ვაკანსიის ძებნა


მესტიის რაიონული განყოფილების უფროსი სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო 31.07.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ თბილისის N210 საჯარო სკოლა 31.07.2016
სამართალშემოქმედების დეპარტამენტის საჯარო და სისხლის სამართლის სამმართველოს მრჩეველი (სისხლის სამართლის მიმართულებით) საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 31.07.2016
მეორე რანგის სოციალური მუშაკი (ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის სამმართველო) სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 31.07.2016
მეორე რანგის სოციალური მუშაკი (ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის სამმართველო) სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 31.07.2016
იმერეთის სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრის მთავარი სპეციალისტი (ინსპექტორი) სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო 31.07.2016
საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და მარკეტინგის სამსახურის სტაჟიორი სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე 31.07.2016
მცხეთა-მთიანეთის სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრის სპეციალისტი სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო 31.07.2016
თბილისის სოციალური მომსახურების საქალაქო ცენტრის სპეციალისტი სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო 31.07.2016
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფილიალის უფროსი სპეციალისტი სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო 31.07.2016
ბორჯომის რაიონული განყოფილების სპეციალისტი სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო 31.07.2016
სოციალური დახმარებების ადმინისტრირების დეპარტამენტის სოციალური პროგრამების ადმინისტრირების სამმართველოს სპეციალისტი სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო 31.07.2016
სოციალური დახმარებების ადმინისტრირების დეპარტამენტის სოციალური დახმარების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო 31.07.2016
კახეთის სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრის სპეციალისტი სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო 31.07.2016
ანალიტიკური დეპარტამენტის კვლევისა და ანალიზის სამმართველოს მრჩეველი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 30.07.2016
საინვესტიციო პოლიტიკისა და ინვესტიციების ხელშეწყობის დეპარტამენტის საინვესტიციო გარემოს კვლევის და პოლიტიკის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 30.07.2016
ფინანსური დეპარტამენტის ინფრასტრუქტურის განვითარების სამმართველოს სპეციალისტი სსიპ შემოსავლების სამსახური 29.07.2016
სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი სსიპ საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო 29.07.2016
ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის განვითარების პოლიტიკის დეპარტამენტის კონსულტანტი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 30.07.2016
იურისტი (ანალიტიკოსი) ა(ა)იპ - სამართლებრივი დახმარებისა და საზოგადოებრივი ჩართულობის მუნიციპალური ცენტრი 29.07.2016
ტრენერ-ადვოკატი ა(ა)იპ - სამართლებრივი დახმარებისა და საზოგადოებრივი ჩართულობის მუნიციპალური ცენტრი 29.07.2016
იურისტი (ცხელი ხაზის ოპერატორი) ა(ა)იპ - სამართლებრივი დახმარებისა და საზოგადოებრივი ჩართულობის მუნიციპალური ცენტრი 29.07.2016
ბიზნესანალიტიკოსი საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი 31.07.2016
ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტი ა(ა)იპ - სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო 20.08.2016
სტაჟიორი ბათუმის იუსტიციის სახლში სსიპ იუსტიციის სახლი 28.07.2016
საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების ეკონომიკური ზონის „თბილისი" სასაქონლო ოპერაციების სამმართველოს მთავარი მებაჟე-ოფიცერი სსიპ შემოსავლების სამსახური 28.07.2016
საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების ეკონომიკური ზონის „თბილისი" სასაქონლო ოპერაციების სამმართველოს უფროსი სსიპ შემოსავლების სამსახური 28.07.2016
საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების ეკონომიკური ზონის „თბილისი 2" უფროსის მოადგილე სსიპ შემოსავლების სამსახური 28.07.2016
დამხმარე მასწავლებელი (შტატგარეშე) სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 28.07.2016
ქართულის, როგორც მეორე ენის დამხმარე მასწავლებელი (შტატგარეშე) სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 28.07.2016
კონსულტანტ-მასწავლებელი (შტატგარეშე) სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 28.07.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სუფსის საჯარო სკოლა 28.07.2016
საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების ეკონომიკური ზონის „თბილისი" უფროსი სსიპ შემოსავლების სამსახური 28.07.2016
აუდიტის დეპარტამენტის შემოწმების მთავარი სამმართველოს აუდიტორი სსიპ შემოსავლების სამსახური 28.07.2016
დავების დეპარტამენტის საჩივრების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სსიპ შემოსავლების სამსახური 28.07.2016
საბაჟო დეპარტამენტის კინოლოგიის სამმართველოს კინოლოგ-ოფიცერი სსიპ შემოსავლების სამსახური 28.07.2016
საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების ეკონომიკური ზონის „თბილისი 2" მომსახურების სამმართველოს უფროსი სსიპ შემოსავლების სამსახური 28.07.2016
საბაჟო დეპარტამენტის მეთოდოლოგიის სამმართველოს უფროსის მოადგილე სსიპ შემოსავლების სამსახური 28.07.2016
მინისტრის აპარატის (დეპარტამენტი) თანაშემწე საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 28.07.2016
ფინანსური დეპარტამენტის ლოჯისტიკისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს სატრანსპორტო და ტექნიკურ საშუალებათა უზრუნველყოფის განყოფილების დამხმარე მოსამსახურე სსიპ შემოსავლების სამსახური 28.07.2016
საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის სისტემური არქიტექტურის და მონაცემთა გაცვლის სამმართველოს წამყვანი პროგრამისტი სსიპ შემოსავლების სამსახური 28.07.2016
საბაჟო დეპარტამენტის პროცესების მართვის, შეფასებისა და განვითარების მთავარი სამმართველოს საბაჟო კონტროლის სამმართველოს მთავარი ანალიტიკოსი სსიპ შემოსავლების სამსახური 28.07.2016
საბაჟო დეპარტამენტის პროცესების მართვის, შეფასებისა და განვითარების მთავარი სამმართველოს საბაჟო კონტროლის სამმართველოს უფროსის მოადგილე სსიპ შემოსავლების სამსახური 28.07.2016
საბაჟო დეპარტამენტის არასატარიფო კონტროლის სამმართველოს უფროსი სსიპ შემოსავლების სამსახური 28.07.2016
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 28.07.2016
საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების ეკონომიკური ზონის „აეროპორტი" უფროსის მოადგილე სსიპ შემოსავლების სამსახური 28.07.2016
რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთის სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრის სპეციალისტი სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო 27.07.2016
თბილისის სოციალური მომსახურების საქალაქო ცენტრის სოციალური მუშაკი სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო 27.07.2016
რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთის სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრის სპეციალისტი სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო 27.07.2016
ბათუმის სოციალური მომსახურების ცენტრის მთავარი სპეციალისტი სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო 27.07.2016
1 გვერდი 2 -დან (სულ 64 ჩანაწერი)