ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია 27.10.2019
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 27.10.2019
საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახურის საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია 27.10.2019
შესყიდვების სამსახურის შესყიდვების დაგეგმვისა და ადმინისტრირების უფროსი სპეციალისტი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია 27.10.2019
შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია 27.10.2019
ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის, ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების მშენებლობის საკითხებში უფროსი სპეციალისტი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია 27.10.2019
ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის,ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია 27.10.2019
ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის, ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია 27.10.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის სამედიცინო დეპარტამენტის N8 პენიტენციური დაწესებულების საექიმო-სამედიცინო პუნქტის ექთნის ასისტენტი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 27.10.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის სამედიცინო დეპარტამენტის N15 პენიტენციური დაწესებულების საექიმო-სამედიცინო პუნქტის წამლების სამარაგოს პასუხისმგებელი პირი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 27.10.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის სამედიცინო დეპარტამენტის N5 პენიტენციური დაწესებულების საექიმო-სამედიცინო პუნქტის ექთანი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 27.10.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის სამედიცინო დეპარტამენტის N15 პენიტენციური დაწესებულების საექიმო-სამედიცინო პუნქტის ექთანი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 27.10.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის სამედიცინო დეპარტამენტის N17 პენიტენციური დაწესებულების საექიმო-სამედიცინო პუნქტის ექთანი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 27.10.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის სამედიცინო დეპარტამენტის N6 პენიტენციური დაწესებულების საექიმო-სამედიცინო პუნქტის ექიმი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 27.10.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის სამედიცინო დეპარტამენტის N15 პენიტენციური დაწესებულების საექიმო-სამედიცინო პუნქტის ექიმი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 27.10.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის სამედიცინო დეპარტამენტის N16 პენიტენციური დაწესებულების საექიმო-სამედიცინო პუნქტის ექიმი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 27.10.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის სამედიცინო დეპარტამენტის N18 ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულების სამედიცინო ნაწილის რეანიმაციისა და ანესთეზიოლოგიის განყოფილების ექთანი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 27.10.2019
იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 27.10.2019
იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 27.10.2019
თავმჯდომარის მოადგილე სსიპ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო 27.10.2019
ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი სსიპ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო 27.10.2019
სივრცის კოორდინატორი თბილისის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 27.10.2019
სატელეფონო ცენტრის უფროსი სპეციალისტი (II კატეგორია) სსიპ - იუსტიციის სახლი 27.10.2019
ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის განვითარების პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 27.10.2019
სკოლის ექიმი სსიპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაბლის №1 საჯარო სკოლა 28.10.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის ესკორტირებისა და სპეციალურ ღონისძიებათა მთავარი სამმართველოს ესკორტირებისა და სპეციალური ღონისძიებების სამმართველოს ქუთაისის განყოფილების ესკორტის ოფიცერი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 27.10.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის ესკორტირებისა და სპეციალურ ღონისძიებათა მთავარი სამმართველოს ესკორტირებისა და სპეციალური ღონისძიებების სამმართველოს ბათუმის განყოფილების ესკორტის ოფიცერი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 27.10.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის ესკორტირებისა და სპეციალურ ღონისძიებათა მთავარი სამმართველოს შტაბის (სამმართველო) ტრანსპორტის განყოფილების ესკორტის ოფიცერი (მძღოლი - D კატეგორია) სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 27.10.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის ესკორტირებისა და სპეციალურ ღონისძიებათა მთავარი სამმართველოს ესკორტირებისა და სპეციალური ღონისძიებების სამმართველოს თბილისის პირველი განყოფილების ესკორტის ოფიცერი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 27.10.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის ესკორტირებისა და სპეციალურ ღონისძიებათა მთავარი სამმართველოს ესკორტირებისა და სპეციალური ღონისძიებების სამმართველოს თბილისის მეორე განყოფილების ესკორტის ოფიცერი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 27.10.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის ესკორტირებისა და სპეციალურ ღონისძიებათა მთავარი სამმართველოს ესკორტირებისა და სპეციალური ღონისძიებების სამმართველოს თბილისის მესამე განყოფილების ესკორტის ოფიცერი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 27.10.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის გარე დაცვის მთავარი სამმართველოს გარე დაცვის აღმოსავლეთის სამმართველოს N12 განყოფილების ოცეულის მეთაურის მოადგილე სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 27.10.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის გარე დაცვის მთავარი სამმართველოს გარე დაცვის აღმოსავლეთის სამმართველოს N7 განყოფილების ოცეულის მეთაურის მოადგილე სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 27.10.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის გარე დაცვის მთავარი სამმართველოს გარე დაცვის აღმოსავლეთის სამმართველოს N9 განყოფილების ოცეულის მეთაურის მოადგილე სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 27.10.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის გარე დაცვის მთავარი სამმართველოს გარე დაცვის აღმოსავლეთის სამმართველოს N15 განყოფილების ოცეულის მეთაურის მოადგილე სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 27.10.2019
სპეციალური პენიტენიცური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის გარე დაცვის მთავარი სამმართველოს გარე დაცვის აღმოსავლეთის სამმართველოს N15 განყოფილების ინსპექტორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 27.10.2019
სპეციალური პენიტენიცური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის გარე დაცვის მთავარი სამმართველოს გარე დაცვის აღმოსავლეთის სამმართველოს N16 განყოფილების ინსპექტორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 27.10.2019
სპეციალური პენიტენიცური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის გარე დაცვის მთავარი სამმართველოს გარე დაცვის დასავლეთის სამმართველოს N3 განყოფილების ინსპექტორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 27.10.2019
კიბერუსაფრთხოების ოპერაციების დეპარტამენტის ინფორმაციული და საკომუნიკაციო სისტემების კონტროლისა და აუდიტის სამმართველოს ინჟინერი სსიპ - კიბერუსაფრთხოების ბიურო 27.10.2019
კიბერუსაფრთხოების ოპერაციების დეპარტამენტის ინფორმაციული და საკომუნიკაციო სისტემების კონტროლისა და აუდიტის სამმართველოს უფროსი ინჟინერი სსიპ - კიბერუსაფრთხოების ბიურო 27.10.2019
საპროექტო სამსახურის საგზაო პროექტების მართვის სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 27.10.2019
მცხეთა-მთიანეთის სატყეო სამსახურის მეტყევე სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო 27.10.2019
ფინანსების მართვის სამსახურის საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მიერ დაფინანსებული პროექტების ფინანსური მენეჯმენტისა და ანალიზის სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 03.11.2019
ფინანსების მართვის სამსახურის საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მიერ დაფინანსებული პროექტების ფინანსური მენეჯმენტისა და ანალიზის სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 03.11.2019
ფინანსების მართვის სამსახურის საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მიერ დაფინანსებული პროექტების ფინანსური მენეჯმენტისა და ანალიზის სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 03.11.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის საზოგადოებრივი მისაღებისა და სატელეფონო მომსახურების სამმართველოს II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 27.10.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამმართველოს I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 27.10.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის სამედიცინო დეპარტამენტის პირველადი ჯანდაცვისა და ამბულატორიული სერვისების სამმართველოს II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 27.10.2019
ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ეკონომისტი სსიპ აჭარის ა/რ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი 27.10.2019
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში 27.10.2019
1 გვერდი 4 -დან (სულ 167 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანური რესურსების მართვა 1
ადგილობრივი თვითმმართველობა 2
ადმინისტრაცია 6
აუდიტი 3
ბიზნესი და ანალიტიკა 3
ბუღალტერია 2
განათლება 1
განათლება/სწავლება 21
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 15
დიზაინი 1
ეკონომიკური 1
ზედამხედველობა 1
თარგმნა/რედაქტირება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 6
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
იურიდიული 9
ლოჯისტიკა 1
მანდატური 2
მართვა/მენეჯმენტი 1
მარკეტინგი 1
მომსახურება 2
პრობაცია 2
პროგრამირება 5
პროექტების მართვა 1
საარქივო საქმე 3
საარჩევნო ადმინისტრაცია 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
საზღვაო 1
საინჟინრო საქმე 1
სამეურნეო 1
სამშენებლო საქმე 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
სასჯელაღსრულება 14
საფინანსო/საბიუჯეტო 1
საქმისწარმოება 4
სისტემური ადმინისტრატორი 1
სოციალური სამსახური 4
სტაჟირება 5
სტატისტიკა 6
ტექნიკური 1
ტრანსპორტი 1
ტყის მართვა 3
ფინანსები 5
შესყიდვები 3
შეფასება/აკრედიტაცია 1
შიდა აუდიტი 3
ჯანდაცვა 14
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
;