ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
მოსაკრებლის ორგანიზების უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი ხონის მუნიციპალიტეტის მერია 27.11.2018
არქიტექტურის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ხონის მუნიციპალიტეტის მერია 27.11.2018
რისკების ცენტრალიზებული მართვის დეპარტამენტის სპეციალისტი საქართველოს ეროვნული ბანკი 25.11.2018
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და განვითარების პარტნიორებთან ურთიერთობის სამსახურის დაგეგმარებისა და ექსპლუატაციის სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 25.11.2018
საერთაშორისო შესყიდვების სამსახურის ანგარიშგების სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 25.11.2018
რეფორმებისა და დაგეგმვის დეპარტამენტის ოპერაციული დაგეგმვისა და მენეჯერული ინფორმაციის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 25.11.2018
მომსახურების დეპარტამენტის სერვისცენტრის ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 25.11.2018
მომსახურების დეპარტამენტის ვაკე-საბურთალოს სერვისცენტრის ადმინისტრატორი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 25.11.2018
მომსახურების დეპარტამენტის მცხეთის სერვისცენტრის მთავარი ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 25.11.2018
მომსახურების დეპარტამენტის თელავის სერვისცენტრის მთავარი ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 25.11.2018
მომსახურების დეპარტამენტის მარნეულის სერვისცენტრის ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 25.11.2018
მომსახურების დეპარტამენტის ბათუმის სერვისცენტრის ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 25.11.2018
მომსახურების დეპარტამენტის რუსთავის სერვისცენტრის ადმინისტრატორი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 25.11.2018
მომსახურების დეპარტამენტის უბნის ოფიცერთა სამმართველოს ფოთის სექტორის უბნის საგადასახადო ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 25.11.2018
მომსახურების დეპარტამენტის უბნის ოფიცერთა სამმართველოს მცხეთა-მთიანეთის სექტორის უბნის საგადასახადო ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 25.11.2018
მომსახურების დეპარტამენტის საინფორმაციო სატელეფონო ცენტრის ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 25.11.2018
მომსახურების დეპარტამენტის სერვის ცენტრის მთავარი ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 25.11.2018
მომსახურების დეპარტამენტის სერვის ცენტრის უფროსი ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 25.11.2018
მომსახურების დეპარტამენტის უბნის ოფიცერთა სამმართველოს მთავარი ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 25.11.2018
მომსახურების დეპარტამენტის უბნის ოფიცერთა სამმართველოს უბნის საგადასახადო ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 25.11.2018
პროფესიული მასწავლებელი - თმის სტილისტი სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი 25.11.2018
ადმინისტრაციის აპარატის უფროსის მოადგილე სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავში 25.11.2018
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - საინფორმაციო კომუნიკაციების მენეჯერი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 25.11.2018
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის სამდივნოს რეფერენტი საქართველოს უზენაესი სასამართლო 25.11.2018
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის ორგანიზაციული რისკების სამსახურის ანალიტიკოსი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 25.11.2018
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ თბილისის N29 საჯარო სკოლა 24.11.2018
სკოლის ექიმი სსიპ - ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ვალის N1 საჯარო სკოლა 26.11.2018
სერვისებისა და ბრენდის განვითარების სამსახურის მომხმარებელთან ურთიერთობის განყოფილების სატელეფონო კონსულტანტი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 24.11.2018
ეკონომიკური სამსახურის შესყიდვების განყოფილების შესყიდვების სპეციალისტი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 24.11.2018
აჭარისა და გურიის სააღსრულებო ბიუროს სტაჟიორი - ბათუმი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 24.11.2018
რისკებზე რეაგირების დეპარტამენტის მობილური რეაგირების ჯგუფის უფროსის მოადგილე სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო 24.11.2018
რისკებზე რეაგირების დეპარტამენტის მობილური რეაგირების ჯგუფის უფროსი სპეციალისტი სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო 24.11.2018
ვეტერინარიის დეპარტამენტის ცხოველთა განსაკუთრებით საშიში ინფექციური დაავადებების ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო 24.11.2018
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო 24.11.2018
თბილისის საქალაქო სამსახურის ინსპექტორი სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო 24.11.2018
თბილისის საქალაქო სამსახურის ინსპექტორი სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო 24.11.2018
იმერეთის რეგიონული სამმართველოს ინსპექტორი სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო 24.11.2018
სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველოს ინსპექტორი სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო 24.11.2018
სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონული სამმართველოს ინსპექტორი სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო 24.11.2018
ქვემო ქართლის რეგიონული სამმართველოს ინსპექტორი სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო 24.11.2018
სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს ინსპექტორი სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო 24.11.2018
სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს ინსპექტორი სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო 24.11.2018
სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს ინსპექტორი სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო 24.11.2018
აჭარის რეგიონული სამმართველოს ინსპექტორი სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო 24.11.2018
თერაპიისა და ფსიქო-ნევროლოგიის განყოფილების მედდა (მორიგე) სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 24.11.2018
თერაპიისა და ფსიქო-ნევროლოგიის განყოფილების ექიმი-ნევროპათოლოგი სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 24.11.2018
თერაპიისა და ფსიქო-ნევროლოგიის განყოფილების ექიმი-თერაპევტი სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 24.11.2018
თერაპიისა და ფსიქო-ნევროლოგიის განყოფილების ექიმი-ფიზიოთერაპევტი სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 24.11.2018
თერაპიისა და ფსიქო-ნევროლოგიის განყოფილების უფროსი მედდა სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 24.11.2018
თერაპიისა და ფსიქო-ნევროლოგიის განყოფილების მედდა სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 24.11.2018
1 გვერდი 4 -დან (სულ 187 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანური რესურსების მართვა 1
ადგილობრივი თვითმმართველობა 3
ადმინისტრაცია 3
ავიაცია 1
არქიტექტურა 3
აუდიტი 6
ბუღალტერია 3
განათლება/სწავლება 4
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 1
ეკონომიკური 1
ექსპერტიზა 4
ზედამხედველობა 4
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 3
ინფორმაციული უსაფრთხოება 1
იურიდიული 6
მანდატური 2
მართვა/მენეჯმენტი 10
მედიახელოვნება/ფოტოგრაფია 1
მევენახეობა - მეღვინეობა 1
მომსახურება 3
პროექტების მართვა 5
საარქივო საქმე 4
საბანკო ზედამხედველობა 1
საგადასახადო 13
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 2
საზღვაო 1
საინჟინრო საქმე 7
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
საქმისწარმოება 1
სოფლის მეურნეობა 13
სოციალური სამსახური 1
სტაჟირება 9
სტატისტიკა 1
ტელეკომუნიკაციები 1
ტექნიკური 1
ტურიზმი 1
ტყის მართვა 7
ფინანსები 2
ფსიქოლოგია 1
შესყიდვები 3
შიდა კონტროლი 2
ხარისხის მართვა 1
ჯანდაცვა 48
;