1
სამეურნეო 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 2
სასჯელაღსრულება 7
საფინანსო/საბიუჯეტო 3
საქმისწარმოება 9
სოფლის მეურნეობა 1
სოციალური სამსახური 16
სტაჟირება 24
ტელეკომუნიკაციები 1
ტექნიკური სამუშაოები 1
ტყის მართვა 9
ფინანსები 3
ფსიქოლოგია 2
ქონების განკარგვა 1
შესყიდვები 7
შიდა აუდიტი 7
შრომა და დასაქმება 3
შრომის უსაფრთხოება 1
ხარისხის მართვა 1
ჯანდაცვა 18
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
;