ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
პროფესიული მასწავლებელი - "ლუდის წარმოების სპეციალისტი" სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი 14.06.2020
პროგრამისტი DevOps ინჟინერი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 04.07.2020
პროგრამისტი BACK END DEVELOPER საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 04.07.2020
უფროსი პროგრამისტი BACK END DEVELOPER საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 04.07.2020
სამსახურებრივი მონიტორინგის დეპარტამენტის ოპერატიული ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 09.06.2020
სამსახურებრივი მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი მონიტორ-ოფიცერი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 09.06.2020
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის სამსახურის მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია 09.06.2020
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია 09.06.2020
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის შიდა აუდიტის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი, პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 09.06.2020
ადმინისტრაციის, სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი, პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 09.06.2020
იურიდიული საქალაქო სამსახურის ადმინისტრაციული დავების განხილვისა და სამართლებრივი აქტების მომზადების განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების უფროსი) ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 11.06.2020
იურიდიული საქალაქო სამსახურის თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის მომსახურების განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 11.06.2020
იურიდიული საქალაქო სამსახურის ადმინისტრაციული დავების განხილვისა და სამართლებრივი აქტების მომზადების განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 11.06.2020
იურიდიული საქალაქო სამსახურის ადმინისტრაციული დავების განხილვისა და სამართლებრივი აქტების მომზადების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 11.06.2020
იურიდიული საქალაქო სამსახურის სასამართლოსთან ურთიერთობის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 11.06.2020
იურიდიული საქალაქო სამსახურის სასამართლოსთან ურთიერთობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 11.06.2020
იურიდიული საქალაქო სამსახურის სამართლებრივი აქტების მომზადებისა და ექსპერტიზის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 11.06.2020
იურიდიული საქალაქო სამსახურის სამართლებრივი აქტების მომზადებისა და ექსპერტიზის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 11.06.2020
იურიდიული საქალაქო სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე (საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე) ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 11.06.2020
პროფესიული მასწავლებელი - "მაგარი ალკოჰოლური სასმელების წარმოების სპეციალისტი (კონიაკი, სპირტი, ბრენდი)" სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი 14.06.2020
პროფესიული მასწავლებელი - გაზიანი უალკოჰოლო სასმელების დამზადების სპეციალისტი სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი 14.06.2020
პროფესიული მასწავლებელი - "არაგაზირებული უალკოჰოლო სასმელების დამზადების სპეციალისტი" სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი 14.06.2020
პროფესიული მასწავლებელი პროგრამისთვის - "კულინარიის ხელოვნება" სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი 14.06.2020
პროფესიული მასწავლებელი - "ვეტერინარი" სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი 14.06.2020
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის არქიტექტურის განყოფილების III რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 08.06.2020
სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატის, მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 14.06.2020
საკრებულოს აპარატის მატერიალურ-ტექნიკურ საკითხთა განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 08.06.2020
ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურეობის სამსახურის - III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (არქიტექტორი). ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია 08.06.2020
ეკონომიკის, ქონების მართვისა და მშენებლობაზე ზედამხედველობის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია 08.06.2020
ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურეობის სამსახურის პირველი რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია 08.06.2020
იურიდიული მომსახურეობისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია 08.06.2020
ადმინისტრაციული სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკური, ადმინისტრაციული შენობის დაცვის და შრომის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის განყოფილება - II რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია 08.06.2020
ადმინისტრაციული სამსახურის, მერის წარმომადგენლებთან და სპეციალისტებთან კოორდინაციის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია 08.06.2020
განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის სპორტისა და ტურიზმის განყოფილება - II რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია 08.06.2020
შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის - III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია 08.06.2020
რუსთავის საქალაქო სასამართლოს აპარატის კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღები განყოფილების სპეციალისტი რუსთავის საქალაქო სასამართლო 12.06.2020
ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს მოსამართლის თანაშემწე თბილისის საქალაქო სასამართლო 07.06.2020
ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს სხდომის მდივანი თბილისის საქალაქო სასამართლო 07.06.2020
ტერიტორიული ორგანოს დევნილებთან ურთიერთობის, სოციალური პროგრამებისა და რეგიონული მართვის სამსახურის სოციალური პროგრამების განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა სამინისტრო 10.06.2020
იურიდიული სამსახურის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და სასამართლოებთან ურთიერთობის სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 07.06.2020
საგზაო უსაფრთხოების სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 07.06.2020
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ლოჯისტიკის სამსახურის სპეციალისტი სსიპ - იუსტიციის სახლი 12.06.2020
უფროსი სპეციალისტი (II კატეგორია) ქარელის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 11.06.2020
უფროსი სპეციალისტი (II კატეგორია) ქარელის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 11.06.2020
სტაჟიორი ქარელის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 11.06.2020
სივრცის კონსულტანტი ქარელის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 11.06.2020
სპეციალისტი ქარელის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 11.06.2020
უფროსი სპეციალისტი (III კატეგორია) ქარელის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 11.06.2020
უფროსი სპეციალისტი (III კატეგორია) ქარელის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 11.06.2020
საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო და ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი (მთავარი ბუღალტერი), პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 11.06.2020
1 გვერდი 2 -დან (სულ 60 ჩანაწერი)
;