ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
სახელმწიფო შიდა კონტროლის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 01.04.2018
სახელმწიფო შიდა კონტროლის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილე საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 01.04.2018
გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სსიპ ბათუმის ბულვარი 02.04.2018
გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სსიპ ბათუმის ბულვარი 02.04.2018
გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სსიპ ბათუმის ბულვარი 02.04.2018
იურიდიული, ქონების მართვისა და მონიტორინგის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სსიპ ბათუმის ბულვარი 02.04.2018
იურიდიული, ქონების მართვისა და მონიტორინგის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სსიპ ბათუმის ბულვარი 02.04.2018
მოსამართლის თანაშემწე მცხეთის რაიონული სასამართლო 01.04.2018
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიის სამდივნოს მეორე რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (სამდივნოს უფროსი) ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 01.04.2018
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის სამდივნოს მეორე რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (სამდივნოს უფროსი) ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 01.04.2018
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის განათლებისა და კულტურის კომისიის სამდივნოს მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 01.04.2018
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილის სამდივნოს მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 01.04.2018
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის სამდივნოს მესამე რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 01.04.2018
მერის წარმომადგენელი სოფელ არხილოსკალოს ადმინისტრაციულ ერთეულში. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია 01.04.2018
მერის წარმომადგენელი სოფელ გამარჯვების ადმინისტრაციულ ერთეულში. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია 01.04.2018
უფროსი სპეციალისტი სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის საკითხებში. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია 01.04.2018
მერის წარმომადგენელი გეზათის ადმინისტრაციულ ერთეულში აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია 04.04.2018
მერის წარმომადგენელი ქოლობნის ადმინისტრაციულ ერთეულში აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია 04.04.2018
მერის წარმომადგენელი ზანათის ადმინისტრაციულ ერთეულში აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია 04.04.2018
სამთავრობო გეგმებისა და ინოვაციების სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 02.04.2018
იურიდიული, ქონების მართვისა და მონიტორინგის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სსიპ ბათუმის ბულვარი 02.04.2018
ადმინისტრაციული სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სსიპ ბათუმის ბულვარი 02.04.2018
ადმინისტრაციული სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სსიპ ბათუმის ბულვარი 02.04.2018
ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის მოადგილე სსიპ ბათუმის ბულვარი 02.04.2018
ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი სსიპ ბათუმის ბულვარი 02.04.2018
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და პროტოკოლის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილე საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 11.04.2018
„წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისების“ პროგრამის „საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადების ქვეპროგრამის" ფარგლებში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი - ასისტენტი (ფიზიკა) განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 01.04.2018
„წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისების“ პროგრამის „საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადების ქვეპროგრამის" ფარგლებში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი - ლიდერი (ბიოლოგია) განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 01.04.2018
„წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისების“ პროგრამის „საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადების ქვეპროგრამის" ფარგლებში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- ლიდერი (მათემატიკა) განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 01.04.2018
„წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისების“ პროგრამის „საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადების ქვეპროგრამის" ფარგლებში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი - ასისტენტი (ქიმია) განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 01.04.2018
„წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისების“ პროგრამის „საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადების ქვეპროგრამის" ფარგლებში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი - ასისტენტი (მათემატიკა) განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 01.04.2018
„წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისების“ პროგრამის „საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადების ქვეპროგრამის" ფარგლებში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი - ასისტენტი (ბიოლოგია) განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 01.04.2018
„წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისების“ პროგრამის „საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადების ქვეპროგრამის" ფარგლებში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი - ლიდერი (ინფორმატიკა) განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 01.04.2018
„წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისების“ პროგრამის „საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადების ქვეპროგრამის" ფარგლებში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი - ასისტენტი (ინფორმატიკა) განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 01.04.2018
„წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისების“ პროგრამის „საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადების ქვეპროგრამის" ფარგლებში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი - თანალიდერი (ქიმია) განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 01.04.2018
„წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისების“ პროგრამის „საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადების ქვეპროგრამის" ფარგლებში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი - დამხმარე პედაგოგი (ქიმია) განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 01.04.2018
„წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისების“ პროგრამის „საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადების ქვეპროგრამის" ფარგლებში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- თანალიდერი (ფიზიკა) განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 01.04.2018
„წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისების“ პროგრამის „საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადების ქვეპროგრამის" ფარგლებში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი - თანალიდერი (მათემატიკა) განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 01.04.2018
„წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისების“ პროგრამის „საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადების ქვეპროგრამის" ფარგლებში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი - დამხმარე პედაგოგი (ფიზიკა) განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 01.04.2018
„წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისების“ პროგრამის „საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადების ქვეპროგრამის" ფარგლებში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი - დამხმარე პედაგოგი (მათემატიკა) განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 01.04.2018
„წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისების“ პროგრამის „საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადების ქვეპროგრამის" ფარგლებში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- თანალიდერი (ბიოლოგია) განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 01.04.2018
„წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისების“ პროგრამის „საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადების ქვეპროგრამის" ფარგლებში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი - დამხმარე პედაგოგი (ბიოლოგია) განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 01.04.2018
„წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისების“ პროგრამის „საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადების ქვეპროგრამის" ფარგლებში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი - ლიდერი (ფიზიკა) განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 01.04.2018
„წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისების“ პროგრამის „საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადების ქვეპროგრამის" ფარგლებში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი - ლიდერი (ქიმია) განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 01.04.2018
„წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისების“ პროგრამის „საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადების ქვეპროგრამის" ფარგლებში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი - დამხმარე პედაგოგი (ინფორმატიკა) განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 01.04.2018
„წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისების“ პროგრამის „საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადების ქვეპროგრამის" ფარგლებში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი - თანალიდერი (ინფორმატიკა) განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 01.04.2018
ადმინისტრაციული სამსახურის მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი თელავის მუნიციპალიტეტის მერია 01.04.2018
ადმინისტრაციული სამსახურის მოქალაქეთა მომსახურების, საქმის წარმოების, საზოგადოებასთან ურთიერთობის და მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი თელავის მუნიციპალიტეტის მერია 01.04.2018
იურიდიული სამსახურის ადგილობრივი მოსაკრებლის ადმინისტრირების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი თელავის მუნიციპალიტეტის მერია 01.04.2018
შიდა აუდიტის სამსახურის ინსპექტირებია განყოფიფლების უფროსი თელავის მუნიციპალიტეტის მერია 01.04.2018
1 გვერდი 6 -დან (სულ 281 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
IT მხარდაჭერა 1
აგრარული 3
ადამიანის უფლებები 1
ადამიანური რესურსების მართვა 5
ადგილობრივი თვითმმართველობა 52
ადმინისტრაცია 9
არქიტექტურა 8
აუდიტი 3
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 1
განათლება/სწავლება 20
დაზღვევის ზედამხედველობა 1
დაცვა/უსაფრთხოება 13
დიზაინი 1
ეკონომიკური 5
თარგმნა/რედაქტირება 9
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 10
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 7
იურიდიული 18
იურიდიული და ანალიტიკა 1
კვლევა და ანალიზი 3
კოორდინაცია 2
ლოჯისტიკა 1
მანდატური 4
მართვა/მენეჯმენტი 20
მომსახურება 7
მონიტორინგი 3
პოლიტიკა/ანალიტიკა 1
პროექტების მართვა 2
საარქივო საქმე 2
საერთაშორისო ურთიერთობები 2
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 5
საინჟინრო საქმე 5
სამშენებლო საქმე 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
საორგანიზაციო საქმიანობა 7
საფინანსო/საბიუჯეტო 3
საქმისწარმოება 3
სოციალური სამსახური 1
სპორტი/ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხები 1
სტაჟირება 8
ტექნიკური სამუშაოები 1
ტრანსპორტი 2
ტურიზმი 1
ტყის მართვა 3
ფსიქოლოგია 1
ქონების აღრიცხვა/მონიტორინგი 1
ქონების განკარგვა 1
შესყიდვები 4
შიდა კონტროლი 5
ხარისხის მართვა 1
ჯანდაცვა 8
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 3
;