ვაკანსიის ძებნა


პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ თბილისის №60 საჯარო სკოლა 02.09.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ ახალციხის N2 საჯარო სკოლა 09.09.2016
გამგებლის წარმომადგენელი ცხრამუხის ადმინისტრაციულ ერთეულში ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 02.09.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - სენაკის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძველი სენაკის საჯარო სკოლა 02.09.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ მარაბდის საჯარო სკოლა 02.09.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ ბორჯომის N3 საჯარო სკოლა 02.09.2016
სპეციალური პედაგოგი სსიპ - ქალაქ თბილისის №90 საჯარო სკოლა 01.09.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ თბილისის №90 საჯარო სკოლა 01.09.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ თბილისის N26 საჯარო სკოლა 02.09.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭარნალის საჯარო სკოლა 09.09.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ თბილისის N107 საჯარო სკოლა 01.09.2016
აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარის თანაშემწე - სტაჟიორი სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო 01.09.2016
თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების სარეაბილიტაციო და საგანმანათლებლო პროგრამების სამსახურის თავისუფლების შეზღუდვის ოფიცერი საქართველოს არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 01.09.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - ფრიდონ თურმანიძის სახელობის ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერისის საჯარო სკოლა 01.09.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ ოზურგეთის N1 საჯარო სკოლა 05.09.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ ზუგდიდის N6 საჯარო სკოლა 01.09.2016
დირექტორის თანაშემწე სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 01.09.2016
სოციალურ საკითხთა და სააღრიცხვო-ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 01.09.2016
ლოგისტიკის დეპარტამენტის საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 01.09.2016
რეგიონული მართვის დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 01.09.2016
რეგიონული მართვის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 01.09.2016
საინფორმაციო მენეჯერი სსიპ - ქალაქ თბილისის N143 საჯარო სკოლა 15.09.2016
რეგიონული მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 01.09.2016
სოციალურ საკითხთა და სააღრიცხვო-ანალიტიკური დეპარტამენტის სააღრიცხვო-ანალიტიკური განყოფილების უფროსი სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 31.08.2016
სოციალურ საკითხთა და სააღრიცხვო-ანალიტიკური დეპარტამენტის სოციალურ საკითხთა განყოფილების უფროსი სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 01.09.2016
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების სამმართველოს საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 01.09.2016
თბილისის პრობაციის ბიუროს პრობაციის ოფიცერი საქართველოს არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 01.09.2016
სარეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველოს სოციალური მუშაკი (სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის პრობაციის ბიურო - ფოთი) საქართველოს არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 01.09.2016
სარეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველოს ფსიქოლოგი (სამცხე-ჯავახეთის პრობაციის ბიურო-ახალციხე) საქართველოს არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 01.09.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღლაკის N1 საჯარო სკოლა 01.09.2016
თავმჯდომარის სამდივნოს უფროსი სპეციალისტი (პროტოკოლი) საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 31.08.2016
თავმჯდომარის სამდივნოს მთავარი სპეციალისტი (პრეს–მდივანი) საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 31.08.2016
საწარმოო, საზოგადოებრივი და სხვა დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამმართველოს სპეციალისტი სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო 01.09.2016
სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო 01.09.2016
ინფორმაციული უზრუნველყოფის სამმართველოს სპეციალისტი (GIS) სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო 01.09.2016
ენერგოგენერაციისა და მასთან დაკავშირებული ობიექტების მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო 01.09.2016
საორგანიზაციო სამსახურის მთავარი სპეციალისტი (ინფორმაციის მიღებისა და დამუშავების საკითხებში) საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 31.08.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ თბილისის N143 საჯარო სკოლა 31.08.2016
ბიბლიოთეკარი სსიპ - ქალაქ თბილისის N143 საჯარო სკოლა 05.09.2016
საორგანიზაციო სამსახურის უფროსი მრჩეველი (საკადრო საკითხებში) საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 31.08.2016
სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და კვლევების დეპარტამენტის უფროსი მრჩეველი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 31.08.2016
სასწავლო დაწესებულებების საბაკალავრო სკოლის ინფორმატიკის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია 21.09.2016
სასწავლო დაწესებულებების საბაკალავრო სკოლის ინფორმატიკის მიმართულების ასისტენტ-პროფესორი სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია 21.09.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ თბილისის N5 საჯარო სკოლა 02.09.2016
სასწავლო დაწესებულებების საბაკალავრო სკოლაში (საბაკალავრო პროგრამებზე ,,პოლიტიკის მეცნიერებების შესავალი“-ს სალექციო კურსის ჩატარების მიზნით) მოწვეული სპეციალისტი (ხელშეკრულებით) სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია 09.09.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ თბილისის N4 საჯარო სკოლა 31.08.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - კალისტრატე სალიას სახელობის წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ჯგალის თემის საჯარო სკოლა 02.09.2016
მათემატიკის მასწავლებელი სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ქობულეთის N1 საჯარო სკოლა 31.08.2016
დაწყებითი კლასის მასწავლებელი სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ქობულეთის N1 საჯარო სკოლა 31.08.2016
განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის სპორტის განყოფილების უფროსი გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 31.08.2016
1 გვერდი 4 -დან (სულ 158 ჩანაწერი)