ვაკანსიის ძებნა


პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
სასამართლოს აპარატის საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების ქსელის ადმინისტრატორი ზესტაფონის რაიონული სასამართლო 05.09.2016
სკოლის ექიმი ახალციხის მუნიციპალიტეტის სსიპ - სოფელ ფერსის საჯარო სკოლა 14.09.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - ვახტანგ ფირცხელავას სახელობის დაბა ჩხოროწყუს N2 საჯარო სკოლა 05.09.2016
სტაჟიორი ყაზბეგის იუსტიციის სახლში სსიპ იუსტიციის სახლი 04.09.2016
სივრცის კონსულტანტი ყაზბეგის იუსტიციის სახლში სსიპ იუსტიციის სახლი 04.09.2016
სწრაფი სივრცის ოპერატორი მესტიის იუსტიციის სახლში სსიპ იუსტიციის სახლი 04.09.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - სენაკის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნოქალაქევის საჯარო სკოლა 04.09.2016
№15 პენიტენციური დაწესებულების სოციალური განყოფილების სოციალური მუშაკი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 04.09.2016
შიდა აუდიტის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 04.09.2016
ლოჯისტიკის დეპარტამენტის სასაწყობო სამმართველოს უფროსი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 04.09.2016
ლოჯისტიკის დეპარტამენტის სასაწყობო სამმართველოს მრჩეველი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 04.09.2016
ლოჯისტიკის დეპარტამენტის მომარაგების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 04.09.2016
დასავლეთ საქართველოს რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის ამბულატორიული სასამართლო-ფსიქიატრიული და ნარკოლოგიური ექსპერტიზის განყოფილების ექსპერტი სსიპ ლ.სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 04.09.2016
დამლაგებელი სსიპ - ქალაქ მცხეთის N1 საჯარო სკოლა 06.09.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ სალხინოს საჯარო სკოლა 05.09.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - ნიკო ბაგრატიონის (ბურის) სახელობის მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხრანის №1 საჯარო სკოლა 04.09.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუგეულის საჯარო სკოლ 04.09.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ ტყიბულის N6 საჯარო სკოლა 03.09.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ მელაანის საჯარო სკოლა 03.09.2016
აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი 03.09.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ თბილისის N88 საჯარო სკოლა 03.09.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ თბილისის №60 საჯარო სკოლა 02.09.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ ახალციხის N2 საჯარო სკოლა 09.09.2016
გამგებლის წარმომადგენელი ცხრამუხის ადმინისტრაციულ ერთეულში ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 02.09.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - სენაკის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძველი სენაკის საჯარო სკოლა 02.09.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ მარაბდის საჯარო სკოლა 02.09.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ ბორჯომის N3 საჯარო სკოლა 02.09.2016
სპეციალური პედაგოგი სსიპ - ქალაქ თბილისის №90 საჯარო სკოლა 01.09.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ თბილისის №90 საჯარო სკოლა 01.09.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ თბილისის N26 საჯარო სკოლა 02.09.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭარნალის საჯარო სკოლა 09.09.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ თბილისის N107 საჯარო სკოლა 01.09.2016
აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარის თანაშემწე - სტაჟიორი სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო 01.09.2016
თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების სარეაბილიტაციო და საგანმანათლებლო პროგრამების სამსახურის თავისუფლების შეზღუდვის ოფიცერი საქართველოს არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 01.09.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - ფრიდონ თურმანიძის სახელობის ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერისის საჯარო სკოლა 01.09.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ ოზურგეთის N1 საჯარო სკოლა 05.09.2016
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ ზუგდიდის N6 საჯარო სკოლა 01.09.2016
დირექტორის თანაშემწე სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 01.09.2016
სოციალურ საკითხთა და სააღრიცხვო-ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 01.09.2016
ლოგისტიკის დეპარტამენტის საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 01.09.2016
რეგიონული მართვის დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 01.09.2016
რეგიონული მართვის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 01.09.2016
საინფორმაციო მენეჯერი სსიპ - ქალაქ თბილისის N143 საჯარო სკოლა 15.09.2016
რეგიონული მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 01.09.2016
სოციალურ საკითხთა და სააღრიცხვო-ანალიტიკური დეპარტამენტის სააღრიცხვო-ანალიტიკური განყოფილების უფროსი სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 31.08.2016
სოციალურ საკითხთა და სააღრიცხვო-ანალიტიკური დეპარტამენტის სოციალურ საკითხთა განყოფილების უფროსი სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 01.09.2016
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების სამმართველოს საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 01.09.2016
თბილისის პრობაციის ბიუროს პრობაციის ოფიცერი საქართველოს არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 01.09.2016
სარეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველოს სოციალური მუშაკი (სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის პრობაციის ბიურო - ფოთი) საქართველოს არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 01.09.2016
სარეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველოს ფსიქოლოგი (სამცხე-ჯავახეთის პრობაციის ბიურო-ახალციხე) საქართველოს არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 01.09.2016
1 გვერდი 3 -დან (სულ 108 ჩანაწერი)