ვაკანსიის ძებნა


პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
სივრცის კონსულტანტი ონის იუსტიციის სახლში სსიპ იუსტიციის სახლი 02.10.2016
სტაჟიორი ონის იუსტიციის სახლში სსიპ იუსტიციის სახლი 02.10.2016
ინგლისური ენის მასწავლებელი სსიპ - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიკორწმინდის საჯარო სკოლა 02.10.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ გორის N7 საჯარო სკოლა 07.10.2016
უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივის სტაჟიორი სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივი 02.10.2016
წყლის რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 02.10.2016
მედია მონიტორი (მთავარი სპეციალისტი) სახალხო დამცველის აპარატი 02.10.2016
სპეციალური მასწავლებელი სსიპ - ქალაქ ბათუმის N14 საჯარო სკოლა 02.10.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ თბილისის N108 საჯარო სკოლა 02.10.2016
თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების სარეაბილიტაციო და საგანმანათლებლო პროგრამების სამსახურის სპეციალისტი საქართველოს არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 02.10.2016
ელექტრონული ზედამხედველობისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამმართველოს მრჩეველი საქართველოს არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 02.10.2016
მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტის ტრენერთა სკოლის მენეჯერი (შტატგარეშე) სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 03.10.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ საჩხერის N1 საჯარო სკოლა 02.10.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის დაბა თამარისის საჯარო სკოლა 20.10.2016
ენერგეტიკული დეპარტამენტის ენერგოეფექტურობისა და ალტერნატიული ენერგიის წყაროების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 02.10.2016
სამცხე–ჯავახეთის სააღსრულებო ბიუროს სტაჟიორი სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო 02.10.2016
ენერგეტიკული დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 02.10.2016
აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარის თანაშემწე - სტაჟიორი სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო 02.10.2016
ბუღალტერი სსიპ - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კლდის საჯარო სკოლა 02.10.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ ბათუმის N26 საჯარო სკოლა 12.10.2016
ტექნიკური რეჟისორი გორის გიორგი ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 02.10.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორბოულის N2 საჯარო სკოლა 01.10.2016
ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის სკანირების ჯგუფის სპეციალისტი (შტატგარეშე) სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივი 01.10.2016
დუშეთის რეგიონული არქივის სტაჟიორი სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივი 01.10.2016
ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის სტაჟიორი სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივი 01.10.2016
აპარატის (სამმართველო) საერთაშორისო ურთიერთობების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 01.10.2016
საქმისმწარმოებელი სსიპ - ქალაქ ახალციხის N2 საჯარო სკოლა 13.10.2016
ქსელის ადმინისტრატორი გურჯაანის რაიონული სასამართლო 01.10.2016
მანდატური - ლაგოდეხის მაგისტრატი სასამართლო გურჯაანის რაიონული სასამართლო 01.10.2016
კანცელარიის სპეციალისტი - ლაგოდეხის მაგისტრატი სასამართლო გურჯაანის რაიონული სასამართლო 01.10.2016
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის ინსპექტირების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 30.09.2016
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის ინსპექტირების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 30.09.2016
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის შიდა აუდიტის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 30.09.2016
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის შიდა აუდიტის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 30.09.2016
პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტის პოლიტიკის სამმართველოს სპეციალისტი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 30.09.2016
გენდერული თანასწორობის ცენტრის (დეპარტამენტი) უფროსი სახალხო დამცველის აპარატი 30.09.2016
იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 30.09.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაქალაქევის საჯარო სკოლა 29.09.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორპირის საჯარო სკოლა 29.09.2016
სახელმწიფო ბიუჯეტის ანალიზისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარტამენტის სახელმწიფო ბიუჯეტის ანალიზის სამსახურის ბიუჯეტის ანალიტიკოსი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 29.09.2016
ინფორმაციული ტექნოლოგიების აუდიტორ-ასისტენტი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 29.09.2016
აუდიტორ-ასისტენტი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 29.09.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ თერჯოლის N1 საჯარო სკოლა 29.09.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ თბილისის N152 საჯარო სკოლა 28.09.2016
სატელეფონო ცენტრის სტაჟიორი სსიპ იუსტიციის სახლი 28.09.2016
სტაჟიორი თბილისის იუსტიციის სახლში სსიპ იუსტიციის სახლი 28.09.2016
ქონების მართვისა და პრივატიზაციის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 28.09.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ მარაბდის საჯარო სკოლა 28.09.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - სენაკის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნოქალაქევის საჯარო სკოლა 28.09.2016
განათლების, კულტურის, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდობის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი ქ. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერია 28.09.2016
1 გვერდი 3 -დან (სულ 112 ჩანაწერი)

IT მხარდაჭერა 1
ადამიანის უფლებები 4
ადმინისტრაცია 2
აუდიტი 8
ბუღალტერია 1
განათლება 1
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 1
განათლება/სწავლება 4
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 2
ენერგეტიკა 2
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 1
იურიდიული 2
მანდატური 1
მართვა/მენეჯმენტი 2
მომსახურება 4
პრობაცია 2
საარქივო საქმე 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საინჟინრო საქმე 1
საფინანსო/საბიუჯეტო 1
საქმისწარმოება 2
სტაჟირება 4
ქონების განკარგვა 1
შესყიდვები 1
ჯანდაცვა 32
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1