ვაკანსიის ძებნა


ტიპი პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
ენერგეტიკული პოლიტიკის დეპარტამენტის განახლებადი ენერგიის და ენერგოეფექტურობის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 30.06.2018
ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის განვითარების პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 30.06.2018
სამოქალაქო ავიაციისა და საზღვაო ტრანსპორტის სფეროებში მომხდარი სატრანსპორტო შემთხვევებისა და ინციდენტების მოკვლევის ბიუროს მთავარი სპეციალისტი (სამოქალაქო ავიაციის დარგის სპეციალისტი) საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 30.06.2018
იურიდიული დეპარტამენტის კონსულტანტი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 30.06.2018
სივრცითი დაგეგმარებისა და სამშენებლო პოლიტიკის დეპარტამენტის ურბანული განვითარების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 30.06.2018
საერთაშორისო ურთიერთობების, პროექტების მართვისა და სამოქალაქო განათლების დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში სახალხო დამცველის აპარატი 05.07.2018
სტაჟიორი სივრცის კონსულტანტის პოზიციაზე თბილისის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 30.06.2018
მერის წარმომადგენელი სვერის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია 30.06.2018
მერის წარმომადგენელი ქვაციხის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია 30.06.2018
რადიომონიტორინგის სადგურის ინჟინერი საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია 02.07.2018
ზედამხედველობის დეპარტამენტის ფინანსური ანგარიშგებისა და ანალიზის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური 04.07.2018
ადმინისტრაციული სამსახურის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი დაბლაციხის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია 30.06.2018
არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ურბანული დაგეგმარებისა და სივრცითი მოწყობის საკითხებში ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია 30.06.2018
შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მონიტორინგისა და შიდა კონტროლის საკითხებში ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია 30.06.2018
განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახურის უფროსი ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია 30.06.2018
პროფესიული მასწავლებელი - გიდი სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი 02.07.2018
პროფესიული მასწავლებელი - მებოსტნეობა სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი 02.07.2018
პროფესიული მასწავლებელი - მებაღეობა სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი 02.07.2018
პროფესიული მასწავლებელი - მემცენარეობა სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი 02.07.2018
პროფესიული მასწავლებელი- სამკურნალო მცენარეების წარმოება სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი 02.07.2018
პროფესიული მასწავლებელი - ბიომემცენარეობა სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი 02.07.2018
პროფესიული მასწავლებელი - მეღვინეობა სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი 02.07.2018
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ ახალციხის №5 საჯარო სკოლა 31.07.2018
კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღების სპეციალისტი - მესამე რანგის - მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სენაკის რაიონული სასამართლო 30.06.2018
მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი მახუნცეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქედის მუნიციპალიტეტის მერია 30.06.2018
მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი წონიარისის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქედის მუნიციპალიტეტის მერია 30.06.2018
მერის წარმომადგენელი ოქტომბრის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქედის მუნიციპალიტეტის მერია 30.06.2018
შესყიდვების სამსახურის-დაგეგმვის, აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერია 29.06.2018
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის, მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების განყოფილების II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 29.06.2018
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის, საორგანიზაციო და იურიდიულ საკითხთა განყოფილების I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 29.06.2018
ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის საგარეო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო პროექტების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი თელავის მუნიციპალიტეტის მერია 29.06.2018
სტაჟიორი სივრცის კონსულტანტის პოზიციაზე ახალქალაქის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 29.06.2018
აუდიო-ვიდეო მოწყობილობათა სისტემური ინჟინერი სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიისა და ტელეხელოვნების საზოგადოებრივი კოლეჯი 29.06.2018
კახეთის სააღსრულებო ბიუროს სტაჟიორი თელავში სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 29.06.2018
სტაჟიორი სივრცის კონსულტანტის პოზიციაზე ბათუმის იუსტიციის სახლში სსიპ - იუსტიციის სახლი 29.06.2018
აპარატის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - იურიდიული/ადამიანური რესურსების მართვა სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავში 29.06.2018
მეტროლოგიის ინსტიტუტის მასისა და მასასთან დაკავშირებული სიდიდეების ეტალონური განყოფილების მთავარი სპეციალისტი სსიპ საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 29.06.2018
განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის განათლებისა და კულტურის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია 28.06.2018
მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის ინფრასტრუქტურის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია 28.06.2018
ქართული და აზერბაიჯანული ენის თარჯიმანი რუსთავის საქალაქო სასამართლო 28.06.2018
ფულის გათეთრების ინსპექტირებისა და ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე საქართველოს ეროვნული ბანკი 28.06.2018
სტაჟიორი რუსთავის საქალაქო სასამართლო 28.06.2018
კახეთის სააღსრულებო ბიუროს სტაჟიორი წნორში სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 28.06.2018
გამარტივებული საქმისწარმოების სამსახურის სტაჟიორი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 28.06.2018
რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთის სატყეო სამსახურის ანალიტიკოსი სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო 28.06.2018
ქვემო ქართლის სატყეო სამსახურის სიონის სატყეო უბნის ტყის მცველი სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო 28.06.2018
ქვემო ქართლის სატყეო სამსახურის სიონის სატყეო უბნის ტყის მცველი სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო 28.06.2018
კახეთის სატყეო სამსახურის საგარეჯო-გურჯაანის სატყეო უბნის ტყის მცველი სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო 28.06.2018
სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახურის მეტყევე სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო 28.06.2018
სამეგრელო-ზემო სვანეთის სატყეო სამსახურის მეტყევე სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო 28.06.2018
1 გვერდი 6 -დან (სულ 270 ჩანაწერი)

ფილტრის მოხსნა X
ადამიანის უფლებები 1
ადამიანური რესურსების მართვა 3
ადგილობრივი თვითმმართველობა 49
ადმინისტრაცია 2
ავიაცია 1
არასაბანკო ზედამხედველობა 1
არქიტექტურა 8
აუდიტი 7
ბიზნესი და ანალიტიკა 1
ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოება 1
ბუღალტერია 4
განათლება/მეცნიერება/კულტურა 1
განათლება/სწავლება 9
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები 17
დაზღვევის ზედამხედველობა 1
დაცვა/უსაფრთხოება 1
ეკონომიკური 3
ენერგეტიკა 1
ზედამხედველობა 6
თარგმნა/რედაქტირება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 6
ინფრასტრუქტურა/კეთილმოწყობა 8
იურიდიული 18
იურიდიული და ანალიტიკა 1
კვლევა და ანალიზი 4
კვლევა/სამეცნიერო საქმე 1
კოორდინაცია 1
მართვა/მენეჯმენტი 19
მარკეტინგი 1
მომსახურება 10
რეგიონალური პოლიტიკა 1
საგადასახადო 7
საგარეო ვაჭრობა 2
საგარეო ურთიერთობები 2
საერთაშორისო ურთიერთობები 2
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 7
საზღვაო 3
საინვესტიციო 7
საინჟინრო საქმე 5
სამეურნეო 1
სამშენებლო საქმე 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
საორგანიზაციო საქმიანობა 1
საქმისწარმოება 6
სოფლის მეურნეობა 2
სპორტი/ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხები 1
სტაჟირება 16
ტელეკომუნიკაციები 1
ტექნიკური 1
ტექნიკური სამუშაოები 1
ტრანსპორტი 1
ტყის მართვა 6
ქონების აღრიცხვა/მონიტორინგი 1
შესყიდვები 5
შიდა კონტროლი 1
ჯანდაცვა 1
;