ვაკანსიის ძებნა

საჯარო სამსახურში უზრუნველყოფილია თანაბარი დასაქმების პირობები და დასაქმების მსურველთა განცხადებების განხილვა, მათი ასაკის, კანის ფერის, რელიგიური კუთვნილების, სქესის, ეთნიკური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულებების, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობის, სექსუალური ორიენტაციისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
შრომის უსაფრთხოების ოფიცერი (შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი) ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია 27.09.2020
ჯანმრთელობის, სოციალური მომსახურების, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახურის მუშაკი (შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი) ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია 27.09.2020
ჯანმრთელობის, სოციალური მომსახურების, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახურის ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების ბავშვის ჯანმრთელობის მართვის სპეციალისტი (შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი) ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია 27.09.2020
ჯანმრთელობის, სოციალური მომსახურების, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახურის ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების ფსიქოლოგი (შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი) ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია 27.09.2020
ადმინისტრაციის საქმისწარმოების სამსახურის საერთო კანცელარიის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 22.09.2020
ადმინისტრაციის საქმისწარმოების სამსახურის საიდუმლო წარმოების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 22.09.2020
ადმინისტრაციის საქმისწარმოების სამსახურის საიდუმლო წარმოების განყოფილების უფროსი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 22.09.2020
დამლაგებელი ზესტაფონის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი 27.09.2020
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 25.09.2020
სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის მომხმარებელთა მომსახურების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 25.09.2020
რთული შემთხვევების მართვის დეპარტამენტის მიწის კუთვნილების განსაზღვრის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 25.09.2020
სამეგრელოს რეგიონული არქივის სტაჟიორი სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი 27.09.2020
შეფასების სამსახურის სტაჟიორი (გორი) სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 27.09.2020
შეფასების სამსახურის სტაჟიორი (ახალციხე) სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 27.09.2020
შეფასების სამსახურის სტაჟიორი (თელავი) სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 27.09.2020
შეფასების სამსახურის სტაჟიორი (წნორი) სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 27.09.2020
შეფასების სამსახურის სტაჟიორი (რუსთავი) სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 27.09.2020
შეფასების სამსახურის სტაჟიორი (ქუთაისი) სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 27.09.2020
შეფასების სამსახურის სტაჟიორი (ზუგდიდი) სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 27.09.2020
სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 21.09.2020
ინფრასტუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანპორტის სამსახურის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და მშენებლობის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია 21.09.2020
ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია 21.09.2020
არასრულწლოვანთა რეფერირების ცენტრის იურისტი სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 26.09.2020
სახელმწიფო ქონების პრივატიზების დეპარტამენტის პირდაპირი მიყიდვისა და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის განკარგვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 25.09.2020
სახელმწიფო ქონების პრივატიზების დეპარტამენტის გაყიდვების მხარდაჭერის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 25.09.2020
სახელმწიფო ქონების პრივატიზების დეპარტამენტის გაყიდვების მხარდაჭერის სამსახურის სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 25.09.2020
სახელმწიფო ქონების პრივატიზების დეპარტამენტის პირდაპირი მიყიდვისა და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის განკარგვის სამსახურის სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 25.09.2020
სახელმწიფო ქონების პრივატიზების დეპარტამენტის გაყიდვების მხარდაჭერის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 25.09.2020
სახელმწიფო ქონების პრივატიზების დეპარტამენტის პირდაპირი მიყიდვისა და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის განკარგვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 25.09.2020
სახელმწიფო ქონების პრივატიზების დეპარტამენტის პირდაპირი მიყიდვისა და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის განკარგვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 25.09.2020
დევნილთა და ეკომიგრანტთა დეპარტამენტის რეგისტრაციისა და რესტიტუციის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო 25.09.2020
სამეურნეო სამსახურის სტაჟიორი სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი 26.09.2020
ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების განყოფილების მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 21.09.2020
მეორე რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - ახალგაზრდობისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილების უფროსი აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 21.09.2020
მეორე რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 21.09.2020
მეორე რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - საკრებულოს აპარატის უფროსის მოადგილე აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 21.09.2020
ეპიდემიოლოგი/კონტაქტების მომძიებელი ააიპ - თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი 22.09.2020
ეპიდემიოლოგი /კონტაქტების მომძიებლი ააიპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი 21.09.2020
ეპიდემიოლოგი/კონტაქტების მომძიებელი ააიპ - მესტიის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი 21.09.2020
ეპიდემიოლოგი/პროფილაქტიკოსი ააიპ - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი 21.09.2020
სპეციალისტი (შრომითი ხელშეკრულება) ნინოწმინდის საზოგადოებრივ ცენტრში სსიპ - იუსტიციის სახლი 25.09.2020
უფროსი სპეციალისტი (შრომითი ხელშეკრულება) ნინოწმინდის საზოგადოებრივ ცენტრში სსიპ - იუსტიციის სახლი 25.09.2020
სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის პრობაციის ბიუროს პრობაციის ოფიცერი (ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორია) სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 25.09.2020
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი სსიპ - თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა 20.09.2020
განმახორციელებელი ელექტრიკოსის მოკლევადიან პროგრამაზე სსიპ - კასპის კოლეჯი 30.09.2020
განმახორციელებელი ტრაქტორისტის მოკლევადიან პროგრამაზე სსიპ - კასპის კოლეჯი 30.09.2020
განმახორციელებელი ხეხილის სხვლის მოკლევადიან პროგრამაზე სსიპ - კასპის კოლეჯი 30.09.2020
განმახორციელებელი სურსათის უვნებლობის მოკლევადიან პროგრამაზე სსიპ - კასპის კოლეჯი 30.09.2020
სტაჟიორი ყაზბეგის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 25.09.2020
სტაჟიორი ყვარლის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 25.09.2020
1 გვერდი 3 -დან (სულ 139 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანური რესურსების მართვა 1
ადგილობრივი თვითმმართველობა 1
ადმინისტრაცია 7
ბუღალტერია 2
განათლება/სწავლება 18
დაცვა/უსაფრთხოება 1
ეკონომიკური 2
თავდაცვა/უშიშროება/უსაფრთხოება 12
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 2
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 5
იურიდიული 10
იურიდიული და ანალიტიკა 2
მართვა/მენეჯმენტი 5
მომსახურება 6
პრობაცია 5
საგადასახადო 3
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 5
სამშენებლო საქმე 1
საფინანსო/საბიუჯეტო 2
საქმისწარმოება 2
სოციალური სამსახური 3
სტაჟირება 21
ქონების განკარგვა 7
შესყიდვები 2
შიდა აუდიტი 2
შრომის უსაფრთხოება 1
ხარისხის მართვა 1
ჯანდაცვა 5
ჯანდაცვა/სოციალური საკითხები 5
;