ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
იურიდიული დეპარტამენტის სამართალშემოქმედების სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 24.01.2021
უფროსი სპეციალისტი ბუნებრივი რესურსების საკითხებში ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია 25.01.2021
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა სამინისტროს სამეგრელო-ზემო სვანეთის ტერიტორიული ორგანოს მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა სამინისტრო 24.01.2021
მასწავლებლი სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 30.01.2021
ადმინისტრაციული სამსახურის მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია 24.01.2021
ადმინისტრაციული სამსახურის მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია 24.01.2021
ადმინისტრაციული სამსახურის მეოთხე რანგის მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია 24.01.2021
ანტიდემპინგური ღონისძიების დეპარტამენტის უფროსი საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 24.01.2021
ანტიდემპინგური ღონისძიების დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 24.01.2021
ანტიდემპინგური ღონისძიების დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 24.01.2021
ანტიდემპინგური ღონისძიების დეპარტამენტის წამყვანი სპეციალისტი საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 24.01.2021
სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს აპარატის უფროსი საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 24.01.2021
სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს აპარატის მთავარი სპეციალისტი საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 24.01.2021
სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს აპარატის მთავარი სპეციალისტი საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 24.01.2021
სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს აპარატის წამყვანი სპეციალისტი საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 24.01.2021
სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს აპარატის სპეციალისტი საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 24.01.2021
სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს აპარატის სპეციალისტი საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 24.01.2021
მოქალაქეთა მომსახურების დეპარტამენტის კონსულტანტ-ოპერატორი სახალხო დამცველის აპარატი 24.01.2021
მოქალაქეთა მომსახურების დეპარტამენტის სტაჟიორი სახალხო დამცველის აპარატი 24.01.2021
სამინისტროს საბიუჯეტო-საფინანსო და შესყიდვების სამსახურის უფროსი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო 22.01.2021
დირექტორის მოადგილე სსიპ - სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო 27.01.2021
ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის განვითარების პოლიტიკის დეპარტამენტის კონსულტანტი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 28.01.2021
მასწავლებელი სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 30.01.2021
მასწავლებელი სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 30.01.2021
იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი აქტების პროექტების ექსპერტიზის სამმართველოს მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 24.01.2021
პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის დეპარტამენტის დონორების კოორდინაციის სამმართველოს უფროსი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 22.01.2021
ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) შესყიდვების სამსახურის უფროსი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 22.01.2021
სკოლის ექიმი სსიპ - დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ირგანჩაის საჯარო სკოლა 26.02.2021
შიდა აუდიტის სამსახურის აიტი აუდიტი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 20.01.2021
ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და სისტემების დეპარტამენტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის სამსახურის ტექნიკური მხარდაჭერის მენეჯერი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 20.01.2021
ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და სისტემების დეპარტამენტის მონაცემთა ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი მონაცემთა ბაზის ანალიტიკოსი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 20.01.2021
საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტი სსიპ - კასპის კოლეჯი 20.01.2021
ხარისხის მართვის მენეჯერი სსიპ - კასპის კოლეჯი 20.01.2021
პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი სსიპ - კასპის კოლეჯი 20.01.2021
სასწავლო პროცესისა და სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერი სსიპ - კასპის კოლეჯი 20.01.2021
საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი სსიპ - კასპის კოლეჯი 20.01.2021
ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორი სსიპ - კასპის კოლეჯი 20.01.2021
რეესტრის წარმოების სპეციალისტი სსიპ - კასპის კოლეჯი 20.01.2021
შრომის დაცვისა და ტექნიკური უსაფრთხოების მენეჯერი სსიპ - კასპის კოლეჯი 20.01.2021
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ თეთრიწყაროს N1 საჯარო სკოლა 31.01.2021
ბაკალავრიატის თავდაცვის და უსაფრთხოების მიმართულების ასისტენტ-პროფესორი სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია 08.02.2021
ბაკალავრიატის მექანიკის ინჟინერიის მიმართულების პროფესორი სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია 08.02.2021
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის საბუღალტრო აღრიცხვის განყოფილების ბუღალტრული აღრიცხვის საკითხებში მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერია 25.01.2021
განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხებში მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერია 25.01.2021
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის წვევამდელთა სამხედრო სააღრიცხვო დოკუმენტაციის, საალფავიტო და სოქმო წიგნების წარმოების საკითხებში მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერია 25.01.2021
ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობის, ტრანსპორტისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახურის ტერიტორიის კეთილმოწყობის საკითხებში მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერია 25.01.2021
არაფორმალური განათლების აღიარების კონსულტანტი სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 15.02.2021
იურიდიული განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური 31.01.2021
მონაცემთა ბაზების მართვაზე პასუხისმგებელი პირo ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური 31.01.2021
სტრატეგული დაგეგმვის, მონიტორინგის და შეფასების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური 31.01.2021
1 გვერდი 2 -დან (სულ 59 ჩანაწერი)
;