ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
იურიდიული სამმართველოს უფროსი სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო 22.11.2018
იურიდიული სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო 22.11.2018
შესყიდვების სამმართველო მთავარი სპეციალისტი სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო 22.11.2018
სააგენტოსთან შექმნილი მუდმივმოქმედი სადეგუსტაციო კომისიის მთავარი სპეციალისტი სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო 22.11.2018
ცხოველთა კონტროლისა და რეგულირების დეპარტამენტის ოპერატიული რეაგირების და მონიტორინგის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი სსიპ - ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო 22.11.2018
მეოთხე რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი თელავის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი 23.11.2018
ნავსადგურის სახელმწიფო ზედამხედველობისა და კონტროლის სამსახურის ნავსადგურის სახელმწიფო კონტროლის ინსპექტორი სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 23.11.2018
რადიოსიხშირული სპექტრის მართვის დეპარტამენტის უფროსი საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია 26.11.2018
პროფესიული მასწავლებელი პროგრამისთვის - სასტუმრო საქმე სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი 22.11.2018
პროფესიული მასწავლებელი პროგრამისთვის - "ხის მხატვრული დამუშავება" სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი 22.11.2018
აპარატის მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია 22.11.2018
CERT სპეციალისტი სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო 22.11.2018
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და განვითარების პარტნიორებთან ურთიერთობის სამსახურის განვითარების პარტნიორებთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 22.11.2018
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და განვითარების პარტნიორებთან ურთიერთობის სამსახურის განვითარების პარტნიორებთან ურთიერთობის სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 22.11.2018
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და განვითარების პარტნიორებთან ურთიერთობის სამსახურის განვითარების პარტნიორებთან ურთიერთობის სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 22.11.2018
გარემოსა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის გარემოს დაცვის სამმართველოს უფროსი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 22.11.2018
მთავარი სპეციალისტი (ხარისხი) სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 22.11.2018
მთავარი სპეციალისტი საქმისწარმოება, ადამიანური რესურსები სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 22.11.2018
ფარმაცევტი სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 22.11.2018
ამბულატორიულ - დიაგნოსტიკური განყოფილების უფროსი სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 22.11.2018
ამბულატორიულ - დიაგნოსტიკური განყოფილების ოჯახის ექიმი სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 22.11.2018
ამბულატორიულ - დიაგნოსტიკური განყოფილების ექიმი-ქირურგი სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 22.11.2018
ამბულატორიულ - დიაგნოსტიკური განყოფილების ექიმი-სტომატოლოგი სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 22.11.2018
ამბულატორიულ - დიაგნოსტიკური განყოფილების ექიმი-ფსიქიატრი სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 22.11.2018
ამბულატორიულ - დიაგნოსტიკური განყოფილების ექიმი-ალერგოლოგი სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 22.11.2018
სტანდარტების დეპარტამენტის ეროვნული საინფორმაციო ცენტრის (მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციასთან ინფორმაციის გაცვლის ცენტრი) სპეციალისტი სსიპ საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 22.11.2018
ამბულატორიულ - დიაგნოსტიკური განყოფილების ექიმი-ენდოკრინოლოგი სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 22.11.2018
"დუშეთის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პანსიონატის" მომვლელი სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 22.11.2018
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია 21.11.2018
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელის ასისტენტი, ასპინძის ადმინისტრაციულ ერთეულში ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია 21.11.2018
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია 21.11.2018
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის, სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის განყოფილების უფროსი ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია 21.11.2018
კონტროლისა და შიდა აუდიტის სამსახურის - შიდა კონტროლის განყოფილების უფროსი ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია 21.11.2018
ზედამხედველობის სამსახურის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, მშენებლობისა და რეაბილიტაციის ზედამხედველობის საკითხებში ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია 21.11.2018
ზედამხედველობის სამსახურის III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ზედამხედველობის საკითხებში ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია 21.11.2018
იურიდიული სამსახურის ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტების მომზადების განყოფილების უფროსი ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია 21.11.2018
ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურის განყოფილების I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, არქიტექტურის საკითხებში ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია 21.11.2018
კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განვითარების განყოფილების III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი განათლების,კულტურის და ტურიზმის განვითარების საკითხებში ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია 21.11.2018
მერიის ადმინისტრაციის მერიის აპარატის (სამსახური) სამდივნოს (განყოფილება) მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების უფროსი) ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 21.11.2018
სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 21.11.2018
"მარნეულის ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების კრიზისული ცენტრის“ ფსიქოლოგი სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 21.11.2018
"მარნეულის ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების კრიზისული ცენტრის“ სოციალური მუშაკი სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 21.11.2018
"მარტყოფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პანსიონატის" ექიმი-ფსიქიატრი სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 21.11.2018
"დუშეთის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პანსიონატის" ექიმი თერაპევტი სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 21.11.2018
"თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლის" ექიმ-პედიატრი სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 21.11.2018
"თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლის" უფროსი ექთანი სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 21.11.2018
"ქუთაისის ხანდაზმულთა პანსიონატის" ექთანი სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 21.11.2018
მთავარი სპეციალისტი ფინანსები სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 21.11.2018
სამედიცინო ცენტრის უფროსი სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 21.11.2018
მთავარი სპეციალისტი იურისტი სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 21.11.2018
1 გვერდი 3 -დან (სულ 136 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანური რესურსების მართვა 3
ადგილობრივი თვითმმართველობა 6
ადმინისტრაცია 1
ავიაცია 1
არქიტექტურა 3
აუდიტი 2
ბუღალტერია 2
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 1
განათლება/სწავლება 3
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 1
დაცვა/უსაფრთხოება 1
დიპლომატია 1
ეკონომიკური 1
ექსპერტიზა 4
ზედამხედველობა 4
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მხარდაჭერა 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 4
ინფორმაციული უსაფრთხოება 1
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 3
იურიდიული 5
მანდატური 2
მართვა/მენეჯმენტი 9
მევენახეობა - მეღვინეობა 1
მომსახურება 7
პროექტების მართვა 3
საარქივო საქმე 4
საერთაშორისო ურთიერთობები 1
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 2
საზღვაო 1
საინჟინრო საქმე 2
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
საფინანსო/საბიუჯეტო 1
სოციალური სამსახური 1
სტაჟირება 13
სტატისტიკა 1
ტელეკომუნიკაციები 1
ტექნიკური 1
ტურიზმი 1
ფინანსები 2
ფსიქოლოგია 1
შესყიდვები 1
შიდა კონტროლი 2
ხარისხის მართვა 1
ჯანდაცვა 29
;