ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
თბილისის იუსტიციის სახლის მენეჯერის მოადგილე სსიპ - იუსტიციის სახლი 06.03.2021
ინფორმაციული ტექნოლოგიების ადმინისტრირების დეპარტამენტის დეველოპერი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 06.03.2021
მინისტრის აპარატის ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) ადამიანური რესურსების მართვის და ინსპექტირების სამმართველოს უფროსის მოადგილის - III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის აპარატი 04.03.2021
მინისტრის აპარატის იუსტიციის დეპარტამენტის უფროსის - პირველი რანგის, პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის აპარატი 02.03.2021
პროგრამული უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი პროგრამისტი სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური 03.03.2021
თბილისის სააღსრულებო ბიუროს სტაჟიორი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 06.03.2021
მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული ცენტრის იურისტი სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო 03.03.2021
საქმისწარმოების და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ვანის მუნიციპალიტეტის მერია 01.03.2021
ინფრასტრუქტურის განყოფილების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ვანის მუნიციპალიტეტის მერია 01.03.2021
ბავშვის უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, ბავშვის დაცვის ინსპექტორი ვანის მუნიციპალიტეტის მერია 01.03.2021
შესყიდვების სპეციალისტი სსიპ - ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო 06.03.2021
ფინანსური ექსპერტი/ანალიტიკოსი სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო 28.02.2021
სპეციალისტი (შრომითი ხელშეკრულება) მუხრანის საზოგადოებრივ ცენტრში სსიპ - იუსტიციის სახლი 05.03.2021
სპეციალისტი (შრომითი ხელშეკრულება) ჭალადიდის საზოგადოებრივ ცენტრში სსიპ - იუსტიციის სახლი 05.03.2021
სპეციალისტი (შრომითი ხელშეკრულება) დაბა ბაკურიანის საზოგადოებრივ ცენტრში სსიპ - იუსტიციის სახლი 05.03.2021
სპეციალისტი (შრომითი ხელშეკრულება) დიდი ჯიხაიშის საზოგადოებრივ ცენტრში სსიპ - იუსტიციის სახლი 05.03.2021
საბაჟო დეპარტამენტის სპეციალური ტექნიკის სამმართველოს მებაჟე-ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 28.02.2021
საბაჟო დეპარტამენტის საბაჟო გამშვები პუნქტის ,,წითელი ხიდი" მებაჟე-ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 28.02.2021
საბაჟო დეპარტამენტის საბაჟო გამშვები პუნქტი ,,ქუთაისისა და სენაკის აეროპორტები და ქუთაისის თავისუფალი ინდისტრიული და ქუთაისის ჰუალინგის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების" მებაჟე-ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 28.02.2021
საბაჟო დეპარტამენტის საბაჟო გამშვები პუნქტის "ფოთისა და ყულევის პორტები და ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა" მებაჟე-ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 28.02.2021
საბაჟო დეპარტამენტის საბაჟო გამშვები პუნქტის ,,ბათუმის პორტი" მებაჟე-ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 28.02.2021
საბაჟო დეპარტამენტის საბაჟო გამშვები პუნქტის "სარფი" მებაჟე-ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 28.02.2021
საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების ეკონომიკური ზონის - "ფოთი" ლოჯისტიკის სამმართველოს მებაჟე-ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 28.02.2021
საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების ეკონომიკური ზონის - "თბილისი" მომსახურების სამმართველოს მებაჟე-ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 28.02.2021
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ ახალციხის N1 საჯარო სკოლა 02.03.2021
სტაჟიორი სატელეფონო ცენტრში სსიპ - იუსტიციის სახლი 05.03.2021
სკოლის ექთანი სსიპ - ქალაქ თელავის N9 საჯარო სკოლა 01.03.2021
ბაკალავრიატის მექანიკის ინჟინერიის მიმართულების ასისტენტ-პროფესორი სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია 05.04.2021
ბაკალავრიატის ინფორმატიკის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია 05.04.2021
ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - შესყიდვების განყოფილების უფროსი მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია 28.02.2021
აპარატის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 28.02.2021
სატრანსპორტო საკითხთა კომისიის სამდივნოს მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 28.02.2021
დასაქმების პროგრამების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო 05.03.2021
მონიტორინგისა და პროექტების დიზაინის დეპარტამენტის პროფესიული ზედამხედველობისა და პროექტების დიზაინის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო 01.03.2021
სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის იურიდიული სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო 01.03.2021
ადმინისტრაციული და ფინანსური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის შესყიდვების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო 01.03.2021
ადმინისტრაციული და ფინანსური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის შესყიდვების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო 01.03.2021
მონიტორინგისა და პროექტების დიზაინის დეპარტამენტის მონიტორინგისა და შეფასების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო 01.03.2021
მონიტორინგისა და პროექტების დიზაინის დეპარტამენტის მონიტორინგისა და შეფასების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო 01.03.2021
მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი განათლების სფეროში დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია 27.02.2021
ვალის მართვის დეპარტამენტის გადახდევინებისაგან თავის არიდების გამოვლენის სამმართველოს უფროსი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 27.02.2021
ვალის მართვის დეპარტამენტის სამართლებრივ საკითხთა სამმართველოს სპეციალისტი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 27.02.2021
დავების დეპარტამენტის სასამართლო დავების სამმართველოს სპეციალისტი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 27.02.2021
სკოლის ექიმი სსიპ - ზუგდიდის N8 საჯარო სკოლა 01.03.2021
დირექტორის მოადგილე სსიპ - მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი 04.03.2021
შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი სსიპ - მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი 04.03.2021
სკოლის ექიმი სსიპ - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ დარჩელის N1 საჯარო სკოლა 01.03.2021
ენერგეტიკული რეფორმებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის ენერგოეფექტურობისა და განახლებადი ენერგიების პოლიტიკის ხელშეწყობის სამმართველოს კონსულტანტი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 04.03.2021
ენერგეტიკული რეფორმებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის ენერგოეფექტურობისა და განახლებადი ენერგიების პოლიტიკის ხელშეწყობის სამმართველოს კონსულტანტი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 04.03.2021
ენერგეტიკული რეფორმებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის ენერგოეფექტურობისა და განახლებადი ენერგიების პოლიტიკის ხელშეწყობის სამმართველოს კონსულტანტი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 04.03.2021
1 გვერდი 3 -დან (სულ 120 ჩანაწერი)
;