ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
ტურიზმის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ხონის მუნიციპალიტეტის მერია 10.02.2020
კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომედეგობის და საინჟინრო ექსპერტიზის, საინჟინრო ექსპერტიზის სამმართველოს ექსპერტი სსიპ - ლ. სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 06.02.2020
ქირურგიული სამსახურის ზოგადი ქირურგიის და ტრავმატოლოგიის განყოფილების ექიმი-ყბა-სახის ქირურგი სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 06.02.2020
ქირურგიული სამსახურის ზოგადი ქირურგიისა და ტრავმატოლოგიის განყოფილების ექიმი-ნეიროქირურგი სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 06.02.2020
სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში 06.02.2020
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ ფოთის N4 საჯარო სკოლა 06.02.2020
სკოლის ექიმი სსიპ - ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომარეთის საჯარო სკოლა 06.02.2020
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ ახმეტის №2 საჯარო სკოლა 06.02.2020
დავების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე სსიპ - შემოსავლების სამსახური 06.02.2020
კანცელარიის არქივარიუსი (სპეციალისტი) თბილისის საქალაქო სასამართლო 06.02.2020
საკრებულოს აპარატის მატერიალურ-ტექნიკური და კომპიუტერული უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 06.02.2020
საკრებულოს აპარატის ტექნიკური და კომპიუტერული უზრუნველყოფის განყოფილების - სპეციალისტი; მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 06.02.2020
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საორგანიზაციო საკითხებში ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 06.02.2020
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 06.02.2020
ფინანსური, შესყიდვების, საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშგების სამმართველოს მთავარი ბუღალტერი სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 06.02.2020
ცხოველთა კონტროლისა და რეგულირების დეპარტამენტის, ცხოველთა თავშესაფრის განყოფილების სპეციალისტი - ფერშალი სსიპ - ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო 06.02.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის სამედიცინო დეპარტამენტის პირველადი ჯანდაცვისა და ამბულატორიული სერვისების სამმართველოს II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 12.02.2020
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის საზოგადოებრივი მისაღებისა და სატელეფონო მომსახურების სამმართველოს II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 12.02.2020
სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის უფროსი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 06.02.2020
ფინანსების მართვის დეპარტამენტის უფროსი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 06.02.2020
თავდაცვის ატაშეებისა და წარმომადგენლების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 06.02.2020
რეფორმების კოორდინაციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 06.02.2020
სპეციალისტი ნაფიც მსაჯულთა საორგანიზაციო საკითხებში ზუგდიდის რაიონული სასამართლო 07.02.2020
სასამართლოს აპარატის მანდატურის სამსახურის მანდატური ზუგდიდის რაიონული სასამართლო 07.02.2020
სხდომის მდივანი ზუგდიდის რაიონული სასამართლო 07.02.2020
საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ქურთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 05.02.2020
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს სპეციალისტი თბილისის საქალაქო სასამართლო 05.02.2020
სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის სამდივნოს სხდომის მდივანი თბილისის საქალაქო სასამართლო 05.02.2020
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს სხდომის მდივანი თბილისის საქალაქო სასამართლო 05.02.2020
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს მოსამართლის თანაშემწე თბილისის საქალაქო სასამართლო 05.02.2020
ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს სპეციალისტი თბილისის საქალაქო სასამართლო 05.02.2020
კანცელარიის მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრის სპეციალისტი თბილისის საქალაქო სასამართლო 05.02.2020
კანცელარიის მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრის წამყვანი სპეციალისტი თბილისის საქალაქო სასამართლო 05.02.2020
ეროვნული და საერთაშორისო სასამართლო პრაქტიკის განზოგადებისა და სტატისტიკის სამსახურის კონსულტანტი სასამართლო პრაქტიკის განზოგადების დარგში თბილისის საქალაქო სასამართლო 05.02.2020
საგამოცდო ცენტრის მონაცემთა ბაზის ადმინისტრირების სპეციალისტი (ხელშეკრულებით) სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია 09.02.2020
ენერგეტიკული პოლიტიკის დეპარტამენტის ანალიზისა და დაგეგმარების სამმართველოს კონსულტანტი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 05.02.2020
ბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტის უფროსი სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი) 05.02.2020
სტრატეგიული დაგეგმვის, კოორდინაციისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტის საერთაშორისო და საზოგადოებასთან ურთიერთობების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი (საზოგადოებასთან ურთიერთობების მიმართულებით) სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი) 05.02.2020
ბუღალტერი სსიპ - ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო 05.02.2020
კახეთის რეგიონული სამმართველოს ინსპექტორი სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო 05.02.2020
აჭარის რეგიონული სამმართველოს ინსპექტორი სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო 05.02.2020
ქვემო ქართლის რეგიონული სამმართველოს ინსპექტორი სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო 05.02.2020
სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მრჩეველი სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო 05.02.2020
საგანმანათლებლო რესურსცენტრის სკოლამდელი განათლების მიმართულებით შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ახმეტის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი 02.02.2020
სერვისებისა და ბრენდის განვითარების სამსახურის მომხმარებელთან ურთიერთობის განყოფილების სტაჟიორი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 02.02.2020
სამომხმარებლო პროდუქტებზე ზედამხედველობის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი სსიპ - ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო 02.02.2020
ინდუსტრიულ და სამშენებლო პროდუქტებზე ზედამხედველობის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი სსიპ - ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო 02.02.2020
კვლევისა და სერვისების დეპარტამენტის მრჩეველი (სტატისტიკური ანალიზისა და ანგარიშგების მიმართულებით) სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 02.02.2020
მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის სამმართველოს სოციალური მუშაკი (სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის პრობაციის ბიუროს სამოქმედო ტერიტორია) სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 02.02.2020
სტაჟიორი ფინანსურ დეპარტამენტში სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 14.02.2020
1 გვერდი 3 -დან (სულ 142 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანის უფლებები 1
ადამიანური რესურსების მართვა 3
ადგილობრივი თვითმმართველობა 1
ადმინისტრაცია 5
აუდიტი 4
ბუღალტერია 3
განათლება/სწავლება 3
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 1
დაცვა/უსაფრთხოება 1
დიპლომატია 3
ეკონომიკური 1
ენერგეტიკა 1
ექსპერტიზა 2
ზედამხედველობა 5
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 2
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 8
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 1
იურიდიული 24
კვლევა და ანალიზი 2
ლოჯისტიკა 2
მანდატური 2
მართვა/მენეჯმენტი 4
მომსახურება 2
მონიტორინგი 1
პროგრამირება 3
საგადასახადო 1
საგარეო ვაჭრობა 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 4
სამშენებლო საქმე 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
საორგანიზაციო საქმიანობა 1
საფინანსო/საბიუჯეტო 1
საქმისწარმოება 5
სისტემური ადმინისტრატორი 1
სოფლის მეურნეობა 5
სოციალური სამსახური 4
სტაჟირება 4
სტატისტიკა 1
ტექნიკური სამუშაოები 1
ტრანსპორტი 1
ტურიზმი 1
ფინანსები 3
ფსიქოლოგია 3
ქონების მართვა 1
შესყიდვები 4
შიდა აუდიტი 1
შრომის უსაფრთხოება 1
ჯანდაცვა 9
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
;