ვაკანსიის ძებნა


პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
მთავარი სპეციალისტი მატერიალურ-ტექნიკური (აიტი) უზრუნველყოფის საკითხებში ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 17.12.2016
აპარატის სპეციალისტი სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 17.12.2016
მთავარი სპეციალისტი დაბა ქედის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 17.12.2016
მთავარი სპეციალისტი ზვარეს ადმინისტრაციულ ერთეულში ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 17.12.2016
მთავარი სპეციალისტი მახუნცეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 17.12.2016
მთავარი სპეციალისტი ოქტომბრის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 17.12.2016
პრეზიდენტის აპარატის კანცელარიის განყოფილების სპეციალისტი საქართველოს ეროვნული ბანკი 17.12.2016
ცხოველთა კონტროლისა და რეგულირების დეპარტამენტის ოპერატიული რეაგირების და მონიტორინგის განყოფილების სპეციალისტი (ცხოველების და ქვეწარმავლების დამჭერი) სსიპ-ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო 17.12.2016
მოსამართლის თანაშემწე მცხეთის რაიონული სასამართლო 17.12.2016
ევროკავშირსა და ევროპის სხვა ქვეყნებთან ვაჭრობის განვითარების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 17.12.2016
აუდიტისა და პროფესიული განათლების ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი (იურისტი) ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური 17.12.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუგეულის საჯარო სკოლ 22.12.2016
აუდიტისა და პროფესიული განათლების ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი (აუდიტის და პროფესიული განვითარების მიმართულება) ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური 17.12.2016
აუდიტისა და პროფესიული განათლების ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი (ვებ გვერდისა და რეესტრების წარმოების მიმართულება) ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური 17.12.2016
ბუღალტრული აღრიცხვის და ანგარიშგების ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი (ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების მიმართულება) ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური 17.12.2016
ბუღალტრული აღრიცხვის და ანგარიშგების ზედამხედველობის დეპარტამენტის სპეციალისტი ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური 17.12.2016
აპარატის უფროსი ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური 17.12.2016
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის აპარატის სპეციალისტი (საქმისწარმოების მიმართულება) ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური 17.12.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ თბილისის N72 საჯარო სკოლა 17.12.2016
ანალიტიკური განყოფილების სპეციალისტი კვლევისა და ანალიზის სექტორში საქართველოს უზენაესი სასამართლო 17.12.2016
საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის საერთაშორისო ურთიერთობების და პროტოკოლის განყოფილების სპეციალისტი (III კატეგორია) საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 17.12.2016
საერთო განყოფილების სამოქალაქო საქმეთა პალატის სამდივნოს მთავარი სპეციალისტ-რეფერენტი საქართველოს უზენაესი სასამართლო 17.12.2016
საერთო განყოფილების მოქალაქეთა მისაღების სპეციალისტი საქართველოს უზენაესი სასამართლო 17.12.2016
საფინანსო-სამეურნეო განყოფილების უფროსი კონსულტანტი-სახელმწიფო შესყიდვების საკითხებში საქართველოს უზენაესი სასამართლო 17.12.2016
სსიპ „საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის“ დირექტორი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 17.12.2016
საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტის მიმდინარე კონტროლის სამმართველოს ოფიცერი სსიპ შემოსავლების სამსახური 17.12.2016
წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი გაწვევისა და მობილიზაციის საკითხებში ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 17.12.2016
საკრებულო აპარატის საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 17.12.2016
ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახურის ურბანული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი ურბანული განვითარების საკითხებში ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 17.12.2016
სპეციალისტი შუა ხორგის ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლის საქმიანობის ხელშეწყობის საკითხებში ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 17.12.2016
სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო 16.12.2016
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის საორგანიზაციო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - იურისტი სსიპ-ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო 16.12.2016
ცხოველთა კონტროლისა და რეგულირების დეპარტამენტის, ცხოველთა თავშესაფრის (განყოფილება) სპეციალისტი (კინოლოგი) სსიპ-ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო 16.12.2016
ცხოველთა კონტროლისა და რეგულირების დეპარტამენტის ცხოველთა თავშესაფრის (განყოფილება) სპეციალისტი (სანიტარული დამლაგებელი) სსიპ-ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო 16.12.2016
ცხოველთა კონტროლისა და რეგულირების დეპარტამენტის ოპერატიული სამორიგეოს (განყოფილება) წამყვანი სპეციალისტი სსიპ-ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო 16.12.2016
სტაჟიორი თელავის იუსტიციის სახლში სსიპ იუსტიციის სახლი 16.12.2016
კანონშემოქმედებითი საქმიანობის სამმართველოს უფროსის მოადგილე საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 16.12.2016
სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონალური სამმართველოს უფროსი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 16.12.2016
კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომედეგობის და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრის ნორმატიული, ტექნიკური და ექსპერიმენტალური კვლევების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სსიპ ლ.სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 16.12.2016
სამედიცინო ექსპერტიზის დეპარტამენტის კახეთის სამედიცინო ექსპერტიზის განყოფილების სპეციალისტი სსიპ ლ.სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 16.12.2016
ფსიქიატრიული ექსპერტიზის დეპარტამენტის ფსიქოლოგი სსიპ ლ.სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 16.12.2016
ფსიქიატრიული დეპარტამენტის ოკუპაციური თერაპევტი სსიპ ლ.სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 16.12.2016
ეკონომიკური დეპარტამენტის ლოჯისტიკის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სსიპ ლ.სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 16.12.2016
სპეციალური პედაგოგი სსიპ - ქალაქ ბაღდათის N1 საჯარო სკოლა 16.12.2016
საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი 16.12.2016
პროტოკოლის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი 16.12.2016
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის სტაჟიორი PR მიმართულებით სსიპ კონკურენციის სააგენტო 15.12.2016
ქონების მართვის, ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის, ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის ქონების მართვის, ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვისა და სტატისტიკის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 15.12.2016
გამგებლის წარმომადგენელი ქალაქ წნორის ადმინისტრაციულ ერთეულში სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 15.12.2016
სამედიცინო დეპარტამენტის №2 დაწესებულების საექიმო-სამედიცინო პუნქტის ექთანი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 15.12.2016
1 გვერდი 4 -დან (სულ 197 ჩანაწერი)

IT მხარდაჭერა 1
ადამიანური რესურსების მართვა 4
ადგილობრივი თვითმმართველობა 38
ადმინისტრაცია 12
არქიტექტურა 5
აუდიტი 6
ბუღალტერია 5
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 3
განათლება/სწავლება 2
ეკონომიკური 1
ექსპერტიზა 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 2
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 4
იურიდიული 10
ლოჯისტიკა 1
მართვა/მენეჯმენტი 10
მომსახურება 2
მონიტორინგი 1
პრობაცია 1
პროექტების მართვა 1
პროტოკოლი 1
რეგიონალური პოლიტიკა 1
საარჩევნო ადმინისტრაცია 1
საგადასახადო 1
საგარეო ურთიერთობები 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 2
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 2
საინვესტიციო 1
სამდივნო/საოფისე საქმე 1
სამეურნეო 1
სამშენებლო საქმე 2
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 2
საორგანიზაციო საქმიანობა 2
საფინანსო/საბიუჯეტო 3
საქმისწარმოება 8
სოფლის მეურნეობა 1
სპორტი/ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხები 5
სტაჟირება 8
ტრანსპორტი 1
ფსიქოლოგია 2
ქონების აღრიცხვა/მონიტორინგი 2
შესყიდვები 3
შიდა კონტროლი 1
ცხოველთა მონიტორინგი 2
ჯანდაცვა 31
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 2