ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
მერის წარმომადგენელი სიქთარვის ადმინისტრაციულ ერთეულში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 03.03.2018
მერის წარმომადგენელი გოდოგნის ადმინისტრაციულ ერთეულში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 03.03.2018
მერის წარმომადგენელი ნახშირღელის ადმინისტრაციულ ერთეულში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 03.03.2018
მერის წარმომადგენელი ბარდუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 03.03.2018
მერის წარმომადგენელი ეწრის ადმინისტრაციულ ერთეულში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 03.03.2018
მერის წარმომადგენელი ჭოგნარის ადმინისტრაციულ ერთეულში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 03.03.2018
მერის წარმომადგენელი კვახჭირის ადმინისტრაციულ ერთეულში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 03.03.2018
მერის წარმომადგენელი ქვედა სიმონეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 03.03.2018
მერის წარმომადგენელი ზედა სიმონეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 03.03.2018
მერის წარმომადგენელი ალისუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 03.03.2018
მერის წარმომადგენელი ახალ თერჯოლის ადმინისტრაციულ ერთეულში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 03.03.2018
„პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის“ „სკოლის მოსწავლეებში პროფესიული უნარების განვითარების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი - კოორდინატორი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 03.03.2018
მერის წარმომადგენელი თერჯოლის ადმინისტრაციულ ერთეულში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 03.03.2018
მერის წარმომადგენელი ღვანკითის ადმინისტრაციულ ერთეულში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 03.03.2018
„პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის“ „სკოლის მოსწავლეებში პროფესიული უნარების განვითარების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი - პროგრამის ასისტენტი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 03.03.2018
მერის წარმომადგენელი რუფოთის ადმინისტრაციულ ერთეულში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 03.03.2018
მერის წარმომადგენელი თუზის ადმინისტრაციულ ერთეულში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 03.03.2018
მერის წარმომადგენელი ჩხარის ადმინისტრაციულ ერთეულში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 03.03.2018
მანდატური მცხეთის რაიონული სასამართლო 03.03.2018
მერის წარმომადგენელი გოგნის ადმინისტრაციულ ერთეულში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 03.03.2018
სკოლის ექიმი სსიპ-ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომარეთის საჯარო სკოლა 03.03.2018
მერის წარმომადგენელი ზედა საზანოს ადმინისტრაციულ ერთეულში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 03.03.2018
სტაჟიორი გორის რაიონული სასამართლო 09.03.2018
უფროსი კონსულტანტი სამეურნეო დარგში თბილისის საქალაქო სასამართლო 03.03.2018
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ თბილისის №32 საჯარო სკოლა 02.03.2018
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ რუსთავის N5 საჯარო სკოლა 02.03.2018
შიდა აუდიტის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი 02.03.2018
სააგენტოს უფროსის მოადგილე სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო 02.03.2018
მერის თანაშემწე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 02.03.2018
მერის მრჩეველი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 02.03.2018
მერის მდივან-რეფერენტი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 02.03.2018
მძღოლი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 02.03.2018
დამლაგებელი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 02.03.2018
სპეციალისტი მოქალაქეთა მიღების საკითხებში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 02.03.2018
სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 02.03.2018
დირექტორის პირველი მოადგილე სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო 02.03.2018
სკოლის ექიმი სსიპ - ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ თბილისის N23 საჯარო სკოლა 02.03.2018
რეგიონული პროექტების კოორდინირების სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში 02.03.2018
მერის თანაშემწე გორის მუნიციპალიტეტის მერია 01.03.2018
დამლაგებელი გორის მუნიციპალიტეტის მერია 01.03.2018
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მრჩეველი სსიპ - იუსტიციის სახლი 01.03.2018
მომსახურების კომერციული ხარისხის კონტროლის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია 01.03.2018
სკოლის ექიმი სსიპ - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცურტავის საჯარო სკოლა 01.03.2018
საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების სტაჟიორი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 05.03.2018
კოორდინაციის, დაგეგმვისა და ანგარიშგების დეპარტამენტის სტაჟიორი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 05.03.2018
იურიდიული დეპარტამენტის სასამართლოებთან ურთიერთობის და საარჩევნო დავების განყოფილების სტაჟიორი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 05.03.2018
იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების სტაჟიორი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 05.03.2018
საფინანსო დეპარტამენტის ბიუჯეტის მართვის, ფინანსური აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილების სტაჟიორი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 05.03.2018
საფინანსო დეპარტამენტის მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების მართვის განყოფილების სტაჟიორი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 05.03.2018
საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების სტაჟიორი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 05.03.2018
1 გვერდი 5 -დან (სულ 210 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანური რესურსების მართვა 2
ადგილობრივი თვითმმართველობა 32
ადმინისტრაცია 8
ავიაცია 1
აუდიტი 4
ბუღალტერია 2
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 1
განათლება/სწავლება 4
დაზღვევის ზედამხედველობა 3
დაცვა/უსაფრთხოება 5
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 5
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
იურიდიული 12
კვლევა და ანალიზი 2
კოორდინაცია 3
მართვა/მენეჯმენტი 4
მომსახურება 10
მონიტორინგი 2
პროგრამირება 1
პროექტების მართვა 2
საარჩევნო ადმინისტრაცია 8
საერთაშორისო ურთიერთობები 3
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 4
სამდივნო/საოფისე საქმე 3
სამეურნეო 4
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 2
საორგანიზაციო საქმიანობა 6
საფინანსო/საბიუჯეტო 6
საქმისწარმოება 4
სოფლის მეურნეობა 4
სოციალური სამსახური 1
სტაჟირება 5
ტექნიკური 2
ტურიზმი 1
ტყის მართვა 10
ფინანსები 4
ქონების აღრიცხვა/მონიტორინგი 1
ქონების განკარგვა 4
შესყიდვები 5
ჯანდაცვა 27
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
;