ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
ფინანსური დეპარტამენტის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო 21.12.2019
საგამოძიებო დეპარტამენტის დასავლეთის სამმართველოს უფროსი (მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი) საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 21.12.2019
საგამოძიებო დეპარტამენტის დასავლეთის სამმართველოს გამომძიებელი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 21.12.2019
ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 21.12.2019
რეესტრის ადვოკატი სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 25.12.2019
კახეთის სატყეო სამსახურის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო 21.12.2019
ადმინისტრაციული და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო 21.12.2019
ქირურგიული სამსახურის ზოგადი ქირურგიისა და ტრავმატოლოგიის განყოფილების ექიმი-ნეიროქირურგი სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 21.12.2019
მთავარი სპეციალისტი (იურისტი) სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 21.12.2019
აჭარის რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის სამედიცინო და ჰისტოლოგიური ექსპერტიზის განყოფილების სანიტარი სსიპ - ლ. სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 21.12.2019
თერაპიული სამსახურის ინტენსიური მოვლისა და ანესთეზიოლოგიის განყოფილების მედდა (ანესთეზია) სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 21.12.2019
თერაპიული სამსახურის სისხლის ბანკის მედდა სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 21.12.2019
სტრუქტურული ინჟინერი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური 25.12.2019
ქალაქ ზუგდიდის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ზუგდიდის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი 21.12.2019
ქალაქ თბილისის #29 საჯარო სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ თბილისის N29 საჯარო სკოლა 30.12.2019
აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილის მძღოლი - უმცროსი სპეციალისტი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 21.12.2019
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მეოთხე რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 21.12.2019
სამეურნეო სამსახურის დამხმარე მოსამსახურე სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი 25.12.2019
სახელმწიფო ვალის მართვის დეპარტამენტის ფასიანი ქაღალდების სამართველოს პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 21.12.2019
აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიულ საკითხთა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობა 21.12.2019
ორსანტიის ადმინისტრაციულ ერთეულში - მერის წარმომადგენელი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია 22.12.2019
შიდა აუდიტის და ინსპექტირების სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია 22.12.2019
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე და ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე ზედამხედველობის განყოფილების III რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 20.12.2019
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ლოჯისტიკის სამსახურის სპეციალისტი (შრომითი ხელშეკრულება) - მარტვილი სსიპ - იუსტიციის სახლი 20.12.2019
სივრცის კონსულტანტი ყაზბეგის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 20.12.2019
სტაჟიორი ახალქალაქის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 20.12.2019
სტაჟიორი მარნეულის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 20.12.2019
სტრატეგიული კომუნიკაციის დეპარტამენტის კოორდინაციის სამმართველოს მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 20.12.2019
ქონების მართვის სამსახურის უფროსი (ექვივალენტური თანამდებობა - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი) სსიპ - ქონების მართვის სააგენტო 21.12.2019
სამინისტროს აპარატის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 20.12.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N3 (ბათუმის პატიმრობისა და განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის) პენიტენციური დაწესებულების ადმინისტრაციული განყოფილების იურისტი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 28.12.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის სამედიცინო დეპარტამენტის პირველადი ჯანდაცვისა და ამბულატორიული სერვისების სამმართველოს II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 20.12.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მონიტორინგის დეპარტამენტის სტატისტიკის სამმართველოს უფროსი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 20.12.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ეკონომიკური დეპარტამენტის ქონების მართვის სამმართველოს უფროსი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 20.12.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მონიტორინგის დეპარტამენტის სტატისტიკის სამმართველოს II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 20.12.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ეკონომიკური დეპარტამენტის ქონების მართვის სამმართველოს I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 20.12.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ეკონომიკური დეპარტამენტის მომარაგების სამმართველოს II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 20.12.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N2 (ქუთაისის პატიმრობისა და დახურული ტიპის) პენიტენციური დაწესებულების უსაფრთხოების განყოფილების უფროსი ინსპექტორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 28.12.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N19 (ტუბერკულოზის სამკურნალო და სარეაბილიტაციო ცენტრი) პენიტენციური დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების ინსპექტორ-კონტროლიორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 28.12.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N3 (ბათუმის პატიმრობისა და განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის) პენიტენციური დაწესებულების ადმინისტრაციული განყოფილების საწყობის მენეჯერი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 28.12.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N3 (ბათუმის პატიმრობისა და განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის) პენიტენციური დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების მთავარი ინსპექტორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 28.12.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N14 (სოფელი გეგუთი ნახევრად ღია და დახურული ტიპის) პენიტენციური დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების ინსპექტორ-კონტროლიორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 28.12.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N5 (ქალთა სპეციალური) პენიტენციური დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების ინსპექტორ-კონტროლიორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 28.12.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N3 (ბათუმის პატიმრობისა და განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის) პენიტენციური დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების ინსპექტორ-კონტროლიორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 28.12.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N3 (ბათუმის პატიმრობისა და განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის) პენიტენციური დაწესებულების უსაფრთხოების განყოფილების ინსპექტორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 28.12.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N2 (პატიმრობისა და დახურულული ტიპის) პენიტენციური დაწესებულების ადმინისტარციული განყოფილების დამხმარე მოსამსახურე სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 28.12.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N2 (ქუთაისის პატიმრობისა და დახურული ტიპის) პენიტენციური დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების ინსპექტორ-კონტროლიორი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 28.12.2019
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის N11 (არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო) პენიტენციური დაწესებულების ოპერატიული მორიგე სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური 28.12.2019
გლდანის რაიონის გამგეობის ზედამხედველობისა და რეაგირების განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 20.12.2019
გლდანის რაიონის გამგეობის საორგანიზაციო განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 20.12.2019
1 გვერდი 4 -დან (სულ 199 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანის უფლებები 1
ადამიანური რესურსების მართვა 3
ადგილობრივი თვითმმართველობა 6
ადმინისტრაცია 2
არქიტექტურა 3
აუდიტი 3
ბუღალტერია 2
განათლება/სწავლება 4
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 2
დიპლომატია 1
ეკონომიკური 3
ექსპერტიზა 1
ზედამხედველობა 6
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 6
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 7
იურიდიული 32
იურიდიული და ანალიტიკა 1
კოორდინაცია 4
ლოჯისტიკა 2
მანდატური 1
მართვა/მენეჯმენტი 5
მომსახურება 1
მონიტორინგი 5
პროგრამირება 1
საერთაშორისო ურთიერთობები 3
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 6
საზღვაო 1
საინვესტიციო 1
საინჟინრო საქმე 2
სამეურნეო 2
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
სასჯელაღსრულება 31
საფინანსო/საბიუჯეტო 3
საქმისწარმოება 9
სახელმწიფო ვალი 1
სივრცითი დაგეგმარება 1
სისტემური ადმინისტრატორი 1
სოფლის მეურნეობა 2
სტაჟირება 6
სტატისტიკა 1
ტექნიკური 3
ტრანსპორტი 1
ტყის მართვა 3
ქონების მართვა 3
შესყიდვები 3
შიდა აუდიტი 3
შიდა კონტროლი 2
ჯანდაცვა 8
;