ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
პროფესიული და ინსტიტუციური განვითარების დეპარტამენტის პროფესიული განვითარების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სსიპ - თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა 29.06.2019
საფინანსო დეპარტამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამმართველოს მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 29.06.2019
სერვისებისა და ბრენდის განვითარების სამსახურის მომხმარებელთან ურთიერთობის განყოფილების სტაჟიორი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 30.06.2019
ეკონომიკური დეპარტამენტის საბიუჯეტო სამმართველოს უფროსი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 29.06.2019
სათამაშო ბიზნესის პოლიტიკის სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 29.06.2019
მეტროლოგიის ინსტიტუტის მასისა და მასასთან დაკავშირებული სიდიდეების ეტალონური განყოფილების სპეციალისტი სსიპ საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 29.06.2019
საგანმანათლებლო რესურსცენტრის სკოლამდელი განათლების მიმართულებით შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი წყალტუბოს საგანმანათლებლო რესურსცენტრი 29.06.2019
საგანმანათლებლო რესურსცენტრის სკოლამდელი განათლების მიმართულებით შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი დაბა ასპინძის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი 30.06.2019
დასავლეთ საქართველოს რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის საინჟინრო, სასაქონლო და ფინანსური ექსპერტიზის განყოფილების ექსპერტი სსიპ - ლ. სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 29.06.2019
ინფორმაციული ტექნოლოგიების უფროსი სპეციალისტი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 29.06.2019
დაწესებულებების დოკუმენტების სამეცნიერო - ტექნიკური დამუშავების განყოფილების სტაჟიორი სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი 29.06.2019
მტირალას ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის დაცვის განყოფილების უფროსი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 29.06.2019
ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის ვიზიტორთა მომსახურების უფროსი სპეციალისტი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 29.06.2019
ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის ბუნებრივი რესურსების უფროსი სპეციალისტი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 29.06.2019
ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, მუნიციპალური ქონების მართვის საკითხებში თიღვის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 29.06.2019
ადმინისტრაციული სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, საქმისწარმოების მართვის საკითხებში თიღვის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 29.06.2019
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის საორგანიზაციო და იურიდიულ საკითხთა განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 29.06.2019
პოლიტიკის ანალიზის, დაგეგმვისა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 29.06.2019
მუნიციპალურ ინსპექციაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 29.06.2019
საგანმანათლებლო რესურსცენტრის სკოლამდელი განათლების მიმართულებით შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი აბაშის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი 29.06.2019
საგანმანათლებლო რესურსცენტრის სკოლამდელი განათლების მიმართულებით შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი მარტვილის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი 29.06.2019
კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 29.06.2019
მუნიციპალურ ინსპექციაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 29.06.2019
მუნიციპალურ ინსპექციაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 29.06.2019
მუნიციპალურ ინსპექციაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 29.06.2019
მუნიციპალურ ინსპექციაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 29.06.2019
მუნიციპალურ ინსპექციაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 29.06.2019
მუნიციპალურ ინსპექციაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 29.06.2019
სტაჟიორი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 29.06.2019
სტაჟიორი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 29.06.2019
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 30.06.2019
პროფესიული მასწავლებელი - "ტრაქტორისტ-მემანქანე" სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი 28.06.2019
უფროსის სამართლებრივი ექსპერტი სახალხო დამცველის აპარატი 28.06.2019
ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის რეინჯერი - ბუღდაშენის უბანი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 28.06.2019
კოლხეთის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის რეინჯერი - ხობის უბანი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 28.06.2019
ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის რეინჯერი - ნაკრძალისა და ბორჯომის უბანი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 28.06.2019
თუშეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის რეინჯერი - ჭანჭახოვანის უბანი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 28.06.2019
ლაგოდეხის დაცული ტერტორიების ადმინისტრაციის რეინჯერი - ლაგოდეხის სატყეო უბანი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 28.06.2019
ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის სწრაფი რეაგირების რეინჯერი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 28.06.2019
ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის რეინჯერი - ნეძვის აღკვეთილი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 28.06.2019
იურიდიული დეპარტამენტის სასამართლოებში წარმომადგენლობის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 28.06.2019
აუდიტორ-ასისტენტი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 28.06.2019
ყაზბეგის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის რეინჯერი - მეორე უბანი, ჯვრის უღელტეხილი-არაგვის ხეობა სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 28.06.2019
კინტრიშის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის რეინჯერი - ხინოს N1 სარეინჯერო სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 28.06.2019
თბილისის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის რეინჯერი - გარდაბნის უბანი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 28.06.2019
თბილისის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის რეინჯერი - საგურამოს უბანი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 28.06.2019
თბილისის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის რეინჯერი - მარტყოფის უბანი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 28.06.2019
ოპერატორი სსიპ - 112 28.06.2019
საგანმანათლებლო რესურსცენტრის სკოლამდელი განათლების მიმართულებით შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ტყიბულის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი 28.06.2019
საგანმანათლებლო რესურსცენტრის სკოლამდელი განათლების მიმართულებით შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ქ.საჩხერის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი 28.06.2019
1 გვერდი 5 -დან (სულ 250 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადგილობრივი თვითმმართველობა 13
ადმინისტრაცია 2
არქიტექტურა 4
აუდიტი 3
ბუღალტერია 1
განათლება 2
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 2
განათლება/სწავლება 31
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 19
გეო მონაცემთა ბაზები და პროგრამირება 1
დაცვა/უსაფრთხოება 1
ეკონომიკური 3
ექსპერტიზა 1
ზედამხედველობა 15
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 13
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
იურიდიული 28
იურიდიული და ანალიტიკა 3
კვლევა და ანალიზი 1
კვლევა/სამეცნიერო საქმე 1
კოორდინაცია 1
ლოჯისტიკა 2
მართვა/მენეჯმენტი 7
მარკეტინგი 1
მომსახურება 8
მონიტორინგი 1
პოლიტიკა/ანალიტიკა 1
პროტოკოლი 1
საბაჟო 7
საგადასახადო 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 3
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საინჟინრო საქმე 2
სამეურნეო 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 2
საორგანიზაციო საქმიანობა 1
სასჯელაღსრულება 1
საფინანსო/საბიუჯეტო 4
საქმისწარმოება 1
სივრცითი დაგეგმარება 1
სოფლის მეურნეობა 2
სტაჟირება 7
ტექნიკური სამუშაოები 1
ტყის მართვა 4
ფსიქოლოგია 1
შესყიდვები 23
შეფასება/აკრედიტაცია 1
შიდა კონტროლი 1
ხელოვნებათმცოდნეობა 1
ჯანდაცვა 3
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 12
;