ვაკანსიის ძებნა


პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ ცაგერის N1 საჯარო სკოლა 03.02.2017
აპარატის მთავარი სპეციალისტი გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 01.02.2017
შიდა აუდიტის სამმართველოს უფროსი სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი) 01.02.2017
აპარატის სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების სპეციალისტი გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 01.02.2017
არქივის სამსახურის სპეციალისტი სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 01.02.2017
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ ახალციხის N2 საჯარო სკოლა 06.02.2017
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ დმანისის N2 საჯარო სკოლა 20.03.2017
გარე მომხმარებელთან ურთიერთობების მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი (შტატგარეშე) სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 01.02.2017
სტაჟიორი ლაგოდეხის იუსტიციის სახლში სსიპ იუსტიციის სახლი 01.02.2017
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ ბათუმის N26 საჯარო სკოლა 02.02.2017
ლოჯისტიკის სამსახურის მუშა (შტატგარეშე) სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო 29.01.2017
დევნილებთან ურთიერთობისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის მთავარი სპეციალისტი სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობა 29.01.2017
აპარატის მთავარი სპეციალისტი საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხებში აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 29.01.2017
სკოლის ექიმი სსიპ - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ კოდის საჯარო სკოლა 10.02.2017
დასავლეთის რეგიონული სამმართველოს გურიის გარემოსდაცვითი პატრულირებისა და სწრაფი რეაგირების განყოფილების უფროსი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი 29.01.2017
ქვემო ქართლის რეგიონული სამმართველოს გარემოსდაცვითი პატრულირებისა და სწრაფი რეაგირების განყოფილების უფროსი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი 29.01.2017
აღმოსავლეთის რეგიონული სამმართველოს მცხეთა-მთიანეთის გარემოსდაცვითი პატრულირებისა და სწრაფი რეაგირების განყოფილების უფროსი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი 29.01.2017
შიდასამსახურებრივი კონტროლის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი 29.01.2017
ადმინისტრაციის მთავარი სპეციალისტი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი 29.01.2017
სკოლის გაზოპერატორი სსიპ - ქალაქ თბილისის N30 საჯარო სკოლა 30.01.2017
სკოლის ექიმი სსიპ - გიორგი მთაწმინდელის სახელობის ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტაძრისის საჯარო სკოლა 29.01.2017
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ თბილისის N94 საჯარო სკოლა 29.01.2017
სკოლის ექიმი ახალციხის მუნიციპალიტეტის სსიპ - სოფელ ფერსის საჯარო სკოლა 27.02.2017
სკოლის ექიმი სსიპ - ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ დარკვეთის საჯარო სკოლა 31.01.2017
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ ახალციხის №5 საჯარო სკოლა 27.01.2017
სკოლის ექიმი სსიპ - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ მარაბდის საჯარო სკოლა 27.01.2017
პროგრამისტი სსიპ სმართ ლოჯიქი 27.01.2017
საგანმანათლებლო დაწესებულებების მატერიალური უზრუნველყოფის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 27.01.2017
ადმინისტრაციის სამსახურის უფროსი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 27.01.2017
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ თბილისის N215 საჯარო სკოლა 29.01.2017
იურისტი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 27.01.2017
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ თეთრიწყაროს N1 საჯარო სკოლა 27.01.2017
სკოლის ექიმი სსიპ - დავით ელიზბარაშვილის სახელობის ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ შილდის N1 საჯარო სკოლა 10.02.2017
მანდატურის სამსახურის მანდატური თბილისის საქალაქო სასამართლო 26.01.2017
ეროვნული და საერთაშორისო სასამართლო პრაქტიკის განზოგადებისა და სტატისტიკის სამსახურის კონსულტანტი სასამართლო პრაქტიკის განზოგადების დარგში თბილისის საქალაქო სასამართლო 26.01.2017
კანცელარიის სპეციალისტი თბილისის საქალაქო სასამართლო 26.01.2017
კანცელარიის მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრის უფროსი კონსულტანტი თბილისის საქალაქო სასამართლო 26.01.2017
საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგიის სამდივნოს მოსამართლის თანაშემწე თბილისის საქალაქო სასამართლო 26.01.2017
საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგიის სამდივნოს სხდომის მდივანი თბილისის საქალაქო სასამართლო 26.01.2017
სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს სხდომის მდივანი თბილისის საქალაქო სასამართლო 26.01.2017
ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს სხდომის მდივანი თბილისის საქალაქო სასამართლო 26.01.2017
ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს მოსამართლის თანაშემწე თბილისის საქალაქო სასამართლო 26.01.2017
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ თბილისის N29 საჯარო სკოლა 26.01.2017
იმერეთის რეგიონული ოფისის უფროსი სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 05.02.2017
სამეგრელოს რეგიონული ოფისის უფროსის მოადგილე სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 05.02.2017
იმერეთის რეგიონული ოფისის რეგისტრატორი სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 05.02.2017
გურიის რეგიონული ოფისის რეგისტრატორი სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 05.02.2017
ბოლნისის ფილიალის უფროსი ოპერატორი სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 05.02.2017
მცხეთის ფილიალის უფროსი ოპერატორი სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 05.02.2017
წნორის ფილიალის უფროსი ოპერატორი სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 05.02.2017
1 გვერდი 2 -დან (სულ 90 ჩანაწერი)