ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
ქ. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის - მართლწესრიგის ოფიცერი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 18.08.2019
გადამდებ დაავადებათა ზედამხედველობისა და იმუნოპროფილაქტიკის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - პროფილაქტიკოსი სსიპ აჭარის ა/რ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი 28.07.2019
ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადამიანური რესურსების მართვისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია 29.07.2019
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - იურიდიული სამსახურის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია 29.07.2019
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახურის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი–სოციალური აგენტი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია 29.07.2019
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - განათლების, კულტურის, ძეგლთადაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა სამსახურის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი კულტურის საკითხებში საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია 29.07.2019
სხდომის მდივანი სამტრედიის რაიონული სასამართლო 28.07.2019
მოსამართლის თანაშემწე სამტრედიის რაიონული სასამართლო 28.07.2019
კანცელარიის სპეციალისტი (ნინოწმინდის მაგისტრატი მოსამართლის აპარატში) ახალქალაქის რაიონული სასამართლო 29.07.2019
ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურის ურბანული პოლიტიკისა და დაგეგმარების განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 28.07.2019
ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურის ურბანული პოლიტიკისა და დაგეგმარების განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 28.07.2019
ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურის ურბანული პოლიტიკისა და დაგეგმარების განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 28.07.2019
ფინანსური დეპარტამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სსიპ - შემოსავლების სამსახური 28.07.2019
ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურის სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 28.07.2019
ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურის ურბანული პოლიტიკისა და დაგეგმარების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 28.07.2019
ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურის ურბანული პოლიტიკისა და დაგეგმარების განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 28.07.2019
ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურის განაშენიანების რეგულირების გეგმების მართვის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების უფროსი) ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 28.07.2019
ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურის სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების უფროსი) ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 28.07.2019
ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურის განაშენიანების რეგულირების გეგმების მართვის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 28.07.2019
ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურის განაშენიანების რეგულირების გეგმების მართვის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 28.07.2019
ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურის განაშენიანების რეგულირების გეგმების მართვის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 28.07.2019
ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე (საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე) ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 28.07.2019
ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურის განაშენიანების რეგულირების გეგმების მართვის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 28.07.2019
წამყვანი აუდიტორი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 28.07.2019
წამყვანი აუდიტორი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 28.07.2019
აუდიტორი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 28.07.2019
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში 28.07.2019
აუდიტორი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 28.07.2019
აუდიტის ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტის - ხარისხის უზრუნველყოფის აუდიტორი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 28.07.2019
სოციალური სფეროს აუდიტის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 28.07.2019
მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებ პირთა სტატუსის მართვის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია 27.07.2019
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურის განყოფილების ხელმძღვანელი ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერია 27.07.2019
რუსთავის საქალაქო სასამართლოს აპარატის საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების სხდომის მდივანი რუსთავის საქალაქო სასამართლო 27.07.2019
რუსთავის საქალაქო სასამართლოს აპარატის საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების მოსამართლის თანაშემწე რუსთავის საქალაქო სასამართლო 27.07.2019
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის მონიტორინგისა და დავალებათა კონტროლის განყოფილების ხელმძღვანელი გორის მუნიციპალიტეტის მერია 27.07.2019
ზედამხედველობის სამსახურის, მუნიციპალური ზედამხედველობის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერია 27.07.2019
მუნიციპალური ქონების მართვის განყოფილების მდივან-ოპერატორი ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია 27.07.2019
მაღალმთიან დასახლებაში მცოვრებ პირთა სტატუსის მართვის განყოფილების მდივან - ოპერატორი ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია 27.07.2019
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის განყოფილების კომისიების მდივანი ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია 27.07.2019
სტიქიით დაზარალებულთა აღრიცხვა - შესწავლის კომისიების მდივანი ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია 27.07.2019
სამდივნოს განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია 27.07.2019
ადმინისტრაციულ ერთეულებსა და მუნიციპალურ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის  განყოფილების - მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი დეკანაშვილების ადმინისტრაციულ ერთეულში ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია 27.07.2019
ადმინისტრაციულ ერთეულებსა და მუნიციპალურ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი დიოკნისის ადმინისტრაციული ერთეულში ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია 27.07.2019
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია 27.07.2019
შესყიდვების სამსახურის შესყიდვების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია 27.07.2019
ინფრასტუქტურული პროექტების დაგეგმვისა და ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია 27.07.2019
არქიტექტურისა და ურბანული დაგეგმარების სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია 27.07.2019
საფინანსო სამსახურის უფროსი ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია 27.07.2019
ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა აღრიცხვა-შესწავლის სამსახურის უფროსი ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია 27.07.2019
შიდა აუდიტის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია 27.07.2019
1 გვერდი 4 -დან (სულ 179 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანური რესურსების მართვა 5
ადგილობრივი თვითმმართველობა 6
ადმინისტრაცია 3
არქიტექტურა 18
აუდიტი 6
ბუღალტერია 1
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 1
განათლება/სწავლება 11
გეო მონაცემთა ბაზები და პროგრამირება 1
ეკონომიკური 1
ექსპერტიზა 2
ზედამხედველობა 2
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 6
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 3
იურიდიული 17
ლოჯისტიკა 1
მართვა/მენეჯმენტი 12
მომსახურება 7
მონიტორინგი 2
პოლიტიკა/ანალიტიკა 4
პროგრამირება 1
პროექტების მართვა 1
პროტოკოლი 1
საარქივო საქმე 4
საბაჟო 3
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 4
საინვესტიციო 1
საინჟინრო საქმე 1
სამდივნო/საოფისე საქმე 3
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
საპოლიციო 1
სასჯელაღსრულება 14
საფინანსო/საბიუჯეტო 4
საქმისწარმოება 4
სოფლის მეურნეობა 1
სტაჟირება 4
ფინანსები 3
ქონების განკარგვა 1
ქონების მართვა 1
შესყიდვები 5
შიდა აუდიტი 1
შიდა კონტროლი 1
ჯანდაცვა 6
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 4
;