ვაკანსიის ძებნა


პოზიცია ორგანიზაცია ვადა
იმერეთის, რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სააღსრულებო ბიუროს აღმასრულებელი (ქუთაისი) სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო 25.01.2017
იმერეთის, რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სააღსრულებო ბიუროს აღმასრულებელი (ვანი) სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო 25.01.2017
იმერეთის, რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სააღსრულებო ბიუროს აღმასრულებელი - შტატგარეშე პოზიცია (ზესტაფონი) სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო 25.01.2017
საქმისწარმოებისა და საინფორმაციო სამსახურის საინფორმაციო განყოფილების საშვთა ბიუროს ოპერატორი სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო 25.01.2017
შეფასების სამსახურის შემფასებელი სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო 25.01.2017
ქვემო ქართლის სააღსრულებო ბიუროს აღმასრულებელი სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო 25.01.2017
სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის სააღსრულებო ბიუროს უფროსი აღმასრულებელი სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო 25.01.2017
სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის სააღსრულებო ბიუროს აღმასრულებელი სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო 25.01.2017
აჭარისა და გურიის სააღსრულებო ბიუროს უფროსი აღმასრულებელი სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო 25.01.2017
აჭარისა და გურიის სააღსრულებო ბიუროს აღმასრულებელი სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო 25.01.2017
საინფორმაციო სამსახურის საინფორმაციო სერვისების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 31.01.2017
საინფორმაციო სამსახურის საკადასტრო ინფორმაციის განყოფილების უფროსი სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 29.01.2017
იურიდიული დეპარტამენტის ადმინისტრაციული წარმოების სამსახურის იურისტი სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 27.01.2017
იურიდიული დეპარტამენტის სასამართლოებთან ურთიერთობის სამსახურის იურისტი სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 27.01.2017
სპეციალური მასწავლებელი სსიპ - ქალაქ წალკის N2 საჯარო სკოლა 28.02.2017
სკოლის ექიმი სსიპ - ქალაქ წალკის N2 საჯარო სკოლა 28.02.2017
სკოლის ექიმი სსიპ - ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვენატკოცის საჯარო სკოლა 25.01.2017
მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი სსიპ - ქალაქ თბილისის N144 საჯარო სკოლა 25.01.2017
მინისტრის მოადგილის მრჩეველი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 26.01.2017
იურიდიული დეპარტამენტის კონსულტანტი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 25.01.2017
სკოლის ექიმი სსიპ - წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ სამების საჯარო სკოლა 16.02.2017
სპეციალიზებული ჯგუფებისა და საზედამხედველო პოლიტიკის დეპარტამენტის კორპორაციული მართვისა და საზედამხედველო პოლიტიკის განყოფილების სპეციალისტი საქართველოს ეროვნული ბანკი 25.01.2017
ფულის გათეთრების ინსპექტირებისა და ზედამხედველობის დეპარტამენტის მეთოდოლოგიისა და დისტანციური ზედამხედველობის განყოფილების სპეციალისტი საქართველოს ეროვნული ბანკი 25.01.2017
საკასო ოპერაციების და ნაღდი ფულის მიმოქცევის დეპარტამენტის ნაღდი ფულის მიმოქცევისა და ფულის ნიშნების დამზადების განყოფილების სპეციალისტი საქართველოს ეროვნული ბანკი 25.01.2017
მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო 01.02.2017
საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტის მრჩეველი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 21.01.2017
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიული განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - იურისტი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 21.01.2017
საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 21.01.2017
სტაჟიორი მარნეულის იუსტიციის სახლში სსიპ იუსტიციის სახლი 21.01.2017
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 21.01.2017
ზედამხედველობის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 21.01.2017
გამგებლის წარმომადგენელი სოფელ ვარდისუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულში თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 21.01.2017
გამგებლის წარმომადგენელი სოფელ ნაფარეულის ადმინისტრაციულ ერთეულში თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 21.01.2017
გამგებლის წარმომადგენელი სოფელ ფშავლის ადმინისტრაციულ ერთეულში თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 21.01.2017
გამგებლის წარმომადგენელი სოფელ კისისხევის ადმინისტრაციულ ერთეულში თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 21.01.2017
გამგებლის წარმომადგენელი სოფელ ყარაჯლის ადმინისტრაციულ ერთელში თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 21.01.2017
გამგებლის წარმომადგენელი სოფელ თეთრწყლების ადმინისტრაციულ ერთეულში თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 21.01.2017
გამგებლის წარმომადგენელი სოფელ ვანთის ადმინისტრაციულ ერთეულში თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 21.01.2017
ადმინისტრაციული სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის, საინფორმაციო, ადამიანური რესურსების მართვის და საქმის წარმოების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 21.01.2017
სკოლის ექიმი სსიპ - ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ ფოთის №5 საჯარო სკოლა 30.01.2017
ადმინისტრაციული სამსახურის ადმინისტრაციულ ერთეულებთან კოორდინაციის განყოფილების სპეციალისტი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 21.01.2017
სკოლის ექიმი სსიპ - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცურტავის საჯარო სკოლა 31.01.2017
სკოლის ექიმი სსიპ - ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორპირის საჯარო სკოლა 21.01.2017
საკასო ოპერაციებისა და ნაღდი ფულის მიმოქცევის დეპარტამენტის საკასო ცენტრის უფროსი სპეციალისტი საქართველოს ეროვნული ბანკი 21.01.2017
იურიდიული სამსახურის უფროსის მოადგილე სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 20.01.2017
შიდა აუდიტის სამსახურის სპეციალისტი სსიპ იუსტიციის სახლი 20.01.2017
სკოლის ექიმი სსიპ - მიხეილ ხერგიანის სახელობის დაბა მესტიის N2 საჯარო სკოლა 11.02.2017
საბანკო ზედამხედველობის დეპარტამენტის ზედამხედველობის 1–ლი განყოფილების მთავარი სპეციალისტი საქართველოს ეროვნული ბანკი 20.01.2017
საბანკო ზედამხედველობის დეპარტამენტის ზედამხედველობის მე-2 განყოფილების სპეციალისტი საქართველოს ეროვნული ბანკი 20.01.2017
საბანკო ზედამხედველობის დეპარტამენტის ზედამხედველობის მე-3 განყოფილების სპეციალისტი საქართველოს ეროვნული ბანკი 20.01.2017
1 გვერდი 2 -დან (სულ 78 ჩანაწერი)

ადამიანის უფლებები 3
ადგილობრივი თვითმმართველობა 8
ადმინისტრაცია 3
აუდიტი 1
ბუღალტერია 1
განათლება/სწავლება 2
ეკონომიკური 1
თარგმნა/რედაქტირება 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT) 1
იურიდიული 15
კოორდინაცია 1
მართვა/მენეჯმენტი 2
მარკეტინგი 1
მომსახურება 3
პრობაცია 1
საბანკო ზედამხედველობა 5
საზოგადოებასთან ურთიერთობა 1
სამეურნეო 1
სამხედრო აღრიცხვა და გაწვევა 1
საქმისწარმოება 2
სტაჟირება 4
ტექნიკური 2
ჯანდაცვა 18