ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
სტაჟიორი გორის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 29.11.2019
კვების ბლოკის სპეციალისტი სსიპ - კოლეჯი "აისი" 29.11.2019
სამედიცინო ბრიგადის მძღოლი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი 29.11.2019
ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის შესყიდვებისა და მატერიალურ - ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია 29.11.2019
ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - შესყიდვებისა და მატერიალურ - ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია 29.11.2019
მხარეთა ინტერესების დაცვის სამსახურის სტაჟიორი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 28.11.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის ესკორტირებისა და სპეციალურ ღონისძიებათა მთავარი სამმართველოს შტაბის (სამმართველო) ტრანსპორტის განყოფილების ესკორტის ოფიცერი (მძღოლი - D კატეგორია) სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 08.12.2019
ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის სკანირების ჯგუფის სპეციალისტი სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი 28.11.2019
კინოფოტოფონოდოკუმენტების ცენტრალური არქივის კინოფოტოფონოდოკუმენტების გამოყენებისა და პუბლიკაციის განყოფილების სტაჟიორი სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი 28.11.2019
სტაჟიორი მესტიის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 28.11.2019
ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ინფრასტრუქტურის განყოფილების II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის საკითხებში საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია 29.11.2019
II კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი მერის წარმომადგენლის თანაშემწე ქალაქ საგარეჯოში საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია 29.11.2019
I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი მერის წარმომადგენელი სოფელ გომბორში საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია 29.11.2019
I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი მერის წარმომადგენელი სოფელ პატარძეულში საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია 29.11.2019
I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი მერის წარმომადგენელი სოფელ თულარში საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია 29.11.2019
I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი მერის წარმომადგენელი სოფელ ლამბალოში საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია 29.11.2019
ქალაქ ქარელის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქარელის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი 28.11.2019
მოდულის ,,რაოდენობრივი წიგნიერება" - მასწავლებელი სსიპ - კოლეჯი "აისი" 28.11.2019
საფინანსო-ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი 28.11.2019
ტექნიკური მხარდაჭერის დეპარტამენტის კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტის ასისტენტი სსიპ - სმართ ლოჯიქი 28.11.2019
ტექნიკური მხარდაჭერის დეპარტამენტის კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის უმცროსი სპეციალისტი სსიპ - სმართ ლოჯიქი 28.11.2019
ტექნიკური მხარდაჭერის დეპარტამენტის სისტემური ინჟინერი (ლინუქსი/Linux) სსიპ - სმართ ლოჯიქი 28.11.2019
ტექნიკური მხარდაჭერის დეპარტამენტის ტექნიკური მხარდაჭერის უმცროსი ოპერატორი სსიპ - სმართ ლოჯიქი 28.11.2019
სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სსიპ საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი 28.11.2019
კურიერი რუსთავის საქალაქო სასამართლო 28.11.2019
გამარტივებული საქმისწარმოების სამსახურის სტაჟიორი (ქუთაისი) სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 28.11.2019
გამარტივებული საქმისწარმოების სამსახურის სტაჟიორი (ზუგდიდი) სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 28.11.2019
გამარტივებული საქმისწარმოების სამსახურის სტაჟიორი (ბათუმი) სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 28.11.2019
გამარტივებული საქმისწარმოების სამსახურის სტაჟიორი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 28.11.2019
იურიდიული სამსახურის სტაჟიორი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 28.11.2019
თბილისის სააღსრულებო ბიუროს სტაჟიორი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 28.11.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N11 (არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო) პენიტენციური დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების ინსპექტორ-კონტროლიორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 27.11.2019
სპეციალური პენიტენიცური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის გარე დაცვის მთავარი სამმართველოს გარე დაცვის აღმოსავლეთის სამმართველოს N15 (N15 ქსნის ნახევრად ღია და დახურული ტიპის პენიტენციური დაწესებულების) განყოფილების ინსპექტორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 27.11.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N9 (პატიმრობისა და დახურული ტიპის) პენიტენციური დაწესებულების ინსპექტორ-მძღოლი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 27.11.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N8 (გლდანის პატიმრობისა და დახურული ტიპის) პენიტენციური დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების ინსპექტორ-კონტროლიორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 27.11.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N15 პენიტენციური (ქსნის ნახევრად ღია და დახურული ტიპის) დაწესებულების სპეციალური აღრიცხვის განყოფილების ინსპექტორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 27.11.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N15 პენიტენციური (ქსნის ნახევრად ღია და დახურული ტიპის) დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების მთავარი ინსპექტორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 27.11.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N15 პენიტენციური (ქსნის ნახევრად ღია და დახურული ტიპის) დაწესებულების ოპერატიული მორიგე სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 27.11.2019
კაპიტალის ბაზრის განვითარებისა და საპენსიო რეფორმის დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 28.11.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N18 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების ინსპექტორ-კონტროლიორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 27.11.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N15 პენიტენციური (ქსნის ნახევრად ღია და დახურული ტიპის) დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების ინსპექტორ-კონტროლიორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 27.11.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N15 პენიტენციური (ქსნის ნახევრად ღია და დახურული ტიპის) დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების უფროსი ინსპექტორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 27.11.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N15 პენიტენციური (ქსნის ნახევრად ღია და დახურული ტიპის) დაწესებულების უსაფრთხოების განყოფილების ინსპექტორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 27.11.2019
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის ლოჯისტიკისა და საფინანსო უზრუნველყოფის დეპარტამენტის საფინანსო უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო 27.11.2019
მოდულის ,,მეწარმეობა" - მასწავლებელი სსიპ - კოლეჯი "აისი" 27.11.2019
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის გიდის პროფესიული მოდულების მასწავლებელი სსიპ - კოლეჯი "აისი" 27.11.2019
შესყიდვების სპეციალისტი სსიპ - კოლეჯი "აისი" 27.11.2019
ბუღალტერის თანაშემწე სსიპ - კოლეჯი "აისი" 27.11.2019
მოდულის ,,ინფორმაციული წიგნიერება" - მასწავლებელი სსიპ - კოლეჯი "აისი" 27.11.2019
სტუდენტთა პანსიონისა და სასტუმროს მორიგე სსიპ - კოლეჯი "აისი" 27.11.2019
1 გვერდი 4 -დან (სულ 162 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანური რესურსების მართვა 3
ადგილობრივი თვითმმართველობა 12
ადმინისტრაცია 2
ანალიტიკა 1
აუდიტი 1
ბუღალტერია 2
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 2
განათლება/სწავლება 10
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 1
გაყიდვები 1
დაცვა/უსაფრთხოება 2
ზედამხედველობა 1
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 5
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 6
იურიდიული 9
იურიდიული და ანალიტიკა 1
კვლევა 5
კვლევა და ანალიზი 1
კვლევა-ანალიტიკა 4
კოორდინაცია 1
მართვა/მენეჯმენტი 4
მომსახურება 8
პოლიტიკა/ანალიტიკა 3
პროექტების მართვა 3
საერთაშორისო ურთიერთობები 2
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
სასჯელაღსრულება 12
საფინანსო/საბიუჯეტო 1
საქმისწარმოება 2
სისტემური ადმინისტრატორი 1
სტაჟირება 19
ტრანსპორტი 1
ფინანსები 10
ქონების განკარგვა 1
შესყიდვები 11
შიდა აუდიტი 2
ხარისხის მართვა 1
ჯანდაცვა 7
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 1
;