ვაკანსიის ძებნა


პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტის სპეციალისტი სსიპ შემოსავლების სამსახური 30.10.2016
საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი სსიპ შემოსავლების სამსახური 30.10.2016
სტაჟიორი ყვარლის იუსტიციის სახლში სსიპ იუსტიციის სახლი 30.10.2016
სტაჟიორი გორის იუსტიციის სახლში სსიპ იუსტიციის სახლი 30.10.2016
ზღვაზე ძებნა-გადარჩენისა და გემების მოძრაობის მონიტორინგის დეპარტამენტის საზღვაო სამაშველო-საკოორდინაციო ცენტრის უფროსი სპეციალისტი (მორიგე რადიო ოპერატორი) სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 30.10.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - რამინ დიხამინჯიას სახელობის დაბა ჩხოროწყუს №1 საჯარო სკოლა 31.10.2016
ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი სპეციალისტი (ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების საკითხებში) სსიპ - ეროვნული საშენი მეურნეობა 30.10.2016
ფინანსების მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 30.10.2016
ტექნიკური განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი (წარმომადგენელი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში) აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი 29.10.2016
მატერიალური რესურსებისა და მექანიზაციის განყოფილების უფროსი აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი 29.10.2016
ეროვნული უმცირესობების პროფესიული განვითარების მენეჯერი (სომხურეონოვანი სკოლებისა და სექტორებისთვის) სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 29.10.2016
ეროვნული უმცირესობების პროფესიული განვითარების მენეჯერი (აზერბაიჯანულენოვანი სკოლებისა და სექტორებისთვის) სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 29.10.2016
საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 29.10.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ თბილისის N30 საჯარო სკოლა 29.10.2016
საკრებულოს აპარატის მთავარი სპეციალისტი საორგანიზაციო საკითხებში ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 29.10.2016
საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 29.10.2016
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 29.10.2016
კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განვითარების სამსახურის ტურიზმისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 29.10.2016
კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განვითარების სამსახურის სპორტისა და ახალგაზრდობის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 29.10.2016
კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განვითარების სამსახურის განათლების, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 29.10.2016
სააგენტოს უფროსის მოადგილე სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო 29.10.2016
ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის არქიტექტურისა და მშენებლობაზე ზედამხედველობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 29.10.2016
ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 29.10.2016
ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის გარემოს დაცვისა და აგრარულ საკითხთა განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 29.10.2016
ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის გარემოს დაცვისა და აგრარულ საკითხთა განყოფილების უფროსი ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 29.10.2016
ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის ადგილობრივი გადასახადებისა და მოსაკრებლების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 29.10.2016
დირექტორის მრჩეველი სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 29.10.2016
სტაჟიორი სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო 12.11.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის დაბა კაზრეთის N1 საჯარო სკოლა 29.10.2016
სოფლის მეურნეობისა და ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობის სამსახურის სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 28.10.2016
სოფლის მეურნეობისა და ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობის სამსახურის ეკონომიკის, მცირე ბიზნესისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის განყოფილების უფროსი თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 28.10.2016
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ლოჯისტიკის სამსახურის შტატგარეშე თანამშრომელი - სპეციალისტი (ონის მუნიციპალიტეტი) სსიპ იუსტიციის სახლი 28.10.2016
გამგებლის წარმომადგენელი დაბა მანგლისის ადმინისტრაციულ ერთეულში თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 28.10.2016
ინფრასტრუქტურის განვითარების დეპარტამენტის სტიქიების პრევენციისა და ოპერატიული რეაგირების სამმართველოს უფროსი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 28.10.2016
იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 28.10.2016
საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახურის საფინანსო-საბიუჯეტო და საბუღალტრო აღრიცხვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 28.10.2016
შიდა აუდიტის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 28.10.2016
გამგებლის წარმომადგენელი დურნუკის ადმინისტრაციულ ერთეულში თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 28.10.2016
ქონების მართვისა და მატერიალური უზრუნველყოფის სამსახურის ქონების მართვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 28.10.2016
აჭარისა და გურიის სააღსრულებო ბიუროს სტაჟიორი სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო 28.10.2016
საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახურის შესყიდვების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 28.10.2016
იურიდიული განყოფილების მთავარი სპეციალისტი თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 28.10.2016
საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის საერთაშორისო ურთიერთობების და პროტოკოლის განყოფილების უფროსი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 28.10.2016
სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის დირექტორი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 27.10.2016
დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 27.10.2016
სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს სახელმწიფო შესყიდვების ორგანიზების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 27.10.2016
იურიდიული სამმართველოს სასამართლოებთან ურთიერთობებისა და სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების სპეციალისტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 27.10.2016
ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის ეკონომიკური დაგეგმვისა, სტატისტიკის, მუნიციპალური ქონების აღრიცხვის და მართვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 27.10.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ თბილისის N29 საჯარო სკოლა 27.10.2016
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 27.10.2016
1 გვერდი 3 -დან (სულ 117 ჩანაწერი)

ადამიანური რესურსების მართვა 1
ადგილობრივი თვითმმართველობა 15
ადმინისტრაცია 3
ანალიტიკა 1
აუდიტი 1
ბუღალტერია 3
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 2
განათლება/სწავლება 5
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 2
იურიდიული 8
კოორდინაცია 1
ლოჯისტიკა 1
მანდატური 2
მართვა/მენეჯმენტი 6
საარჩევნო ადმინისტრაცია 1
საგადასახადო 4
საერთაშორისო ურთიერთობები 3
საზღვაო 1
სამეურნეო 1
სამშენებლო საქმე 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
საორგანიზაციო საქმიანობა 2
საქმისწარმოება 6
სოფლის მეურნეობა 2
სოციალური სამსახური 1
სპორტი/ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხები 1
სტაჟირება 3
ფინანსები 1
ქონების განკარგვა 1
შესყიდვები 3
ჯანდაცვა 15
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1