ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის სამსახურის უფროსი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 26.08.2018
სამინისტროს აპატრატის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - პროტოკოლისა და ორმხრივი საერთაშორისო ურთიერთობების სამმართველოს ხელმძღვანელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 26.08.2018
გარემოსდაცვითი შეფასების დეპარტამენტის გარემოსდაცვითი შეფასების სამმართველოს პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 26.08.2018
გარემოსდაცვითი შეფასების დეპარტამენტის გარემოსდაცვითი შეფასების სამმართველოს მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 26.08.2018
გარემოსდაცვითი შეფასების დეპარტამენტის გარემოსდაცვითი შეფასების სამმართველოს მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 26.08.2018
გარემოსდაცვითი შეფასების დეპარტამენტის გარემოსდაცვითი შეფასების სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 26.08.2018
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ჩუღურეთის რაიონის გამგეობის საბიუჯეტო-საფინანსო და შესყიდვების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 26.08.2018
გარემოსდაცვითი შეფასების დეპარტამენტის გარემოსდაცვითი შეფასების სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 26.08.2018
პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე სახალხო დამცველის აპარატი 26.08.2018
საქსტატის საბჭოს წევრი სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი) 26.08.2018
ბაგა-ბაღის ექთანი ააიპ თელავის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო 26.08.2018
ბაგა-ბაღის ექთანი ააიპ თელავის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო 25.08.2018
ბაგა-ბაღის ექთანი ააიპ თელავის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო 26.08.2018
ბაგა-ბაღის ექთანი ააიპ თელავის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო 26.08.2018
ზედამხედველობის სამსახურის გარემოს დაცვის, კომუნალური და ვეტერინარული კეთილმოწყობის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია 27.08.2018
CERT უმცროსი სპეციალისტი სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო 25.08.2018
ადიგენის საზოგადოებრივი ცენტრის ოპერატორი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 25.08.2018
ადიგენის საზოგადოებრივი ცენტრის მენეჯერ-ოპერატორი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 25.08.2018
დმანისის საზოგადოებრივი ცენტრის ოპერატორი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 25.08.2018
დმანისის საზოგადოებრივი ცენტრის მენეჯერ-ოპერატორი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 25.08.2018
საჩხერის საზოგადოებრივი ცენტრის ოპერატორი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 25.08.2018
საჩხერის საზოგადოებრივი ცენტრის მენეჯერ-ოპერატორი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 25.08.2018
წნორის საზოგადოებრივი ცენტრის ოპერატორი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 25.08.2018
წნორის საზოგადოებრივი ცენტრის მენეჯერ-ოპერატორი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 25.08.2018
მუხრანის საზოგადოებრივი ცენტრის მენეჯერ-ოპერატორი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 25.08.2018
მუხრანის საზოგადოებრივი ცენტრის ოპერატორი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 25.08.2018
სივრცის კონსულტანტი ბორჯომის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 25.08.2018
სივრცის კონსულტანტი ყაზბეგის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 25.08.2018
სწრაფი სივრცის ოპერატორი ახალქალაქის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 25.08.2018
სივრცის კონსულტანტი ონის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 25.08.2018
სწრაფი სივრცის ოპერატორი მარნეულის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 25.08.2018
ხანგრძლივი სივრცის ოპერატორი (III კატეგორია) მარნეულის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 25.08.2018
უპილოტო საჰაერო სისტემების და საერთო დანიშნულების ავიაციის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი - საერთო დანიშნულების ავიაციის საკითხებში სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო 12.09.2018
სწრაფი სივრცის ოპერატორი ლაგოდეხის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 25.08.2018
სივრცის კონსულტანტი რუსთავის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 25.08.2018
მენეჯერი ახალციხის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 25.08.2018
სტაჟიორი სივრცის კონსულტანტის პოზიციაზე სენაკის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 25.08.2018
სტაჟიორი სივრცის კონსულტანტის პოზიციაზე ხონის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 25.08.2018
ბუნებრივი გაზის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია 25.08.2018
ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი სსიპ - ქონების მართვის სააგენტო 26.08.2018
ეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტის წლიური ანგარიშების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი) 25.08.2018
ეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტის კვარტალური ანგარიშების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი) 25.08.2018
სოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტის ცხოვრების დონის სტატისტიკის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი) 25.08.2018
ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის პროგრამული უზრუნველყოფისა და გეოსაინფორმაციო სისტემების განვითარების სამმართველოს სპეციალისტი (პროგრამირების მიმართულებით) სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი) 25.08.2018
ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის პროგრამული უზრუნველყოფისა და გეოსაინფორმაციო სისტემების განვითარების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი (პროგრამირების მიმართულებით) სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი) 25.08.2018
სტრატეგიული დაგეგმვის, კოორდინაციისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტის საერთაშორისო და საზოგადოებასთან ურთიერთობების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი (საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით) სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი) 25.08.2018
სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის აპარატის მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო  რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთის და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში 24.08.2018
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის სამსახურის მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო  რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთის და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში 24.08.2018
რეგიონული პროექტების კოორდინირების სამსახურის მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო  რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთის და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში 24.08.2018
სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის აპარატის მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო  რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთის და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში 24.08.2018
1 გვერდი 5 -დან (სულ 210 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანური რესურსების მართვა 1
ადგილობრივი თვითმმართველობა 10
ადმინისტრაცია 6
ავიაცია 6
ანალიტიკა 1
არქიტექტურა 3
აუდიტი 18
ბუღალტერია 3
განათლება 2
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 3
განათლება/სწავლება 32
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 6
გეოლოგია 2
დაცვა/უსაფრთხოება 1
ენერგეტიკა 2
ზედამხედველობა 2
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 3
ინფორმაციული უსაფრთხოება 1
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 1
იურიდიული 8
კოორდინაცია 1
მართვა/მენეჯმენტი 20
მომსახურება 19
პროგრამირება 1
რეგიონალური პოლიტიკა 1
საბაჟო 2
საგადასახადო 6
საერთაშორისო ურთიერთობები 3
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 2
საინჟინრო საქმე 1
სამდივნო/საოფისე საქმე 1
საქმისწარმოება 2
სტაჟირება 5
სტატისტიკა 7
ტექნიკური 2
ტრანსპორტი 1
ტყის მართვა 9
შესყიდვები 9
ხარისხის მართვა 1
ჯანდაცვა 6
;